گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع بررسي اثرات هپاتوپروتكتيو گياه مريم كوهي Swertia longifolia Boiss

دانلود مقاله با عنوان بررسي اثرات هپاتوپروتكتيو گياه مريم كوهي Swertia longifolia Boiss که شامل ۵۴ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

*دارای چکیده به زبان انگلیسی

مقدمـه و چکیده : قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون از حافظه تاريخ باشد. يكي از دلايل مهم اين قدمت حضور باورهاي ريشه دار مردم سرزمينهاي مختلف در خصوص استفاده از گياهان دارويي است.

شايد اين باور كه هيچ دردي نيست كه با گياهي درمان نشود، با مختصر تغييري در مضمون و مفهوم، ميان ملل مشرق زمين تا اقوام آمريكاي لاتين حضور دارد و ظاهراً از تجربيات مختلف حكايت مي كند.

در ميان بيماريهاي مختلفي كه بشر با آن دست و پنجه نرم مي كند اختلالات كبدي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و امروزه معضل درمان آن كمتر از سرطان نمي باشد چرا كه داروهاي شيميايي صرفنظر از عوارض توكسيك آنها، كارآيي كافي در درمان اين اختلالات از خود نشان نداده اند از اين روست كه استفاده از داروهاي گياهي و سنتي توجه بسياري از محققين را به خود جلب نموده است.

جاي بسي خوشوقتي است كه ما نيز در اين راستا توانستيم گياهي را در ايران بيابيم كه گونه هاي مختلف آن سالهاي مديدي است كه در طب سنتي آسياي شرقي و جنوبي در درمان بيماريهاي كبدي و صفراوي استفاده مي شوند چرا كه ايران زمين خود گنجينه اي از گياهان دارويي منحصر به فرد است و در ميان فلور غني ايران كه بيش از ۷۵۰۰ گونه گياهي را دربرمي گيرد تعداد بسيار زيادي از آنها را گياهاني تشكيل مي دهند كه به دلايلي دارويي  مي باشند كه ما در اين پهنه وسيع گياه Swertia longifolia Boiss.   كه گونه اندميك فلورا ايرانيكا مي باشد را انتخاب نموده و پا در راه بررسی اثرات آن بر روي آنزيمهاي كبدي نهاديم…..

Abstract

Ethanolic extract of aerial parts of Swertia longifolia Boiss. (Gentianaceae) that grows in north of Iran and Swerchirin, the major xanthone component of the plant, were screened for their hepatoprotective activity against acetaminophen–induced hepatotoxicity in albino mice. Pretreatment with plant extract and Swerchirin led to significant (p< 0.001) decrease of biochemical parameters levels, AST (Aspartate aminotransferase), ALT (Alanine aminotransferase) and ALP (Alkaline phosphatase), the enzymes that increase by liver damages. They were hepatoprotective in range of 6-50mg/kg orally.

 Introduction

Liver is the main organ of metabolism and extraction that detoxificates pollutants and chemotherapeutic agents. Generally the liver tries to make a non-polar molecule more polar so that it can either be excreted into the urine via the kidneys or be secreted into the faeces through bile. Thus disorders associated with this organ are numerous and varied (Handa et al., 1986). Nowadays liver disease is a worldwide problem. Conventional drugs used in treatment of liver diseases are sometimes inadequate and can have serious adverse effects (Ahmed and Khater, 2001). In fact a curative agent has not been found in modern medicine yet and different drugs that are used only relief symptoms (Handa et al., 1986). Therefore, it is necessary to search for alternative drugs for the treatment of liver diseases to replace currently used drugs of doubtful efficacy and safety (Ahmed and Khater, 2001).

