گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق طرح پرورش گوساله -دانلود رایگان مقاله طرح پرورش گوساله -دانلود کمک پایان نامه طرح پرورش گوساله -پایان نامه طرح پرورش گوساله 
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از آنجائيکه سرچشمه اصلي عقب ماندگي کشورهاي توسعه نيافته و عقب نگه داشته شده ناتواني نهادين بخش کشاورزي و دامي توليدات غذائي است و متأسفانه کشور ما با جمعيت روز افزون شديد خود بخصوص در زمينه مواد غذائي مورد نياز فعلي و آتي خود با مشکلات زيادي مواجه مي‌باشد.
افزايش توليد در رسيدن به خودکفائي در بخش کشاورزي، هم از نظر ايجاد امنيت غذايي براي مردم و هم از نظر کاهش وابستگي اقتصادي و سياسي و جلوگيري از خروج ارز قابل توجهي که مي‌تواند در سرمايه‌گذاريهاي زير بنايي صنعتي باعث توسعه و رشد اقتصادي کشور شده بيش از پيش نمايان است. 
خوشبختانه بعد از پيروزي شکوهمند اسلامي ايران با بذل و توجه مسئولين محترم نظام جمهوري اسلامي به بخش کشاورزي و دامپروري و گنجاندن برنامه‌هاي موفقي در قالب طرح پنجساله، اهميت و نقش برنامه‌ريزي و سرمايه گذاريهاي زير بنايي صنعتي باعث توسعه و رشد اقتصادي کشور شده بيش از پيش نمايان است. 
خوشبختانه بعد از پيروزي شکوهمند اسلامي ايران با بذل و توجه مسئولين محترم نظام جمهوري اسلامي به بخش کشاورزي و دامپروري و گنجاندن برنامه‌هاي موفقي در قالب طرح پنجساله، اهميت و نقش برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري صحيح در توسعه و شکوفائي استعداد‌هاي کشاورزي را بر همگان روشن نمود. 
استان اردبيل با پتانسيلهاي نهفته خويش قبل از آنکه استان مطرح، توليد کننده محصولات زراعي باشد يک استان دام خيز است و مراتع سرسبز، شرايط مساعد توليد علوفه و اکولوژيکي منطقه ايجاد سرمايه‌گذاري در امر پرورش دام را بيش از پيش طلب مي‌نمايد. با توجه به مازاد علوفه‌اي که در استان وجود دارد و به ساير استانها ارسال مي‌شود، همچنين با صنعتي کردن بخش پرورش دام و سرمايه‌گذاريهاي بيشتر مي‌توان اذعان داشت اين استان بزودي قادر خواهد بود يکي از قطبهاي بزرگ صادر کننده مواد پروتئيني به ساير استانها و کشورهاي تازه استقلال يافته همجوار باشد. 
 مجريان طرح :‌
مجري طرح از دامداران استان بوده که داراي تجربيات زيادي در ا مر پرورش دام بوده و براي نگهداري و پرورش گوساله به تعداد ۲۰۰ رأس اقدام نموده است. 
گوساله‌هاي انتخابي به عرضه گوساله در منطقه دارد و در اولويت اول انتخاب گوساله دو رگ خواهد بود که در منطقه بوفور يافت مي‌شود. 
مجري بنام شرکت تعاوني توليدي (معين) پرواربندي گوساله قرخبداغ  کوثر به شماره ثبتي تحت نظارت اداره کل تعاون استان اردبيل مي‌باشد که در نظر دارد سرمايه خود را در جهت پرورش گوساله که توليد آن از نيازهاي اساسي جامعه است سرمايه گذاري نمايد. 

محل اجراي طرح: 
محل اجراي طرح در استان اردبيل شهرستان کوثر مي‌باشد که کليه شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري طرح را دارا مي باشد. 
شهرستان کوثر به جهت دارا بودن، آب و هواي مناسب و داشتن زمينهاي حاصلخيز و مراتع غني در جهت پروار بندي گوساله مناسب بوده و براي خودکفائي کشور در راستاي توليد گوشت قرمز سهم بسزايي دارد. 

