گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 205 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۶    کد محصول : ۲۴۴۳۶    حجم فایل : ۲۳۲ کیلوبایت   
دانلود فایل مقاله و تحقیق مقايسه راهبردهای يادگيری دانش آموزان موفق و ناموفق

عنوان مقاله: مقايسه راهبردهای يادگيری دانش آموزان موفق و ناموفق

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

فصل اول:

● مقدمه

● بيان مسأله

● اهميت و ضرورت پژوهش

● اهداف پژوهش

● گزاره‌هاي تحقيق (سؤال‌ها / فرضيه‌ها)

● معرفي نوع متغيرها و تعاريف عملياتي

فصل دوم:

● مقدمه

● يادگيري از ديدگاه روانشناسي رفتارگرا

● يادگيري از ديدگاه روانشناسي شناختي

● نظريه رشدشناختي پياژه

● نظريه يادگيري گشتالت

● نظريه يادگيري معني‌دار كلامي

● نظريه پردازش اطلاعات

● راه‌بردهاي شناختي – فراشناختي

● راهبردهاي تكرار در تكاليف ساده يادگيري

● راهبرد مرور ذهني در تكاليف پيچيده يادگيري

● راهبرد بسط دهي در تكاليف پايه

● راهبرد بسط دهي در تكاليف پيچيده

● راهبرد سازماندهي در تكاليف پايه

● راهبرد سازماندهي در تكاليف پيچيده يادگيري

● فراشناخت

● معلمان كارآمد

● پرورش مهارت‌هاي فكري

● پرورش مهارت‌هاي حل مسئله

● مهارتهاي تدريس

● دستورالعمل‌هاي قبل از مطالعه

● دستورالعمل‌هاي بعد از مطالعه

● دستورالعمل‌هاي جهت گسترش حافظه

● دستورالعمل‌هاي بهسازي حافظه

● ادبيات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه

فصل سوم:

● روش تحقيق

● جامعة مورد مطالعه

نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گيري

ملاك انتخاب نمونه

● ابزار پژوهش

معرفي ابزار

اعتبار آزمون

● روش نمره‌گذاري

● روش تجزيه و تحليل آماري

فصل چهارم:

● ميزان درآمد خانواده

● ميزان تحصيلات پدر آزمودنيها

● ميزان تحصيلات مادر آزمودنيها

● شغل پدر

● شغل مادر

● توزيع فراواني دانش‌آموزان برحسب موفقيت تحصيلي

● ميانگين انحراف استاندارد راهبردهاي يادگيري در دو گروه موق و ناموفق

● بخش استنباطي

● رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در رشته رياضي فيزيك با درس حسابان

● رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در رشته رياضي فيزيك با درس فيزيك

● رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم تجربي با نمره درس شيمي

● رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم تجربي با نمره درس زيست‌شناسي

● رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم انساني با درس جامعه‌شناسي

● نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته رياضي بكار مي‌برند چيست؟

● نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربي بكار مي‌برند چيست؟

● تحليل مميز

● نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انساني به كار مي‌برند چيست؟

● تحليل مميز

فصل پنجم:

● بحث و نتيجه‌گيري

● محدويت‌ها

● پيشنهادها

● منابع فارسي

● منابع انگليسي

در مقدمه مقاله چنین می خوانیم:

“محيط پيرامون ما با وجود افراد، اشياء و رويدادهاي متعدد ومتنوع بسيار پيچيده است بعلاوه كنش متقابل وتغييرات مداوم موجود در عوامل مختلف پيچيدگي فزاينده‌اي را بر زندگي انسان تحميل مي‌كند. و انسان براي مقابله با اين همه تغييرات بدنبال يافتن راه‌حلهاي مناسب براي سازگاري است.
از آنجائيكه منابع خطر و ارضاء نياز ما نيز پيوسته در حال تغييرند. لازمة زندگي پويايي در سازگاري ارگانيسم با محيط است. و فرايندهاي يادگيري پويايي لازم براي ارگانيسم را فراهم مي‌كند تا بتواند با شرايط محيطي گوناگون به زندگي خود ادامه دهد. يعني علاوه براينكه محركهاي مختلف مثبت، منفي يا خنثي را بشناسد. رفتارهاي مناسب مقابل هر كدام از محركها را ياد بگيرد واين يادگيري به طرق مختلف از ابتداي زندي نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگي بشر يادگيري عمومي و كسب دانش از طريق آموزش بخش مهمي از اطلاعات لازم براي سازگاري را در اختيار قرار مي‌دهد. (السون و هرگنهان،۱۹۹۷)
حجم اطلاعات از هر نوع كه باشد،چنان رو به افزايش است كه هر فرد در هر شغل و مقامي براي رفع نيازهاي فردي و شغلي خود نياز به مطالعه و صرف وقت زياد براي آن دارد. به اين ترتيب مطالعه وسيلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولي متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان يك نياز واقعي براي مردم به حساب نمي‌آيد. و حتي دانش‌آموزان ودانشجويان ما نيز كه مطالعه جزء اصلي و حرفه وزندگي آنهاست درست مطالعه نمي‌كنند. روش مطالعه فعال را نمي‌دانند، كند مي‌خوانند، به اندازه كافي مطالب را درك نمي‌كنند، به خوبي به ياد نمي‌آورند. نمي‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمي‌دانند كه بد مي‌خوانند و اينهمه باعث گريز از مطالعه و عدم يادگيري مناسب از آن است.”

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج