گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 365 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت شامل ۲۷ اسلاید می باشد

مقدمه :

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

كمك به افزايش توليد بهروري؛ موثرترين كمكي است كه مي توان  به سازمان نمود . بهروري را مي توان استفاده موثر ازمنابع انساني و مالي تعريف كرد اگرچه مديريت منابع انساني نمي توانددخالت مستقيم چنداني در چگونگي استفاده از ساير منابع در سازمان داشته باشد ولي با توجه به حضور و دخالت عامل انساني در تمام صحنه ها ؛مديريت منابع انساني مي تواند با طراحي برنامه ها و سياستهايي براي به كار گيري شايسته نيروهاي سازمان نقش مهمي در بقاء و كارايي سازمان ايفاء كند .

 • بازدید : 371 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله دارای ۲۹ اسلاید می باشد . استاد راهنما: آقاي دكتر يوسفي  تهیه کننده : آقای ياسر خان احمدي

چكيده :

اين مقاله‌ به بحث مديريت استراتژيك مي‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز می‌شود. فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، ۱– تجزيه و تحليل محيطي، ۲- پايه‌گذاري جهت‌گيري سازماني، ۳– هدف‌گذاري، ۴- تعيين و تدوين استراتژي‌ها، ۵– بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها و كنترل استراتژي‌ها توضيح داده شده است.

پژوهشهاي انجام گرفته، مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژيك:

۱- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي‌كند. ۲- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصت‌هاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي‌كند. ۳- منطق مديريت …….

 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت شامل ۳۳ اسلاید می باشد

رويكردهاي مختلف به اندازه گيري بهره وري :

بهره وري  از سه ديدگاه • اقتصادي، •مهندسي صنايع، • و مديريت قابل بحث است كه رويكردهاي مهندسي صنايع و مديريت قدري به هم نزديك بوده اما رويكرد اقتصادي سمت و سويي مجزا از ايندو دارد.

معيارهاي انتخاب شاخص مناسب بهره وري :

•شاخصهاي بهره وري بايد طوري انتخاب شوند كه امكان محاسبه آنها به سهولت وجود داشته باشد.
•در انتخاب شاخصهاي بهره وري بايد به اين نكته توجه شود كه اقلام اطلاعاتي آنها با دقت كافي در دسترس بوده و يا مي تواند تهيه شود.
•شاخصهاي بهره وري بايد مبناي محاسباتي مشترك و همخوان با هم داشته باشند.
•شاخصهاي بهره وري مختص به زمان خاصي نبوده و بايد در دوره هاي مختلف امكان محاسبه آنها با اعتبار و دقتي مشابه امكان پذير باشد.
•لازم است شاخصهاي بهره وري براي كاربران معني دار و ملموس بوده و سازو كارهاي عملي منجر به تغييرات آنها نيز برايشان معلوم باشد.
•براي اندازه گيري بهره وري بايد از شاخصهايي استفاده كرد كه ارزش اطلاعاتي آنها از هزينه هاي مترتب بر استحصال آنها بيشتر باشد…….

 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل ۵۰ اسلاید می باشد که توسط خانم زهرا سره بندی ارائه شده است .

مفهوم اوليه كلمه استراتژي :

•اولين بار يونانيها از اين كلمه استفاده كردند ،  استرات‌گی = هنر جنگ

Øتدوين برنامه جنگي توسط ژنرالها
Ø صحيح عمل كردن در زمان و مكان مناسب
Ø دست يافتن به نتايج مطلوب و مورد نظر
•نتيجه گيري
•براي يك مدير، هيچ ادراكي مهمتر از فهم كسب و كار نيست. اين بصيرت تنها به درك عوامل موثر و روابط بين آنها محدود نمي شود، بلكه كشف شهودي زواياي ناشناخته اين فضا و خلق ايده هايي براي بهره برداري از آنها، تجلي ارزش آفريني از اين بصيرت است. تفكر استـــــراتژيك رويكردي است كه زمينه شكل گيــري و توسعه اين بصيرت را فراهم مي سازد. تفكر استراتژيك مديران را به سوي يادگيري سريع از محيط كسب و كار و بكارگيري خلاقيت براي خلق ارزشهاي جديد فرامي خواند. اين شيوه تفكر، چشم اندازهايي متمايز از رقبا را به همراه دارد. چشم اندازهايي كه مي تواند استراتــــژي هاي نوآورانه و مزيت بخشي را سبب شود……..

