گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 741 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۸    کد محصول : ۱۵۷۶۷    حجم فایل : ۱۷۵۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک آب شیرین کن های خورشیدی (تکنولوژی های شیرین کردن آب با استفاده از انرژی خورشیدی)

عنوان سمینار: آب شیرین کن های خورشیدی

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: اقليم ايران
مقدمه
۱-۱) حدود و موقعيت جغرافيايي
۲-۱) آب و هوا
۱-۲-۱) بارندگی
۱-۱-۲-۱) منشأ بارندگی
۲-۱-۲-۱) عوامل مؤثر در بارندگی های ایران
۲-۲-۱) دمای هوا
۲-۲) میزان تابش در ایران

فصل دوم: مصارف آب در وضع کنونی
مقدمه
۱-۲) بخش کشاورزی
۲-۲) آب و فاضلاب شهری و جوامع روستایی
۱-۲-۲) استحصال و مصرف آب در سال پایه
۲-۲-۲) نحوه مصرف آب در شهرها
۳-۲-۲) میزان پساب برگشتی شهری و روستایی
۳-۲) مصرف آب صنعت و معدن
۱-۳-۲) موارد مصرف آب در فعالیت های صنعتی
۲-۳-۲) کیفیت آب مورد نیاز
۳-۳-۲) حجم پسابهای صنعتی و آلودگی های ناشی از آن
۴-۲) وضعیت فعلی توسعه منابع آب

فصل سوم: منابع آب ایران
مقدمه
۱-۳) آب های زیرزمینی
۱-۱-۳) مخازن آب سازنده های سخت
۲-۱-۳) آبخوانهای آبرفتی
۳-۱-۳) برداشت و تخلیه از منابع آب زیرزمینی کشور
۴-۱-۳) مصرف از آب زیرزمینی
۵-۱-۳) ترازنامه (بیلان) آب زیرزمینی کشور
۶-۱-۳) توان موجود و برداشت مجاز از آب زیرزمینی
۷-۱-۳) محدودیت های برداشت از آبهای زیرزمینی کشور
۸-۱-۳) دشتهای ممنوعه و دشتهای بحرانی از نظر بهره برداری آب زیرزمینی
۹-۱-۳) پسابهای صنعتی، شرب و کشاورزی، ورودی به آب زیرزمینی
۲-۳) منابع آب سطحی
۱-۲-۳) پتانسیل منابع آب سطحی
۲-۲-۳) رژیم آبدهی رودخانه ها
۳-۳) کیفیت منابع آب
۱-۳-۳) آلودگی منابع آب سطحی
۲-۳-۳) شمایی از کیفیت آب رودخانه ها
۳-۳-۳) کیفیت آبهای زیرزمینی
۴-۳-۳) تداخل آب شور و شیرین سفره های ساحلی
۵-۳-۳) کنترل کیفیت و حفاظت آبهای زیرزمینی
۴-۳) چکیده نتایج
۱-۴-۳) آبهای زیرزمینی
۲-۴-۳) آبهای سطحی
۳-۴-۳) پیش بینی
۴-۴-۳) شمای کلی منابع آب

فصل چهارم: تکنولوژی های شیرین کردن آب با استفاده از انرژی خورشیدی
مقدمه
۱-۴) حوضچه های تقطیر خورشیدی
۲-۴) روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا (HD)
۳-۴) سیستم تبخیر چند مرحله ای (MSF)
۴-۴) سیستم تقطیر چند اثره (MED)
۵-۴) سیستم حرارتی تراکم بخار (TVC)
۶-۴) سیستم مکانیکی تراکم بخار (MVC)
۷-۴) روش انجماد
۸-۴) روش های غشایی
۱-۸-۴) روش اسمز معکوس (RO)
۲-۸-۴) روش الکترودیالیز (ED)
۳-۸-۴) تقطیر غشایی (Membrane Distillation)
۹-۴) کاربرد آب شیرین کن های خورشیدی

فصل پنجم: آب شیرین کن های HD
۱-۵) روش های مبتنی بر رطوبت زنی
۲-۵) روش رطوبت زنی- رطوبت گیری
۳-۵) مدل مورد بررسی
۱-۳-۵) انواع روش های ممکن برای ارتباط کلکتور خورشیدی آب با سیستم HD
۲-۳-۵) طرح کلی

نتیجه گیری

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج