گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 229 views
 • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای غلامرضا زارع و زیر نظر استاد راهنما و مشاور جناب آقای دکتر منوچهر راد  در تاریخ ۳۱ / ۶ / ۸۶ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : آشنایی با سیکل توربین گاز ، دوم : آنالیز سیکل توربین گاز ، سوم : اصطلاحات سیکل برایتون برای افزایش راندمان ، چهارم : بررسی های تکنیک های بهبود راندمان ، پنجم : بررسی تفاوت خنک سازی تبخیری و خنک سازی با سیکل تبرید جذبی ، ششم : بحث و نتایج ) تنظیم شده است .

در این گزارش سمینار ابتدا سیکل توربین گازی معرفی شده سپس خصوصیات و روابط حاکم بر سیکل توربین گاز ، راههای افزایش راندمان و توان خروجی آن مورد بررسی قرار گرفته آنگاه امکان و نحوه بکارگیری سیکل تبرید جذبی را به عنوان نمونه بررسی و آن را با سایر روشهای افزایش راندمان و توان مقایسه کرده و در نهایت نمونه هایی از کاربردهای تکنیک های افزایش راندمان و توان در نقاط مختلف جهان مورد مطالعه قرار می گیرد .

 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای کیان پرهام با استاد راهنمایی جناب آقای دکتر علی نوری بروجردی و استاد مسئولی و مدیر گروهی جناب آقای دکتر منوچهر راد  در تاریخ ۱۵ / ۸ / ۸۵ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل تنظیم شده است .

فصل اول : جریان لزج در مجرا ( لوله ) ، بااستفاده از سه روش شبیه سازی ،جریان در میکروکانال ها را مورد بررسی قرار داده ومفاهیم و روابط حاکم در لوله های ماکرو ارائه شده است .

فصل دوم : بررسی سرعت لغزش در میکرو کانال ها با استفاده از  ( Finte Difference Lattice Boltzman  ( FDLB

فصل سوم : پیش گویی جریان میکروکانال با استفاده از شبیه سازی مستقیم مونت کارلو FDLB )

فصل چهارم : بررسی و شبیه سازی مولکولی نانو سیال ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 59 views
 • بدون نظر

با سلام : این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکاترونیک توسط خانم زینب حاجی ابوالحسنی در تاریخ ۱۱ / ۱۱ / ۸۷ بر گزار شده است .

این پایان نامه در چهار فصل ( اول : مقدمه ، دوم : روش های ترکیب اطلاعات ، سوم : شبکه های عصبی و پارامترهای محیطی ، چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات آینده )

در این سمینار به معرفی مفهوم شبکه های عصبی مصنوعی ، انواع آنها و همچنین شبکه های حسگری بی سیم ( WSN ) و در نهایت به طور مختصر به بررسی مدلی پویا از WSN  و کاربرد آنها در تشخیص گره و شناسایی خطا در شبکه های حسگری بی سیم پرداخته شده است .

فصل اول : در این فصل به اختصار در مورد شبکه های عصبی و ارتباط آنها با شبکه های حسگری بی سیم بحث شده است

فصل دوم : در این فصل به معرفی انواع روش های ترکیب اطلاعات از جمله پردازش سیگنال ، منطق فازی ، الگوریتم های ژنتیک ، روش های تخمین بیزین ، فیلتر کالمن و شبکه های عصبی ، نحوه عملکرد و کاربرد هریک در زمینه های مختلف پرداخته شده است .

فصل سوم : در این فصل مفهوم شبکه های عصبی به طور گسترده مورد بررسی قرار می گیرد ، تلاش شده است تا خواننده بتواند اطلاعات مفیدی راجع به شبکه های عصبی مصنوعی ، چگونگی عمل کرد آنها و کاربردهای آن در صنایع مختلف و نحوه کار با آنها به دست آورد

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای بهنام خائفی نژاد و زیر نظر استاد راهنما  جناب آقای دکتر علی نوری بروجردی و استاد مدیر گروه و مسئول سمینار جناب آقای دکتر منوچهر راد  در دی ماه  85 برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در سه فصل ( اول : کلیات و مفاهیم جریان تراکم پذیر ، دوم : بررسی افت فشار جریان تراکم پذیر ، سوم : بررسی حالات مختلف و نتیجه گیری ) تنظیم شده است .

