گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 490 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱    کد محصول : ۱۱۱۸۹    حجم فایل : ۱۹ کیلوبایت   

تعريف واژة نوجوان دشوار است.نه تنها دوره اي از تغيير سريع فيزيكي را شامل مي شود بلكه دوره اي از تغيير اجتماعي و روان شناسي كودكي به دورة بلوغ نيز مي باشد.آهنگ بلوغ روان شناختي و اجتماعي به اندارة تغيير پذيري بلوغ جسمي مشخص است كه در فصلهاي قبل بدان پرداخته شده است.
دورة نوجواني در آمريكاي شمالي نه تنها به دلايل فيزيولوژيك بلكه به دليل تغييرات اساسي اجتماعي طولاني شد.تحصيلات اجباري و زمان دانشجويي طولاني تر و تعهدات تدريجي مدرسه مدت دورة وابستگي مالي به والدين را براي بسياري از جوانان آمريكايي افزايش داد.تغيير از يك كشور كشاورزي به صنعتي و ضرورت جامعة تكنولوژيكي نيز دورة نوجواني را افزايش داد.نوجواني دوره اي از آمادگي براي زندگي است در حالي كه زندگي پيچيده تر شده است،دورة آمادگي هم طولاني تر شده است.
رفتار نوجوان اصولاً جهان پژوهانه است.اين رفتار را نبايد بي اهميت دانست چون به نوجوان كمك مي كند كه مكان خود را در جامعه بيابد.رفتار جهان پژوهانه ريسكهاي بالايي همراه دارد.در نتيجه،نوجواني اغلب به عنوان يك دورة كامل سركشي از عذاب روحي و مسائل ديگر مي باشد.ساده لوحانه است كه فرض كنيم دورة بلوغ مثل دورة كودكي آرام و بي دغدغه است.اين دوره اي از سؤال پرسي،مبارزه طلبي،اكتشاف و بررسي انتقاد آميز عملكرد مجلس اعيان و بالغين مي باشد.اين پيگيري ها در صورتي اصولي هستند كه نوجوان گذار موفقي از كودكي به نوجواني داشته باشد.از نوجوانان نبايد انتظار داشت كه نسبت به احبارات فرمان برداري بدون سؤال و جواب نشان دهد.رهبري آگاهانة نوجوان،الگوهاي مثبت رفتاري،و هدايت پرورشي براي جريان پيشرفت خلاقانه و سالم روان شناسي طي اين سالهاي جنجال آميز،حياتي و ضروري مي باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج