گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳    کد محصول : ۱۶۵۲۲    حجم فایل : ۱۴۹ کیلوبایت   

انجام هر فعاليت اقتصادي ، مستلزم ايجاد سازوكاري براي نگهداري و ثبت گردش هاي انواع مالي،
اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهيلات و … است. به اين منظور از فن حسابداري در وهله نخست به
عنوان ابزاري براي سنجش عملكرد مالي فعاليت هاي اقتصادي و در مرحله بعد به عنوان مستندي
براي اتخاذ تصميمات مديريت عالي در مورد انجام سرمايه گذاري ها يا فعاليت هاي جديد ياد
مي شود.
فرايند حسابداري شامل ثبت كليه رويدادهاي مالي، تكميل صورت هاي قانوني از جمله
صورتحساب سود و زيان، ترازنامه، ثبت دفاتر قانوني و معين ، ارائه گزارش هاي مالي در دوره هاي
زماني مشخص به مديريت سازمان و … مي باشد.

  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴    کد محصول : ۱۶۵۳۰    حجم فایل : ۱۵۱ کیلوبایت   

افزايش روزافزون كاربرد رايانه در عصر حاضر ، منجر به ورود آن به حريم زندگي روزمرة افراد
شده است .چنانكه امروزه بكارگيري كامپيوتر در زندگي عادي تنها معطوف به زماني نيست كه
صرف كار با يك دستگاه رايانه شخصي مي شود بلكه با استفاده از هر يك از وسايل الكترونيكي منزل
يا محل كار يا حتي رانندگي با خودرو ، مشغول بكارگرفتن يك يا چند پردازنده هستيم.
با توجه به اين مطالب اهميت فراگيري صحيح علوم رايانه و شيوة بكارگيري اين وسيله بيش از
پيش فزوني يافته و به تبع آن آموزش علمي و كاربردي اين علوم نيز مورد اقبال قابل توجهي واقع
مي گردد. از سوي ديگر افراد جوياي كار در حال حاضر بطور فزاينده اي مواجه با فرصتهاي شغلي اي
هستند كه مستلزم تسلط و يا حداقل آشنايي با كاربرد كامپيوتر است. اهميت اين مطلب با در نظر
داشتن تركيب سني جوان جمعيت كشور و نياز اين افراد براي فراگيري نحوة كار با رايانه بمنظور
جذب در بازار كار مشخص مي شود. با توجه به كليه اين موارد ملاحظه مي شود مراكز آموزشي علوم
رايانه كه بتوانند اين نياز شهروندان را برآورده سازند مورد توجه افراد جامعه بوده و علاوه بر انجام
فعاليت هاي آموزشي خواهند توانست سود قابل توجهي را عايد صاحبان خود سازند. ضمن اينكه با
ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي فارغ التحصيلان دانشگاههادر رشته هاي علوم مهندسي ،
بخصوص بانوان سهم بسزايي در رفع معضل بيكاري اين قشر ايفا مي نمايند.

  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶    کد محصول : ۱۶۵۲۸    حجم فایل : ۱۵۶ کیلوبایت   

رشد روزافزون سطح تحصيلات افراد جامعه ، باعث افزايش ميزان استفاده از منابع مختلف علمي
است. از ديگر سو ، حجم اين منابع به حدي است كه نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملي نيست
، بلكه حتي در صورت ترجمه شدن اين مطالب، مدت زماني كه صرف ترجمه مطلب مي شود ، باعث
از دست رفتن تازگي آن مطلب مي گردد. به همين دليل آشنايي با زبان هاي خارجي، سهم بسزايي
در سهولت استفاده از منابع علمي ، اعم از كتب و نشريات تخصصي و همچنين اينترنت دارد. ضمن
اينكه تسلط به زبان هاي خارجي موجب استفاده سهل تر از نرم افزارهاي عمومي و تخصصي رايانه
اي را نيز فراهم مي آورد.

  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶    کد محصول : ۱۶۵۳۲    حجم فایل : ۱۵۰ کیلوبایت   

عدم توجه كافي به مبحث آموزش هنر در نظام آموزشي كشور از يك سو و اوقات فراغت
نوجوانان و جوانان كه پيامد تعطيلات درازمدت مدارس و دانشگاهها در فصل تابستان است و از مهم
ترين فرصت هاي دانش آموزان و دانشجويان به منظور كسب مهارت در رشته هاي هنري يا فني به
شمار مي رود موجب احساس نياز به فراگيري هنر ، به صورت خارج از برنامه رسمي آموزشي شده
است . در اين ميان هنر هاي تجسمي جايگاه خاصي بين نوجوانان و جوانان داراست. به دليل بومي
بودن هنرهايي مانند خوشنويسي و نقاشي ايراني ) مينياتور ( ، اقبال عمومي براي فراگيري آنها در
كنار هنرهاي پايه اي مانند طراحي و نقاشي و گرافيك رو به افزايش و تزايد است .


عتیقه زیرخاکی گنج