گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 211 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۶    کد محصول : ۱۵۸۳۲    حجم فایل : ۳۹۲۸ کیلوبایت   

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی کاویتاسیون در دریچه ها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از موضوعات مورد بحث و بررسی در این فایل :

۱-دینامیک اضمحلال حبابها

۲-مکانیسم کاویتاسیون

۳-اندیس کاویتاسیون

و بسیاری موارد دیگر

امیدوارم از مقاله بررسی کاویتاسیون در دریچه ها لذت ببرید…

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۴    کد محصول : ۱۶۵۴۴    حجم فایل : ۱۳۵۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی تونل های زیر گذر دریا با نگرشی به مدیریت

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی تونل های زیر گذر دریا با نگرشی به مدیریت اجرای تونل مانش رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از موضوعات  مورد بحث و بررسی در این فایل :

۱- نگرشی به مدیریت اجرای تونل مانش 

۲- مشخصات کلی تونل ها

۳- تونل زیر آب  

و بسیاری موارد دیگر

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

 • بازدید : 186 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۶    کد محصول : ۱۶۵۴۸    حجم فایل : ۱۳۵۷ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی روشهای آنالیز و طراحی دیوارهای ساحلی

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینار عمران بررسی روشهای آنالیز و طراحی دیوارهای ساحلی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله : 

۱- معرفی دیوارهای ساحلی

۲- نیرو های وارد از خاک به دیوارهای ساحلی

۳- نیرو های وارد از آب به دیوارهای ساحلی

وبسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۵    کد محصول : ۱۶۵۶۸    حجم فایل : ۷۰۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی و تحلیل پاسخ غیر خطی در سدهای ثقلی بتنی

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی و تحلیل  پاسخ غیر خطی  در سدهای ثقلی بتنی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین مجود در این فایل : 

۱- سدهای بتنی وزنی 

۲- شکست در سد های بتنی و ترک در سدها 

۳- بر هم کنش سد و آب

و بسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاه لذت ببرید..

 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۳    کد محصول : ۱۶۷۴۸    حجم فایل : ۱۵۴۲ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی اندر کنش سد بتنی وزنی و فونداسیون (برنامه های کامپیوتری برای آنالیز لرزهای سد بتنی)

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی اندر کنش سد بتنی وزنی و فونداسیون رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین مورد بحث در مقاله : 

۱-بررسی اندر کنش خاک و سازه در سد های بتنی

۲- برنامه های کامپیوتری برای آنالیز لرزهای سد بتنی

و بسیاری موارد دیگر..

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید….. 

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۷    کد محصول : ۱۶۷۹۶    حجم فایل : ۱۸۱۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی اندر کنش سد و مخزن

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی اندر کنش سد و مخزن رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از مباحث موجود در مقاله : 

۱- اندر کنش دینامیکی سیستم سد و مخزن

۲- روش موثر تحلیل اندر کنش دینامیکی سیستم سد و مخزن 

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید….

 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۰    کد محصول : ۱۶۷۶۳    حجم فایل : ۲۹۷۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی کاویتاسیون و اثرات آن بر سریز سدها

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی کاویتاسیون واثرات آن بر سریز سدها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی لز عناوین موجود در مقاله : 

۱- شکل گیری کاویتاسیون

۲- بررسی کاویتاسیون روی سرریزها

۳- خسارات ناشی از کاویتاسیون و نحوه مقابله با آنها

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…


عتیقه زیرخاکی گنج