 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل ۴۹ اسلاید است

اصول پذیرفته شده حسابداری
بنیاد اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری مستمرا در حال تغییراست که  شورایی از انجمن امریکایی  حسابداران رسمی  مستقل درحال ارائه طرح این تغییرات است که شرکتهاگزارش میکنند وبه جهت موارد افشا در گزارش های مالی تشکیل شده است و توصیه های خاص این گروه غالبه برای ۱ تقاضای اطلاعات بیشتراز شرکتهای بزرگ و۲ اجبارشرکت ها به تفکیک افشای موارد مالی انها درقالب طبقه بندی های بیشتربه خاطر شفافیت وضعیتهای مالی شرکت های چند بخشی پیشنهاد میشود۰طرح های پیشنهادی این شوراباید توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی هیات استانداردهای حسابرسی وکمیسیون بورس واوراق بهاداربه تصویب برسد  وتوصی های انها بهمنظور نظرخواهی توزیع میشود.

اصول پذیرفته شده عمومی در حسابداری شامل۱- چارچوب نظری۲-هدف گزارشگری مالی۳- مفروضات اصول ومحدودیتهاو۴-صورت های مالی می باشد

 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۳۳۹ اسلاید می باشد .

رشته : مديريت( بازرگاني ، دولتي و … ) ، نام منبع : اصول حسابداري ۱ ، مولف : دکتر ويدا مجتهد زاده ، تهيه کننده : دکتر محمد جواد حضوري

فصل اول : هدف : آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آن .  فصل دوم : هدف: آشنايي با مفهوم معادله حسابداري و تاثير فعاليتهاي مالي بر آن و تهيه صدورهاي مالي . فصل سوم : هدف:  آشنايي با تجزيه و تحليل فعاليتهاي مالي و ثبت فعاليتها در دفاتر روزنامه و كل . فصل چهارم : هدف: آشنايي با حساب‌هاي خريد و فروش كالا و نحوه محاسبه سود . فصل پنجم : هدف كلي : آشنايي با چگونگي تعديل حسابها، بستن حسابهاي موقت ودائم .

تعاريف حسابداري :

 1– فرايند تشخيص، اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور امكان قضاوت و تصميم گيري را فراهم سازد

۲ – خدمتي كه با فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز مديران، پرداخت كنندگان ماليات و سايرين جهت تصميم گيري آگاهانه انجام مي پذيرد

۳- فن تفسير و اندازه گيري و توصيف فعاليتهاي اقتصادي

۴- فن ثبت، طبقه بندي، تلخيص و تفسير اطلاعات مالي يك واحد تجاري

 • بازدید : 191 views
 • بدون نظر

با سلام

این تحقیق توسط آقایان حسين براتزاده و سعيد حسين زاده و با استاد راهنمایی جناب آقاي رستگار در ۳۳ اسلاید تهیه شده است .

کلیاتی در مورد شرکت شهد ایران : ۱- چگونگی پرداخت مزایا در شرکت شهد ایران   2- چگونگی محاسبه کسورات در شرکت شهد ایران

۳- تنظیم لیست حقوق و دستمزد در شرکت شهد ایران

نتیجه گیری

حقوق و دستمزد مهمترین مساله ای است که توجه شاغلان را در مسیر زندگی کاری به خود مشغول می دارد و عاملان کار ، مزد مساوی برای کار مساوی را حق مسلم خود می دانند .

 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت در ۲۷۶ اسلاید توسط آقای علیرضا مقدسی  جهت استفاده در کلیه رشته های مدیریت ارائه شده است

•موضوعات كار عملي پيشنهادي:

۱- مديريت تعارض ۲– فراگرد معرفت پذيري ۳- هدفگذاري ۴– تحليل مراوده اي ۵- پويايي گروهي و ميان گروهي ۶- مديريت بهره وري ۷- مديريت تحول سازماني      8- رضايت شغلي

فهرست سرفصل ها

پيش فصل : مقدمات ، فصل اول : رفتارسازماني ، فصل دوم : معني و مفهوم كار ، فصل سوم : ادراك ، فصل چهارم : انگيزش و رفتارسازماني ، فصل پنجم : ارتباطات فصل ششم : رهبري

 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر

با سلام

تهیه کننده اسلاید های این پاور پوینت آقای عبدالکریم مقدم  می باشند و منبع مورد استفاده ایشان کتاب حسابداری صنعتی ۱ تالیف آقای دکتر محمد عرب مازار یزدی است

این پایان نامه شامل ۳۰۳ اسلاید می باشد

فهرست فصول :

