گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 78 views
  • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای محمدعلی ستوده  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری  در تاریخ ۲۹ / ۶ / ۸۵ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : کلیات ، دوم : مدل رفتار مصالح در تحلیل لرزه ای غیرخطی سدهای وزنی بتنی ، سوم : معرفی و توسعه روش تحلیل استاتیکی فراینده غیرخطی (پوش اور ) برای سدهای وزنی بتنی ، چهارم : معرفی برنامه کامپیوتری MPAOCGD ( بررسی نرم افزار تهیه شده ) ، پنجم :  بررسی صحت نتایج به دست آمده از برنامه کامپیوتری  MPAOCGD ، ششم : کاربرد روش پیشنهادی تحلیل استاتیکی فراینده غیرخطی (پوش اور ) برای سدهای وزنی بتنی ، هفتم : بحث و نتیجه گیری ) و یک پیوست تنظیم شده است.

قسمتی از چکیده

در اين رساله با شرح چگونگي پايه ريزي تحليل پوش اور براي سدهاي بتني وزني، سعي بر آن شده است تا از روشي ساده وكم هزينه جهت اطلاع و ارزيابي چگونگي عملكرد لرزه اي سدهاي بتني وزني بهره گرفته شود. البته توسعه مودال اين روش نيز مورد توجه قرار گرفته است. براي نيل به اين مقصود، نرم افزاري به نام MPAOCGD1  توسط مولف تهيه شده است. سدهاي وزني بتني، سازه هاي حجيمي هستند كه بصورت  درگير، در يك سيستم عملكرد سه گانه رفتار مينمايند. با فرض صلب بودن پي سد، از تاثير پي سازه در پاسخ  لرزه اي آن صرفنظر شده است. يكي از مسائل مهم ، مدل رياضي رفتار مصالح سد مي باشد. لذا پس از بيان شرايط مدل سازي هندسي و مفاهيم كلي مربوط به سدهاي وزني بتني، مدل رياضي مورد استفاده براي رفتار مصالح تشريح گرديده است.


عتیقه زیرخاکی گنج