گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 203 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران و ساختمان اثر مولفه قائم زلزله در ساختمانهاي داراي نامنظمي جرم و سختي در ارتفاع,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,پروژه کارشناسی ارشد رشته معماری عمران ساختمان,دانلود رایگان پروژه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود رایگان پایان نامه word رشته معماری عمران ساختمان,دانلود پایان نامه و پروژه pdf و word کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,خرید و فروش و انجام پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود پروژه پایان نامه مهندسی ارشد رشته معماری عمران ساختمان,پروژه و پایان نامه ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود تحقیق و مقاله کارشناسی ارشد مهندسی معماری عمران ساختمان ,دانلود پایان نامه درباره اثر مولفه قائم زلزله در ساختمانهاي داراي نامنظمي جرم و سختي در ارتفاع,دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری عمران ساختمان ,دانلود پروژه و پایان نامه آماده دانشجویی رشته معماری عمران ساختمان


با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان اثر مولفه قائم زلزله در ساختمانهاي داراي نامنظمي جرم و سختي در ارتفاع رو برای عزیزان دانشجوی رشته معماری عمران و ساختمان قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۷۱ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت پی دی اف PDF هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۵ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

توجه : برای خرید این پروژه و پایان نامه با فرمت تمام متنی word و قابل ویرایش با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی عمران – گرایش سازه
عنوان پایان نامه: اثر مولفه قائم زلزله در ساختمانهاي داراي نامنظمي جرم و سختي در ارتفاع

مطالب
عنوان مطالب……………..شماره صفحه
چکیده…………….. ۱
مقدمه………………. ۲
فصل اول : کلیات
-۱ هدف……………… ۴ -۱
-۲ پیشینه تحقیق……………………….. ۴ -۱
-۳ روش کار و تحقیق……………………….. ۴ -۱
فصل دوم : مروري بر تحقیقات گذشته
بخش اول : مطالعات نظري
در مورد مشخصات حرکات قائم و افقی زلزله ثبت شده زمین طی Yang و Lee -1 مطالعات -۱ -۲
۹ ………………………………………………………………………………………. زلزله نیگاتاي ژاپن در سال ۲۰۰۴
-۱-۱-۱ تحلیل اوج شتاب…………………………………………………………………………………………….. ۹ -۲
-۲-۱-۱ نسبت اوج شتاب قائم به اوج شتاب افقی……………………………………………………………………………. ۱۰ -۲
-۳-۱ -۱ نسبت اوج سرعت به اوج شتاب…………………………………………………………………………………………. ۱۰ -۲
-۴-۱-۱ تحلیل طیف پاسخ قائم……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲ -۲
-۵-۱-۱ تاثیر شرایط مکانی بر روي طیف پاسخ قائم………………………………………………………………………… ۱۳ -۲
-۶-۱-۱ وابستگی نسبت طیف پاسخ ( ) به مسافت مبدا تا کانون زلزله………………………………………… ۱۳ -۲
در مورد نامنظمی هندسی عمودي در سازه هاي با قاب Prasad و Sarkar -2 مطالعات -۱ -۲
پلکانی………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………. ۱۵
-۲-۲-۱ روش پیشنهادي براي تعیین نامنظمی……………………………………………………………………………….. ۱۷ -۲
-۳-۲-۱ برآورد پریود اصلی براي سازه هاي پلکانی………………………………………………………………………… ۲۰ -۲
در مورد بررسی تاثیر نامنظمی سازه ها در ارتفاع.. ۲۳ Mivehchi و Shamlo -3 مطالعات -۱ -۲
بخش دوم
و همکارانش در مورد شتاب مولفه قائم زلزله در تحلیل ساختمانهاي Zuniga -1-2 مطالعات -۲
تک طبقه………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
-۱-۱-۲ ترکیب پاسخ هاي مربوط به بارهاي تک جهتی…………………………………………………………………. ۲۷ -۲
-۲-۱-۲ تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷ -۲
-۳-۱-۲ برآورد پاسخ ها……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸ -۲
در مورد بررسی پاسخ سازه در برابر مولفه قائم زمین Haldar و Salazar -2-2 مطالعات -۲
لرزه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
-۱-۲-۲ تشریح سازه ها و زمین لرزه ها……………………………………………………………………………………………. ۳۲ -۲
و
-۲-۲-۲ نتایج و مشاهدات………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲ -۲
۳۳ …………………………………………………………………………………………..DMAX -3-2-2 اثر مولفه قائم زلزله در -۲
-۴-۲-۲ اثر مولفه قائم بر مقادیر لنگر خمشی در ستون ها……………………………………………………………… ۳۶ -۲
-۵-۲-۲ اثر مولفه قائم بر نیروهاي محوري موجود در ستونها …………………………………………………………. ۳۷ -۲
-۶-۲-۲ مفاهیم طراحی……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸ -۲
در مورد بررسی رفتار لرزه اي سازه مرتفع فولادي با سیستم Song و Choi -3-2 مطالعات -۲
