گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

امروزه مسايل و مشكلات حمل و نقل از قبيل آلودگيهاي زيـست محيطـي، كـاهش منـابع انـرژي، افـزايش خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از سوانح و تصادفات، مشكلات نظارت و مديريت در حمل و نقـل بـرون شهري، افزايش زمانهاي تلف شده و روند رشد سريع تقاضاي حمل و نقل به ويژه در سـاعات اوج در كـلان شهرهاي دنيا به يك مشكل جدي تبديل شده است.-


عتیقه زیرخاکی گنج