گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • 2 نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۶    کد محصول : ۱۳۸۸۱    حجم فایل : ۱۵۰۱ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار برق انواع واحدهای تولید پراکنده و اثرات مفید آنها بر شبکه های توزیع

عنوان سمینار: بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده و تأثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع
فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
فصل اول: مقدمه ای بر تولیدات پراکنده
۱-۱) مقدمه
۲-۱) تعریف و دلایل رجوع به تولیدات پراکنده (DG)
فصل دوم: بررسی انواع تولیدات پراکنده
۱-۲) مقدمه
۱-۱-۲) بررسی انواع تکنولوژی های تولید پراکنده
۲-۱-۲) توربین های گازی
۳-۱-۲) میکروتوربین ها
۱-۳-۱-۲) توربین های گازی سیکل ساده
۲-۳-۱-۲) توربین های گازی بهبود یافته
۳-۳-۱-۲) توربین های گازی سیکل ترکیبی
۴-۱-۲) پیل های سوختی
۵-۱-۲) توربین های بادی
۶-۱-۲) سیستم های فتوولتانیک
۷-۱-۲) سیستم های حرارتی خورشیدی
۸-۱-۲) بیوماس
۹-۱-۲) زمین گرمایی
۱۰-۱-۲) وسایل ذخیره انرژی
۱-۱۴-۱-۲) باتری ها
۱-۱۰-۱-۲) ذخیره سازی انرژی مغناطیسی سوپرهادی
۲-۱۰-۱-۲) خازن ها
۳-۱۰-۱-۲) هیدروپمپ ها
۲-۲) پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران
فصل سوم: مزایای تولید پراکنده
۱-۳) مقدمه
۲-۳) مزیت های استفاده از DG
۱-۲-۳) مزایای محل DG
۲-۲-۳) مزایای اقتصادی DG
۳-۲-۳) مزایای بهره برداری با وجود DG
۳-۳) عملکرد DG ها با شبکه
فصل چهارم: تأثیرات مفید واحدهای تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان
۱-۴) مقدمه
۲-۴) بررسی قابلیت اطمینان در بخش تولید
۳-۴) بررسی قابلیت اطمینان در سیستمهای یکپارچه تولید و انتقال
۴-۴) بررسی قابلیت اطمینان در سیستمهای یکپارچه تولید، انتقال و توزیع
۵-۴) شاخصهای قابلیت اطمینان نقاط بار در سطح HLIII
۶-۴) بررسی یک سیستم نمونه
۱-۶-۴) آزمایش ۱: تأثیر مکان واحدهای تولید پراکنده
۲-۶-۴) آزمایش ۲: تأثیر تعداد واحدهای تولید پراکنده
۳-۶-۴) آزمایش ۳: تأثیر ظرفیت واحدهای تولید پراکنده
۴-۶-۴) آزمایش ۴: تأثیر احتمال عدم دسترسی به واحدهای تولید پراکنده
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات
منابع و مؤاخذ
چکیده
امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای دانلود و خرید تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲


عتیقه زیرخاکی گنج