امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده
در این روش، داده ها در فایل های جدا گانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در ان فایل ها، سیستم های جدا گا نه ای طراحی می شود. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پرئازش فایل ها می گویند.


عتیقه زیرخاکی گنج