گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

این مقاله تحقیقی است به منظور تعیین نسبت هاي اختلاط بتن سبک سازه اي با مقاومت بالا که براي کاهش وزن آن از دانه هاي رس منبسط شده (لیکا) که در ایران توسط صنعت تولید می شود، استفاده شده است. براي دستیابی به بتنی با مقاومت بالا از افزودنی هاي معدنی و شیمیایی استفاده گردید. همچنین از پودر سنگ به منظور کاهش…مقدمه
در دنیاي پیشرفته امروزي و با توجه به پیشرفت هاي صورت گرفته در زمینه هاي مختلف علمی صنعت بتن نیز
دچار تحول گردیده که تولید بتن سبک نیز حاصل همین پیشرفت ها می باشد. بتنی که علاوه بر کاهش بار
مرده ساختمان از نیروي وارد به سازه در اثر شتاب زلزله می کاهد و در صورت تخریب وزن آوار حاصل نیز
کاهش می یابد و امروزه آنرا به عنوان بتن قرن می نامند .
بتن سبک با توجه به ویژگی هایی که دارد داراي کاربردهاي مختلف می باشد که برحسب وزن مخصوص و
مقاومت فشاري آن تفکیک می گردد….


عتیقه زیرخاکی گنج