گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۴    کد محصول : ۱۶۸۶۱    حجم فایل : ۱۳۹ کیلوبایت   

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی در بین داشجویان غیر بومی رشته های صنایع و تربیت بدنی ورودی ۸۵ ـ ۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند : ۱ ـ بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی دانشجویان رابطه وجود دارد . ۲ ـ بین سلامت روانی دانشجویان رشته صنایع و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد . ۳ ـ بین تفکر غیر منطقی دانشجویان رشته صنایع و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد . که جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته های صنایع و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ورودی ۸۵ ـ ۸۴ است که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت روانی گلندبرگ که دارای ۲۸ سوال ۵ گزینه ای است و آزمون تفکر غیر منطقی ۳۰ سوال که دارای دو گزینه بله وخیر است که جهت آزمون فرضیه ۵ از روی ضریب همبستگی پیلرولون و ازروش آماری t و تغییر مستقل برای  فرضیه های اول و دوم و سوم که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی وتفکر غیر منطقی رابطه معنی داری وجود دارد.


عتیقه زیرخاکی گنج