گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 72 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۶    کد محصول : ۱۴۱۳۶    حجم فایل : ۴۴ کیلوبایت   

خشك كردن با هوا بعد از آن خشك كردنKlin (كوره اي)
Air Drying Follwed by klin Drying
عمليات استاندارد، حداقل در خشك كردن چوب هاي سخت، خشك كردن هوايي به دنبال آن خشك كردن كوره اي بوده است. مزايا و محدوديت هاي خشك كردن هوايي توسط(۱۹۷۱) Rietz بحث مي شوند.
در اينجا موضوع ما صرفه جويي هاي انرژي است. اگر مثال قبلي ما از يك كوره ۵۰/۰۰۰-fbm به مانند عمل شده درMadison، كه بلوط قرمز يا سطوح رطوبت مختلف را خشك مي نمايد، كل تقاضاهاي انرژي را مي توان براي ضخامت هاي مختلف الوار محاسبه نمود. اين برآوردهاي محاسبه شده در جدول۶-۱۱ نشان داده مي شوند، صرفه جويي هاي انرژي خودشان آشكار مي باشند.
خشك كردن قبلي به دنبال آن خشك كردن كوره اي
Predrying Followed by klin Drying
در سال هاي اخير، استفاده از خشك كن هاي قبلي براي «خشك كردن هوايي» كنترل شده چوب هاي جنگلي به طور مشخص افزايش يافته است. كيفيت چوب قبلاً خشك شده بالا بوده؛ نيازهاي ظرفيتي كوره كاهش داده شده؛ و بسته به فصل، موفقيت، و ساخت كوره، نيازهاي انرژي در مقايسه با خشك كردن الوار سبز مقداري كاهش داده مي شود. عايق سازي ديوار، استحكام ساختمان و تهويه كنترل شده مهم مي باشند. بزرگترين مشكل طراحي غير از سلامت ساختماني توضيح هوا در ساختمان هاي گرم شده در حال نگهداري ۱ ميليونfbm الوار است. اين خشك كن ها در طيف عمل مي كنند. تمام عناصر براي افزايش تقاضاي انرژي در اينجا ارائه مي گردند.
خشك كردن با رطوبت گيري Dehumidication Drying
بحث هاي خشك كردن رطوبت گيري در فصول۲و۷ ديده مي شوند. چون كه تنها منبع انرژي براي خشك كردن نيروي برق است، هزينه اين دسته خشك كردن وابسته به نرخ‌هاي برق محلي دارد كه در بخش هاي مختلف آمريكا بسيار متفاوت است، و با استفاده از يك سيكل بسته سرد كننده، خالص انرژي براي تبخير۱ پوند آب خيلي كمتر از ۱/۰۰۰ BTU مي باشد، ولي ما بايد به دقت روشي را كه در آن صرفه جويي سوخت بيان مي شود را درك نماييم، سيستمي كه از۵۰ درصد كمتر انرژي مصرف مي كند ارزان نمي باشد، چون كه انرژي گران تر از ساير انواع سوخت مي باشد، قيمت نيروي الكتريكي به ميزان ۲۰ دلار براي هر۱۰’BT است. درجات حرارت بالا را با اندازه عمل مي كنند.
خشك كردن خورشيدي Solar Drying
آناليز نشان داده است كه در منظور كردن انرژي خورشيدي به عنوان ابزاري براي كاستن از هزينه هاي سوخت دقت بايد كرد. اين يك راه حل همگاني براي اقتصاد انرژي در خشك نمودن چوب نيست. بنابراين، نبايد به يك باره در چنين تكنولوژي بدون در نظر گرفتن دقيق معيارهاي مهندسي به مانند كل اقتصاد عمل كننده سرمايه گذاري نمود. (Tschernitz 1986)


عتیقه زیرخاکی گنج