گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

نانو الكترونيك

مقدمه

           نانوتكنولوژي يا به عبارتي فناوري مادون ريز در دو دهه اخير پيشرفتهايي را در تكنولوژي وسايل و مواد با ابعاد بسيار كوچك به دست آورده است و به سوي تحولي فوق العاده كه تمدن بشري را تا پايان اين قرن دگرگون خواهد كرد، پيش مي رود.  براي احساس اندازه هاي مادون ريز ، قطر موي سر انسان را كه يك دهم ميلي متر است در نظر بگيريد ، يك نانو متر ۱۰۰ هزار برابر كوچك تر است. تكنولوژي و مهندسي در قرن جديد با وسايل اندازه گيري و توليداتي سر و كار خواهند داشت كه چنين ابعاد مادون ريزي دارند .    

                اين تكنولوژي در قرن حاضر مسيري را طي مي كند كه در آن مواد مادون ريز را بايد تركيب كرد تا دانه هاي بزرگ تر و كارآمد به وجود آورد . درست همان روشي كه در طبيعت براي توليد كردن حاكم است . مجموعه هاي طبيعي ، تركيبي از دانه هاي مادون ريز قابل تشخيص با خواص مشابه و يا متفاوت با اندازه هاي در حدود نانو است .

         اكثر تحقيقات در فناوري هاي مادون ريز هم اكنون در درمان بيماري ها و يا دست يافتن به مواد جديد به ظهور رسيده است و موارد بسياري در مرحلة تحقيقات كاربردي و آزمايشي است . اكنون ساخت رايانه هاي بسيار كوچك تر و ميليون ها بار سريع تر در دستور كار شركت هاي تحقيقاتي قرار دارد .

    در بياني كوتاه نانوتكنولوژي يك فرآيند توليد مولكولي است . همان طور كه طبيعت مجموعه ها را به طور خودكار مولكول به مولكول ساخته و روي هم مونتاژ كرده است . ما هم بايد براي توليد محصولات جديد با اين اعتقاد كه هر چه در طبيعت توليد شده ، قابل توليد در آزمايشگاه نيز هست ، نظير طبيعت راهي پيدا كنيم . البته منظور اين نيست كه چند هسته از مواد را توليد كنيم و با رساندن انرژي و خوراك پس از چند سال يك نيروگاه از آن بسازيم كه شهري را برق دهد . بلكه براي تركيب و تكامل خودكار توليدات مادون ريز كه به نحوي در مجموعه هاي بزرگ تر مصرف دارد راهي بيابيم . در اندازه هاي مادون ريز روشها و ابزار آلات متعارف فيزيكي جوابگو نيستند . براي ساختن ماشينهاي مولكولي بايد روش پروسه هاي طبيعي را دنبال كرد كه بحث هاي مفصل و كارشناسانه اي را در پي دارد .

نانوتكنولوژي يك فناوري عام و فراگير مي باشد كه در بسياري از فناوري هاي ديگر كاربرد داشته و در بعضي از آنها ايجاد تحول مي كند . برخي از تأثيرات نانوتكنولوژي به اختصار در زير آمده است :

  تأثير زياد نانوتكنولوژي در توليد خلاقيت و كارآفريني

  تأثير زياد نانوتكنولوژي در رفاه و زندگي مردم

– تأثير زياد نانوتكنولوژي بر امنيت و دفاع ملي

– تأثير نانوتكنولوژي در حفظ محيط زيست

  نانوتكنولوژي تمام دستاوردهاي گذشتة بشر را كه در ماده تحقق يافته است ، متحول مي سازد .

  نانوتكنولوژي باعث همگرايي رشته هاي علمي و تخصص هاي مختلف مي شود .

  نانوتكنولوژي رقيب ساير فناوريها نيست بلكه مكمل آنهاست .

به همین منظور پایان نامه ی برق گروه الكترونيك با عنوان نانو الكترونيك ، درقالب word و۷۰ صفحه می باشد. جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد. فهرست مطالب بشرح زیر است.

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : نانو تكنولوژي

۱-۱-           تعريف فناوري نانو از منابع مختلف

۱-۲-           تاريخچه فناوري نانو

۱-۳-           تقسيم بندي نانو تكنولوژي

۱-۳-۱-                 نانو تكنولوژي مرطوب

۱-۳-۲-                  نانو تكنولوژي خشك

۱-۳-۳-                 نانو تكنولوژي تخميني( محاسبه اي )

 فصل دوم : نانو الكترونيك

۲-۱-           الكترونيك و كامپيوتر

۲-۲-           نانو الكترونيك

۲-۲-۱-                 بررسي امكانات موجود

۲-۲-۱-۱-                      نانو لوله‌ها

۲-۲-۱-۲-                      حلقه بنزني

۲-۲-۱-۳-                      پليمرها

۲-۲-۱-۴-                      DNA

۲-۲-۲-                     نتيجه گيري

۲-۳-                           شما من و تكنولوژي نوين نانو الكترونيك و كامپيوتر

۲-۳-۱-                     كشف ماده تك اتمي جديد؛ چشم اندازي نو در صنعت الكترونيك

۲-۳-۲-                     ساخت تراشه رايانه‌اي كوانتومي مقايس‌پذير

۲-۳-۳-                     تقويت خاصيت ابررسانايي با ايجاد نقايص ساختاري نانومقياس

۲-۳-۴-                     ساخت رايانه‌هاي كوانتومي با به دام انداختن پالس نوري در بلورها

۲-۳-۵-                     عدم استفاده ميکروتراشه‌هاي جديد از ترانزيستورها

۲-۳-۶-                     گامي ديگر در رسيدن به کامپيوترهاي کوانتومي

۲-۳-۷-                      منابع انرژي کوچک شده

۲-۳-۷-۱-                      رشد نانو سبزه ها

۲-۳-۷-۲-                      طرح يک نانوباتري

۲-۳-۷-۳-                      شروع به كار

۲-۳-۸-                     نانوستاره‌ها؛ حسگرهاي بسيار حساس

۲-۳-۹-                     پيل‌هاي خورشيدي سيليكوني داري فيلتر برش ۳۵۰ نانومتري

۲-۳-۱۰-                 متغير مدول ميدان با كاربردهاي مغناطيسي در AFM

۲-۳-۱۱-                  نانوسيم‌ها به عنوان نانوژنراتور

۲-۳-۱۲-                 ساخت نخستين سوييچ الكترونيك نانو كربني

۲-۳-۱۳-                 حسگرهاي مبتني بر فناوري نانو؛ قابليت‌ها، واقعيت‌ها، و کاربردها

۲-۳-۱۳-۱-                  قابليت‌ها

۲-۳-۱۳-۲-                  واقعيت‌ها

۲-۳-۱۳-۳-                  كاربردها

۲-۳-۱۴-                 وارد کردن فلزات به درون نانولوله‌ها با استفاده از جريان الكتريكي

۲-۳-۱۵-                 ميكرو فضا پيماها

۲-۳-۱۶-                 تکنولوژی های لازم در فضا پیما

۲-۳-۱۶-۱-                  نانو الكترونيك

۲-۳-۱۶-۲-                  مواد نانوساختاري


عتیقه زیرخاکی گنج