گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 282 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۳    کد محصول : ۱۳۹۶۸    حجم فایل : ۳۵۷۷ کیلوبایت   

عنوان سمینار: تشخیص چهره انسان

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: معرفی
مقدمه
۱-۱) آشکارسازی چهره
۲-۱) دو بعدی یا سه بعدی
۳-۱) ظاهر کل شیء و یا ظاهر اجزاء شیء
۴-۱) تراکم جزئیات
۵-۱) متمم یا غیر شیء
۶-۱) آماری
۱-۶-۱) کاهش ابعاد
۲-۶-۱) توابع احتمال یا توابع تمایز
۳-۶-۱) مدل پارامتریک یا غیر پارامتریک
۴-۶-۱) روش های تقریب و آموزش
فصل دوم: روش های تشخیص چهره
مقدمه
۱-۲) مسائل مرتبط با تشخیص چهره
۲-۲) روش های تشخیص چهره و دسته بندی آنها
۱-۲-۲) روش های مبتنی بر آگاهی
۲-۲-۲) روش های مبتنی بر ویژگی های نامتغیر چهره
۳-۲-۲) روش های مبتنی بر تطبیق الگو
۴-۲-۲) روش های مبتنی بر ظاهر
فصل سوم: تشخیص به کمک اطلاعات رنگ
مقدمه
۱-۳) مسائل مرتبط با رنگ
۲-۳) فضاهای رنگ پایه
۳-۳) فضای رنگ ادراکی
۴-۳) فضای رنگ یکنواخت ادراکی
۱-۴-۳) فضای رنگ دیگر
۵-۳) آستانه گیری
۶-۳) مدل هیستوگرام و طبقه بندی کننده بیز
۷-۳) مدل گوسی تک
۸-۳) مدل مخلوط گوسی
۹-۳) طبقه بندی کننده پرسپترون چند لایه
۱۰-۳) طبقه بندی کننده آنتروپی بیشینه
۱۱-۳) طبقه بندی کننده شبکه بیزین
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
منابع و مؤاخذ
چکیده انگلیسی
امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج