گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

فرهنگ چيست ؟

نگاهي از بام تيره و هوس آلود سده بيست به روزگاران گذشته ،جهان را پهنه دگرگونيهاي بيشمار نشان مي دهد . دگرگونيهايي كه گاه نابودي و نامرادي ، و زماني اميد و كامروايي به ارمغان آورده اند ،و پرونده زندگي انسان را از لحظه هاي زشت و زيبا آكنده اند . بررسي مجموعه فراز و نشيبهاي تاريخ ،بشر را بدين حقيقت رهنمون مي كند كه : پديده هاي خوب و بد جوامع انساني چيزي جز بازتاب روشن فرهنگها نيست به عبارت ديگر فرهنگ ، خاستگاه همه پيشرفتها ،نوآوريها و منشأ همه عقب ماندگي به شمار مي آيد .

زمينه هاي خارجي تهاجم فرهنگي

تبليغ عليه تعاليم الهي :

دشمنان اديان الهي هميشه سعي مي كنند دين را از صحنه و متن زندگي خارج نموده و آن را به حاشيه برده امري غير ضروري جلوه دهند . زيرا دين حقيقي را مانع چپاولگري و غارت خود مي بينند .

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

فرهنگ

·         تعاریف دیگر فرهنگ

·         فرهنگی شدن

·         آنچه به این بحث ارتباط دارد :

فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها , اعتقادات ,هنرها , اخلاقیات ,قوانین ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است.
در جامعه شناسی و انسان شناسی از فرهنگ تعاریف متعددی عنوان گردیده است . معروفترین و شاید جامع ترین تعریفی که از فرهنگ ارائه گردیده است , متعلق به ادوارد تایلر TYLOR است که در بالا ذکر شد.

تعاریف دیگر فرهنگ

·         رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می‌داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد مشترک است .

·         به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ بعبارت از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می‌کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد بر قرار می‌کند

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

۱-           براي انجام گرفتن دستورات بايد ابتدا زمينه هاي روان پذيرش را در مخاطب ايجاد كند ( ايه ۱ يا ايها الذين آمنو)

۲-           سرچشمه فقه و رفتار ما بايد قران و سنت پيامبر باشد ( ايه ۱ لاتقدموا بين يدي الله ورسوله)

۳-           گاهي انسان ندانسته تيشه به ريشه خود مي زند ( آيه ۱ آن تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون)

۱-           ادب مقطعي و لحظه اي نشان دهنده عمق تقوي نيست (آيه ۳ يفضون اصولاتهم)

۲-           با همه اقشار خوب سخن بگوييم نه تنها با افراد و گروههاي خاص ( آيه ۳ قولوا للناس خسنه)

۳-           فرياد در كوچه و بي ادبي نسبت به رهبر آسماني، نشانه بي عقلي است ( ايه ۵ ينادونك… لا يعقلون)

۴-           صبر نشان ادب است ( اييه ۵ صبروا حتي تخرج)

۵-           آنجا كه عمل خلافي تكرار شود توبيخ لازم نيست 

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

Random Access Memory (RAM) بهترين فرم شناخته شده حافظه ي كامپيوتراستRAM . بعنوان دسترسي بودن ترتيب در نظر گرفته مي شود. زيرا شما مي توانيد مستقيما به سلول حافظه دسترسي پيدا كنيد در صورتيكه شما ستون و رديفي را كه همديگر را قطع كرده اند در آن سلول بشناسيد.

مخالف RAN دسترسي پشت سر هم حافظه يا SAM اطلاعات را بصورت رشته هايي از سلول حافظه كه نقطه مي تواند بصورت متوالي قابل دسترسي باشد ذخيره مي كند (شبيه به يك نوار كاست).

 • بازدید : 191 views
 • بدون نظر

سوره انبيا

۱ ـ يكتاپرستي و ايمان به پروردگار پايه‌ي اساسي همه اديان است. ۹۲

۲ ـ چون در همه‌ي انسانها ناظمي مشترك جريان دارد پس ناظم اين نظام اين نظام نيز مشترك است بنابراين خدا يكتاست. ۹۲

۳ ـ مراد از هلاكت قوم ستمكار اين است كه آنان به سبب گناه خويش از خداوند جدا مي‌گردند و اين تنها ستمي است كه خود بر خويشتن روا داشته‌اند. ۹۵

ـ خداوندي كه انسان را يك بار آفريده بار ديگر نيز بر اين كار قادر است و اين يك دليل براي اثبات معاد است. ۱۰۴