•فصل ۱-كليات ومفاهيم حسابداري بهاي تمام شده  •فصل ۲- روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده •فصل ۳- بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي             •فصل ۴- بهاي تمام شده كالا در مؤسسات بازرگاني •فصل ۵- بهاي تمام شده كالا در موسسات توليدي(نظام ادواري)  •فصل ۶- حسابداري مواد وبهاي تمام شده آن  •فصل ۷- گردآوري اقلام بهاي تمام شده دستمزد(نيروي كار) •فصل ۸- گردآوري اقلام بهاي تمام شده سربار •فصل ۹-نظام دائمي بهاي تمام شده-هزينه يابي سفارش كار •فصل ۱۰-نظام دائمي بهاي تمام شده –هزينه يابي مرحله اي  •فصل ۱۱-سيستم هزينه يابي مرحله اي –كار در جريان ساخت   •فصل ۱۲-سيستم هزينه يابي مرحله اي –روش ميانگين درتعيين بهاي تمام شده  •فصل ۱۳-سيتم هزينه يابي مرحله اي –روش اولين صادره از اولين وارده •فصل ۱۴- بهاي تمام شده استاندارد

 • بازدید : 185 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل ۳۳ اسلاید میباشد .  تهیه کنندگان: الهه احمدی,ندا خلفی  استاد: سرکار خانم اصول الدینی

اولین نکات مديريت زمان خود ـ ارزيابی ، تسلط بر مکاتبات اداری ، برنامه ريزی ، مديريت جلسات ، مديريت پروژه ها ، مهار کردن تماس های تلفنی ، نکات ديگری در باره ی مديريت زمان و باز نگری

جمع بندی و نتيجه گيری

مديريت زمان  يعنی استفاده ی بهينه از وقت

 برای رسيدن به اين هدف بايد :

• عادت های قبل را فراموش کنيم .  • روش های جديد را بياموزيم.  • برای ترک عادات نادرست و يادگيری روش های جديد صبور باشيم.

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۴۸۰ اسلاید می باشد

فصل اول :  حسابداری شعب . فصل دوم :   حسابداری  قيمت تمام  شده  و روشهای هزينه يابی  سفارشات . فصل سوم : هزینه يابی مرحله ای . فصل چهارم : هزینه یابی استانداردها . فصل پنجم : ارتباط درآمد و قیمت تمام شده (سود) از نظر مدیریت . فصل هفتم : صورت جریانهای نقدی . فصل هشتم : سرمايه گذاريها و صورتهای مالی تلفيقی . فصل نهم تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی .

شعبه :

واحد  تجاری  يا  بازرگانی است  که  دور از مرکز با  اداره مرکزی  قرار دارد  وطبق دستورالعمل های صادره از سوی اداره  مرکزی  نسبت به انجام عمليات تجاری اقدام می نمايد.

سرفصلهايی که در دفاتر مرکز افتتاح می شود به شرح زير است:

موجودی کالا اول دوره شعبه

کالای ارسالی به شعبه

بدهکاران شعبه

کالای شعبه

بانک شعبه

هزينه های شعبه

موجودی کالای آخر دوره شعبه

 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت را آقای علیرضا مقدسی  در ۴۱۸ اسلاید ارائه نموده است . منبع اصلی کتاب مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي از آقای محمدرضا حافظ نيا می باشد 

اهداف درسي:

۱- آشنايي با اصول و مفاهيم تئوري و عملي روش تحقيق   2- آشنايي با چگونگي بكارگيري تكنيك هاي روش تحقيق در حسابداری

رئوس مطالب اصلي و عمده:

۱- مقدمه اي بر مفاهيم پايه و عملياتي ۲- انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق  3- تدوين فرضيه  4- روش هاي تحقيق ۵- جامعه آماري، نمونه و نمونه گيري  6– روش هاي جمع آوري اطلاعات  7- تجزيه و تحليل اطلاعات  8- نتيجه گيري و ارايه پيشنهادها ۹- روش تدوين و نگارش گزارش نهايي

پيوست دوم :  تهيه و تنظيم مقالات علمي ( انواع مقالات علمي : مقالات علمی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:    1. مقالات پژوهشي : این مقالات اعم از بنیادی یا کاربردی، مستخرج از یک پروژه تحقیقاتی اصیل است که معمولا به تولید علمی منجر می شود.

      2. مقالات مطالعاتي و ترويجي : این مقالات بر پایه جابه جایی، تلفیق و ترکیب دانش موجود تهیه می شود. از این گونه مقالات می توان به مقالات مروری، تدوینی، ترجمه ای و تحلیلی اشاره کرد. در این میان مقاله های تحلیلی ارزش و اعتبار بالاتری دارند. )


عتیقه زیرخاکی گنج