قاب خمشی در اثر نامنظمی جرم در ارتفاع ……………………………………………………………………….. ۴۰
-۱-۳-۲ انتخاب شدت زلزله……………………………………………………………………………………………………………… ۴۱ -۲
-۲-۳-۲ نامنظمی عمودي جرم…………………………………………………………………………………………………………. ۴۳ -۲
-۳-۳-۲ ورودي انرژي پسماند سیستم ها…………………………………………………………………………………………. ۴۶ -۲
در مورد بررسی اثرات مولفه قائم زلزله بر پاسخ Koshkjeh و Moharami -4-2 مطالعات -۲
قابهاي ساختمانی…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
-۱-۴-۲ تاثیر گستردگی جرم……………………………………………………………………………………………………………. ۵۰ -۲
-۲-۴-۲ تشدید نیروهاي داخلی تیرها………………………………………………………………………………………………. ۵۰ -۲
-۳-۴-۲ تشدید نیروهاي محوري ستونها در طبقات………………………………………………………………………… ۵۳ -۲
-۴-۴-۲ تاثیر موقعیت ستونهاي همتراز در افزایش نیروي محوري…………………………………………………. ۵۴ -۲
-۵-۴-۲ اثر ارتفاع (تعداد طبقات ساختمان ) و طول دهانه تیرها …………………………………………………… ۵۵ -۲
-۶-۴ -۲ اثر میرایی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵ -۲
در مورد آنالیز غیر خطی ساختمانهاي فولادي با Kordkheili و Khoshnud -5 مطالعات -۲ -۲
در نظر گرفتن اثرات مولفه قائم زلزله…………………………………………………………………………………. ۵۶
-۱ مدلهاي بدون خروج از مرکزیت………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………. ۵۶ -۵ -۲ -۲
-۲-۵-۲ بررسی اثر خروج از مرکزیت……………………………………………………………………………………………….. ۶۰ -۲
در مورد تاثیر مولفه قائم زلزله بر ستونهاي Hosseini و Hashemi -6-2 مطالعات -۲
ساختمانهاي فولادي با قاب خمشی …………………………………………………………………………………… ۶۳
-۱-۶ -۲ تاثیر مولفه قائم بر هیسترزیس ستونها………………………………………………………………………………. ۶۳ -۲
-۲-۶ -۲ اثر مولفه قائم در نیروي محوري حداکثر ستونها ………………………………………………………………. ۶۴ -۲
-۳ -۶-۲ تاثیر مولفه قائم بر انرژي اعمال شده به سازه هاي مورد مطالعه………………………………………. ۶۵ -۲
در مورد بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی FALAH و HAFEZI -7-2 مطالعات -۲
مودي در برآورد پاسخهاي لرزه اي ساختمانهاي با نامنظمی جرم در ارتفاع …………………………. ۶۷
-۱-۷-۲ مفهوم تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودي……………….. ۶۷ -۲
-۲-۷-۲ مراحل آنالیز استاتیکی فزآینده غیر خطی مودي…………………. ۶۷ -۲
-۳-۷-۲ معرفی مدل ها …………………………. ۶۹ -۲
ز
-۴-۷-۲ روش میانگین گیري واقعی و میانگین گیري نمایی…………………………….. ۶۹ -۲
-۴-۷-۲ ارائه نتایج …………………………………………….. ۷۰ -۲
-۵-۷-۲ تفسیر نمودارها…………………………………. ۷۱ -۲
در مورد بررسی تحقیقات انجام شده در مورد سازه Pintucchi و Stefano -8-2 مطالعات -۲
۷۳ …………………………………………… هاي داراي نامنظمی جرم و سختی در ارتفاع پس از سال ۲۰۰۲
در مورد بررسی رفتار غیر ارتجاعی قاب خمشی Bazeos و Karavasils -9-2 مطالعات -۲
فولادي با نامنظمی جرم در ارتفاع……………………………………………………………………………………… ۷۷
و همکارانش در مورد اثر توأم مؤلفههاي افقی و قائم زلزله و جهت Hosseini -10-2 مطالعات -۲
اعمال شتابنگاشت بر نیروي محوري ستونهاي ساختمانهاي فولادي منظم با قاب خمشی…… ۸۱
-۱ زلزلههاي مورد استفاده………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………….. ۸۲ -۱۰ -۲ -۲
-۲ اثرتوأم مؤلفههاي افقی و قائم و جهت اعمال زلزله بر نیروي محوري ستونها……………… ۸۴ -۱۰ -۲ -۲
-۳-۱۰-۲ نمودارهاي نیروي محوري ستونها…………………………………………………………………………………….. ۸۴ -۲
-۴-۱۰-۲ نتایج بدست آمده از تحلیل ها………………………………………………………………………………………… ۸۹ -۲
بخش سوم : مطالعات آزمایشگاهی
و همکارانش در مورد تحلیل فتو الاستیکی امواج فشار در سازه Hashimoto -1-3 مطالعات -۲
تحت اثر ضربه قائم ، توسط آزمونهاي آزمایشگاهی زلزله……………………………………………………. ۹۲
-۱-۱-۳ مدل سازي سیستم شبیه سازي…………………………………………………………………………………………. ۹۳ -۲
-۲-۱-۳ توضیحات و نتایج آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………. ۹۳ -۲
بخش چهارم : مطالعات عددي- نظري
در مورد بررسی کیفی پاسخ لرزه اي سازه هاي ساختمانی Mistry و Bharat -1-4 مطالعات -۲
با نامنظمی عمودي…………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
-۱-۱-۴ بررسی مطالعات قبلی در مورد نامنظمی عمودي………………………………………………………………. ۹۹ -۲
و همکارانش در مورد برسی روش هاي ساده براي ارزیابی اثرات Sadashiva -2-4 مطالعات -۲
نامنظمی در ارتفاع بر سازه ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
-۱-۲-۴ انتخاب سازه هاي مورد استفاده و تعریف پارامترها…………………………………………………………… ۱۰۱ -۲
-۲-۲-۴ انواع نامنظمی عمودي………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲ -۲
-۱-۲-۲-۴ نامنظمی جرم در ارتفاع…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲ -۲
