گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرحبخش  و نشاط آور دارند در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود .واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه،  کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان. توضیحات بیشتر و فهرست مطالب در ادامه مطلب

-۱مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ صفحه۹۲)

۲ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،۱۳۷۲،صفحه۵۶)

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر ۱۳۸۲). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه،  کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه ۵)

فهرست مطالب

عنوان                               فصل اول : کلیات                                    صفحه

۱-۱           مقدمه———————————————–

۲-۱ بیان مسئله ——————————————–

۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق ———————————-

۴-۱ اهداف تحقیق ——————————————-

۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ——————————–

۱-۵-۱ اوقات فراغت —————————————–

۱-۵-۲ اوقات فراغت در لغت ———————————–

۱-۵-۳ اوقات در لغت —————————————-

۱-۵-۴ فراغت در لغت —————————————-

۱-۵-۵ موفقیت در لغت —————————————

۱-۵-۶ موفقیت تحصیلی ————————————–

فصل دوم پیشینه تحقیق

۱-۲           پژوهش های انجام شده در داخل کشور ———————-

۱-۱-۲چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی   

۲-۱-۲ نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی          3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران ———–

۴-۱-۲اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران —-

۵-۱-۲بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی        

۶-۱-۲بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی         

۷-۱-۲بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد ——————-

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری —————–

۲-۲پژوهش های انجام در خارج از کشور ————————-

۱-   2-2فراغت در شهر ————————————–

۲-   2-2اوقات فراغت جوانان ——————————–

۳-   2-2تئوری فراغت ————————————-

فصل  سوم : چهار چوب نظری  

۱-۳بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران———————

۱-۱-۳نظریات رایزرمن ————————————

۲-۱-۳نظریات رایت میلز ———————————–

۳-۱-۳نظریات فلوئید هاوس———————————

۴-۱-۳نظریات اسپنسر————————————-

۱-۲-۳تئوری رفتار واتسن ———————————-

۲-۲-۳تئوری انگیزه جورج هومز——————————

۳-۲-۳تئوری طبقات گرازیا ———————————

۴-۲-۳تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ———————-

۳-۳فرضیات تحقیق —————————————

۴-۳مدل تحلیلی تحقیق ————————————-

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

۱-۴روش تحقیق —————————————–

۲-۴جامعه آماری —————————————-

۳-۴واحد تحلیل ——————————————

۴-۴شیوه ی نمونه گیری ———————————–

۵-۴حجم نمونه ——————————————

۶-۴تعریف عملیاتی تحقیق ———————————–

 فصل پنجم : یافته های تحقیق

 فهرست جداول ——————————————

۱-۵تحلیل های تک متغیره ———————————–

۱-۱-۵ دوره تحصیلی ————————————-

۲-۱-۵ معدل کل——————————————

۳-۱-۵ وضعیت تاهل ————————————–

۴-۱-۵ رشته تحصیلی ————————————-

۵-۱-۵ شغل پدر —————————————–

۶-۱-۵ میزان تحصیلات پدر ———————————

۷-۱-۵ درآمد ماهیانه خانوار———————————

۸-۱-۵ آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟——-

۹-۱-۵ نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ————————

۱۰-۱-۵ انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ————–

۱۱-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ———

۱۲-۱-۵ آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟———-

۱۳-۱-۵ در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟ ——–

۱۴-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ——————

۱۵-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ————

۱۶-۱-۵ آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ ——————–

۱۷-۱-۵ نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ————————

۱۸-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ——————

۱۹-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟ ————-

۲۰-۱-۵ آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟ ——–

۲۱-۱-۵ نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟ ————-

۲۲-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ——————

۲۳-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ————

۲۴-۱-۵ در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟ ————–

۲-۵تحلیل های دو متغیره ———————————–

۱-   2-5رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه        

۲-   2-5رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه —

۳-   2-5رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی ——

۴-   2-5رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه –

۵-   2-5رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در

 این فعالیتها ——————————————–

۶-   2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها     

۷-   2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت

در تحصیل ———————————————

فصل ششم : نتیجه گیری

۱-۶ نتیجه گیری —————————————–

۲-۶فهرست منابع و ماخذ ———————————–

۳-۶ضمائم ———————————————


عتیقه زیرخاکی گنج