گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
سلام خدمت دوستان به خصوص دانش آموختگان رشته پزشکی، محصولی را که مشاهده میکنید مقاله ساختار ميتوكندري در انسان و نقش آن در ايجاد بيماريهاي مختلف ميتوكندري است که ۱۳۹ صفحه میباشد. اولين گزارشات در ارتباط با ساختارهاي درون سلولي شبه ميتوكندري به ۱۵۰ سال پيش برمي‌گردد. واژه ميتوكندري كه از دو كلمه يوناني mitos بمعني نخ يا رشته و chondros به معني گرانول منشا گرفته است؛ براي اولين بار صد سال پيش مورد استفاده قرار گرفت. عملكرد اصلي اين ارگانل كروي يا ميله‌اي شكل كه صدها عدد از آن در يك سلول وجود دارد، فسفريلاسيون اكسيداتيو است؛ بعبارت ديگر اكسيداسيون سوبستراها به Co2 و آب و فراهم كردن تركيب پرانرژي ATP براي سلولها؛ و به همين دليل است كه ميتوكندري را نيروگاه يا موتورخانه سلول نيز مي‌نامند.

                                            فهرست مطالب مقدمه 

ساختار ميتوكندري 

ژنوم ميتوكندري انسان 

ميتوكندريها نيمه خود مختار هستند 

ميتوكندريها وراثت مادري دارند 

هتروپلاسمي و تفكيك رپليكاتيو 

نوتركيبي mtDNA 

كامل شدن mtDNA 

ميزان بالاي موتاسيون در mtDNA 

تنوع پلي مورفيك mtDNA در جمعيت‌هاي انساني 

ژنتيك ميتوكندري (همانندسازي، رونويسي و ترجمه mtDNA)

فرايندهاي ميتوكندريايي 

ميتوكندري و پاسخ به استرس 

بيان آستانه‌اي 

بيماريهاي ميتوكندريايي ناشي از جهش‌هاي سيستميك 

LHON (نوروپاتي چشمي ارثي لبر) 

مكانيسم‌هاي پاتوفيزيولوژيكي احتمالي LHON 

LHON، مولتيپل اسكلروزيس و ديستوني 

بيماري پاركينسون (PD) و بيماري هانتينگتون (HD)

ژنتيك كروموزومي بيماري پاركينسون

جهش‌هاي mtDNA در PD

اختلالات ميتوكندريايي در PD

نارسايي‌هاي ميتوكندريايي در بيماري‌ هانتينگتون 

رتينيت پيگمنتوزا (RP) و سندرم لي (LS)

موتاسيونهاي mtDNA در RP و سندرم لي

ميوپاتي و انسفالوميوپاتي‌هاي ميتوكندريايي 

ضعف عضلاني پيشرونده و مرتبط پاموتاسيونهاي سيتوكروم mtDNA b 

انسفالوميوپاتي‌هاي ناشي از جهش‌هاي ژن COX mtDNA 

ميوپاتي‌هاي ميتوكندريايي ناشي از موناسيونهاي TRNA ژنوم ميتوكندري 

كارديو ميوپاتي‌‌هايپرتروفيك و ميوپاتي ناشي از جهش‌هاي mtDNA 

انسفالوميوپاتي‌هاي ناشي از جهش‌هاي mtDNA 

افتالموپلژيا، پتوزيس و ميوپاتي ميتوكندريايي 

افتالموپلژياي ناشي از جهش‌هاي mtDNA

CPEO و KSS مرتبط با موتاسيونهاي نوآرايي mtDNA 

CPEO ناشي از موتاسيونهاي تعويض باز mtDNA 

سندرم مغز استخواني پانكراسي پيرسون 

تيپ II ديابت مليتوس بوسيله نوآرايي‌هاي (حذف‌ها و دوپليكاسيونها) mtDNA 

ايجاد مي‌شود

ديابت تيپ II ناشي از موتاسيونهاي تعويض باز mtDNA 

ميوپاتي و ديابت 

پاتوفيزيولوژي ديابت و كري 

كري به ارث رسيده از مادر و يا كري القا شده توسط آمينوگليكوزيد

دمانس بعنوان يك بيماري ميتوكندريايي 

بيولوژي و ژنتيك بيماري آلزايمر 

اختلالات ميتوكندريايي در AD

بيماري آلزايمر ناشي از جهش‌هاي mtDNA 

ديس كندروپلاژي متافيزي يا هيپوپلازي مويي- غضروفي ناشي از جهش‌هاي

RNASE MRP

بيماريهاي مولتي فاكتوريال و mtDNA 

جهش‌هاي سوماتيك mtDNA در بيماريهاي دژنراتيو، سرطان و پيري 

تجمع جهش‌هاي سوماتيك mtDNA مرتبط با سن 

آنمي سيدروبلاستيك ايديوپاتيك 

بيماري ايسكمي قلبي و كارديوميوپاتي اتساعي 

بيماريهاي نورودژنراتيو؛ HD, PD و AD

بيماري پاركينسون و بيماري‌ هانتينگتون 

بيماري آلزايمر 

موتاسيونهاي سوماتيك mtDNA در ديگر بيماريهاي كمپلكس 

موتاسيونهاي سوماتيك در سرطان 

نتيجه‌گيري 

منابع


عتیقه زیرخاکی گنج