گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 174 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۷    کد محصول : ۱۵۲۴۲    حجم فایل : ۲۶۵۱ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی مکانیک بررسی سوخت طبقه بندی شده در موتورهای پاشش مستقیم اشتعال جرقه ای

عنوان سمینار: بررسی سوخت طبقه بندی شده در موتورهای پاشش مستقیم اشتعال جرقه ای

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) مدل دینامیک سیالات محاسباتی
۲-۱) سیستم عیب یابی نوری
۳-۱) شبیه سازی عددی

فصل دوم: موتورهای اشتعال جرقه ای پاشش مستقیم با شارژ همگن با رابط پاشش سوخت

فصل سوم: اشتعال جرقه ای با شارژ طبقه بندی شده با دیوار راهنما
۳-۱) موتورهای WG – SIDI با شارژ چینه چینه شده
۳-۲) بررسی میزان انتشار آلاینده ها در موتورهای  WG – SIDI با شارژ چینه چینه شده

فصل چهارم: اشتعال جرقه ای با شارژ طبقه بندی شده با اسپری راهنما
۱-۴) موتورهای SG-SIDI با شارژ چینه چینه شده
۲-۴) تزریق کننده سوخت برای موتورهای SG-SIDI
۱-۲-۴) موتورهای SG-SIDI با انژکتورهای میله باز به صورت پیزوالکتریک
۲-۲-۴) موتورهای SG-SIDI با انژکتورهای چند سوراخه کنترل شده سلونوئیدی
۳-۴) احتراق ناقص متناوب در موتورهای SG-SIDI
۴-۴) اثر چرخش در سیلندر
۵-۴) مدل CFD
۱-۵-۴) اسپری سوخت
۶-۴) نتیجه گیری
۷-۴) مقایسه احتراق چینه چینه شده در موتورهای SG و WG-SIDI

فهرست منابع و مؤاخذ
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۶    کد محصول : ۱۵۸۴۷    حجم فایل : ۷۱۹۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی مکانیک بررسی دقت نرم افزارهای NASTRAN، ANSYS و ABAQUS برای حل مسائل یکسان پلاستیسیته

عنوان سمینار: بررسی دقت نرم افزارهای NASTRAN، ANSYS و ABAQUS برای حل مسائل یکسان پلاستیسیته

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: ترجمه Abstract چهار مقاله گرفته شده از سایتهای علمی با عناوین شان
۱-۱) تحلیل آزمایشی حدود مرزی بوسیله شبیه سازی روش المان مرزی گلرکین
۲-۱) یک الگوریتم انتگرال گیری قوی برای به کار بردن نرخ وابستگی کریستال پلاستیسیتی داخل روش المان محدود (FEM) صریح و واضح
۳-۱) کاربردی از روش انگرال گیری های زمانی مدرن مدل غیر الاستیک (Hart’s)
۴-۱) یک افزایش نسبی از فرموله کردن و بهم ربط دادن الگوریتمهای عددی برای حوزه جزئی هموژن از کامپوزیتهای الاستو- ویسکو پلاستیک

فصل دوم: آشنایی با نرم افزارهای (Abaqus,Ansys,Nastran)
۱-۲) ABAQUS
۲-۲) Ansys
۳-۲) Nastran

فصل سوم: مدلهای تشکیل دهنده و الگوریتمهای عددی برای تئوری پلاستیک
۱-۳) مدل تشکیل دهنده و الگوریتم عددی
۱-۱-۳) کاربردی از سیستم مختصات دوار
۲-۱-۳) مدل سازنده افزایشی (همگرایی) در سیستم مختصات چرخشی
۲-۳) کاربرد و اثباتی از الگوریتم
۱-۲-۳) کاربردی از الگوریتم داخل FEM صریح
۲-۲-۳) اثبات مقدماتی از الگوریتم
۳-۳) مدل المان محدود (FEM) و (BEM)
۴-۳) مدل ویسکو پلاستیک Hart’s
۱-۴-۳) روش محوری از مدل
۵-۳) خطی سازی از قوانین تشکیل دهنده موضعی
۱-۵-۳) مقدمه ای به فرمولشن نسبی
۲-۵-۳) از الاستو- ویسکوپلاستیسیتی به ویسکوالاستیسیتی خطی
۶-۳) رفتارهای کلی برای مدل
۱-۶-۳) تعریفی از منبع مدول یا پیمانه تشکیل دهنده
۷-۳) تشابهات عددی
۱-۷-۳) مدلهای تشکیل دهنده برای مواد یکنواختی
۱-۱-۷-۳) مدل تشکیل دهنده نوع Perzyna
۲-۱-۷-۳) تابع سفتکاری
۳-۱-۷-۳) تابع ویسکوپلاستیک
۸-۳) تشابه المان محدود سلول واحد

