گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

با ورود سيستمهاي اتوماتيك و روباتيك در صنعت ، طبيعي است كه ويژگيهاي كليه پرسنل تحت تاثير قرار خواهد گرفت . با ماشيني شدن ، استفاده از كارهاي يدي به مرور زمان به فراموشي سپرده مي شوند. با اين وجود گروهي معتقدند كه منابع انساني همچنان اهميت خود را حفظ كرده و حتي به آن بهاي بيشتري نيز خواهد داده شد. جهت شفاف ساختن اين مطالب كارگاهي تحت عنوان Worklife 2000 برگزار گرديد.

در اين كارگاه جوشكاري به عنوان يكي از زير شاخه هاي توليد و همچنين به دليل رو به نقصان گذاشتن جوشكاران مورد بررسي قرار گرفت. در اين كارگاه مطالبي چون تاثير روبات بر صنعت جوش ، عواملي كه در محيط كار بر سلامتي جوشكار تاثير مي گذارند و مهارتهايي كه پرسنل مي بايستي در كارگاههاي جوشكاري كسب نمايند ، مورقعيت فعلي و آتي جوشكاري و وضعيت آتي صنعت جوشكاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين تاثير تغييرات تكنولوژي بر رفتار اپراتورها ، جوشكاري و سلامتي ، مديريت منابع انساني و توصيه هاي مهم براي صنايع توليدي چون بكارگيري روباتها و ساير ماشينها توسط اپراتورهايي كه دانش كافي در رابطه با روشهاي پايه دارند ، ارائه كار جذاب ، محيط كاري خوب و فرصت هاي شغلي خوب و حقوق مناسب توسط صنايع و امثالهم نيز ذكر شده است.

عناوین مورد بررسی در این مقاله ۱۷ صفحه ای :

  • تاثير تغييرات تكنولوژيكي بر رفتار اپراتورها
  • مزاياي اين سيستم ساده 
  • جوشكاري و سلامتي
  • مديريت منابع انسانـي
  • درسهايي مهم براي صنايع توليدي


عتیقه زیرخاکی گنج