-۲-۲-۲-۴ نامنظمی مقاومت – سختی در ارتفاع……………………………………………………………………………. ۱۰۳ -۲
-۱-۲-۲-۲-۴ نامنظمی مقاومت- سختی به دلیل تغییر در ویژگی عضو……………………………………….. ۱۰۳ -۲
-۲-۲-۲-۴ نامنظمی سختی – مقاومت وابسته به اصلاح ارتفاع طبقه……………………………………………….. ۱۰۴ -۲
فصل سوم : مطالعات تحلیلی و ارزیابی خطی سازه ها
-۱ مقدمه…………………………… ۱۰۷ -۳
ح
-۲ محدوده و هدف مدلسازي…………………………….. ۱۰۷ -۳
-۳ مشخصات سیستم هاي سازه اي…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷ -۳
-۴ مشخصات ساختمانهاي مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………… ۱۰۸ -۳
-۵ بارگذاري……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹ -۳
۱۱۱…………………………………………………………………. -۶ مشخصات لرزه اي سازه ها براساس استاندارد ۲۸۰۰ -۳
-۷ تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی…………………………………………………………………….. ۱۱۲ -۳
نیروي شلاقی)…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳ ) Ft -8 تعیین نیروي -۳
-۹ آنالیز مودال…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳ -۳
-۱۰ مدلسازي…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴ -۳
-۱۱ محاسبه مقادیر ویژه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴ -۳
۱۱۸………………………………………………..P و ۳ P2 ، P -12-3 مشخصات مرکز سختی و مرکز جرم در سازه ۱
-۱۳ تحلیل طیفی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹ -۳
-۱۴ طیف طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹ -۳
-۱۵ گسترش مدها…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰ -۳
-۱۶ ترکیب مودها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰ -۳
-۱۷ هم پایه کردن نتایج………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱ -۳
-۱۸ نتایج تحلیل طیفی براي نیروي افقی طبقات…………………………………………………………………………… ۱۲۱ -۳
۱۲۹…………………………………………………………………….(Drift Ratio) -19 کنترل تغییر مکان جانبی نسبی -۳
۱۳۳………………………………………………………….. -۲۰ نیروي قائم ناشی از زلزله طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ -۳
-۲۱ کنترل سازه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴ -۳
-۲۲ ترکیبات بارگذاري ساختمان…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴ -۳
-۲۳ نامگذاري بارها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴ -۳
-۲۴ ضرایب کاهش مقاومت…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵ -۳
-۲۵ بررسی نتایج کنترل مقاطع……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵ -۳
-۲۶ نتیجه گیري……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹ -۳
فصل چهارم : مطالعات تحلیلی و ارزیابی غیر خطی سازه ها
-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱ -۴
۱۴۰……………………………………………………………………………………………………..PERFORM-3D -2 نرم افزار -۴
-۳ مدلسازي……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲ -۴
-۴ جرم هاي متمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲ -۴
-۵ رکورد زلزله………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲ -۴
-۶ معرفی المان ها……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲ -۴
-۸ سطوح اندرکنش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳ -۴
ط
-۹ مدلسازي سازه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵ -۴
-۱-۹ هندسه مدل……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵ -۴
-۲-۹ بارگذاري…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵ -۴
-۳-۹ مدل غیر خطی تیرها و ستون ها……………………………………………………………………………………………. ۱۴۶ -۴
در (CP و LS و IO) و پارامترهاي معیار پذیرش ( c و b و a ) -4 تعیین پارامترهاي مدلسازي -۹ -۴
۱۴۷ …………….. ………………………….. (FEMA- مفصل هاي تیر و ستون طبق دستور العمل بهسازي لرزه اي ( ۳۵۶
-۵-۹ مدل غیر خطی میان قاب هاي مصالح بنایی………………………………………………………………………….. ۱۵۳ -۴
-۱-۵-۹ سختی میان قاب هاي مصالح بنایی…………………………………………………………………………………… ۱۵۳ -۴
-۶-۹ رفتار اجزاي سازه اي………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶ -۴
-۷-۹ مقادیر سطوح اندرکنش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷ -۴
-۸-۹ معیار پذیرش ستون هاي کنترل شونده توسط نیرو………………………………………………………………. ۱۵۷ -۴
-۱۰ خلاصه اي از نحوه معیار پذیرش در تحلیل استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی………. ۱۵۸ -۴
-۱۱-۴ تحلیل استاتیک غیرخطی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹
-۱ نقطه کنترل………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹ -۱۱ -۴