۵ ـ خداوند در قرآن پيامبر را رحمت بر اهل دنيا معرفي نموده‌است. ۱۰۷

۶ ـ در آخرت زمين از شرك و گناه پاك مي‌گردد و بشري نيكو و كامل كه خداوند را بندگي كنند در آن سكني مي‌گزينند. ۱۰۵

 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

نكته ۱: سبح الله مافي السموات و الارض و هو العزيز الحكيم. اين آيه با تسبيح و تنزيه خدا شروع شده و مي فرمايند: آنچه در آسمان ها و زمين است همواره براي خدا تسبيح مي گويد و او است قادر شكست ناپذير و حكيم علي الا اطلاق. تسبيح در اصل از ماده ي سبح به معني حركت سريع در آب و هوا است. تسبيح نيز حركت سريع در مسير عبادت پروردگار است.

نكته ۲: له ملك السموات و الارض يحييي و يميت و هو علي كل شي قدير، اين آيه به مالكيت و تدبير و تعرف خدا و عالم هستي كه لازمه قدرت و حكمت است، پرداخته و مي افزايد: براي خداست مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين اوست كه زنده مي كند و مي ميراند ( يحيي و يميت)، و بر هر كار تواناست ( و هو علي كل شي قدير)

مالكيت خداوند نسبت به عالم هستي مالكيت اعتباري و تشريعي نيست، بلكه ماكليت حقيقي و تكويني است، يعني به هر چيز احاطه دارد و جهان در قبضه قدرت اوست به همين علت سخن از زنده كردن و ميراندن و تونايي به هر چيز به ميان آمده است.

نكته ۳: او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است و از همه چيز آگاه هست (هو الاول و الاخره و الظاهر و الباطن و هو بكل شي عليم)

توصيف اول و آخر بودن تعبير لطيفي است از ازليت و ابديت توصيف ظاهر و باطن تعبيري است از احاطه وجودي او نيست به همه چيز از همه چيز ظاهر است. چرا كه آثارش همه جا را گرفته و از همه چيز مخفي تر است چون كه ذاتش بركسي روشن نيست.

 • بازدید : 199 views
 • بدون نظر

.  قرآن راهنمای پرهیزگاران است.هر کس قدری در آن تحمل کند از شک و شبهه باز می ایستد.

       انسانها سه دسته اند

   2. نشانه های انسانهای مومن که به جهان آخرت ایمان میا ورند ۳ چیز است:

       1: نماز به پا میدارند.

          2: انفاق می کنند.

          3: به محمد(ص) و پیامبران پیشین او ایمان می آورند. 

  3. کسانی که به سه اصل بالا ایمان دارندراه راست را یافته اند و تنها آنها رستگا ران عالمند.

. و اما کافران:

         برای آنها فرقی نمیکند که پیامبر آنها را بترساند یا نترساند.

         زیرا که خداوند بردلهای آنها مهر خاموشی زده و بر چشمها و گوشهایشان پردهای نهاده.دلیل این بی تفاوتی قهر خداست.

          به راستی که آنها ستمکاران عالمند.

    5. دسته بعد منافقین هستند:

        آنها به زبان میگویند که ما ایمین آوردیم ولی در هنگام تنهایی به شیطان می گویند که ما با شما هستیم.

      

        آنها دروغ میگویند و خداوند بر جهل آنها می افزاید.

 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

اين سوره در مكه نازل شده و داراي ۱۱۲ آيه است.

اين سوره چنانكه از نامش پيداست سوره پيامبران است زيرا نام شانزده پيامبر و حالاتشان بيان شده ۲آيه در اين سوره از مبدا و معاد سخن مي‌گويد در اين سوره از وحدت خالق و اينكه آفرينش جهان براساس نظم ترتيب است و نيز وجد موجودات در برنماه فنا و مرگ بحث شده .

آيه ۱۰٫ ۴ از پيروزي حق بر باطل خبر مي‌دهد.

آيه ۲٫ ۵ آيا قرآن قرآن حادث است.

پس از بحث‌هاي فراوان مفسران به اين نتيجه رسيدند كه منظور از حادث معني قديم آن است.

آيه ۱٫ ۶ در اين سوره جالب است كه مي‌گويد حساب به مردم نزديك شده نه مردم به حساب گويي حساب با سرعت به استقبال مردم مي‌رود منظور آن است كه باقيمانده دنيا در برابر آنچه گذشته كم است به همين دليل رستاخيز تركيب ضد همه بود يا اينكه اين تعبير به خاطر بودن رستاخيز است و ظاهرا اين آيه ناظر به قيامت كبري است. آيه ۷ پيامبران همه از نوع بشرند و همه انسانها بايد از جنس خودمان باشند با همان احساسات و نيازها تا  دردهاي آنها را درك كندو بهترين طريق درمان را بگويند و اسوه‌اي براي همه باشد .