Swertia is popular medicinal herb in south and East Asia. It has been widely used in Ayurvedic and Unani medicine as an anthelminthic, febrifuge, stomach and liver tonic (Hase et al., 1997). Some species such as Swertia mileensis and Swertia mussoti are especially efficacious for acute viral hepatitis and some preparations have been produced industrially in China (Zhou et al., 1989). Several investigations have been done in animals about hepatoprotective activities of this plant and They have showed the xanthones contents of Swertia are the most responsible of antihepatotoxic activity (Hase et al., 1997; Karan et al., 1999). Therefore, Swertia longifolia Boiss. (Gentianaceae) that grows in northern part of Iran, was selected to study of its hepatoprotective activity. During phytochemical procedures, Swerchirin was isolated from the plant as major component, thus its hepatoprotective activity was investigated as well.

Protection against acetaminophen induced toxicity has been used as a test for a potential hepatoprotective agent by several investigators (Dwivedi et al., 1991; Visen et al., 1993; Singh and Handa, 1995) thus the present study was undertaken to evaluate the protective effect of ethanolic extract of Swertia longifolia Boiss. and Swerchirin on acetaminophen-induced hepatotoxicity  in mice. The parameters analyzed included the serum levels of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) activities

فهرست

مقدمـه
جنس Swertia
اثرات درماني و فارماكولوژيك گياهان جنس Swertia 
ترکيبات موجود در گياهان جنس Swertia
اثرات درماني و فارماكولوژيك زانتونها 
گياه مريم كوهي Swertia longifolia Boiss.
نامهاي انگليسي: Swertia, Felwort, Marsh felwort
تشريح فيزيولوژيك كبد
ساختار پايه يك لوبول كبدي
اعمال كبد
آنزيمهاي كبدي
استامينوفن
متابوليسم استامينوفن
عوارض كبدي مصرف استامينوفن
روش کار
جمع آوري، خشك و پودر كردن گياه
عصاره گيري و جداسازی ترکيبات گياه 
استخراج و جداسازي تركيبات موجود در فراكسيون اتردوپترولي 
اسکلت ساختمانی Swerchirin
بررسي اثر گياه بر روي آنزيمهاي كبدي AST ، ALT و ALP
بررسي اثر DMSO بر فعاليت آنزيمهاي كبدي AST ، ALT و ALP
روش تعيين فعاليت آنزيمهاي AST وALT در سرم
معرف ها:
۱- سوبستراي AST 
2- سوبستراي ALT
3- رنگزا
۴- استاندارد
۵- سود ۴/۰ نرمال
طرز عمل :
ترسيم منحني استاندارد آنزيمهاي ALT و AST
روش تعيين فعاليت آنزيم ALP در سرم 
معرفها : 
1- بافر 
2 – سوبسترا
۳- سود ذخيره
۴- محلول ذخيره استاندارد 
آماده نمودن معرفها : 
طرز عمل :
روش ترسيم منحني استاندارد آنزيم ALP
روش آناليز داده ها 
بررسي اثرات عصاره تام گياه بر فعاليت آنزيمهاي كبدي ALT ، AST و ALP
گروه اول (گروه شاهد): 
گروه دوم (گروه استامينوفن): 
گروه سوم (گروه عصاره): 
گروه چهارم (گروه عصاره + استامينوفن): بررسي اثرات عصاره اتردوپترولي بر فعاليت آنزيمهاي كبدي ALT ، AST و ALP 
بررسي اثرات Swerchirin بر فعاليت آنزيمهاي كبدي AST ، ALT و ALP 
نتايج و بحث
منحني استاندارد آنزيمهاي AST ، ALT و ALP
نمودار منحني استاندارد آنزيم AST
نمودار منحني استاندارد آنزيم ALT
نمودار منحني استاندارد آنزيم ALP
اثر DMSO بر ميزان فعاليت آنزيمهاي كبدي AST ، ALT و ALP
اثر عصاره اتانولي گياه مريم كوهي Swertia longifolia Boiss. بر ميزان فعاليت آنزيمهاي كبدي AST ، ALT و ALP
اثر عصاره اتر دوپترولي گياه مريم كوهي Swertia longifolia Boiss. بر ميزان فعاليت آنزيمهاي كبدي AST ، ALT و ALP
اثر Swerchirin بر ميزان فعاليت آنزيمهاي كبدي AST ، ALT و ALP
نتيجه گيري
منـابع

 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر


دانلود فایل گزارش کارآموزی  آزمایشگاه کنترل کیفیتشرکت داروسازی اریا


این فایل قابل ویرایش  در قالب word و در فرمت zip تهیه و تنظیم شده است.