-۲ توزیع بار جانبی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹ -۱۱ -۴
-۳ مدل رفتار دو خطی نیرو – تغییر مکان سازه………………………………………………………………………. ۱۶۰ -۱۱ -۴
-۴ ترکیب بار گذاري ثقلی و جانبی…………………………………………………………………………………………… ۱۶۰ -۱۱ -۴
-۵ محاسبه تغییر مکان هدف……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰ -۱۱ -۴
۱۶۲…………………………………………………………………………P -12 محاسبه تغییر مکان هدف براي سازه هاي ۱ -۴
۱۶۴…………………………………………………………………………P -13 محاسبه تغییر مکان هدف براي سازه هاي ۲ -۴
۱۶۶……………………………………………………………………….P -14 محاسبه تغییر مکان هدف براي سازه هاي ۳ -۴
۱۶۷ …………………… ………………………….. ………………………….. …………………………..P -15 نمودار پوش آور براي سازه ۱ -۴
۱۷۰ …………………… ………………………….. ………………………….. …………………………..P -16 نمودار پوش آور براي سازه ۲ -۴
۱۷۲ …………………… ………………………….. ………………………….. …………………………..P -17 نمودار پوش آور براي سازه ۳ -۴
-۱۸-۴ تحلیل دینامیکی غیر خطی……………………………………………………………………………………………………. ۱۷۴
-۱ ملاحظات خاص مدلسازي و تحلیل……………………………………………………………………………………… ۱۷۴ -۱۸ -۴
-۲ شتاب نگاشت سازگار با طیف طرح……………………………………………………………………………………… ۱۷۴ -۱۸ -۴
-۳ مشخصات لرزه اي شتابنگاشت ها………………………………………………………………………………………… ۱۷۶ -۱۸ -۴
۱۸۱………………………………………. -۴ مقیاس کردن شتابنگاشت ها با توجه به ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ -۱۸ -۴
-۱۹ محاسبه مقادیر ویژه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۱ -۴
-۲۰ نحوه تحلیل مدل ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۲ -۴
-۲۱ تاریخچه زمانی پاسخ نسبت دریفت طبقات (تغییر مکان نسبی طبقات بر ارتفاع طبقه)……….. ۱۹۳ -۴
۱۹۳………………………………………………………….P -1 پاسخ تاریخچه زمانی نسبت دریفت طبقات سازه ۱ -۲۱ -۴
ي
۱۹۹………………………………………………………….P -2 پاسخ تاریخچه زمانی نسبت دریفت طبقات سازه ۲ -۲۱ -۴
۲۰۵………………………………………………………….P -3 پاسخ تاریخچه زمانی نسبت دریفت طبقات سازه ۳ -۲۱ -۴
۲۱۱………………………………………………………………….P -22 پاسخ نسبت دریفت – برش براي طبقات سازه ۱ -۴
-۲۳ اثرتوأم مؤلفههاي افقی و قائم و جهت اعمال زلزله بر نیروي محوري ستونها……………………….. ۲۱۴ -۴
۲۱۴………………………………………………………………………… P -1 نمودارهاي نیروي محوري ستونها سازه ۱ -۲۳ -۴
۲۲۰………………………………………………………………………… P -2 نمودارهاي نیروي محوري ستونها سازه ۲ -۲۳ -۴
۲۲۶………………………………………………………………………… P -3 نمودارهاي نیروي محوري ستونها سازه ۳ -۲۳ -۴
۲۳۲…………………………………………………………………………………….P و ۳ P2 ، P -24 نحوه تغییر شکل سازه ۱ -۴
۲۳۴……………………………………………….۰٫۳۵g -25 بررسی وضعیت مفاصل خمیري تحت زلزله هاي گروه -۴
۲۳۵……………………………………………………….. P -1 مراحل تشکیل مفصل هاي خمیري اعضاي سازه ۱ -۲۵ -۴
۲۳۶……………………………………………………….. P -2 مراحل تشکیل مفصل هاي خمیري اعضاي سازه ۲ -۲۵ -۴
۲۳۷……………………………………………………….. P -3 مراحل تشکیل مفصل هاي خمیري اعضاي سازه ۳ -۲۵ -۴
۰٫۳۵g -4 نتایج نهایی حاصل از متوسط گیري از عملکرد مفصل هاي خمیري هفت زلزله گروه -۲۵ -۴
۲۳۸………………………………………………………………………………………………………….P و ۳ P2 ، P براي اعضاي سازه ۱
-۲۶ نتیجه گیري……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۸ -۴
فصل پنجم : نتیجه گیري و پیشنهادات
-۱ نتیجه گیري………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۰ -۵
-۱ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲ -۵
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۴
سایت هاي اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۶
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۷
ك
فهرست جدول ها
عنوان مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه
۱ ) مقادیر میانگین نسبت اوج سرعت به اوج شتاب براي مناطق مختلف نیگاتا ژاپن……………… ۱۰ – جدول ۲
۲) مقادیر میانگین نسبت اوج سرعت به اوج شتاب براي مکانهاي مختلف پیشنهاد شده توسط – جدول ۲
۱۱ ……………………………………………………………………………………………………………………. Seed and Idriss(1982)
۳) مشخصات برخی قاب هاي ساختمانی انتخاب شده……………………………………………………………… ۲۰ – جدول ۲
۲۸ ……………………………………………………………..PThree/PUniH و PUniz/Pg 4) نسبت نیروهاي محوري – جدول ۲
۵) مشخصات حرکت زمین لرزه…………………………………………………………………………………………………. ۳۲ – جدول ۲
براي قاب یک……………………………………………………….. ۳۴ (DMAX) 6) ماکزیمم تغییرمکان هاي بالا – جدول ۲
براي قاب یک (در حالت پلاستیک )…………………… ۳۵ (DMAX) 7) ماکزیمم تغییرمکان هاي بالا – جدول ۲
۴۵ ………………………………………..DRFT 8) حداکثر نسبت دریفت و نرخ افزایش دریفت در قاب هاي – جدول ۲
۹) درصد افزایش نیروي محوري براي ستونهاي میانی ساختمانهاي مورد مطالعه ……………………. ۶۴ – جدول ۲
۱۰ ) درصد افزایش انرژي اعمال شده به سازه هاي مورد مطالعه………………………………………………. ۶۵ – جدول ۲
۱۱ ) مشخصات شتابنگاشتها…………………………………………………………………………………………………….. ۸۳ – جدول ۲
۱۲ ) مقادیر ماکزیمم و مینیمم درصد افزایش نیروي محوري در بین ستونهاي مورد مطالعه… ۹۰ – جدول ۲
۱) جدول مقاطع ستونها و تیرها ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰ – جدول ۳
۲) بارگذاري طبقات………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰ – جدول ۳
۱۱۳……………………………………………………………………………..P و ۳ P2 ، P 3) پارامترهاي لرزه اي سازه ۱ – جدول ۳
۱۱۵…………………………………………………. P 4) پریودها و درصد مشارکت جرم ها براي مودهاي سازه ۱ – جدول ۳
۱۱۶…………………………………………………. P 5) پریودها و درصد مشارکت جرم ها براي مودهاي سازه ۲ – جدول ۳
۱۱۷…………………………………………………..P 6) پریودها و درصد مشارکت جرم ها براي مودهاي سازه ۳ – جدول ۳
۱۱۸………………………………………………………………… P و ۳ P2 ، P 7) مشخصات مرکز سختی در سازه ۱ – جدول ۳
۱۱۸……………………………………………………………………..P و ۳ P2 ، P 8) مشخصات مرکز جرم در سازه ۱ – جدول ۳
۱۲۲ ……P 9) نتایج نیروي جانبی طبقات براي دو حالت تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل طیفی سازه ۱ – جدول ۳
۱۰ ) نتایج درصد تغییرات نیروي طبقات براي تحلیل طیفی نسبت به تحلیل استاتیکی معادل – جدول ۳
۱۲۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..P سازه ۱
۱۲۴ ….P 11 ) نتایج نیروي جانبی طبقات براي دو حالت تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل طیفی سازه ۲ – جدول ۳
۱۲ ) نتایج درصد تغییرات نیروي طبقات براي تحلیل طیفی نسبت به تحلیل استاتیکی معادل – جدول ۳
۱۲۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..P سازه ۲
۱۲۶ ….P 13 ) نتایج نیروي جانبی طبقات براي دو حالت تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل طیفی سازه ۳ – جدول ۳
۱۴ ) نتایج درصد تغییرات نیروي طبقات براي تحلیل طیفی نسبت به تحلیل استاتیکی معادل – جدول ۳
۱۲۸……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..P سازه ۳
۱۳۱ …………P سازه ۱ DSTLS و ۱۵ DSTLS 15 ) نتایج درصد تغییرات دریفت طبقات براي ترکیب بار ۴ – جدول ۳
ل
۱۳۱ …………P سازه ۲ DSTLS و ۱۵ DSTLS 16 ) نتایج درصد تغییرات دریفت طبقات براي ترکیب بار ۴ – جدول ۳
۱۳۲ …………P سازه ۳ DSTLS و ۱۶ DSTLS 17 ) نتایج درصد تغییرات دریفت طبقات براي ترکیب بار ۵ – جدول ۳
۱۳۴…………………………………………………………P و ۳ P و ۲ P 18 ) ترکیب بارهاي اعمال شده بر سازه ۱ – جدول ۳
۱۴۵……………………………………………………………P و ۳ P2 ، P 1) مقاطع تیر ها و ستون ها براي سازه ۱ – جدول ۴
۱۴۵…………………………………………………………………………………….P و ۳ P2 ، P 2) بارگذاري براي سازه ۱ – جدول ۴
۳) پارامترهاي مدلسازي و معیارهاي پذیرش در روش هاي غیرخطی- اجزاي سازه فولادي….. ۱۴۸ – جدول ۴
۴) ممان پلاستیک براي مقاطع تیر ها………………………………………………………………………………………. ۱۵۷ – جدول ۴
۵) ممان پلاستیک و نیروي محوري نهایی براي مقاطع ستون ها……………………………………………. ۱۵۷ – جدول ۴
۱۶۱……………………………………………………………………………………………………………………C 6) مقدار ضریب ۰ – جدول ۴
۱۶۱…………………………………………………………………………………………………………………Cm 7) مقادیر ضریب – جدول ۴
۱۶۲………………………………………………………………………………………………………………….C 8) مقادیر ضریب ۲ – جدول ۴
۱۶۸…………………………………………………..X در جهت P 9) عملکرد مفصل هاي پلاستیک براي سازه ۱ – جدول ۴
۱۶۹…………………………………………………Y در جهت P 10 ) عملکرد مفصل هاي پلاستیک براي سازه ۱ – جدول ۴
۱۷۰………………………………………………..X در جهت P 11 ) عملکرد مفصل هاي پلاستیک براي سازه ۲ – جدول ۴
۱۷۱…………………………………………………Y در جهت P 12 ) عملکرد مفصل هاي پلاستیک براي سازه ۲ – جدول ۴
۱۷۲………………………………………………..X در جهت P 13 ) عملکرد مفصل هاي پلاستیک براي سازه ۳ – جدول ۴
۱۷۳…………………………………………………Y در جهت P 14 ) عملکرد مفصل هاي پلاستیک براي سازه ۳ – جدول ۴
۱۷۶……………………………………………………………………….. ۰٫۲g 15 ) مشخصات لرزه اي براي زلزله گروه – جدول ۴
۱۷۷…………………………………………………………………….. ۰٫۳۵g 16 ) مشخصات لرزه اي براي زلزله گروه – جدول ۴
۱۷۸………………………………………………………………………….۰٫۵g 17 ) مشخصات لرزه اي براي زلزله گروه – جدول ۴
۱۷۹……………………………………………………………………….۰٫۶۵g 18 ) مشخصات لرزه اي براي زلزله گروه – جدول ۴
۱۸۰………………………………………………………………………….۰٫۸g 19 ) مشخصات لرزه اي براي زلزله گروه – جدول ۴
۱۹۱………………………………………………..P 20 ) پریودها و درصد مشارکت جرم ها براي مودهاي سازه ۱ – جدول ۴
۱۹۱………………………………………………..P 21 ) پریودها و درصد مشارکت جرم ها براي مودهاي سازه ۲ – جدول ۴
۱۹۲………………………………………………..P 22 ) پریودها و درصد مشارکت جرم ها براي مودهاي سازه ۳ – جدول ۴