هدف از اجراي طرح: 
بطور کلي از اجراي پرونده مذکور را مي‌توان بشرح ذيل خلاصه نمود. 
۱- قطع وابستگي به خارج در زمينه توليد گوشت قرمز مورد نياز کشور. 
۲- ايجاد اشتغال به کار 
۳- تأمين مواد پروتئيني مورد نياز داخل کشور با توجه به نرخ رشد جمعيت . 
۴- علاقه به فعاليت در ا ين رشته و امرار معاش از اين طريق 
۵- تبديل ضايعات کشاورزي به گوشت و نهايتاً افزايش سرمايه 
بازاريابي : 
يکي از منابع مهم غذايي که داراي ارزش غذايي بالا و درصد پروتئين‌ کافي مي‌باشد گوشت قرمز است. 
با توجه به نرخ رشد جمعيت در کشورمان بايد درصدد برطرف کردن کمبود توليد گوشت قرمز بوده و از طرفي بايد به نحوي برنامه‌ريزي نمود تا توليد اين فرآورده‌ مقرون به صرفه باشد. 
با توجه به اينکه کشتارگاه صنعتي يکي از مزاياي مهم در جهت پروار بندي گوساله نقش مهمي ايفا مي‌نمايد و از طرفي سعي شده است که توليد گوشت قرمز با نازلترين قيمت صورت گيرد. لذا اميدواريم که بازاريابي به نحو احسن و مطلوب صورت گيرد. 

عمليات اجراي طرح: 
طرح بعد از آماده شدن تاسيسات و تجهيزات مورد نياز پيش‌بيني شده با خريد ۲۰۰ رأس گوساله دورگ بصورت زنده قپان از قرار هر کيلو‌گرم وزن زنده برابر ريال شروع به فعاليت مي‌کند هنگام خريد گوساله‌ها سعي مي‌گردد، گوساله‌هاي لاغر و استخواندار و سالم که در حدود ۱۵۰ کيلوگرم وزن دارند انتخاب و خريداري شوند. 
بعد از انتقال گوساله‌هاي خريداري به پرواربندي، داورهاي ضدانگل به گوساله‌ها داده شده و با محلولهاي ضدعفوني کننده، دامها سمپاشي شده و و به سالن پرورش منتقل مي‌شوند (در صورتي که فصل کنه باشد در آنصورت گوساله با محلولهاي استاندارد کنه کش نيز سمپاشي مي‌شوند) 
غذاي روزانه گوساله‌ها بطور روزانه و در آخور‌ها ريخته مي‌شود ميزان ماده خشک اين غذاي ۷/۲ درصد وزن زنده گوساله در طرح پيش‌بيني شده که گوساله‌ها با اين تغذيه روزانه حدود ۹۵۰ گرم افزايش وزن خواهد داشت. 
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق تل بورن-دانلود رایگان تحقیق تله بورن-خرید اینترنتی مقاله تله بورن-تحقیق تله بورن

این فایل در ۵۱صفحه قابل ویرایش شامل موارد زیر تهیه شده است:
اين پتانسيل چنان انتخاب مي شود كه يون ها را به الكترود جذب كند. اگر ميدان ديگري اعمال نشود يوني كه با فاصله(در نقطه اي با فاصله يكسان) از چار الكترود قرار گرفته است درحالت تعادل خواهد بود ولي در مقابل جابجايي(عرضي) بطرف يك از چار الكترود ناپايداري خواهد داشت. اما حركت يون در راستاي محور(طولي) تقارن چار قطبي پايدار خواهد بود. زيرا در اثر پتانسيل هماهنگ در امتداد اين محور محصور خواهد ماند. براي ايجاد پايداري در حركت عرضي ميدان مغناطيسي در امتداد محور طولي اعمال مي شود. بطوريكه يون در صفحه عرضي حركت سيكلوتروني را ايجاد كند. مولفه مغناطيسي نيروي لورنتس   كه حركت سيكلوتروني را ايجاد مي كند براي جبران نيروي الكتريكي شعاعي ناشي از الكترودهاست. و بدين ترتيب پايداري حاصل مي شود.
۱-۱ معادلات حركت ذرات باردار در QIT
دام يون يا QUISTOR دستگاهي است مطابق شكل متشكل از سه الكترود هايپربوليك. دو الكترود End cap را معمولا زمين مي كنند و پتانسيل V0 را به ring اعمال مي نمايند. در اين جا فرض مي شود كه دستگاه عاري از هر گاز يوني زمينه اي مي باشد.
در تئوريك فرض مي شود كه الكترودها تا بي نهايت امتداد دارند و شكل ايده آل هندسي دارند. حال آنكه در عمل سر الكترودها را قطع مي كنند. همچنين در عمل ورودي دستگاه از سوراخ هايي بسيار ريز متشكل است. كه در واقع ورودي دستگاه مي باشد. عيوب و ناكاملي هاي حاصل از فرآيند مهندسي ساخت نيز مزيد بر علت شده و باعث مي شوند دام هاي يوني واقعي بعضا خواص غير خطي از خود بروز دهند. ولي در بحث تئوري كه ارائه مي شود از ناكاملي هاي مهندسي و ماشين كاري نيز صرف نظر مي گردد.
ميدان چار قطبي در مختصات دكارتي بصورت زير است   كه در آن ضرايب   ثابت اند. E0 نيز مستقل از مكان است ولي ممكن است به زمان وابسته باشد. اين ميدان در سه جهت مختصات ناجفت شده است و استقلال حركت يون در هر مختصه راستا را نتيجه مي دهد. نيروي اعمالي بر يون با جابجايي يون از مركز افزايش مي يابد. چون دستگاه عاري از هر گاز يوني زمينه اي است  
(۱-۱)   و براي برقراري(۱-۱) لازم است يكي از دو رابطه زير برقرار باشد.
(۱-۲)              
(۱-۳)             
چون(۱-۱) بي نهايت جواب دارد.
از آنجا كه   مي باشد بدست مي آيد:
(۱-۴)          
 
