گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 170 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۲    کد محصول : ۱۶۲۱۱    حجم فایل : ۱۲۵۷۳ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی عمران بررسی تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان

عنوان سمینار: بررسی تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان 

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) مقدمه
۲-۱) موانع کنار راه
۳-۱) خاکریزها و شیب های کنار جاده
۴-۱) محدوده بازیابی
۵-۱) حفاظهای ایمنی
۶-۱) ضربه گیرها
۷-۱) جمع بندی فصل

فصل دوم: بررسی میدانی نمونه های حفاظ و ضربه گیر ایمنی موجود در ایران
۱-۲) مقدمه
۲-۲) بررسی وضعیت موجود حفاظهای فلزی
۳-۲) بررسی میدانی وضعیت حفاظهای بتنی
۴-۲) مهار انتهایی
۵-۲) ضربه گیرها
۶-۲) جمع بندی بررسی میدانی نمونه ها

فصل سوم: بررسی استانداردهای موجود (در ایران و سایر کشورها)
۱-۳) مقدمه
۲-۳) بررسی ضوابط موجود در ایران
۳-۳) ضوابط موجود در کشورهای دارای استاندارد معتبر
۴-۳) بررسی مشخصات تعدادی از محصولات معتبر
۱-۴-۳) سیستم گریت (G.R.E.A.T)
۲-۴-۳) سیستم فومهای لانه زنبوری فشرده
۳-۴-۳) سیستم ضربه گیر آبی فشرده
۴-۴-۳) سیستم ضربه گیر آبی خوشه ای
۵-۴-۳) سیستم دیواره ضربه گیر (Cushion Wall)
۶-۴-۳) سیستم مهار انتهایی Break-Master
۷-۴-۳) سیستم LMA
۸-۴-۳) سیستم مهار انتهایی (SENTRE)
۹-۴-۳) سیستم مهار انتهایی TREND
۱۰-۴-۳) سیستم کنترل دسترس در معبرهای اضطراری حفاظ (Barrier Gate)
۱۱-۴-۳) سیستم ضربه گیر ماسه ای (ENERGITE)
۱۲-۴-۳) سیستم مهار انتهایی و ضربه گیر قابل حمل (Great-GZ)
۱۳-۴-۳) حفاظ قابل حمل آبی (TRITON)
۱۴-۴-۳) خانواده Quad Guard
۱۵-۴-۳) سیستم Regent
۱۶-۴-۳) سیستم ضربه گیر لاستیکی (REACT-350)
۱۷-۴-۳) نرده محافظ Guardian
۱۸-۴-۳) سیستم مهار انتهایی F.L.E.A.T
۱۹-۴-۳) سیستم S.K.T.-350
۲۰-۴-۳) سیستم Impact Pier L-100
۲۱-۴-۳) نیوجرسی جدید پلاستیکی
۲۲-۴-۳) حفاظهای با قابلیت جابجایی سریع (QMB)
۲۳-۴-۳) نرده محافظ FMK

فصل چهارم: ضوابط پیشنهادی برای ایران
۱-۴) مقدمه
۲-۴) شرایط کناره راه
۳-۴) حفاظ ایمنی
۱-۳-۴) مشخصات حفاظهای کناری
۲-۳-۴) مشخصات حفاظ میانی
۴-۴) ضربه گیرها
۱-۴-۴) کاربردهای ضربه گیر
۲-۴-۴) انتخاب نوع ضربه گیر مناسب برای ایران
۳-۴-۴) ضربه گیر بشکه ماسه ای
۴-۴-۴) معیارهای طراحی
۵-۴-۴) محل قرارگیری بشکه ها
۶-۴-۴) نکات حائز اهمیت در نصب و نگهداری ضربه گیرها
۵-۴) ضوابط استفاده از نرده محافظ و ضربه گیر
۱-۵-۴) ناحیه عاری از مانع
۲-۵-۴) ضوابط استفاده از نرده های محافظ
۳-۵-۴) ضوابط نصب گاردریلها

فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات
جمع بندی
پیشنهادات

پیوست ها

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۵۹    کد محصول : ۱۶۲۸۷    حجم فایل : ۷۷۳۷ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی عمران بررسی قوس های اتصال و ارائه رابطه جایگزین قوس کلوتوئید

عنوان سمینار: بررسی قوس های اتصال و ارائه رابطه جایگزین قوس کلوتوئید

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: تعریف مسئله
۱-۱) مقدمه
۲-۱) اهمیت مسئله
۳-۱) تشریح و بیان مسئله
۴-۱) اهداف تحقیق

