گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
دانلود گزارش كارآموزي :مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي
محل كارآموزي:مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي
دانشگاه آزاد اسلامي –واحد ورامين
درصورت هرگونه سوال با واحد پشتیبانی تماس بگیرید:۰۹۳۷۲۸۷۶۳۴۲

تعداد صفحات:۲۱۹
نوع فایل :WORD


قسمتی از متن:
تاريخچه گياهپزشكي در ايران در واقع تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي نيز هست. در ايران بررسي‌هاي گياهپزشكي نسبت به ساير رشته‌هاي كشاورزي شروعي زودهنگام‌تر داشته است. آغازگراين بررسي‌ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پايان تحصيلات در روسيه در۱۲۹۸ هجري شمسي به ايران بازگشت و شروع به تدريس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزي كرج) نمود.


آن شادروان در سال ۱۳۰۲ شمسي واحد كوچكي را در انستيتو پاستور ايران با نام «اداره تشخيص محلي- آفات و مبارزه آنها» بنيان گذاشت و تحقيق پيرامون حشرات و جانوران زيان آور كشاورزي و بعضا دامي و انساني را آغاز نمود و اين شروع رسمي تحقيقات گياهپزشكي در ايران و نيز هسته اوليه و سنگ بناي موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي امروزي بود. شادروان افشار در چند زمينه ديگر نيز پيشگام و بنيانگذار بود. ازجمله اولين كسي بود كه تدريس حشره شناسي و جانور شناسي و آفات گياهي را پايه گذاري نمود، علاوه بر آن جمع آوري و شناسايي حشرات و جانوران از جمله عوامل بيماري‌زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزي حشره شناسي و جانور شناسي پزشكي و دامپزشكي نيز با افشار آغاز شد و نيز او بر خلاف برخي مدعيات، پايه‌گذار تحقيقات جانور شناسي و همچنين اولين موزه جانور شناسي در ايران بود. به هر حال اداره كوچكي كه در آن شادروان بنيان گذاشت، در سال ۱۳۰۶ از انستيتو پاستور ايران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فوايد عامه پيوست و در سال ۱۳۰۸ با احراز هر دو نقش مطالعاتي و اجرايي  به «بنگاه دفع آفات» تغيير نام داد. شادروان افشار در طي اين سالها همچنان در مدرسه عالي فلاحت (دانشكده كشاورزي فعلي) نيز تدريس مي‌كرد و نيز به تحقيق و تاليف مقالات و كتاب‌هايي مي‌پرداخت كه براي ايران جديد و بسيار سودمند بود، در همين سال‌ها موزه جانورشناسي دانشكده كشاورزي كرج را پايه‌گذاري نمود. در واقع فعاليت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جريان داشت، از يك سو اداره كوچكي را در انستيتو پاستور تشكيل داد كه منجر به موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي امروزي شد و از طرف ديگر فعاليت‌هاي وي در دانشكده كشاورزي كرج، هسته اوليه گروه‌هاي گياه‌پزشكي دانشگاه‌هاي ايران را پديد آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدريج از مدرسه عالي فلاحت فارغ التحصيل مي‌شدند روز به روز توسعه مي‌يافت به طوري كه در سال‌هاي ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴  در شمال كشور اولين و شايد تنها مبارزه كاملا موفق بيولوژيك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استراليايي انجام داد. اين بنگاه به تدريج آفات مهم كشور را جمع آوري و شناسايي نمود و تحقيقات روي آنها را آغاز كرد. در سال ۱۳۲۲ شادروان افشار «آزمايشگاه حشره شناسي و دفع آفات نباتي» كه رياست آن را شخصاً عهده‌دار بود بنا نهاد، اين آزمايشگاه زير نظر مستقيم وزير كشاورزي و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزي آن زمان (محل فعلي فروشگاه شهر  و روستا واقع در خيابان فردوسي تهران) فعاليت مي‌كرد.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل ۱: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲

تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي……………………………………. ۴

توضيح وظايف اساسي موسسه…………………………………………………………………. ۱۲

تشكيلات موسسه……………………………………………………………………………………… ۱۵

بخش تحقيقات آ‍فت كش‌ها…………………………………………………………………………. ۱۸

بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان…………………………………………………. ۲۰

بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار…………………………………………….. ۲۱

بخش تحقيقات سن گندم……………………………………………………………………………. ۲۳

بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان………………………………………………………………. ۲۴

بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات………………………………………………………………… ۲۷

بخش تحقيقات جانور شناسي كشاورزي…………………………………………………….. ۲۹

بخش تحقيقات نماتود شناسي گياهي…………………………………………………………… ۳۱

بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك…………………………………………………………………. ۳۲

بخش تحقيقات ويروس شناسي و بيماري‌هاي ويروسي گياهي………………………. ۳۳

بخش تحقيقات شناسايي رستني‌ها………………………………………………………………. ۳۴

عنوان                                                                                                                    صفحه

بخش تحقيقات بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي………………………………………….. ۳۵

نيروي انساني………………………………………………………………………………………….. ۳۶

طرح‌هاي تحقيقاتي…………………………………………………………………………………….. ۳۷

انتشارات…………………………………………………………………………………………………. ۳۸

منابع فصل………………………………………………………………………………………………. ۴۱

فصل ۲: معرفي محل كارآموزي

معرفي محل كارآموزي…………………………………………………………………………….. ۴۳         

فصل ۳: كليات

كليات………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

فصل ۴: پرپاراسيون ميكروسكوپي حشرات و اتاله كردن حشرات

اتاله كردن حشرات…………………………………………………………………………………… ۵۰

تهيه پرپاراسيون از حشرات كوچك……………………………………………………………. ۵۳

منبع اين فصل………………………………………………………………………………………….. ۵۸

فصل ۵: آزمايشات مربوط به مگس سفيدگلخانه‌اي و پروژه مربوط به آن

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۶۰

مرفولوژي مراحل رشدي………………………………………………………………………….. ۶۱

دموگرافي و ديناميسم جمعيت……………………………………………………………………. ۶۷

عنوان                                                                                                                    صفحه

