گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت را آقای علیرضا مقدسی  در ۲۷۸ اسلاید ارائه نموده است . منبع اصلی کتاب مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي از آقای محمدرضا حافظ نيا می باشد 

اهداف درسي:

۱- آشنايي با اصول و مفاهيم تئوري و عملي روش تحقيق   2- آشنايي با چگونگي بكارگيري تكنيك هاي روش تحقيق در حسابداری

رئوس مطالب اصلي و عمده:

۱- مقدمه اي بر مفاهيم پايه و عملياتي ۲- انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق  3- تدوين فرضيه  4- روش هاي تحقيق ۵- جامعه آماري، نمونه و نمونه گيري  6– روش هاي جمع آوري اطلاعات  7- تجزيه و تحليل اطلاعات  8- نتيجه گيري و ارايه پيشنهادها ۹- روش تدوين و نگارش گزارش نهايي

اجزاء‌ قياس

مقدمه كبري              انسان فاني است .

مقدمه صغري                         علي انسان است .

نتيجه                                    علي فاني است .

محدوديتهاي قياس

 نتيجه قياسي منطقي به هيچ وجه از محدوده مقدمات فراتر نمي‌رود .
 صحت نتيجه مستقيماً به صحت مقدمات بستگي دارد. اطمينان از صحت مقدمات از اهميت خاصي برخوردار است .
چون نتيجه فرآيند تحقيق علمي توليد و كشف دانش جديد است ، پس اين فرآيند نمي‌تواند صرفاً بر پايه استدلال قياسي بنا شود .

  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

با سلام

تهيه کننده : دکتر سید علی اکبر احمدی   می باشند و منبع مورد استفاده کتاب مقدمه ای برروش تحقيق در علوم انساني تالیف آقای دکتر محمد رضا حافظ نيا است

این پایان نامه شامل ۳۰۳ اسلاید می باشد

فهرست فصل ها

فصل اول – بحثی در زمينه شناخت ، فصل دوم – انواع تحقيقات علمي ، فصل سوم – انتخاب، تعريف و بیان مسئله تحقیق ، فصل چهارم – تدوين فرضيه ، فصل پنجم – نمونه گيري ،فصل ششم – ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات ، فصل هفتم – روشهای گردآوري اطلاعات ، فصل هشتم – کد گذاری استخراج و طبقه بندی داده ها ، فصل نهم – تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج ،فصل دهم – تنظيم و تدوين گزارش تحقيق ، فصل یازدهم – تهيه و تنظيم طرح تحقيق

ساختار مقاله علمی :

ساختار یک مقاله علمی – پژوهشی با حدود ۵۰۰۰تا ۱۰۰۰۰ کلمه دارای عناصر زیر می باشد:

۱- مشخصات مقاله؛ ۲- چکیده؛ ۳- مقدمه؛ ۴- روش تحقیق؛ ۵- اطلاعات و داده ها؛ ۶- تجزیه و تحلیل؛ ۷- نتیجه گیری؛ ۸- شناسایی و تصدیق؛۹- منابع؛۱۰- ضمایم؛


عتیقه زیرخاکی گنج