گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 178 views
  • بدون نظر
سلام خدمت دوستان به خصوص دانش آموختگان رشته دام پزشکی، محصولی را که مشاهده میکنید مقاله مروري بر مسموميت آرسنيكي در حيوانات اهلي است که ۹۲ صفحه میباشد. پژوهشهاي عملي هر چند ناچيز باشد، قابل توجه است. كه اگر چيزي بر دانستنيها نيافزايد، كم ننموده و اگر براي پيشرفت دانش راه تازه‌اي باز ننمايد، مسدود هم نمي‌كند. آنها كه با بضاعت مختصر علمي قدم اول را برمي‌دارند، بالطبع در پي قدم دوم بوده و بدنبال اندوختة بهتري مي‌روند. اگر به بخش تركيبات آرسنيكي اين پروژة تحقيقاتي، اجمالي شود. اهميت اين ماده در دانش دامپزشكي محرز مي‌گردد.
                                    فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱- مقدمه
فصل دوم/ كليات
۲-۱- تاريخچه
۲-۲- خواص عمومي 
۲-۳-خواص حياتي و اثرات آرسنيك در بدن و اعضاء
۲-۳-۱- اثر بر روي پوست 
۲-۳-۲- اثر بر روي تغذيه
۲-۳-۳- اثر بر روي كبد
۲-۳-۴- اثر بر روي دستگاه گردش خون
۲-۳-۵- اثر بر روي اعصاب 
۲-۳-۶- اثر بر روي استخوانها و نمو بدن
۲-۳-۷- اثر بر روي سوخت و ساز بدن
۲-۳-۸- اثر بر روي دهان و دندان
۲-۳-۹- اثر بر روي كليه 
۲-۴- سميت تركيبات مختلف آرسنيكي 
۲-۴-۱- تركيبات معدني يا كاني 
۲-۴-۲- تركيبات آلي 
۲-۵- توكسيكوكنتيك آرسنيك
۲-۵-۱- جذب
۲-۵-۲- توزيع و تجمع آرسنيك در بدن
۲-۵-۳- دفع آرسنيك
۲-۶- تحمل بدن در مقابل آرسنيك
۲-۷- اعمال دفاعي بدن در مقابل آرسنيك
۲-۸- سبب شناسي 
۲-۸-۱ مسموميت جنائي
۲-۸-۱- مسموميت اتفاقي
۲-۸-۳- مسموميت دارويي
۲-۹- درجات مسموميت به (درجات صحيح مسموميت)
۲-۹-۱- سميت حاد تا تحت حاد
۲-۹-۲- سميت مزمن و تحت مزمن
۲-۹-۳- سميت آرسنيك در گونه‌هاي مختلف حيوانات
۲-۱۰- مكانيسم عمل 
فصل سوم/ جمع بندي و نتيجه‌گيري
۳-۱- علائم باليني 
۳-۱-۱- علائم در مسموميت‌هاي فوق حاد
۳-۱-۲- علائم در مسموميت‌هاي حاد 
۳-۱-۳- علائم در مسموميت‌هاي تحت حاد
۳-۱-۴- علائم در مسموميت‌هاي مزمن
۳-۲- يافته‌هاي آزمايشگاهي
۳-۳- درمان و پيش آگهي
فصل چهارم/ منابع
الف- منابع فارسي 
ب- منابع انگليسي

عتیقه زیرخاکی گنج