كه اين پتانسيل درجه دوم از جنس   مي باشد. كه ناشي از يك نيروي بازگرداننده    خطي است.
رابطه(۱-۲) در دستگاههاي تفكيك كننده جرمي و(۱-۳) در مورد(QIT) مصداق دارد. با ملاحظات رابطه(۱-۲) داريم:
(۱-۵)          
خطوط هم پتانسيل در شكل زير رسم شده است. اين پتانسيل با چهار ميله استوانه اي هذلولي شكل با الكترودهاي مجاور هم و با بار مخالف مطابق شكل تشكيل مي شود. اگر كمينه فاصله الكترودهاي End cap برابر ۲r0 باشد. و پتانسيل ها بين آن ها   باشد:
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

 یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند. حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه اندام ها و عضلات و سلول ها و بافت ها برساند حُکم جنگل نیز چنین است، وظیفه و رسالت و فطرت و ذات جنگل حیات بخش است، جذب دی اکسید کربن است، تولید اکسیژن است، 
 بیان مسأله 
 همواره دام و جنگل در زندگی انسانی و تشکیل اجتماعات انسانی در کنار آب نقش اساسی و اولیه را به عهده داشته است، در حالیکه در گذشته جمعیت جهان نسبت به منابع طبیعی قلیل بود، کسی به فکر و نگران کاهش منابع طبیعی نبود و بدون محدودیت با چرای طبیعت و تهیه مایحتاج زندگی لذت و استفاده های خود را از طبیعت می برد. اما در طول ۲ سده اخیر نگرانی بشر به کاهش و نابودی منابع طبیعی دو چندان شده و عوامل گوناگونی در تخریب و نابودی این منابع به خصوص جنگل ها نقش دارند. اما دام از هر نوع جزء مهمترین و اصلی ترین عوامل تخریب به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جنگل ها بوده که در بطن تحقیق کاملاً به آن اشاره شده است. 
 اهمیت جنگل و دام (اهمیت موضوع) 
 اگر تأمین اکسیژن و محیط زیست سالم و اطمینان از آینده تغذیه انسانها و نیز گازهای سمی و دی اکسید کربن و نابودی فضای سبز و رماتع را در زندگی مهم بدانیم این موضوع کاملاً با این مسایل در ارتباط است و اهمیت جنگل و تخریب آن به وسیله موجود مفید دیگری به نام دام آنچنان پیچیده و مهم است که در این تحقیق فقط به صورت اشاره به برخی مسائل اداری و اجتماعی و اقتصادی آن اشاره شده است. 
 اهداف مسئله : اهداف موضوع 
 الف ) شناخت ویژگی های جنگل ؛ 
 ب ) شناخت عوامل تخریب ؛ 
 ج ) راه های تقویت و ترمیم ؛ 
 د ) دام و راه های نابودی طبیعت و جنگل ؛ 
 هـ ) راهکارهای مبارزه ای و بازدارنده ؛ 
 و ) نتیجه گیری و خلاصه. 
 سوره هفتم قرآن کریم یعنی انفال دقیقاً به خاطر اهمیتی که منابع طبیعی چون کوه و دشت و جنگل و دریا دارند. در قرآن کریم این منابع انفال نامیده شده است. و منافع و عایدی و تبعات آن عمومی و در اختیار عموم قرار داده شده است (قرآن کریم، سوره انفال، سوره هفتم). 
 در ایران تا اواخر دوره قاجار جنگل ها مالکیت و متولی خاصی نداشتند و همانند کوه و دریا مردم به نسبت زندگی اقلیمی و اجتماعی از آن بهره مند می شدند. و چون به اهمیت و جایگاه ارزش آن پی نبرده بودند، هرکس همانطور که دلش می خواست از آن استفاده می کرد.  
 قطعنامه ریو قطعنامه ای است که همه کشورها را ملزم و متعهد می سازد که از منابع و مراتع و جنگل ها و دشت ها و منابع طبیعی خود حفاظت و مراقبت کنند. 
عده ای متعقدند که بحران های حال و آینده در جنگل و منابع طبیعی فقط به خاطر جمعیت و رشد بی رویه آن نیست، بلکه کاهش بی اندازه منابع طبیعی افزایش آلودگی ها، نارسائی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی از جمله از عوامل دیگر هستند.  