۲۳ ) نسبت دریفت در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین آن (تحلیل با – جدول ۴
۱۹۶…………………………………………………………………………………………………….. P دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۱
۲۴ ) نسبت دریفت در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین آن (تحلیل – جدول ۴
۱۹۶…………………………………………………………………………………………….P بدون دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۱
۲۵ ) درصد تغییرات ، نسبت دریفت طبقات اول و ششم ، درحالت دخالت مولفه قائم زلزله نسبت – جدول ۴
۱۹۸………………………………………………….P به حالت بدون دخالت مولفه قائم زلزله براي گروه زلزله ها در سازه ۱
۲۶ ) نسبت دریفت در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین آن (تحلیل با – جدول ۴
۲۰۲…………………………………………………………………………………………………….. P دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۲
م
۲۷ ) نسبت دریفت در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین آن (تحلیل – جدول ۴
۲۰۲…………………………………………………………………………………………….P بدون دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۲
۲۸ ) درصد تغییرات ، نسبت دریفت طبقات اول و ششم ، درحالت دخالت مولفه قائم زلزله نسبت – جدول ۴
۲۰۴………………………………………………….P به حالت بدون دخالت مولفه قائم زلزله براي گروه زلزله ها در سازه ۲
۲۹ ) نسبت دریفت در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین آن (تحلیل با – جدول ۴
۲۰۸…………………………………………………………………………………………………….. P دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۳
۳۰ ) نسبت دریفت در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین آن (تحلیل – جدول ۴
۲۰۸…………………………………………………………………………………………….P بدون دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۳
۳۱ ) درصد تغییرات ، نسبت دریفت طبقات اول و ششم ، درحالت دخالت مولفه قائم زلزله نسبت – جدول ۴
۲۱۰………………………………………………….P به حالت بدون دخالت مولفه قائم زلزله براي گروه زلزله ها در سازه ۳
۳۲ ) نیروي محوري ستون میانی در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین – جدول ۴
۲۱۷……………………………………………………………………………….P آن (تحلیل با دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۱
۳۳ ) نیروي محوري ستون میانی در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین – جدول ۴
۲۱۷………………………………………………………………………… P آن (تحلیل بدون دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۱
۳۴ ) درصد تغییرات ، نیروي محوري ستون میانی طبقات اول و ششم ، درحالت دخالت مولفه قائم – جدول ۴
۲۱۹………………………………P زلزله نسبت به حالت بدون دخالت مولفه قائم زلزله براي گروه زلزله ها در سازه ۱
۳۵ ) نیروي محوري ستون میانی در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین – جدول ۴
۲۲۳……………………………………………………………………………….P آن (تحلیل با دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۲
۳۶ ) نیروي محوري ستون میانی در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین – جدول ۴
۲۲۳………………………………………………………………………… P آن (تحلیل بدون دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۲
۳۷ ) درصد تغییرات ، نیروي محوري ستون میانی طبقات اول و ششم ، درحالت دخالت مولفه قائم – جدول ۴
۲۲۵………………………………P زلزله نسبت به حالت بدون دخالت مولفه قائم زلزله براي گروه زلزله ها در سازه ۲
۳۸ ) نیروي محوري ستون میانی در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین – جدول ۴
۲۲۹……………………………………………………………………………….P آن (تحلیل با دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۳
۳۹ ) نیروي محوري ستون میانی در طبقات اول و ششم براي همه گروه زلزله ها و مقدار میانگین – جدول ۴
۲۲۹………………………………………………………………………… P آن (تحلیل بدون دخالت مولفه قائم زلزله) ، در سازه ۳
۴۰ ) درصد تغییرات ، نیروي محوري ستون میانی طبقات اول و ششم ، درحالت دخالت مولفه قائم – جدول ۴
۲۳۱………………………………P زلزله نسبت به حالت بدون دخالت مولفه قائم زلزله براي گروه زلزله ها در سازه ۳
۴۱ ) نتایج نهایی حاصل از متوسط گیري از عملکرد مفصل هاي پلاستیک هفت زلزله گروه – جدول ۴
۲۳۸………………………………………………………………………………………………..P و ۳ P2 ، P 0.35 براي اعضاي سازه ۱ g
ن
فهرست نمودار ها
عنوان مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه
۱) نمودارهاي فرکانس هاي نسبی نسبت هاي برآورد پاسخها و سه مولفه عمل کننده همزمان – نمودار ۲
۲۹………………………………………………………………………………………………………………PComb/VThree و PComb/PThree
۲) نمودار نیروي محوري ستونهاي گوشه، کناري و میانی ساختمان سه طبقه تحت زلزله – نمودار ۲
