گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

کامل ترین مقاله درباره ی  دستيابي به وجود يا عدم وجود رابطه بين باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها و نوع برنامه هاي انتخابي و هدف آنان از تماشاي برنامه ها را از ما بخواهید

باورها و ارزشها به فرهنگ كلي و جامعه مفهوم و معني مي بخشد. وقتي مسئله قضاوت و ارزشيابي جامعه مطرح مي شود عملاً با مفهوم مقايسه ميان بهتر و بدتر سر و كار خواهيم داشت . در واقع باورها و ارزشها ي هر جامعه معرف شخصيت و هويت اجتماعي ، فرهنگي افراد و حتي جوامع هستند ، چرا كه خصيصه ” انسان ” داشتن نظامي از باورها ، هنجارها و ارزشهاست. اين نظام باورها است كه مقررات و قوانين جامعه حول آن شكل مي گيرد. به تعبيري نه فقط حيات اجتماعي و سالم انسانها نيازمند داشتن مجموعه اي از باورها و نظام هاي ارزش است ، بلكه تداوم زيست معني دار و با هدف انسانها ” تعالي و كمال‌” جز با برپايي و اقامه نظام ازشي ميسر نيست.

در نظام اجتماعي ايران كه متكي به باورهاي اسلامي است توجه به باورهاي مذهبي افراد جامعه حائز اهميت است.


عتیقه زیرخاکی گنج