توضیحات:

 در مورد بخش كنترل و تضمين كيفيت بايد متذكر شد كه در اين برهه از تاريخ داروسازي تاكيد خاصي به اين بحث شده است.

نتيجتا وظايف و مسئوليتهاي داروسازان شاغل در اين قسمت از صنعت مشكل و سنگين مي شود. آنها مي بايست با تلاش خستگي ناپذير خود عمليات ساخت فرآورده هاي دارويي را در كليه جنبه ها به حالت بي عيب سوق دهند. براي رسيدن خط توليد به حالت بي عيب داروسازان و ديگر متخصصين بخش كنترل و تضمين كيفيت تلاش خود را صرف امور ذيل مي نمايند:

 • شناسايي مسائل و مشكلات مهم و بالقوه خط توليد قبل از وقوع

 • حساس نمودن و تكميل روشهاي كنترل محصول روشهايي كه جهت تعيين مطابقت محصول نهايي با كليه الزامات فارماكوپه و GMP توانا باشند.

در برخي از شركتهاي داروسازي وظايف و عمليات كنترل كيفيت و تضمين كيفيت مجزا از يكديگر مي باشد. اما به هر صورت مجزا يا با هم عمده مسئوليتهاي آنها به اين قرار مي باشد:

 1. بازرسي آناليز و تاييد مواد اوليه مواد در حين توليد و محصولات نيمه ساخته و نهايي اعم از اينكه اين محصولات براي آزمايشهاي بيولوژيكي و باليني و يا براي فروش به داروخانه باشند.شميستهاي كنترل كيفيت اغلب از روشهايي استفاده مي‌كنند كه بوسيله بخش تحقيقات آناليتيك ارائه و توسعه يافته است. در صورت لزوم شيميستهاي كنترل كيفيت روشهاي مذكور را جهت تسريع در كارهاي روزمره و تكراري خود مناسب مي كنند.

 2. آزمايش محصولات غير استريل ازجهت عاري بودن آنها از آلودگي به ميكروبهاي بيماري زا و آزمايش محصولات استريل از جهت تضمين استريليتي آنها.

 3. آزمايش و تاييد بسته بندي محصولات دراين زمينه بايد متذكر شد كه كنترل و تضمين كيفيت با حضور مستمر خودآگاهيها و هشدارهاي لازم به پرسنل بسته بندي مي دهد. اين هشدارها به منظور جلوگيري ازمخلوط شدن برچسبها مخلوط شدن محصولات اشتباه شدن شماره بر چسب محصولات و احتمالاً اشتباه در تاريخ انقضاي آنها انجام مي گيرد.

 4. ازجمله وظايف ديگر كنترل و تضمين كيفيت و توسعه روشهاي كنترل جهت تضمين ومطابقت روند توليد باعمليات توليدي خوب GMP مي باشد. در داروسازي جديد وظيفه ديگري بعهده اين بخش مي باشد و آن تضمين مطابقت مطالعات بيولوژيكي و آزمونهاي باليني با عمليات آزمايشگاهي خوب GLP و عمليات باليني خوب GCP مي باشد.


شامل این  عناوین می باشد.

مقدمه

تاريخچه

داروهاي توليد شده در شركت داروسازي آريا

بخش اول

اداره تحقيقات اناليتيك و كنترل كيفيت

وسايل آزمايشگاه كنترل

روش كار با دستگاه KF كارل فيشر

طراحي و فرمولاسيون يك قرص

مطالعات قبل از فرمولاسيون

مراحل اصولي طراحي يك قرص

خواص مورد نظر در مورد يك داروي جديد

اصول اساسي توليد قرص

ويژگي هاي قرص

اختصاصات فيزيكي قرص

عواملي كه در سرعت انحلال داروها دخالت دارند

اداره توليد

بخش دوم

آزمايش تعيين مقدار ايبوپروفن ۴۰۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

آزمايش حلاليت استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

تعيين مقدار رطوبت استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

آزمايش حلاليت سيمواستاتين ۲۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار املوديپين ۵۰ ميلي گرم

آزمايش حلاليت ايندومتاسين ۷۵ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار رانيتيدين ۱۵۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار بيسموت ۱۲۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار استامينوفن كدئين ۲۰/۳۰۰ ميلي گرم

روش نمونه برداري و آناليز ماده اوليه متيلن كلرايد

بخش سوم

ايندومتاسين

رانيتيدين HCL

استامنيوفن

 


دانلود فایل گزارش کارآموزی  آزمایشگاه کنترل کیفیتشرکت داروسازی اریا


این فایل قابل ویرایش  در قالب word و در فرمت zip تهیه و تنظیم شده است.


توضیحات:

 در مورد بخش كنترل و تضمين كيفيت بايد متذكر شد كه در اين برهه از تاريخ داروسازي تاكيد خاصي به اين بحث شده است.

نتيجتا وظايف و مسئوليتهاي داروسازان شاغل در اين قسمت از صنعت مشكل و سنگين مي شود. آنها مي بايست با تلاش خستگي ناپذير خود عمليات ساخت فرآورده هاي دارويي را در كليه جنبه ها به حالت بي عيب سوق دهند. براي رسيدن خط توليد به حالت بي عيب داروسازان و ديگر متخصصين بخش كنترل و تضمين كيفيت تلاش خود را صرف امور ذيل مي نمايند:

 • شناسايي مسائل و مشكلات مهم و بالقوه خط توليد قبل از وقوع

 • حساس نمودن و تكميل روشهاي كنترل محصول روشهايي كه جهت تعيين مطابقت محصول نهايي با كليه الزامات فارماكوپه و GMP توانا باشند.

در برخي از شركتهاي داروسازي وظايف و عمليات كنترل كيفيت و تضمين كيفيت مجزا از يكديگر مي باشد. اما به هر صورت مجزا يا با هم عمده مسئوليتهاي آنها به اين قرار مي باشد:

 1. بازرسي آناليز و تاييد مواد اوليه مواد در حين توليد و محصولات نيمه ساخته و نهايي اعم از اينكه اين محصولات براي آزمايشهاي بيولوژيكي و باليني و يا براي فروش به داروخانه باشند.شميستهاي كنترل كيفيت اغلب از روشهايي استفاده مي‌كنند كه بوسيله بخش تحقيقات آناليتيك ارائه و توسعه يافته است. در صورت لزوم شيميستهاي كنترل كيفيت روشهاي مذكور را جهت تسريع در كارهاي روزمره و تكراري خود مناسب مي كنند.

 2. آزمايش محصولات غير استريل ازجهت عاري بودن آنها از آلودگي به ميكروبهاي بيماري زا و آزمايش محصولات استريل از جهت تضمين استريليتي آنها.

 3. آزمايش و تاييد بسته بندي محصولات دراين زمينه بايد متذكر شد كه كنترل و تضمين كيفيت با حضور مستمر خودآگاهيها و هشدارهاي لازم به پرسنل بسته بندي مي دهد. اين هشدارها به منظور جلوگيري ازمخلوط شدن برچسبها مخلوط شدن محصولات اشتباه شدن شماره بر چسب محصولات و احتمالاً اشتباه در تاريخ انقضاي آنها انجام مي گيرد.