 فتاحی (۱۳۷۹ ، جنگل های زاگرس) معتقد است، عوامل ذکر شده تنها در بُعد کلان و برای مناطقی که اغلب با مناطق صنعتی مواجه هستند موثر است اما در کشورهای جهان سوم مسأله جمعیت انسان و دام و سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نقش مهم ایفا می کند. 
 مخدوم و دیگران (۱۳۶۳ و میلر ۱۳۶۶ و واسمان ۱۹۸۴) معتقدند که با توجه به سرعت رشد تکنولوژی انسان در مقایسه با ۸۰۰۰ سال قبل ارتباطات ده میلیون برابر و سرعت داده پردازی یک میلیون برابر و سرعت دستیابی به منابع انرژی هزار برابر افزایش یافته است. هرچند تلاش همه بر آن است که از راه های مختلف از کاهش بی حد منابع جلوگیری نمایند. 
 و این نگرانی ها و مشکلات باعث گردید که کشورها به فکر چاره بیفتند و با شیوه های مختلف درصدد جلوگیری از کاهش منابع و یا جایگزینی و یا حداقل مصرف بهینه و مطلوب آن برآیند. 
 طبق سوابق موجود در ایران تا سال ۱۲۹۴ هیچگونه کنترل و حفاظتی از جنگل ها به عمل نمی آمد. و کشاورزان و ساکنان حاشیه و داخل جنگل ها به صورت بی رویه ضمن چراندن دام ها و استفاده شبانه روزی از جنگل انواع مختلف استفاده یعنی ساختن خانه های چوبی و فروش الوار و حتی قطع درختان برای افزایش زمین های زراعی و ایجاد زمین های علوفه ای برای دام های خود می کردند. که در سال ۱۲۹۴ دولت موظف گردید که در بخش هایی از ایران به خصوص شمال کشور و جنگل های زاگرس اداره فلاحت را راه اندازی کند. 
 آب و جنگل و درخت و سرسبزی همواره مورد توجه و نیاز و حیات وی بوده اقدامات عظیم در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در چین در کنترل آب و ایجاد سد و تفکرات فلاسفه یونانی فتل ارسطاطالیس در ۳۸۴ قبل از میلاد در کشف فیزیک رانش مایعات و ایجاد سد دپاله توسط ایرانیان بر روی رودخانه دجله و ایجاد سدهای شادروان در شوشتر بر روی رود کارون و ایجاد شبکه های آبیاری و زراعت و کنترل آب و خاک و انتقال به وسیله کانال های سفالی در نوع خود بی نظیر است. 
 از سال ۱۲۹۴ شمسی که مجلس شورای ملّی دولت را موظف به ایجاد اداره فلاحت جهت جنگل ها و مراتع نمود. هرچند عملاً کارهای قابل توجهی صورت نگرفت ولی زمینه تحقیقات و مطالعات عظیمی را توسط صاحب نظران خارجی در ایران را به وجود آورد. 
 پروفسور اروین گائوبا به سال ۱۸۹۱ در اطریش به دنیا آمد و تا سال ۱۹۶۴ در ایران زندگی و در استرالیا درگذشت. 
 در سال ۱۳۱۲ از طرف اداره فلاحت به ریاست مدرسه عالی فلاحت کرج منصوب و به تدریج به تدریس پرداخت و در مجموعه بسیار نضیی به نام فلورکرج با همکاری برنمولر در ۱۲ جزوه در سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۲ در آلمان به چاپ رساند. و آثار جنگلی و خرما در ایران در ۱۹۸۳ در استرالیا به چاپ رسیده است. 
 از سال ۱۳۰۴ رضاشاه با تأکید بر اجرای فلاحت در ایران جنگلبانی تا حدی رونق یافت و در هر منطقه جنگلی گروه های ۳ تا ۷ نفری بسته به میزان و وسعت جنگل استخدام می شدند که شامل جنگلبان و محافظ و معلم و غیره می شده است که ضمن بازدید از جنگل و مراقبت فیزیکی به همکاری با مطالعه گران و محققان خارجی هم بودند. و امکانات بسیار محدودی در اختیار داشتند. 
 مشکل و موانع جنگل بانی در سال های اولیه بسیار زیاد بود. زیرا : 
 1 ) فرهنگ مردم عادت بر این داشت که بدون هیچ محدودیت و مانعی از جنگل و مواهب آن بهره ببرند ؛ 
 2 ) زندگی اقتصادی مردم یا جنگل گره خورده بود ؛ 
 3 ) دام طیور و تأمین مایحتاج زندگی روستائیان جزء لاینفک زندگی روستائیان و عشایر بود ؛ 
 4 ) از لحاظ اعتقادی جنگل را جزء انفال می دانستند و دخل و تصرف دولت در این باره را هیچگونه بر نمی تافتند ؛ 
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر

طرح مورد نظر براي  14 نفر ايجاد اشتغال مي كند و عبارتند از يك نفر به عنوان مدير عامل با مدير كارخنه و يك نفر تكنسين خط توليد و جهت كنترل مواد اوليه وجهت كار با دستگاهها  چاپر ، بوجاري ، خشك كن، آسياب ، چكش ، ميكسراقي ودستگاه پلت كن در جمعه  4 نفر كارگر ماهر و يك نفر كارگر ساد جهت پر كردن كيسه و كيسه دوزي ويك نفر تكنسين  با تجربه در امر تعميرات و سرويس دهي دستگاه هاي و همچنين برق و تأسيسات مكانيكي ويك نفر به عنوان سرپرست بخش مالي و اداري و امور پرسنلي كارخانه و يك نفر جهت آبدارچي و نظافت چي ويك نفر بعنوان سرايدار و نگهباني كارخانه و يك نفر جهت رانندگي با كاميون و يك نفر جهت جوابگويي به تلفن و انجم امور تايپ به عنوان منشي و يك نفر هم جهت انبار داري و فروش محصول مي باشد.

ارزش واهميت اقتصادي طرح

بررسي هاي اقتصادي مهمترين قسمت يك پروژه صنعتي بوده و در حقيقت قبولي يا رد ميزان مقبوليت يك پروژه را تعييين مي نمايد. جهت بررسي موفق مسائل اقتصادي نياز به مطالعه دقيق بازار مصرف و قيمت فروش مي باشد. بررسي بازار خودمستلزم مطالعه كانونهاي مصرف شناخت واحدهاي مشابه توليد كننده ها و كالاي رقيب اطلاع از ميزان نياز توانايي واردات و صادرات مي باشد همچنين قيمت فروش يك كالا تابع عواملي نظير فرمولاسيون چگونگي فرايند توليد و بخصوص قيمت مواد اوليه است.

با توجه به اينكه محصول توليدي توسط دام هاي موجود كشور به مصرف مي رسد از طرفي آمار ميزان دام هر روز رو به افزايش است « به عنوان مثال آار گيري وزارت جهاد سازندگي در سال  1377  نشان مي دهد كه آمار تعداد گاو  6605120 راس و گوسفند  4461107  راس و بزر ۲۵۰۸۷۸۸۱ راس مي باشد و هر سال بر تعداد آن افزوده ميشود.» لذا هر سال نسبت به سال گذشته مقدار بيشتري علوفه  و خوراك دام مورد نيازمباشد و در نتيجه با احداث  و راه اندازي و اجراي اينگونه پروژه هاي صنعتي كه از ضايعات كشاورزي خوراك دام با ارزش غذايي توليد بشود هم غذاي مورد نياز دامهاي كشور تأمين مي شود و كشور را به خودكفايي سوق  مي دهد و هم استفاده از مواد اوليه ارزانتر در توليد اين محصول سبب خواهد شد تا قيمت تمام شده آن پائين تر و در نتيجه  قيمت فروش آن نيز پائين باشد. خورك دام در داخل كشور هر كيلو۱۳۵-۱۲۵  ريال بفوش مي رسد و چون محصول توليدي به صورت محصول كامل از كشورهاي خارجي وارد نمي شود بلكه مواد اوليه  لازم آن را قبيل جو و گندم و ذرت و وارد مي شود لذا قيمت فروش دقيقي از كشورهاي خارجي در درسترس نمي باشد. در ضمن لازم به ياد آوري است كه در واحد مشابه اين طرح مانند يكي خوراك دام كوچه صفهان  كه تحت پوشش معاونت امور دام و آبزيان سازمان جهاد سازندگي استان گيلان و يك واحد نيز در شهرستان بابل با ماشين آلات خارجي مشغول فعاليت مي باشد.

