گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

قیمت : ۲۱۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۳    کد محصول : ۹۶۷۱    حجم فایل : ۳۶۳ کیلوبایت   

« پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها »

اين گزارش، توسط گروه كار كه از روي كميته پيارك در رابطه با پلهاي راه تشكيل يافته، تهيه و تنظيم شده است.

در بيستمين جلسه كميته پيرامون پلهاي راه كه در فوريه ۱۹۹۲ برگزار شد، يك نظرسنجي در رابطه با، مديريت پل- پيرامون شافعه اي از شرايط صحت و ايمني پلهاي در حال انجام وظيفه پيشنهاد شد.

سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نظرسنجي، در جلسه كميته اجرايي كه در ۲۷ ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگيرد.

ساختارهاي پل، حلقه هاي ارتباطي مهمي را در يك سيستم راه، ايجاد مي نمايند. پلها، يكي از بخشهاي راه هستند كه نياز به بيشترين توجه دارند و ۳۰ درصد از سرمايه گذاريهاي كلي در بخش راه را به خود اختصاص مي دهند. پلها راههايي كليدي به منظور تضمين ايمني ترافيك راه، هستند و پلها نقش مهمي در حفظ و نگهداري محيط زيست دارند.

نيمه دوم قرن بيستم، شامل توسعه جهاني چشمگيري ….


عتیقه زیرخاکی گنج