 4. ازجمله وظايف ديگر كنترل و تضمين كيفيت و توسعه روشهاي كنترل جهت تضمين ومطابقت روند توليد باعمليات توليدي خوب GMP مي باشد. در داروسازي جديد وظيفه ديگري بعهده اين بخش مي باشد و آن تضمين مطابقت مطالعات بيولوژيكي و آزمونهاي باليني با عمليات آزمايشگاهي خوب GLP و عمليات باليني خوب GCP مي باشد.


شامل این  عناوین می باشد.

مقدمه

تاريخچه

داروهاي توليد شده در شركت داروسازي آريا

بخش اول

اداره تحقيقات اناليتيك و كنترل كيفيت

وسايل آزمايشگاه كنترل

روش كار با دستگاه KF كارل فيشر

طراحي و فرمولاسيون يك قرص

مطالعات قبل از فرمولاسيون

مراحل اصولي طراحي يك قرص

خواص مورد نظر در مورد يك داروي جديد

اصول اساسي توليد قرص

ويژگي هاي قرص

اختصاصات فيزيكي قرص

عواملي كه در سرعت انحلال داروها دخالت دارند

اداره توليد

بخش دوم

آزمايش تعيين مقدار ايبوپروفن ۴۰۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

آزمايش حلاليت استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

تعيين مقدار رطوبت استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

آزمايش حلاليت سيمواستاتين ۲۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار املوديپين ۵۰ ميلي گرم

آزمايش حلاليت ايندومتاسين ۷۵ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار رانيتيدين ۱۵۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار بيسموت ۱۲۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار استامينوفن كدئين ۲۰/۳۰۰ ميلي گرم

روش نمونه برداري و آناليز ماده اوليه متيلن كلرايد

بخش سوم

ايندومتاسين

رانيتيدين HCL

استامنيوفن

 

 • بازدید : 242 views
 • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

شركت داروسازي ابوريحان يكي از اصلي ترين توليد كننده هاي داروهاي هورموني انساني و دامي در ايران است . اين شركت با ۴۳ سال سابقه مفيد ، نقش بزرگي را در بهبود و پيشرفت صنعت داروسازي در ايران ايفا مي نمايد . شركت داروسازي ابوريحان در سال ۱۳۴۴ تحت مالكيت شركت Schering آلمان بنام “ Berlimed of Iran “ تأسيس شد . در سال ۱۳۶۰ اين شركت به شركت داروسازي ابوريحان ( شركت سهامي عام ) تغيير نام داد و نهايتا” در سال ۱۳۶۰ به شركت سهامي عام تبديل شد .  درادامه برای اشنایی بیشتر شما با این فایل توضیحات بیشتری درباره این فایل می دهیم

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

داروسازي، پنجاه قرن است كه سابقه خدمت به بشريت را دارد و به عنوان يكي از شناخته شده‌ترين و معتبرترين رشته‌هاي مطرح مي‌باشد. همانند پزشكي، داروسازي نيز شاهد تحولات زيادي بوده است و بسياري از روش‌هاي قديمي آن منسوخ و كنار گذاشته شده‌اند و آموخته‌هاي نويني به پيكره اين رشته افزوده شده‌اند. داروسازان از جمله افشار داراي تحصيلات آكادميك در جامعه مي‌باشند در شاخه‌هاي مختلف شامل داروخانه، بيمارستان‌ها، آموزشي (در سطح دانشگاه)، تحقيقات، صنايع داروسازي (شامل تحقيق و توسعه توليد و غيره)، تدوين استانداردها و توزيع داروها فعاليت دارند
 تاريخچه: شركت داروسازي ابوريحان با بيش از ۲۰ سال تجربه در عرضه فرآوردههاي هورموني داراي نقشي ويژه در صنايع داروئي كشور مي‌باشد. ابوريحان فعاليت خود را در زمينه ساخت داروهاي هورموني از سال ۱۳۴۸ (تحت نام شرينگ برليمد) آغاز نمود و پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در سال ۱۳۵۹ با توجه به قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كليه سهام آن خريداري و با مديريت دولتي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران قرار گرفت.
فعاليت‌ها متعاقب انتخاب طرح ژنريك به عنوان سيستم نوين نظام داروئي كشور، ابوريحان با پشتوانه‌اي قوي از تكنولوژي داروسازي و بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و تلفيقي از تجربه و دانش نوين داروسازي وارد مرحله جديدي از فعاليت خود گرديد بطوري كه در حال حاضر بطور متوسط ۳۸ ميليون جعبه محصول نهائي در پتج گروه آمپول تزريقي، قرص، دراژه، پماد و كرم و شياف به بازار عرضه مي‌نمايد كه اين مقدار نسبت به ده سال گذشته از رشدي معادل ۴۰۰ درصد برخوردار است. 
 شركت داروسازي ابوريحان علاوه بر ساخت داروهاي انساني از سال ۱۳۶۵ اقدام به برنامه‌ريزي در زمينه ساخت كيت‌هاي آزمايشگاهي و ديسك‌هاي آنتي‌بيوگرام نمود كه در اين راستا با احداث واحد جديدي تحت عنوان واحل تشخيص طبي و با برخورداري از متخصصين پزشك داروساز، فارماكولوژيست، ميكروبيولوژيست و متخصصين ديگر از سال ۱۳۶۷ با عرضه بيش از ۷۳۵، ۱۰۳ كيت آزمايشگاهي و ۱۸۴و ۱۰۲ ديسك آنتي‌بيوگرام به مرحله بهره‌برداري رسيد و گامي ديگر در راه نيل به خودكفائي ملي برداشت. همچنين در سالهاي اخير با توجه به اهميت گسترش دامپروري و نياز به استفاده از هورمونها در زمينه بيماريهاي توليد مثل شركت ابوريحان را بر آن داشت تا با تاكيد بر تكنولوژي بر تكنولوژي خود و با استفاده از نيروهاي متخصص دامپزشك و همكاري سازمان دامپزشكي كشور طرح توليد هورمونهاي دامي را در دست مطالعه قرار دهد. بطوريكه در سال ۱۳۶۷ با كسب مجوز از سازمان دامپزشكي كشور با فرمولاسيون و ارائه نمونه‌هاي آزمايشي سه نوع داروي هورموني دامي فعاليت جديدي را پي‌ريزي نمود. باشد كه در سالهاي آينده شاهد توليد هورمونهاي دامي در داخل كشور باشيم. لذا شركت ابوريحان را مي‌توان اولين كارخانه توليد كيت‌هاي آزمايشگاهي و ديسك‌هاي آنتي‌‌بيوگرام و هورمونهاي دامي دانست كه خود از افتخارات اين واحد توليد محسوب مي‌شود. 
نگاهي به محصولات ابوريحان مؤيد اين واقعيت است كه كليه محصولات توليدي اين شركت با رعايت آخرين استانداردهاي داروسازي و رعايت كامل اصول GMP توليد و عرضه مي‌شود. 

