گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷    کد محصول : ۱۸۵۳۱    حجم فایل : ۱۶۸ کیلوبایت   

سايت خبري سيما فيلم/سيد حسام الدين فروزان: حالا با مفهوم تازه اي روبه رو هستيم :
Filmosophy . ترکيبی که از دو واژه فيلم و فلسفه ساخته شده است ، در زبان انگليسی
هم ترکيب تازه اي است. نکته اي که با ديدن اين ترکيب تازه به ذهن می آيد اشاره ضمنی
آن به پيوند تفکر فلسفی و مطالعات سينمايی است. شکی نيست که سينما از همان ابتداي
پيدايش وامدار انديشه بوده است . انگاره هاي فلسفی برمی آيند و فيلم ها با تاثير مستقيم
و غيرمستقيم از آنها ساخته می شوند . پس از گذشت صد سال از عمر سينما اين مديوم
به جايگاهی رسيده است که می تواند مستقيما بر جريان هاي فکري اثر بگذارد و مفاهيم
تازه پديد آورد. در دهه هاي اخير با تکامل نظريه هاي فيلم و افزايش ارتباط رشته
مطالعات سينمايی وديگر علوم انسانی روبه رو بوده ايم. ضمن اين که در اين سال ها
بسياري از محققان رشته هاي گوناگون علوم انسانی همچون روانشناسی ، جامعه
شناسی و زبان شناسی درباره سينما ) به مثابه يک زبان جديد و مديومی تاثير گذار (
مطالعه کرده اند. به جرات می توان گفت که هيچ فيلمی نيست که فکري در پس پشت
نداشته باشد؛ از فيلم هاي آنارشيستی و ضد قصه گرفته تا فيلم هاي خانوادگی ) با
دوربين هندي کم ( و حتی فيلم هاي هرزه نگارانه همه دست کم از يک ايده اوليه نشات
گرفته اند.


عتیقه زیرخاکی گنج