فصل چهارم: کاربرد روشهای مختلف (عددی) برای یک ماده
۱-۴) بحث و کاربرد روش عددی
۲-۴) روش عددی
۱-۲-۴) تئوری استاتیک از تحلیل فروپاشی
۲-۲-۴) تقارن روش المان مرزی گلرکین
۳-۴) برنامه ها و روشهای انتگرال گیری وابسته به زمان
۱-۳-۴) فرمولشنی از مسئله
۲-۳-۴) روشهای استاندارد قدیمی اویلر
۳-۳-۴) برنامه مشتق گیری برگشتی
۱-۳-۳-۴) شبیه سازی بوسیله فرمولهای متفاوت برگشتی (BDF)
۴-۳-۴) کاربردی از روشهای رانگ-کوتا از نوع روزنبرگ
۵-۳-۴) بعضی ملاحظات روی کاربردهای المان محدود
۴-۴) معادلات کاهش یافته برای کاربردهای FEM,ODE
۵-۴) تأثیری از روش انتقال مقیاس
۶-۴) تأثیری از فرمولشن یکنواخت
۷-۴) تأثیری از شکل الیاف

فصل پنجم: مثالهای عددی برای بررسی دقت و تأثیرات محاسباتی برای حل مسائل
۱-۵) مثالهای عددی برای روش SGBEM
۱-۱-۵) صفحه مربعی با یک سوراخ دایره ای در مرکز
۲-۱-۵) تیری از سطح متقاطع مستطیلی
۳-۱-۵) سیلندر جدار ضخیم
۴-۱-۵) یک تیر قوس دار
۲-۵) مثالهای عددی ارائه شده برای روش Hart’s
۱-۲-۵) کشش یکنواخت
۲-۲-۵) تحلیلی از تأثیرات نرخ برای مدل Hart’s
۳-۲-۵) تست خزش
۳-۵) تستهایی روی کامپوزیت ها در حالت ویسکوپلاستیسیتی
۱-۳-۵) تست خزش
۲-۳-۵) تأثیری از نرخ کرنش بارگذاری
۳-۳-۵) بارگذاری سیکلی

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری برای روشهای ارائه شده
۱-۶) یک روش عددی تحلیل فروپاشی مرزی SGBEM
۲-۶) یک مدل صریح با مجهولاتی از نموهای افزایشی در داخل ABAQUS صریح
۳-۶) یک روش انتگرالگیری زمانی
۴-۶) فرمولشن نسبی از قوانین پاسخ ماکروسکوپیک دو فاز کامپوزیتهای الاستو- ویسکوپلاستیک

علائم و نشانه ها و اختصارات

منابع و مؤاخذ لاتین

چکیده لاتین

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 181 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۸    کد محصول : ۱۵۸۹۲    حجم فایل : ۱۲۲۶۱ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی مکانیک بررسی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

عنوان سمینار: بررسی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تونل باد و اجزای آن
۱-۱) هدف
۲-۱) آزمایش های تونل باد
۳-۱) تاریخچه تونل باد
۴-۱) انواع تونل باد
۱-۴-۱) ویژگی های تونل باد مدار باز
۲-۴-۱) ویژگی های تونل باد مدار بسته
۵-۱) اجزای تونل باد
۱-۵-۱) اتاق آزمون
۱-۱-۵-۱) کیفیت جریان در اتاق آزمون
۲-۵-۱) دیفیوزر
۳-۵-۱) نازل
۴-۵-۱) گوشه
۵-۵-۱) اتاق آرامش
۶-۵-۱) فن
۶-۱) تونل باد ویژه با سرعت کم
۱-۶-۱) تونل باد با جریان چرخشی
۲-۶-۱) تونل باد با اغتشاش کم
۳-۶-۱) تونل باد حرارتی
۴-۶-۱) تونل باد دود
۵-۶-۱) تونل باد با چگالی متغیر
۶-۶-۱) تونل باد خودرو
۷-۶-۱) تونل باد محیط زیست (لایه مرزی)
۷-۱) تشابه در جریان سیالات
۱-۷-۱) آنالیز ابعادی
۲-۷-۱) تشابه هندسی و دینامیکی
۳-۷-۱) معادله های اساسی حرکت جریان سیال
۸-۱) معرفی تونل های باد بزرگ جهان