۸۵………………………………………………………………………………………………………………………………………….Palm spring
۳) نیروي محوري ستونهاي گوشه، کناري و میانی ساختمان سه طبقه تحت زلزله – نمودار ۲
۸۵ ……. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..FRIULI
۴) نمودار نیروي محوري ستونهاي گوشه، کناري و میانی ساختمان سه طبقه تحت زلزله – نمودار ۲
۸۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………..VICTORI
۵) نمودار نیروي محوري ستونهاي گوشه، کناري و میانی ساختمان شش طبقه تحت زلزله – نمودار ۲
۸۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………KOCAELI
۶) نمودار نیروي محوري ستونهاي گوشه، کناري و میانی ساختمان شش طبقه تحت زلزله – نمودار ۲
۸۷………………………………………………………………………………………………………………………………………………….TABAS
۷) نمودارنیروي محوري ستونهاي گوشه، کناري و میانی ساختمان نه طبقه تحت زلزله – نمودار ۲
۸۷……………………………………………………………………………………………………………………..SANTA BARBARA
۸) نمودار نیروي محوري ستونهاي گوشه، کناري و میانی ساختمان نه طبقه تحت زلزله – نمودار ۲
۸۸………………………………………………………………………………………………………………………………..NORTHRIDGE
۹) نمودار نیروي محوري ستونهاي گوشه، کناري و میانی ساختمان نه طبقه تحت زلزله – نمودار ۲
۸۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….KOBE
۱۰ ) نمودار آسیب به ساختمان واقعی در زلزله هانشین- آواجی……………………………………………… ۹۵ – نمودار ۲
۱۹۷…………………………………P 1) نتایج نهایی نسبت دریفت طبقه اول براي گروه زلزله ها در سازه ۱ – نمودار ۴
۱۹۷……………………………..P 2) نتایج نهایی نسبت دریفت طبقه ششم براي گروه زلزله ها در سازه ۱ – نمودار ۴
۲۰۳…………………………………P 3) نتایج نهایی نسبت دریفت طبقه اول براي گروه زلزله ها در سازه ۲ – نمودار ۴
۲۰۳……………………………..P 4) نتایج نهایی نسبت دریفت طبقه ششم براي گروه زلزله ها در سازه ۲ – نمودار ۴
۲۰۹…………………………………P 5) نتایج نهایی نسبت دریفت طبقه اول براي گروه زلزله ها در سازه ۳ – نمودار ۴
۲۰۹…………………………….. P 6) نتایج نهایی نسبت دریفت طبقه ششم براي گروه زلزله ها در سازه ۳ – نمودار ۴
۲۱۸…………..P 7) نتایج نهایی نیروي محوري ستون میانی طبقه اول براي گروه زلزله ها در سازه ۱ – نمودار ۴
۲۱۸……….P 8) نتایج نهایی نیروي محوري ستون میانی طبقه ششم براي گروه زلزله ها در سازه ۱ – نمودار ۴
۲۲۴…………..P 9) نتایج نهایی نیروي محوري ستون میانی طبقه اول براي گروه زلزله ها در سازه ۲ – نمودار ۴
۲۲۴………..P 10 ) نتایج نهایی نیروي محوري ستون میانی طبقه اول براي گروه زلزله ها در سازه ۲ – نمودار ۴
۲۳۰………..P 11 ) نتایج نهایی نیروي محوري ستون میانی طبقه اول براي گروه زلزله ها در سازه ۳ – نمودار ۴
۲۳۰………..P 12 ) نتایج نهایی نیروي محوري ستون میانی طبقه اول براي گروه زلزله ها در سازه ۳ – نمودار ۴
س
فهرست شکل ها
عنوان مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه
۵ …………………………………………………………………………………………………………P 1) نماي سه بعدي سازه ۱ – شکل ۱
۵ …………………………………………………………………………………………………………..P 2) نماي سه بعدي سازه ۲ – شکل ۱
۵ …………………………………………………………………………………………………………P 3) نماي سه بعدي سازه ۳ – شکل ۱
تمایل (c) شکل ، PVA تمایل کلی براي (b) شکل ، PVA تمایل وابسته به مکان براي (a) 1) شکل – شکل ۲
۹ …………………… ………………………….. …………………………..PHA تمایل کلی براي (d) شکل ، PHA وابسته به مکان براي
با PVA/PHA تغییر نسبت (b) . از نظر شرایط مکانی مختلف PHA در مقابل PVA (a) (2- شکل ۲
مسافت کانونی زلزله………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
کل…………….. ۱۱ (c) مولفه افقی (b) مولفه قائم (a) با مسافت کانونی زلزله vmax/amax 3) تغییر – شکل ۲
شرایط مکانی مختلف…. ۱۲ (b) مسافت هاي مختلف و (a) 4) طیف هاي انتخابی از حرکت قائم زمین در – شکل ۲
۵) مقایسه میانگین طیف هاي پاسخ قائم در مورد زلزله هاي کالیفرنیا با طیف هایی در مورد زلزله – شکل ۲
۱۳………………………………………………………………………………………………………% میرایی ۱۰ (b) % میرایی ۵ (a) نیگاتا
وابسته به مکان……………………………… ۱۴ (b) وابسته به مسافت (a) V/H 6) میانگین نسبت طیفی – شکل ۲
۱۵……….ASCE7:2005 (b IS 1893:2002 (a 7) نامنظمی هندسی عمودي طبق آیین نامه – شکل ۲
۱۶………………………………………Karavaasilis 8) هندسه قاب براي تعریف شاخص نامنظمی توسط – شکل ۲
۹) مدل انواع ساختمان مطرح شده براي مطالعه ……………………………………………………………………….. ۱۷ – شکل ۲
۱۰ ) پاسخ الاستیک قاب پلکانی ۱۵ طبقه………………………………………………………………………………….. ۱۷ – شکل ۲
۱۱ ) ضریب مشارکت مودها در قاب ساختمانی ۸ طبقه…………………………………………………………….. ۱۸ – شکل ۲
۱۲ ) نوع بارگذاري براي آنالیز استاتیکی ، براي بدست آوردن شکل اولین مد در قاب ۱۵ – شکل ۲
۱۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….S طبقه ۲