 • بازدید : 94 views
 • بدون نظر

با سلام ، این سمینار مهندسی مکانیک در رشته مکاترونیک توسط آقای امین غلامی در تاریخ ۲۵ / ۱ / ۸۹ بر گزار شده است و نمره آن  18/5 اعلام شده است .این پایان نامه پس از چکیده و مقدمه در سه فصل ( اول : هوشمند سازی و ساختمان هوشمند ، دوم : هوشمندسازی ساختمان ، سوم : تاسیسات هوشمند ) تنظیم شده است .

ساختمان هوشمند يكي از مباحث روز و جديد جوامع بشري  ميباشد كه دو هدف اساسي را تعقيب مي نمايد.۱- افزايش آسايش و آرامش ۲ – كاهش مصرف انرژي ، ساختمان هوشمند ، ضمن آنكه در مصرف انرژي صرفه جوئي مي نمايد صرفه اقتصادي رانيز براي ساكنين آن فراهم مي نمايد.

در فصل اول به بررسي پيرامون ماشينهاي هوشمند و هوش مصنوعي پرداخته شده و سپس ساختمان هوشمند و اهداف ساختمان هوشمند تعريف مي گردد. معماري هوشمند، سازه هوشمند، تاسيسا ت هوشمند و مصالح هوشمند مورد بررسي قرار مي گيرد. راه حل هاي پيشنهادي  در زمينه ساختمان هوشمند ارائه مي شود.

در فصل دوم سطوح مختلف در هوشمندسازي ساختمان تعريف و سپس چند پروتكل معرفي مي گردد. در ادامه پروتكل EIB

و روش هوشمندسازي ساختمان با آن شرح داده مي گردد.

در فصل سوم سيستم هاي مختلف تاسيسات ساختمان معرفي مي گردد. در اين ارتباط با بسياري از كارشناسان و سازنندگان سيستم هاي مختلف تاسيساتي گفتگو شد كه با استفاده از تجارب ارزنده ايشان و منابع مختلف گزارشي در خصوص اصول كاركرد، كنترل و اتوماسيون سيستم هاي تاسيساتي تهيه شده است كه ارائه مي گردد. در ادامه در خصوص موتورخانه هوشمند و نتايج حاصل از صرفه جويي انرژي بحث مي شود و در خصوص بهبود كاركرد آن پيشنهاداتي ارائه مي گردد.

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای مسعود محمدیان کرویه  و زیر نظر استاد راهنما و استاد مسئول جناب آقای دکتر علی نوری بروجردی و استاد مدیر گروه جناب آقای دکتر منوچهر راد  در اسفند  86 برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : کلیات ، دوم : انتقال حرارت در میکروکانال های گرماگیر مستطیلی تحت حالت دیواره شار ثابت ، سوم : به دست آوردن توزيع د ما و عدد ناسلت در ميكرو كانا ل هاي مستطيلي در تمام حالات تركيب ديوار ه هاي شار گرمايي ثابت و آدياباتيك ، چهارم : به دست آوردن توزيع دما و عدد ناسلت در ميكرو كانا لهاي مستطيلي با تمام
حالات تركيب ديوار ههاي آدياباتيك و دما ثابت ،
پنجم : تقريب ميانگين براي ميكرو كانا ل هاي گرماگيركه تحت تأثير ديوارة دما ثابت قرار گرفته است ، ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

قسمتی از نتیجه : در ادامه ترکيبي از ديواره هاي عايق و دما ثابت مورد بررسي قرار گرفت که مشخص گرديد بيشترين
انتقال حرارت در حالتي که دو ديواره بزرگ آن دما ثابت و دو ديواره کوچک آدياباتيک باشند به دست
مي آيد. همچنين اثرات کاهش ترقيق بر روي انتقال گرما محاسبه و مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش نيز مشخص گرديد انتقال گرما براي هشت حالت گرمايي با تغيير نسبت ارتفاع به عرض ممکن است افزايش، کاهش يا تغيير جزئي داشته باشد. به ويژه اين که انتقال گرما با افزايش نسبت ارتفاع به عرض براي حالت هاي گرمايي     3L . 2L ,1L  و ۴  و ۲C  کاهش يافته و براي حالت هاي گرمايي ۱S , 2S , 3S  افزايش مي يابد. نرخ تغيير انتقال حرارت براي حالت هاي گرمايي  4  و ۲C  در حالتهاي نسبت ارتفاع به عرض بالا خيلي کم است و مي توان از تغييرات آن صرف نظر نمود.