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

-الرحمن گسترده ترين مفهوم را در ميان نامهاي پروردگاردارد.كه رحمن اسم خاص ولي صفت عام

دارد يعني نامي است مخصوص خدا كه رحمتش همگان را شامل مي شود.

۲-نعمات الهي به اولويت نام برده شده اند: ۱-تعليم قرآن به وسيله ي پيامبربه انس و جن ۲-نعمت خلق انسان ۳- نعمت تعليم بيان به انسان

۳-بيان همان چيزي است كه مبين و آشكار كننده باشد، بنابر اين فقط شامل نطق و سستي نمي شود و كتابت و خط و استدلالات عقلي و منطقي را شامل مي شود.

– نعمت نظم موجود در جريان حركت ماه و خورشيد حركت معيني كه به حكم نافذ خداوند در بين ماه و خورشيد وجود دارد.

۵- نعمت سجده ي گياه و درخت براي خداوند كه گياهان و درختان هم به سجده ي او سر به خاك نهاده اند.

۶- نعمت قرار دادن ميزان و وسيله سنجش توسط خداوند كه حكم كرد اي بندگان هرگز در ميزانعدل الهي ونافرمايي نكنيد.

۷- نعمت آفرينش آسمان، خداوند آسمان را همچون كاخي بلند آفريد و ميزان عدل و نظم را در عالم وضع فرمود.

 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر

آيه ۲۵۳- نقش پيامبران در زنگي انسانها! اين آيه اشاره اي به درجات انبياء و مراتب آنها و گوشه اي از رسالت آنها در جامعه انساني مي كند، نخست مي فرمايد: آن رسولان را بعضي بر بعضي برتري داديم (تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض).

سپس به ويژگي بعضي از آنان پرداخته مي فرمايد: « بعضي از آنان را خدا با او سخن گفت و منظور از‌ آن موسي (ع) است كه به كليم الله معروف شده است.

سپس به سراغ امتياز حضرت مسيح (ع) رفته مي فرمايد: ما به عيسي بن مريم نشانه هاي روشن داديم، و او را با روح القدس تاييد كرديم.

در ادامه آيه اشاره به وضع امتها واختلافات آنها بعد از انبيا كرده مي فرمايد: اگر خدا مي خواست كساني كه بعد از آنان بودند، پس از آن كه آن همه نشانه هاي روشن براي آنان آمد به جنگ و ستيز با يكديگر نمي پرداختند.

بار ديگر تاكيد مي كند كه اين كار براي خدا آسان بود كه به حكم اجبار جلو اختلافات آنها را بگيرد، زيرا اگر خدا مي خواست هرگز آنها با يكديگر جنگ نمي كردند ولي خداوند آن را كه اراده كرده ( و بر طبق حكمت و هماهنگ با هدف آفرينش انسان است و آن آزادي اراده و مختار بودن است) به جا مي آورد.

بدون شك گروهي ازاين ازادي نتيجه منفي مي گيرند ولي در مجموع وجودآزادي از مهمترين اركان تكامل انسان است، زيرا تكامل اجباري تكامل محسوب نمي شود.

ايه ۲۵۴- انفاق يكي از مهمترين اسباب نجات در قيامت!

در اين آيه روي سخن را به مسلمانان كرده و به يكي از وظايفي كه سبب وحدت جامعه و تقويت حكومت و بنيه دفاعي وجهاد مي شود اشاره مي كند و مي فرمايد « اي كساني كه ايمان آورده ايد از آنچه به شما روزي داده ايم انفاق كنيد».

و در پايان آيه مي فرمايد: « كافران همان ظالمانند. اشاره به اين كه آنها كه انفاق و زكات را ترك مي كنند هم به خويشتن ستم روا مي دارند و هم به ديگران.

آيه ۲۵۵- آيه الكرسي- يكي از مهم ترين آيات قران! در اهميت و فضيلت اين آيه همين بس كه از پيامبر گرامي اسلام نقل شده است كه از ابي بن كعب سوال كرد و فرمود : كدام آيه برترين آيه كتاب الله است؟ عرض كرد: الله لا اله الا هو الحي القيوم.

ابتدا از ذات اقدس الهي و مساله توحيد و اسما حسني و صفات او شورع مي كند مي فرمايد: « خداوند هيچ معبودي جز او نيست».

الله نام مخصوص خداوند و به معني ذاتي است كه جامع همه صفات كمال و جلال وجمال است. 

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

سوره ملك:

۱٫اين سوره در مكه نازل شده و داراي (۳۰)آيه مي باشد.

۲٫از نامهاي ديگر اين سوره”مُنجيَه” به معناي نجاتبخش و”واقيه” و “مانعه” است. زيرا تلاوت كننده خود را از عذاب الهي يا عذاب قبر نگاه مي دارد.

۳٫مسائل مطرح شده در آن عمدتاً بر سه محوردور مي زند.

۱-  بحثهايي پيرامون مبداء و صفات خدا و نظام شگفت انگيز خلقت.

۲- بحثهايي پيرامون معاد و عذاب دوزخ و گفتگو هاي مأموران عذاب با دوزخيان.

۳- انذار و تهديد كافران و ظالمان به انواع عذابهاي دنيا و آخرت

۴٫اين سوره با مسأله مهم مالكيت و حاكميت خدا و جاودانگي ذات پاك او آغاز مي شود.(آيه ۱)

.منظور از آزمودن در آيه دوم كه مي فرمايد :هدف از آفرينش مرگ و حيات ,آزمودن است ,نوعي پرورش است .به اين معنا كه انسانها را به ميدان عمل ميكشد تا ورزيده و آزموده و پاك شده و لايق قرب خدا گردند و هدف اين آزمون , رسيدن به حسن عمل كه مفهومش , تكامل معرفت و اخلاص نيت و انجام هر كار خير است مي باشد .(آيه ۲)

۶٫در آيه بعد به نظام كلي جهان پرداخته و انسان را به مطالعه  مجموعه عالم هستي دعوت كرده و مي فرمايد هر چه انسان در جهان دقت كند ,كمترين خلل و ناموزوني درآن نمي بيند.(آيه ۳)

 • بازدید : 88 views
 • بدون نظر

 

۱-شهادت خداوند بر يگانگي خويش چگونه است :

منظور از شهادت خداوند شهادت عملي وفعلي است نه قولي اما شهادت وگواهي فرشتگان ودانشمندان جنبه قولي دارد البته گواهي فرشتگان ودانشمندان جنبه ي عملي نيز دارد

۲- قيام به قسط چيست :

يعني خداوند گواهي به يكتايي خود مي دهد در حالي كه قيام به عدالت به جهان هستي دارد راه خداوند يكي معرفي شده وراه هاي منحرف متعدد بيان شده است

ايه ۱۹

۳-  سرچشمه اختلا ف ها وكشمكش هاي مذهبي معمولا از جهل وبي خبري نيست بلكه بيشتر به خاطر ظلم وانحراف   از حق ونظرهاي شخصي است

 

ايه ۲۰

۴- از اين ايه بطور ضمني استفاده مي شود كه از ادامه بحث ومحاجه با مردم لجوجي كه تسليم منطق صحيح نيستند بايد پرهيز كرد

ايه ۲۱و۲۲

۵- در ايه اول امران به عدالت ودعوت كنندگان به معروف وحق در رديف پيامبران شمرده شده اند و كفر به خداوند وكشتن پيامبران وكشتن اينگونه افراد دريك سطح قرار گرفته واين نهايت اهتمام اسلام را به مسئله بسط عدالت در اجتماع روشن مي سازد

ايه ۲۳و۲۵

۶- ممكن است گفته شود اعتقاد به عذاب وكيفر محدود در ميان ما مسلمانان هست زيرا ما معتقد يم كه مسلمانان براي هميشه در عذاب اللهي نمي مانند و بالاخره ايمان انها موجب نجات انان مي شود اماافرادي كه معتقد ند هر گناهي را كه مرتكب شوند مجازات انها چند روزي بيش نخواهد بود سخت در اشتباهند واز روح اسلام و تعليمات ان بر كنار مي باشند

  ايه ۲۶و۲۷

 7- خداوند شب را در روز وروز را در شب داخل ميكند منظور از اين جمله همان تغيير تدريجي محسوسي است كه در شب وروز در طول سال مشاهده مي كنيم اين تغيير بر اثر انحراف محور كره ي زمين نسبت به مدار ان است

ايه ۲۸

۸- اسلام به انسان اجازه داده  در موردي كه جان يا مال وناموس او در خطر است واظهار حق هيچگونه نتيجه ندارد موقتا از اظهار ان خودداري كند وبه وظيفه به طور پنهاني عمل نمايد

۹- تقيه درهمه جا يك حكم نداردبلكه گاهي واجب وگاهي حرام وزماني مباح مي باشد  تقيه در جاي خود يك حكم قاطع عقلي وموافق فطرت انساني است


عتیقه زیرخاکی گنج