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
۱-۲) مطالعات انجام شده در مورد قوسهای افقی و عملکرد آنها
۲-۲) روابط هندسی لازم جهت قوس اتصال تدریجی با استفاده از قوس دایره ای

فصل سوم: روش تحقیق مسئله
۱-۳) مقدمه
۲-۳) استانداردهای ایمنی طراحی قوس ها
۱-۲-۳) بررسی ایمنی در الگوهای رایج طراحی
۲-۲-۳) بررسی تعیین پارامتر قوس قائم جهت ایمنی در استانداردهای طراحی
۳-۲-۳) بررسی روش تعیین شعاع قوس های افقی در آئین نامه
۴-۲-۳) بررسی پارامترهای استاندارد طراحی در قوس ها از دیدگاه مهندس عمران
۳-۳) آنالیز تصادفات در قوس ها
۱-۳-۳) شرایط مربوط به قوس ها
۱-۱-۳-۳) شعاع قوس
۲-۱-۳-۳) اختلاف سرعت
۳-۱-۳-۳) شرایط سطح روسازی
۴-۱-۳-۳) لغزندگی
۵-۱-۳-۳) قیچی شدن
۶-۱-۳-۳) واژگونی
۷-۱-۳-۳) بربلندی
۸-۱-۳-۳) تعریض راه
۹-۱-۳-۳) شانه های راه در قوس ها
۱۰-۱-۳-۳) حاشیه راه – فاصله دید قوس ها
۱۱-۱-۳-۳) حاشیه راه – بازیابی و کنترل وسیله نقلیه در قوس
۱۲-۱-۳-۳) سبقت در قوس
۱۳-۱-۳-۳) علائم و تجهیزات هشداردهنده
۱۴-۱-۳-۳) ترکیب اجزا در قوس
۲-۳-۳) حجم ترافیک
۳-۳-۳) نقش فاکتورهای انسانی در حوادث
۴-۳-۳) آنالیز تصادفات
۴-۳) طراحی قوس های افقی براساس شدت تصادف
۵-۳) طراحی فرم هندسی مسیر قبل از قوس ها
۱-۵-۳) منحنی اتصال تدریجی
۲-۵-۳) معادله عمومی منحنی اتصال
۳-۵-۳) استفاده از معادله درجه سوم
۴-۵-۳) منحنی لمینسکات
۵-۵-۳) قوس های دایره ای مرکب
۱-۵-۵-۳) قوس های مرکب دو مرکزی
۲-۵-۵-۳) قوس های مرکب سه مرکزی و بالاتر

فصل چهارم: آمارگیری و جمع آوری اطلاعات
۱-۴) مقدمه
۲-۴) ملاک های انتخاب مسیر
۳-۴) انتخاب نمونه
۴-۴) برداشت اطلاعات مورد نیاز
۱-۴-۴) مشخصات هندسی
۲-۴-۴) جمع آوری و تنظیم تصادفات
۵-۴) محاسبه میزان عبور سالیانه (AADT)

فصل پنجم: ارائه مدل پیشنهادی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) ارائه رابطه مناسب جهت محاسبه شدت تصادفات
۱-۲-۵) رویه REG در SAS
۲-۲-۵) وارد کردن داده ها در SAS در رویه REG
۳-۲-۵) ارائه مدل
۳-۵) ارائه روابط هندسی جهت اتصال با استفاده از قوس های دایره
۱-۳-۵) مقدمه
۲-۳-۵) استفاده از قوس های دایره ای ساده سه مرکزی
۱-۲-۳-۵) اثبات روابط
۳-۳-۵) استفاده از قوس دایره ای مرکب پنج مرکزی
۱-۳-۳-۵) مقدمه
۲-۳-۳-۵) استفاده از قوس دایره ای مرکب با توجه به پارامترهای کلوتوئید
۳-۳-۳-۵) استفاده از قوس پنج مرکزی به منظور اتصال تدریجی

فصل ششم: جمع بندی و نتایج
۱-۶) استانداردهای طراحی و معیارهای شدت تصادفات
۲-۶) روابط هندسی در قوس های اتصالی
۱-۲-۶) تعیین اجزای قوس چند مرکزی با توجه به پارامترهای کلوتوئید
۲-۲-۶) تعیین اجزای قوس چند مرکزی با توجه به نتایج به دست آمده

مراجع

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج