گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 155 views
  • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل ۴۹ اسلاید است

اصول پذیرفته شده حسابداری
بنیاد اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری مستمرا در حال تغییراست که  شورایی از انجمن امریکایی  حسابداران رسمی  مستقل درحال ارائه طرح این تغییرات است که شرکتهاگزارش میکنند وبه جهت موارد افشا در گزارش های مالی تشکیل شده است و توصیه های خاص این گروه غالبه برای ۱ تقاضای اطلاعات بیشتراز شرکتهای بزرگ و۲ اجبارشرکت ها به تفکیک افشای موارد مالی انها درقالب طبقه بندی های بیشتربه خاطر شفافیت وضعیتهای مالی شرکت های چند بخشی پیشنهاد میشود۰طرح های پیشنهادی این شوراباید توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی هیات استانداردهای حسابرسی وکمیسیون بورس واوراق بهاداربه تصویب برسد  وتوصی های انها بهمنظور نظرخواهی توزیع میشود.

اصول پذیرفته شده عمومی در حسابداری شامل۱- چارچوب نظری۲-هدف گزارشگری مالی۳- مفروضات اصول ومحدودیتهاو۴-صورت های مالی می باشد

  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۳۳۹ اسلاید می باشد .

رشته : مديريت( بازرگاني ، دولتي و … ) ، نام منبع : اصول حسابداري ۱ ، مولف : دکتر ويدا مجتهد زاده ، تهيه کننده : دکتر محمد جواد حضوري

فصل اول : هدف : آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آن .  فصل دوم : هدف: آشنايي با مفهوم معادله حسابداري و تاثير فعاليتهاي مالي بر آن و تهيه صدورهاي مالي . فصل سوم : هدف:  آشنايي با تجزيه و تحليل فعاليتهاي مالي و ثبت فعاليتها در دفاتر روزنامه و كل . فصل چهارم : هدف: آشنايي با حساب‌هاي خريد و فروش كالا و نحوه محاسبه سود . فصل پنجم : هدف كلي : آشنايي با چگونگي تعديل حسابها، بستن حسابهاي موقت ودائم .

تعاريف حسابداري :

 1– فرايند تشخيص، اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور امكان قضاوت و تصميم گيري را فراهم سازد

۲ – خدمتي كه با فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز مديران، پرداخت كنندگان ماليات و سايرين جهت تصميم گيري آگاهانه انجام مي پذيرد

۳- فن تفسير و اندازه گيري و توصيف فعاليتهاي اقتصادي

۴- فن ثبت، طبقه بندي، تلخيص و تفسير اطلاعات مالي يك واحد تجاري

  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۴۸۰ اسلاید می باشد

فصل اول :  حسابداری شعب . فصل دوم :   حسابداری  قيمت تمام  شده  و روشهای هزينه يابی  سفارشات . فصل سوم : هزینه يابی مرحله ای . فصل چهارم : هزینه یابی استانداردها . فصل پنجم : ارتباط درآمد و قیمت تمام شده (سود) از نظر مدیریت . فصل هفتم : صورت جریانهای نقدی . فصل هشتم : سرمايه گذاريها و صورتهای مالی تلفيقی . فصل نهم تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی .

شعبه :

واحد  تجاری  يا  بازرگانی است  که  دور از مرکز با  اداره مرکزی  قرار دارد  وطبق دستورالعمل های صادره از سوی اداره  مرکزی  نسبت به انجام عمليات تجاری اقدام می نمايد.

سرفصلهايی که در دفاتر مرکز افتتاح می شود به شرح زير است:

موجودی کالا اول دوره شعبه

کالای ارسالی به شعبه

بدهکاران شعبه

کالای شعبه

بانک شعبه

هزينه های شعبه

موجودی کالای آخر دوره شعبه

  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

باسلام

اصول مديريت آموزشي شامل ۴۴ اسلاید می باشد . استاددكتر محمد داودي  تهيه كنندگان: مهدي بهرامي ، انور كريمي ، محمدرضا شيخي ، جواد واثقي

مكتب كلاسيك شامل ۳ نظريه ذيل است: ۱ – نظريه مديريت علمي  (Scientific Management Theory)

۲ نظريه مديريت اداري(اصول گرايان يا وظيفه گرايان)  (The Process Theory of Management)

۳- نظريه بوروكراسي  (The Theory of Bureaucracy)

اصول بنياديني كه تيلور (frederick Tylor)  در برخورد علمي با مديريت نهفته مي‌ديد عبارتند از:

۱ – جايگزيني اصول علمي به جاي محاسبات سرانگشتي . ۲ – كسب هماهنگي در فعاليت هاي گروهي به جاي تشتت در عمل (كارتيمي) .

۳- جلب همكاري افراد به جاي آشفتگي حاصل از فردگرايي (وحدت)  .  4 – كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازده (بهره وري) .

۵- تلاش به منظور ارتقاء سطح رشد تمام كاركنان براي ترقي  روزافزون خود و سازمان (آموزش و توسعه نيروي انساني)

  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

با سلام

چکیده

طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن کسب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه های ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم موثرتر خواهند بود، و علت آن هم تعامل دوطرفه ای است که بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در این ارتباط، علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی در شناساندن خویش به مشتری تلاش می کند تا بتواند تقاضای او را به سمت بنگاه سوق دهد، فرصتی فراهم می شود تا صدای مشتری را نیز بشنود که نتایج آن برای رقبا و گسترش کسب و کار حائزاهمیت است به طوری که بنگاه می تواند مشتری را بشناسد و نیاز او را بداند و در راستای کسب رضایت مشتری با نگرش برد دوجانبه حرکت کند. یکی از راههای بازاریابی مستقیم، بــازاریابی تلفنی است که بهره گیری صحیح از تلفن علاوه بر نکات پیش گفته در راستای مدیریت زمان نیز به بازاریابان در دنیای شلوغ و پیچیده امروزی کمک می کند. در این مقاله به بازاریابی تلفنی و مهارتهای لازم برای نیل به موفقیت درمذاکرات تلفنی پرداخته شده است.

نتیجه گیری

بازاریابی تلفنی یکی از کانال های بازاریابی مستقیم است که در صورت کسب مهارتهای لازم جهت استفاده صحیح از تلفن میزان توفیق فروشندگان در نیل به اهداف فروش بازاریابی را افزایش می دهد. در این مقاله اصول بازاریابی تلفنی جهت استفاده صحیح از زمان و تاثیرگذاری مثبت بر مشتریان موردبررسی قرار گرفته است.


عتیقه زیرخاکی گنج