گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه در ۱۵ صفحه توسط آقای رامین تقی نژاد كارشناس ارشد مهندسي سازه تنظیم شده است

چکيده يكي از عوامل موثر در بهبود رفتار سازه‏ها طرز قرارگيري سيستم مقاوم جانبي در مكانهاي مناسب مي‏باشد. اين امر به نحو موثري در پايداري و اندركنش قاب خمشي و سيستم باربر جانبي كه عموما مهاربندي‏ها و ديوارهاي برشي هستند تاثيرگذار مي‏باشد. بمنظور تعيين محل مناسب ديوارهاي برشي در اين مقاله يك ساختمان ۲۳ طبقه با و بدون ديوار برشي تحت آناليز استاتيكي معادل، ديناميكي طيفي و ديناميكي تاريخچه زماني قرار گرفته است. سپس با جابجايي ديوار برشي در پلان، برش جذب شده در هر طبقه، تغيير مكانها، دورانها و ديگر پارامترهاي مهم سازه‏اي نسبت به يكديگر تحت تحليلهاي مختلف استاتيكي معادل و ديناميكي سنجيده شده است. با بررسي نتايج بيان شده مناسب‏ترين مكان براي ديوار برشي روي پلان ساختمان تعيين شده و در انتها نتايج حاصل از دو آناليز ديناميكي طيفی و استاتيکی معادل نيز با يکديگر مقايسه گرديده‏اند.

نتايج

۱ -وجود ديوار برشي تغييرمكانهاي جانبي سازه را به مقدار بسيار زيادي محدود مي‏كند. بطوريكه در تحقيق حاضر براي هر سه نوع آناليز استاتيكي و ديناميكي طيفي و تاريخچه زماني، اين كاهش براي قاب خمشي در حدود ۲ الي ۳ برابر سازه قاب خمشي با ديوار برشي تعيين گرديد.

۲ -بهترين حالت قرارگيري ديوار برشي در پلان براي محدود كردن تغييرمكان جانبي موقعيتي است كه ديوار بين مركز صلبيت و كناره‏هاي سازه قرار گرفته است. جايگذاري ديوار برشي در ميانه سازه، ديوار را با قابهاي بيشتري درگير مي‏نمايد. همين امر سبب محدودتر شدن جابجايي جانبي كل طبقات مي‏شود. اين نتايج براي هر دو نوع سازه منظم و سازه با بريدگي گوشه در پلان و همچنين براي هر سه نوع آناليز بكار گرفته شده در تحقيق حاضر صادق مي‏باشد.

۳-در صورتي كه با توجه به طرحهاي معماري امكان بكارگيري ديوار بين مركز صلبيت ……………..۹-…………….


عتیقه زیرخاکی گنج