فصل دوم: مرئی سازی جریان در تونل باد
۱-۲) مرئی سازی
۲-۲) مرئی سازی جریان بر روی سطح
۱-۲-۲) تافت
۱-۱-۲-۲) تافت های مرسوم
۲-۱-۲-۲) مینی تافت های فلورسنتی
۳-۱-۲-۲) مخروط جریان
۴-۱-۲-۲) نصب تافت بر روی مدل
۲-۲-۲) استفاده از پوشش های مختلف بر روی سطح مدل
۱-۲-۲-۲) روش جریان روغن
۲-۲-۲-۲) روش تبخیر مایع فرار
۳-۲-۲) دستگاههای آشکارسازی
۱-۳-۲-۲) دستگاه شیلیرین
۲-۳-۲-۲) دستگاه سایه نگار
۳-۳-۲-۲) دستگاه تداخل سنج

فصل سوم: اندازه گیری نیرو و گشتاور در تونل باد
۱-۳) اندازه گیری نیرو به روش اندازه گیری ممنتوم
۲-۳) اندازه گیری نیروی پسا به روش اندازه گیری توزیع فشار استاتیکی
۳-۳) اندازه گیری نیروها و گشتاورها توسط بالانس ها
۱-۳-۳) بالانس خارجی
۱-۱-۳-۳) بالانس سیمی
۲-۱-۳-۳) بالانس پلات فرم
۳-۱-۳-۳) بالانس یوک
۲-۳-۳) بالانس داخلی
۴-۳) اندازه گیری فشار استاتیکی و فشار سکون
۵-۳) اندازه گیری دما
۶-۳) اندازه گیری سرعت و جهت جریان

فصل چهارم: نیروی درگ و اهمیت کاهش آن
۱-۴) نیروی پسا (دراگ) و برآ (لیفت)
۲-۴) نیروی درگ پوسته ای یا اصطکاکی
۳-۴) نیروی درگ شکلی یا فشاری
۱-۳-۴) روش های کاهش درگ فشاری
۱-۱-۳-۴) روش های مکانیکی
۲-۱-۳-۴) روش کنترل لایه مرزی
۴-۴) نیروی پسای القایی
۱-۴-۴) عوامل مؤثر بر درگ القایی
۲-۴-۴) روش های کاهش درگ القایی
۵-۴) تأثیر زبری بر روی ضریب درگ
۶-۴) تأثیر شکل جسم بر روی ضریب درگ
۷-۴) بررسی و بیان اهمیت کاهش درگ
۸-۴) کاربردهای کاهش درگ

فصل پنجم: نانو تکنولوژی و تأثیر نانو مواد بر درگ
۱-۵) آغاز نانو تکنولوژی
۲-۵) اهمیت و ضرورت نانو تکنولوژی
۳-۵) نانو مواد
۱-۳-۵) روش های تولید نانو مواد
۴-۵) تکنولوژی نانو ذرات
۵-۵) پوشش ها
۱-۵-۵) رنگ های دریایی
۲-۵-۵) گرافیت و سرامیک
۳-۵-۵) پوشش های نانو ساختاری
۱-۳-۵-۵) کاربرد نانو ذرات اکسید روی در مقاوم سازی پوشش شناورها و تجهیزات زیردریایی
۶-۵) پوشش های کاهش دهنده درگ
۱-۶-۵) پوشش های کاهش دهنده نیروی درگ جهت استفاده در شناورها
۷-۵) کاهش درگ بوسیله میکرو حباب ها
۸-۵) بهبود سطح خراش سطوح پوشش ها توسط نانو مواد

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای دانلود کلیک کنید


عتیقه زیرخاکی گنج