گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۲۶۸ اسلاید می باشد

فصل اول : مفاهيم مديريت بازار . فصل دوم : انواع بازار و محيط بازاريابي . فصل سوم : تقسيم بازار و تعيين بازار هدف . فصل چهارم : نيازها و رفتار خريداران . فصل پنجم : اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش . فصل ششم : اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي . فصل هفتم : برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص . فصل هشتم : نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي . فصل نهم : تحقيقات بازاريابي . فصل دهم : سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي . فصل يازدهم : چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي .

تعريف بازاريابي و مديريت بازار :

     بازاريابي و مديريت بازار يکي از شاخه هاي مهم دانش مديريت است که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و خواسته هاي انساني و رفع آنها از طريق فرايند مبادله منابع مي‏باشد.

  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۲۶۸ اسلاید می باشد

فصل اول : مفاهيم مديريت بازار . فصل دوم : انواع بازار و محيط بازاريابي . فصل سوم : تقسيم بازار و تعيين بازار هدف . فصل چهارم : نيازها و رفتار خريداران . فصل پنجم : اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش . فصل ششم : اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي . فصل هفتم : برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص . فصل هشتم : نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي . فصل نهم : تحقيقات بازاريابي . فصل دهم : سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي . فصل يازدهم : چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي .

تعريف بازاريابي و مديريت بازار :

     بازاريابي و مديريت بازار يکي از شاخه هاي مهم دانش مديريت است که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و خواسته هاي انساني و رفع آنها از طريق فرايند مبادله منابع مي‏باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج