گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 500 views
  • بدون نظر

قیمت : ۲۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶    کد محصول : ۱۱۰۹۸    حجم فایل : ۱۰۰ کیلوبایت   

نشانه رستگاری، اقامه نماز
قرآن کریم عواملی چند را به عنوان شاخصه ها و نشانه های رستگاری در دنیا و آخرتبرشمرده و از مؤمنان دعوت کرده که با شناخت این عوامل زمینه های رستگار شدن بدستخویش فراهم کنند
بدون تردید هر انسان پاک طینتی آرزو و ایده آلی جز رستگاریو خوشبختی و سعادتمندی ندارد و دوست دارد پایانی خوش را برای خود رقم زند. آنچه دراین مقاله آمده اشاره هائی گذراست به چند عامل ازعوامل خوشبختی و رستگاری که با همآن را می خوانیم. اسلام به عنوان کاملترین و جامع ترین دین الهی خوشبختی و رستگاریانسانها را در قرآن بیان کرده و درآیات متعددی به این موضوع پرداخته است. درقرآنحدود ۴۰مرتبه (۱) از فلاح (رستگاری) سخن گفته شده و در ضمن آیات مربوطه از صفات وعلائم رستگاران و سعادتمندان واقعی واخروی سخن به میان آمده است که البته رستگاریاز هر دو دنیوی و اخروی مدنظر بوده و از آنجا که حیات اخروی جاودانی و ابدی است ازاهمیت بیشتری برخوردار است
فلاح (رستگاری) از ماده «فلح و فلاح» در اصل بهمعنی شکافتن و بریدن است و به هرنوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شدهاست. درحقیقت افراد پیروز و رستگار و خوشبخت، موانع را از سر راه خود برمی دارند وراه را برای رسیدن به مقاصد هموار می سازند و پیش می روند. فلاح و رستگاری به معنیوسیع آن، هم پیروزی های مادی را شامل می شود و هم معنوی را. رستگاری دنیوی درآن استکه انسان آزاد و سربلند، عزیز و بی نیاز زندگی کند که این امور جز در سایه ایمانامکان پذیر نیست و رستگاری آخرت دراین است که درجوار رحمت پروردگار درمیان نعمت هایجاویدان،در کنار دوستان شایسته و پاک و درکمال عزت و سربلندی به سرمی برد
اهمیت نماز از دیدگاه ائمه


عتیقه زیرخاکی گنج