ميزان مفيد بودن طرح براي جامعه

امروزه بيش از هر زمان ديگر نظر موسسات علمي و تحقيقاتي علوم تغذيه اي به منابع جديد و ارزان قيمت براي تهيه جيره هاي غذتيي حيوانات اهلي  معطوف گريده است. علاوه بر فرآورده هاي فرعي با منشاء گياهي كه شامل تفاله حاصل از كارخانجات روغنكشي مازاد محصولات كشاورزي و انواعي دانه هاي ضايعاتي  مي باشد. فرآورده هاي حيواني نظير پودر ماهي ، پورد بقاياي كشتار گاههاي دام و طيور پودر گوشت پورد خون پودر پر هيدورليز شد و . ، پودر آب پنير سازي و همچنين آرد، محتويات شكمبه نشخوار كنندگان تفاله حاصل از كارخانجات ماست سازي و ماءالشعير و   رب گوجه آب ميوه جات و غيره بالاخره كود مرغي ،‌ضايعات ميدان هاي تره بار و كنجاله هاي حاصل از روغنكشي دانه هاي نباتي و تفاله هاي چغندر قند و ..

از منابع مهم و قابل بررسي در زمينه تغذيه دام و طيور نهايتاً با لا بردن حجم توليدات حيواني بشمار مي روند جمع آوري و زدودن اين مواد فرعي  و ضايعات درو ريختن از محيط از محيط زيست عملا بساز دشوار ميباشد و با توجه به مقادير قابل توجهي از مواد مغذي و با ارزش « پروتئين ، انرژي  مواد معدني و يتامين» كه هنوز درون آنها وجود ارد. بكار بردن اين پس مانده ها در جيره هاي روزانه حيوانات از لحاظ اقتصادي در كاهش  قيمت تمام شده فرآرده هاي حيواني تاثير بسزايي خواهد داشت .

امروز با تبديل فضولات و ضايعات حاصل از كارخانجات مواد غذايي  موسسات دامپروري و مرغذاري وكشاورزي به مواد با ارزش غذايي موفقيت هاي چشمگيري در بدست آوردن سرمايه هنگفت براي جامع در عين حال در دفع معظلات محيط زيست حاصل گريده است. همچنين از ورود مواد غذتيي دام به كشور جلوگيري مي كند و هم از خارج شدن عرض زياد جلوگيري مي كند.

ميزان سود آوري طرح

با توجه به قيمت تمام شده بدست آمده محصول توليد « خوراك دام از ضايعات كشاورزي، و با احتساب سود ۱۹% قيمت فروش هر كيلو محصول  118 ريال خواهد بود در نتيجه قيمت فروش بدست آمده درحال حاضر در مقايسه با قيمت بازار داخلي بسيار مناسب         مي باشد. و قيمت محصول در بازار بين  135-125 ريال متغير      مي باشد سود ساليانه محصول در حداكثر توليد بر اساس قيمت فروش بدست آمده معادل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال خواهد بود با در نظر گرفتن هزينه هاي فرعي .


  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۶    کد محصول : ۱۴۵۱۲    حجم فایل : ۴۷۴ کیلوبایت   

با توجه به نیاز کشور به تولید و سیاست خودکفایی واشتغال زایی و حمایتهای دولتی

طرح تولیدی خوراک دام می تواند قدمی در راه تولید و خودکفایی و اشتغال باشد

و این فایل هم در جهت کمک به کسانی که به قصد ایجاد اشتغال و تولید در

اختیار علاقه مندان قرار داده شده است


عتیقه زیرخاکی گنج