پروژه مگس سفيدگلخانه‌اي……………………………………………………………………….. ۶۸

مگس سفيد………………………………………………………………………………………………. ۷۲

سم آندوسولفان و مبارزه شيميايي با مگس‌هاي سفيد گلخانه‌اي…………………….. ۷۹

انواع آندوسولفان……………………………………………………………………………………… ۸۱

عسلك پنبه………………………………………………………………………………………………. ۸۸

كنه دو نقطه‌اي…………………………………………………………………………………………. ۹۳

شپشك آرد آلود ساحلي……………………………………………………………………………. ۹۵

منابع اين فصل…………………………………………………………………………………………. ۹۷

فصل۶: پروژه سن گندم و تاثير روي كاهش سن‌زدگي در مزرعه آسيب‌ديده توسط اين آفت

زيرراسته ناجور بالان………………………………………………………………………………. ۹۹

كليد شناسايي خانواده‌هاي مهم سن‌ها………………………………………………………… ۱۰۰

رده‌بندي‌ سن‌ها………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

الف: زيرراسته سن‌هاي آبزي……………………………………………………………………. ۱۰۶

ب: زير راسته سن‌هاي خاكزي………………………………………………………………….. ۱۰۷

سن گندم…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

پروژه سن گندم و تاثير سموم در كاهش سن زدگي روي مزرعه آسيب ديده…. ۱۲۶

عنوان                                                                                                                     صفحه

مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

نتايج……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

بحث……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

نتيجه اين آزمايشات…………………………………………………………………………………. ۱۳۹

منابع اين فصل…………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌اي جاليز و جداول مربوط به آن بعد از تاثير سموم مربوطه

مگس قهوه‌اي جاليز………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۲۴ SCTracer………………………………………………………………………………………. 149

سم دلتامترین ۵/۲% EC……………………………………………………………………………. 161

دپيتركس ۸۰% SP……………………………………………………………………………………. 161

موسپيلان ۴/۲۰%……………………………………………………………………………………… ۱۶۲

مگس خربزه……………………………………………………………………………………………. ۱۷۳

سرخرطومي هندوانه………………………………………………………………………………… ۱۷۷

منابع اين فصل…………………………………………………………………………………………. ۱۸۰


عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل هشتم: آزمايشات جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا

آزمايشاتي جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا…….. ۱۸۲

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲

ابعاد كشاورزي دقيق……………………………………………………………………………….. ۱۹۴

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقيق………………………………………………………. ۱۹۵

PIPM‌ درون مزرعه………………………………………………………………………………… ۱۹۶

سيستم‌هاي حس كننده از راه دور UAV…………………………………………………… 197

تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به  عكس‌هاي حاصله از دستگاه UAV…………. 198

PIPM‌در سطوح وسيع…………………………………………………………………………….. ۱۹۹

اطلاعات منطقه‌اي……………………………………………………………………………………… ۲۰۰

اطلاعات مربوط به مقياس محلي………………………………………………………………… ۲۰۰

سيستم حمايت از تصميم…………………………………………………………………………… ۲۰۱

ذخيره و بازيافت GIS………………………………………………………………………………. 204

به كارگيري GISو IPM‌حشرات………………………………………………………………. ۲۰۷

IPMو تكنولوژي حشرات………………………………………………………………………… ۲۱۲

عنوان                                                                                                                    صفحه

منابع اين فصل…………………………………………………………………………………………. ۲۱۴

فصل دهم: منابع

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………. ۲۱۶

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۲۱۷

منابع فارسي:
۱-كتاب پنجاه و هشتمين سالگرد تأسيس موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۸۰، انتشارات موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي.
۲-نوري، نوشري، ۸۴-۱۳۸۳٫ گزارش كارآموزي. گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشاه آزاد اسلامي واحد ورامين- پيشوا.
۳-حجت، سيدحسين، ۱۳۷۵٫ حشرات (راهنمايي جمع‌آوري و شناسايي). انتشارات اميركبير.
۴-جرلينگ، دن، سفيد بالك‌ها: بيواكولوژي، وضعيت آفتي و مديريت آنها. ترجه پرويز شيشه‌بر، ۱۳۸۱٫ انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.
۵-ميركريمي، اسدالله، و اسماعيلي، مرتضي، و آزمايش فرد، پروانه، ۱۳۷۴٫ حشره‌شناسي كشاورزي: حشرات، كنه‌ها، جوندگان و نرم‌تنان زيان‌آور و مبارزه با آنها. موسسه اتنشارات و چاپ دانشگاه تهران
۶-بهداد، ابراهيم، ۱۳۸۱٫ حشره‌شناسي مقدماتي و آفات مهم گياهي ايران نشر يادبود.
۷-مصلي‌نژاد، هادي، و نوروزيان، مريم، و محمدبيگي، احمد. فهرست آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز مهم و سموم توصيه شده. وزارت جهاد كشاورزي و حفظ نباتات.
۸-نوروزيان، مريم. فهرست سموم مجاز كشور. انتشارات سازمان حفظ نباتات.
۹-شيخي، گرجان،‌عزيز، ۱۳۸۳٫ گزارش نهايي طرح ملي تحقيقاتي اثر شبه هورمون جواني (آدميرال) بر كنترل پوره‌هاي معمولي گندم. موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي.


عتیقه زیرخاکی گنج