آزمايشگاه‌هاي كنترل و تحقيقات 
آزمايشگاه‌هاي مجهز كنترل  ابوريحان ضمن نظارت دقيق در مراحل مختلف توليد از مرحله انبارداري مواد اوليه و بسته‌بندي تا خروج كالاي ساخته شده از شركت، الزام در اجراي كامل مقررات GMP را نيز بطور جدي در دستور كار خود قرار داده است. 
تكيه بر تحقيقات و پژوهش در ابوريحان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد بطوري كه علاوه بر فعاليت آزمايشگاه‌هاي كنترل، واحد مستقل و جديدي نيز تحت عنوان آزمايشگاه تحقيقات در ابوريحان مشغول فعاليت مي‌باشد اين واحد با مشاركت فكري منابع دانشگاهي در سال ۱۳۶۷ آغاز به كار نمود و اولين اقدام آن طرح تبديل پروژسترون به ديدروژسترون مي‌باشد كه صرفه جويي ارزي معادل يك ميليون دلار در سال را به خود اختصاص مي‌دهد از سوي ديگر واحد تحقيقات ابوريحان اقدام به فرموله كردن يازده قلم داروي جديد تحت عناوين: 
۱- شياف ديكلوفناك
۲- پماد ليدوكائين اچ
۳- شياف استامينوفن
۴- كنتراسپتيو تري فاز يك
۵- قرص پرودنيزولون ۵۰ ميلي گرم
۶- آمپول متيل پردنيزولون استات
۷- قرص استروژن كونژوگه ۶۲۵/۰ ميلي گرم
۸- قرص استروژن كونژوگه ۲۵/۱ ميلي گرم
۹- آمپول تتراكوزاكترين
۱۰- آمپول اوروگرافين ۶۵ درصد
۱۱- آمپول اورگرافين ۷۵ درصد
نموده كه مجوز ساخت آنها از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (اداره كل امور دارو) صادر گرديده است. 
پروژه‌هاي طرح و توسعه ـ مشاركت و سرمايه‌گذاري: 
به منظور قطعه وابستگي به منابع خارجي كه جزء اهداف دراز مدت سياست حاكم بر نظام داروئي  كشور مي‌باشد و همچنين استفاده از تجربيات نيروهاي متخصص در جهت توليد مواد اوليه داروهاي مورد تعهد در داخل كشور، اين شركت اقدام به مشاركت و سرمايه‌گذاري در چند شركت داروئي تحت عناوين شركت شيمي داروئي امين و داروسازي شهيد مدرس نموده است كه هر يك از اين پروژه‌ها ساليانه ميليونها دلار صرفه‌جوئي ارزي به دنبال خواهند داشت.
صادرات: 
به منظور تحقق بخشيدن به توسعة صادرات غير نفتي كه از رئوس مهم برنا‌مه‌هاي توسعة اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران است و با توجه به كيفيت بسيار مطلوب محصولات توليد شده، شركت ابوريحان در طي پنج سال گذشته با همكاري شركت صادراتي سازمان صنايع ملي ايران (فارميكو) مبادرت به بازاريابي و شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي نموده كه با توجه به كيفيت و نوع محصولات ارائه شده اين شركت موفق به صدور چندين محصول به كشورهاي الجزاير، لبنان، يمن، … گرديده است. 
كامپيوتر: همگام با مدرنيزه كردن ماشين آلات بخش‌هاي مختلف توليد و آزمايشگاه‌هاي كنترل و تحقيقات، شركت ابوريحان اقدام به كامپيوترايز نمودن كليه صورت‌حسابهاي مالي شركت اعم از فاكتورهاي خريد، فروش، صورت موجودي مواد اوليه و بسته‌بندي و همچنين فرمولاسيون و پروداكشن اوردر داروها نموده است
 • بازدید : 405 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۱    کد محصول : ۱۷۵۱۳    حجم فایل : ۱۶۲ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و مقاله درباره آشنایی با داروسازی ابوریحان

دانلود آشنایی با داروسازی ابوریحان داروسازي، پنجاه قرن است كه سابقه خدمت به بشريت را دارد و به عنوان يكي از شناخته شده‌ترين و معتبرترين رشته‌هاي مطرح مي‌باشد. همانند پزشكي، داروسازي نيز شاهد تحولات زيادي بوده است و بسياري از روش‌هاي قديمي آن منسوخ و كنار گذاشته شده‌اند و آموخته‌هاي نويني به پيكره اين رشته افزوده شده‌اند. داروسازان از جمله افشار داراي تحصيلات آكادميك در جامعه مي‌باشند در شاخه‌هاي مختلف شامل داروخانه، بيمارستان‌ها، آموزشي (در سطح دانشگاه)، تحقيقات، صنايع داروسازي (شامل تحقيق و توسعه توليد و غيره)، تدوين استانداردها و توزيع داروها فعاليت دارند. از ديدگاه تاريخي مي‌توان گفت كه پيشرفت علم داروسازي همگام با تكامل بشر بوده است.


عتیقه زیرخاکی گنج