گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 87 views
 • بدون نظر

هدف  در تصوير بردارري ۳D مشاهدة ساختار آناتومي به صورت واقعي مي باشد. كه اين امر توسط سيستم هاي تصوير برداري ۲D، نظير X-ray  ,CT, MR و . . . امكان پذير نبوده است. در اين سمينار سعي شده است كه اين تكنيك كه به طور خاص مربوط به تصاوير اولتراسوند مي باشد معرفي گردد. لذا تكنيك هاي دريافت و اسكن تصاوير و سپس بازسازي تصوير ۳D مورد بحث قرار خواهند گرفت. سپس جهت ترغيب به ادامه بحث ها مروري بر كار بردهاي وسيع اين روش تصوير برداري شده است. 

   در ۱۰۰ سال گذشته تصوير برداري X- ray راهي براي مشاهدة بدن انسان بوده است كه توسط آن  سايه اي دو بعدي  از ساختارهاي سه بعدي توليد و روي آشكار ساز دو بعدي مثل فيلم ثبت مي گرديد.در اين روش تمام اطلاعات سه بعدي از بين مي رفتند.در ۷۰ سال اول كشف X-ray تمام تلاشها بر اين بوده است كه تكنيك هاي تصوير برداري توسعه يابد و اطلاعات سه بعدي درون بدن در تصوير ثبت شده حضور يابد.در ۱۹۷۰ ،CT توليد شد و انقلابي در تشخيص راديولوژي ايجاد نمود براي اولين بار اطلاعات سه بعدي در تصاوير ثبت شده حاضر گشت،و به صورت سري اسلايدهايي با نقش هايي از بدن(يعني تصاوير ۲-D ) در اختيار پزشكان قرار گرفت.بعلاوه،براي اولين بار در راديولوژي كامپيوتر در پردازش و نمايش تصوير به صورت متمركز استفاده شد.اطلاعات ۳-D كاربردهاي زيادي در تشخيص راديولوژي دارد.

   تاريخچة تصوير برداري اولتراسوند به گذشته برمي گردد.با دنبال كردن كارReid,Wild در دهة ۱۹۵۰ از پيش گامان اين رشته هستند كاربرد پزشكي اولتراسوند به آرامي پيشرفت يافت و از سيستم هاي A-Mode به سيستم هايي تبديل شد كه تصاوير مقطعي شده read-time را از جريان خون و آناتومي ايجاد مي نمود.كيفيت تصاوير اولتراسوند ….


فهرست عناوین این پایان نامه ۱۳۸ صفحه ای عبارتند از :

فصل اول – معرفي اولتراسوند ۳D و محدويت هاي ۲ – D UltraSound

فصل دوم- تكنيك هاي دريافت و اسكن

 • ۱-۲- دريافت دستي 
 • ۲-۲- موقعيت ياب آكوستيك
 • ۳-۲- موقعيت ياب بازوي مفصل دار
 • ۴-۲- سنسور ميدان مغناطيسي
 • ۵-۲- موقعيت ياب هاي مكانيكي
 •      1-5-2- اسكن خطي
 •      2-5-2- اسكنFan
 •      3-5-2- اسكن چرخشي

فصل سوم- بازسازي تصوير ۳D

 • ۱-۳- آرايه هاي دو بعدي
 • ۲-۳- تكنيك ديد برپاية سطح
 • ۳-۳- ديد چند صفحه اي 
 • ۴-۳- تكنيك بر پاية‌حجم

فصل چهارم – كاربردهاي ۳D  UltraSound 

 •  1-4- تصوير برداري عروق
 •  2-4- بافت هاي نرم
 •  3-4- كارديولوژي
 •  4-4- ارزيابي حجم ران نوزاد نرمال
 •  5-4- خلاصه اي از مزاياي كلينيكي اسكن اولتراسوند۳D و ۴D

فصل پنجم –  تحقق سيستم اولتراسوند ۳D 

 •  1-5- آنژيوگرام اولتراسوند ۳D از تصاوير نقش شدة جريان رنگي
 •  2-5- ساخت تصوير اولتراسوند ۳D از سرخرگ كاروتيد.
 •  3-5- توليد كامپيوتري تصاوير اولتراسوند ۳D  از سرخرگ كاروتيد 

فصل ششم- بهبود تصوير ۳D  UltraSound

 •  1-6- پنجرة دي كانوولوشن ۳D
 •  2-6- دي كانوولوشن در راستاي ارتفاع 
 •  3-6- آناليز اعوجاج هندسي و واريانس آماري در  طول،سطح و حجم تصوير اولتراسوند اسكن شده خطي ۳D

فصل هفتم – مشاهده realtime داده اولتراسونيك ۳D   توسط يك pc استاندارد

فصل هشتم – معرفي  سيستم MUSTPAC در پزشكي از راه دور ۳D UltraSound 

فصل نهم- آينده ۳D UltraSound

نتيجه گيري

فهرست مراجع


عتیقه زیرخاکی گنج