۱۹…………………………………………………………………..S 13 ) مقایسه شکل اولین مد براي قاب ۱۵ طبقه ۲ – شکل ۲
۱۴ ) تغییرات شاخص نامنظمی با توجه به تعداد طبقات……………………………………………………………. ۱۹ – شکل ۲
۱۵ ) تغییرات نسبت زمان پریود با توجه به شاخص نامنظمی…………………………………………………… ۲۱ – شکل ۲
۱۶ ) تغییرات نسبت زمان پریود با توجه به تعداد دهانه……………………………………………………………. ۲۱ – شکل ۲
با ضریب اصلاحی واقعی……………………….. ۲۲ (κ) ۱۷ ) ارتباط بین ضریب اصلاحی پیش بینی شده – شکل ۲
۱۸ ) پیکر بندي سازه ها در ارتفاع ………………………………………………………………………………………………. ۲۳ – شکل ۲
۱۹ ) اثر شلاقی در ساختمان ها داراي نامنظمی در ارتفاع…………………………………………………………. ۲۴ – شکل ۲
۲۰ ) مقدار خطا در بار محوري ستون داخلی قاب یک ، در حالت الاستیک………………………………. ۳۶ – شکل ۲
۲۱ ) مقدار خطا در بار محوري ستون داخلی قاب یک ، در حالت الاستیک………………………………. ۳۶ – شکل ۲
۲۲ ) مقدار خطا در بار محوري ستون داخلی قاب دو ، در حالت الاستیک………………………………… ۳۷ – شکل ۲
۲۳ ) مقدار خطا در بار محوري ستون داخلی قاب دو ، در حالت الاستیک………………………………… ۳۷ – شکل ۲
۲۴ ) تعریف تقاضاي شکل پذیري انرژي پسماند…………………………………………………………………………. ۴۰ – شکل ۲
ع
۴۱…………………………………………………………. ۲۵ ) طیف پاسخ شتاب مقیاس شده با نسبت میرایی % ۲ – شکل ۲
۲۶ ) فهرست تغییرات جرم براي سازه هاي ۱۶ طبقه…………………………………………………………………. ۴۲ – شکل ۲
۴۳…EQ2 0.6g با توجه به نامنظمی عمودي جرم ، زلزله SD 27 ) نسبت دریفت براي قاب هاي – شکل ۲
۴۳ …….EQ2 0.6g با توجه به نامنظمی عمودي جرم ، زلزله DRFT 28 ) نسبت دریفت براي قاب هاي – شکل ۲
۴۴………… EQ2 0.6g با نامنظمی عمودي جرم ، زلزله SD 29 ) چرخش پلاستیک سیستم هاي – شکل ۲
۴۴……EQ2 0.6g با نامنظمی عمودي جرم ، زلزله DRFT 30 ) چرخش پلاستیک سیستم هاي – شکل ۲
۴۶ …EQ2 0.6g زلزله ، DRFT 31 ) ورودي انرژي پسماند با توجه به اثر نامنظمی جرم در قاب هاي – شکل ۲
زلزله ، DRFT 32 ) ورودي انرژي پسماند در تیرها و ستون ها با توجه به اثر نامنظمی جرم در قاب – شکل ۲
۴۶………………………………………………………………………………………………………………………………………………..EQ2 0.6g
۳۳ ) اصلاح کردن انرژي پسماند تجربی مقیاس شده به جرم در قاب هاي خمشی فولادي…….. ۴۷ – شکل ۲
۳۴ ) مودهاي اول و دوم ارتعاش درجهت قائم ساختمان ۵ طبقه جهار دهانه …………………………… ۵۱ – شکل ۲
۳۵ ) افزایش نیروي برشی و لنگر خمشی تیرهاي یک ساختمان ۱۵ طبقه در اثر مولفه قائم زلزله… ۵۱ – شکل ۲
۳۶ ) مقایسه اثر مولفه قائم زلزله بر نیروي برشی طراحی ، در مکانهاي مختلف تیرهاي طبقه آخر- – شکل ۲
قاب چهار دهانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳۷ ) اثر مولفه قائم زلزله بر افزایش نیروي محوري ستونهاي کناري و میانی در طبقات اول (خط – شکل ۲
چین) و آخر (خط پر)……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳۸ ) تاثیر موقعیت ستونها در افزایش نیروي محوري ناشی از مولفه قائم زلزله…………………………. ۵۴ – شکل ۲
۳۹ ) الف) شکل پلان ب) شماره گره ها………………………………………………………………………………………. ۵۷ – شکل ۲
۴۰ ) نیروي محوري ستونها در مدل متقارن ۳ طبقه با دهانه ۵ متري الف) غیر خطی ب) خطی……… ۵۷ – شکل ۲
۴۱ ) مدل متقارن ۳ طبقه با دهانه ۵ متري برش تیرها در حالت الف) غیرخطی ب) خطی…….. ۵۷ – شکل ۲
۴۲ ) نیروي محوري ستونها در مدل متقارن الف) ۳ طبقه با دهانه ۱۵ متر ب) ۱۵ طبقه با دهانه ۵ – شکل ۲
متر (غیر خطی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
غیرخطی)………. ۵۸ ) (M) ب) لنگر خمشی (V) 43 ) مدل متقارن ۳ طبقه با دهانه ۱۵ متري الف) برش – شکل ۲
۴۴ ) مدل متقارن ۱۵ طبقه با دهانه ۱۵ متر الف) نیروي محوري ستونها ب) برش تیرها – شکل ۲
(نورتریج)(غیرخطی)………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۴۵ ) مدل متقارن ۱۵ طبقه با دهانه ۱۵ متر الف) نیروي محوري ستونها ب) برش تیرها – شکل ۲
(طبس)(غیرخطی)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
براي خروج از مرکزیتهاي مختلف……………………………………………….. ۶۰ E 46 ) نمودار درصد تغییرات – شکل ۲
۴۷ ) هیسترزیس نیروي محوري – کرنش محوري ستون میانی ساختمان ۱۵ طبقه……………….. ۶۳ – شکل ۲
۴۸ ) تاریخچه زمانی نسبت تسلیم ستون میانی ساختمان ۱۵ طبقه…………………………………………. ۶۴ – شکل ۲
۴۹ ) تاریخچه زمانی نسبت کمانش ستون میانی ساختمان ۱۵ طبقه……………………………………….. ۶۴ – شکل ۲
۵۰ ) انرژي اعمال شده به ساختمان ۵ طبقه………………………………………………………………………………. ۶۵ – شکل ۲
۵۱ ) انرژي اعمال شده به ساختمان ۱۰ طبقه ……………………………………………………………………………. ۶۵ – شکل ۲
ف
۵۲ ) انرژي اعمال شده به ساختمان ۱۵ طبقه ……………………………………………………………………………. ۶۵ – شکل ۲
۵۳ ) تقریب منحنی ظرفیت سازه به صورت دو خط…………………………………………………….

عتیقه زیرخاکی گنج