 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای عمار میرزائی و زیر نظر استاد راهنما و استاد مسئول جناب آقای دکتر علی نوری بروجردی و استاد مدیر گروه جناب آقای دکتر منوچهر راد  در تاریخ ۲۸ / ۹ / ۸۵  برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : کلیات ، دوم : خواص گاز طبیعی ، سوم : نشت گاز و علل آن ، چهارم : روش های نشت یابی و محاسبه میزان آن ، پنجم : روش های مقابله با نشت گاز از خطوط لوله ، ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

چكيده :
در اين نوشتار به بررسي نشت گاز از يك خط لوله مدفون در زمين خواهيم پرداخت. در فصل نخست چشم انداز كلي از صنعت گاز از منظر جهاني و از منظر داخلي مورد بررسي قرار مي گيرد. سيستمهاي لوله كشي هميشه انتخاب ما نخواهد بود. خواهيم ديد كه چه مواقع انتخاب اين گزينه بهتر خواهد بود.

در فصل دوم گاز طبيعي به عنوان يك سيال معرفي شده است. خواص، روشهاي استخراج، مراحل پردازش، انتقال و ذخيره سازي مطالبي خواهد بود كه مورد بررسي قرار گرفته است. قسمت آخر اين فصل به بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم انتشار گاز متان اختصاص يافته است.

در فصل سوم نشت گاز به عنوان يك پديده همراه با سيستمهاي لوله كشي معرفي شده است كه آثار مخرب بروي محيط زيست داشته و از جهت اقتصادي نيز به دليل حوادث ناشي از آن و اتلاف منابع انرژي جلوگيري آن ضروري مي نمايد. در اين فصل علل نشت و آثار آن مورد بررسي قرار گرفته است و روش هاي بازرسي از خطوط لوله براي جلوگيري از نشتهاي احتمالي آورده شده است.

در فصل چهارم روشهاي مختلفي براي نشت يابي و تعيين محل نشت پيشنهاد شده است. آنچه در عمل براي اندازه گيري ميزان نشت كاربرد دارد، محاسبه « گاز بي حساب » و مقايسه تغييرات آن است. به همين جهت علل ايجاد گاز بي حساب بررسي و نحوه محاسبه ميزان نشت بيان شده است.

در فصل آخر راهكارهايي براي كاهش نشت گاز از طريق كاهش اين عوامل موثر بر آن بيان شده است. خوردگي و سايش ازعوامل موثر بر ميزان نشت هستند ، بهره گيري از لوله هاي دو جداره، لوله هاي تقويت شده با لايه هاي كامپوزيت و لوله هاي پلي اتيلني معرفي و محاسن و معايب هر يك گفته شده است.

 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

با سلام

این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای امیر بهرامی در تاریخ ۲۹ / ۳ / ۸۵ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : مروری بر تحقیقات گذشته ، دوم : مواد مورد استفاده در ساخت میکروپمپ ها ، سوم : پروسه ساخت میکروپمپ ها ، چهارم : PACKAGING  ، پنجم : بحث و نتیجه گیری ) تنظیم شده است .

در اين مجموعه ، با توجه به تحقيقاتي كه تا كنون ارائه شده است ، ابتدا به معرفي ميكروپمپ ها پرداخته ميشود . براي
درك بهتر مفاهيم اوليه ، ميكروپمپها بر اساس روشهاي مختلف راه اندازي ميكروپمپ و تشريح چگونگي عمل پمپاژ
تقسيم بندي ميشوند . در تقسيم بندي ديگري ميكروپمپ ها بر اساس روش يكطرفه شدن جريان در آنها مورد بررسي
قرار ميگيرند . با توجه به روش بكار اندازي ميكروپمپ ، جريان سيال ميتواند پيوسته و يا بصورت پالسي باشد . بدين
ترتيب ميكروپمپ ها از اين ديدگاه نيز بررسي شده و در نهايت با ارائه موارد كاربردي ، اهميت ادامه تحقيقات در اين
زمينه روشن خواهد شد

تلاش شده است با ديدگاه ساخت نمونه اي نو ، اطلاعاتي مقدماتي در زمينه ميكروپمپها گردآوري شود تا با توجه به
اهميت فراوان و نياز به كاربرد روزافزون ميكروپمپ ها در تكنولوژي مدرن ، گامي كوچك در اين امر برداشته شود .

لذا در اين مجموعه به معرفي مواد مورد استفاده در ساخت ميكروپمپها و بررسي خواص آنه ا نيز پرداخته ميشود . سپس
 تكنيك هاي مختلف ساخت و پروسه هاي توليد معرفي خواهند شد . و در انتها مروري كوتاه بر

packaging  ميكروپمپها خواهيم داشت


عتیقه زیرخاکی گنج