گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 186 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۹۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۷    کد محصول : ۱۸۸۰۷    حجم فایل : ۶۸۶۹ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی تهيه پارچه هاي ضد آب با استفاده از نانو سيليس

چكيده:

هدف از اين طرح تهيه پارچه هاي پنبهاي ضد آب مي باشد. كه اين امر توسط اعمال يك محلـول حـاوي نانو ذرات سيليس، سيلان آبگريز با نام تري متوكسي اوكتادسيل سيلان و كراس لينكر با نام تترا اتيل ارتو سيليكات بر روي پارچه انجام پذيرفته است. كه مقادير بهينه مصرف نانو ذرات سيليس و سـيلان آبگريـز هر كدام با آزمايشاتي تعيين گرديده است. ميزان آبگريزي پارچه هاي تكميـل شـده نيـز بـا روش انـدازه گيري زاويه تماس قطره آب با سطح كالا مورد ارزيابي قرار گرفته، كه اين كار با پـردازش تصـوير در نـرم افزار مطلب انجام شده. و پس از انجام تكميل بر روي نمونه ها، توانستيم به پارچه هاي ضد آب بـا ميـزان آبگريزي بسيار بالا دست پيدا كنيم . كه اين پارچه ها م قل ب به پارچه هاي اَبر آبگريـز مـي باشـند . در ايـن تحقيق فاكتور هاي ديگري از قبيل تأثير شرايط اولتراسونيك كردن، پايـداري شستشـويي، زاويـه لغـزش قطره بر روي سطح كالا و ميزان متنفس بودن پارچههاي تكميل شده، مورد آزمايش و ارزيابي قرار گرفت. و با بررسي نتايج آزمايشات مربوطه، مشخص گرديد نمونه هاي ضد آب شده، علاوه بر آبگريزي بسيار بـالا داراي خواص مطلوب جهت كاربري در تهيه پوشاك دارند


عتیقه زیرخاکی گنج