گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران و ساختمان ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل و نقل سریع اتوبوسرانی (BRT) در کلان شهرها توسط نرم افزار AIMSUN,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,پروژه کارشناسی ارشد رشته معماری عمران ساختمان,دانلود رایگان پروژه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود رایگان پایان نامه word رشته معماری عمران ساختمان,دانلود پایان نامه و پروژه pdf و word کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,خرید و فروش و انجام پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود پروژه پایان نامه مهندسی ارشد رشته معماری عمران ساختمان,پروژه و پایان نامه ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود تحقیق و مقاله کارشناسی ارشد مهندسی معماری عمران ساختمان ,دانلود پایان نامه درباره ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل و نقل سریع اتوبوسرانی (BRT) در کلان شهرها توسط نرم افزار AIMSUN,دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری عمران ساختمان ,دانلود پروژه و پایان نامه آماده دانشجویی رشته معماری عمران ساختمان


با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل و نقل سریع اتوبوسرانی (BRT) در کلان شهرها توسط نرم افزار AIMSUN رو برای عزیزان دانشجوی رشته معماری عمران و ساختمان قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۱۸  صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت پی دی اف PDF هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۵ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

توجه : برای خرید این پروژه و پایان نامه با فرمت تمام متنی word و قابل ویرایش با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی عمران – گرایش برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان پایان نامه: اثر مولفه قائم زلزله در ساختمانهاي داراي نامنظمي جرم و سختي در ارتفاع

فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کليات و مقدمھ………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱- مقدمھ ………………………………………………………………………………………………………………… ۳ -۱
-۱-۲-۱ بيان مساله و پرسش اصلي ………………………………………………………………………………….. ۶
-۲-۲-۱ سوابق مربوط……………………………………………………………………………………………… ۶
-۳-۲-۱ اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………….. ۶
-۴-۲-۱ روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………… ۷
-۵-۲-۱ روش گردآوري اطلاعات (ميداني، کتابخانهاي و غيره):…………………………………………………………… ۷
-۶-۲-۱ ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فيش، جدول و غيره) ………………….. ۷
-۷-۲-۱ روش تجزيه و تحليل اطلاعات: ……………………………………………………………………………… ۷
فصل دوم:مروري بر ادبيات موضوع ………………………………………………………………………………………. ۱۰
۳۸ ……………………………………………………………………………………………BRT فصل سوم : اطلاعات کلي
-۱-۱-۳ پيشرفت اتوبوس ها ………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲- مزاياي اتوبوس……………………………………………………………………………………….. ۴۰ -۱-۳
۴۲ ………………………………………………………………(BRT) -3-1-3 آشنايي با سامانه اتوبو س هاي پر سرعت
۲- ساختار كلي ………………………………………………………………………………………………………. ۵ -۱
۱- مطالعات رشيدي……………………………………………………………………………………………….. ۱۰ -۲
۲- مطالعات شيخ الاسلامي………………………………………………………………………………………… ۱۲ -۲
۳- مطالعات عليرضا زمانيان ……………………………………………………………………………………… ۱۷ -۲
۴- مطالعات جواد تن زاده ………………………………………………………………………………………….. ۱۸ -۲
۵- مطالعات امير روحي…………………………………………………………………………………………… ۱۸ -۲
۶- مطالعات شھريار افندي زاده ……………………………………………………………………………………. ۲۰ -۲
۷- مطالعات عليرضا زمانيان ……………………………………………………………………………………… ۲۵ -۲
۸- مطالعات افشين شريعت مھيمني ………………………………………………………………………………… ۲۷ -۲
۹- مطالعات زرآبادي ……………………………………………………………………………………………… ۳۰ -۲
۱۰ – مطالعات يو اچ چنگ…………………………………………………………………………………………. ۳۱ -۲
۱۱ -مطالعات ھيرويوکي ايساکي …………………………………………………………………………………… ۳۱ -۲
۱۲ – مطالعات سان چوانجيو ……………………………………………………………………………………….. ۳۱ -۲
۱۳ -ساير مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………………………. ۳۱ -۲
۱۴ – نتيجھ گيري ………………………………………………………………………………………………….. ۳۵ -۲
۱- تاريخچھ اتوبوس……………………………………………………………………………………………….. ۳۸ -۳
ز .
چيست؟ …………………………………………………………………………………… ۴۳ BRT -1-3-1-3
-۲-۳-۱-۳ مفاهيم سيستم اتوبوس سريع ………………………………………………………………………… ۴۷
۴۹ ………………………………………………………………………………….. BRT -3-3-1-3 کيفيت در
۵۱ …………………. NBRTI(National Bus Rapid Transit Institute) -4-1-3 موسسه ملي اتوبوسهاي تندرو
-۱-۶-۳ ايالات متحده……………………………………………………………………………………………. ۶۲
-۲-۶-۳ فرانسه …………………………………………………………………………………………………. ۶۳
-۳-۶-۳ سيستم اتوبوس سريع کوريتيبا برزيل………………………………………………………………………… ۶۴
در استراليا …………………………………………………………………………….. ۶۷ BRT -4-6-3 پروژه موفق
-۵-۶-۳ اتوبوس سريع در چين…………………………………………………………………………………….. ۶۹
-۶-۶-۳ سيستم اتوبوس سريع بوگاتا (کلمبيا) ………………………………………………………………………… ۷۴
-۷-۶-۳ مکزيکوسيتي …………………………………………………………………………………………….. ۷۹
براي شيراز ………………………………………………. ۸۴ AIMSUN توسط BRT فصل چھارم : متدولوژي شبيھ سازي
۱-انواع مسير اتوبوس پيشنھادي …………………………………………………………………………. ۸۶ -۳-۴
۱- مسير حمل و نقل عمومي ……………………………………………………………………….. ۸۶ -۱ -۳-۴
۸۷ ……………………………………………………. BRT 2- سيستم حمل و نقل سريع اتوبوس راني -۱ -۳-۴
۲-ورودي ھا …………………………………………………………………………………………….. ۸۷ -۳-۴
۳-انواع سناريو اتوبوس براي شبيھ سازي ……………………………………………………………….. ۸۸ -۳-۴
۱- سناريو اول : سيستم اتوبوس عادي………………………………………………………………. ۸۸ -۳ -۳-۴
۸۹ ………………………………………………………………………. BRT 2-سناريو دوم : سيستم -۳ -۳-۴
با چراغ ھوشمند …………………………………………………….. ۸۹ BRT 3- سناريوسوم : سيستم -۳ -۳-۴
با تقاطع غير ھمسطح ……………………………………………… ۸۹ BRT 4- سناريوچھارم : سيستم -۳ -۳-۴
۹۰ …………………………………………………………………………………………….CAD -1-4-4 فايل
-۲-۴-۴ نوع مسير،بيشترين سرعت و ظرفيت ………………………………………………………………………… ۹۰
-۳-۴-۴ ذخيره ي خط مسير ………………………………………………………………………………………. ۹۰
۲- تعريف خطوط ويژه ……………………………………………………………………………………………. ۵۲ -۳
خوب…………………………………………………………………………. ۵۳ BRT 3- موارد اساسي براي سيستم -۳
معمولا ويژگي ھاي زير را دارد……………………………………………………………….. ۵۴ BRT 3- يك سيستم -۳
راه حل جديد حمل و نقل عمومي در شھرھا ………………………………………………………………. ۵۵ BRT -4-3
۵- اطلاعاتي در مورد شھر تھران…………………………………………………………………………………. ۵۷ -۳
۵۹ ………………………………………………………………………………..BRT 6- بررسي تجارب جھاني در -۳
۷- استفاده از سيستم حق تقدم سيگنالي ……………………………………………………………………………… ۸۰ -۳
۸۲ …………………………………………………………………………………..BRT 9- متوسط سرعت اتوبوس -۳
۸۴ ………………………………………………………………………………… BRT 1- علت انتخاب شبيھ سازي -۴
۲- مراحل مدل سازي………………………………………………………………………………………………. ۸۴ -۴
۳- تشريح روش…………………………………………………………………………………………………… ۸۵ -۴
۹۰ ……………………………………………………………………….. AIMSUN در BRT 4- نحوه شبيھ سازي -۴
ح .
-۴-۴-۴ ايستگاه اتوبوس………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۵-انتخاب مسير…………………………………………………………………………………………… ۹۳ -۴-۴
-۶-۴-۴ فاز بندي ………………………………………………………………………………………………… ۹۴
-۷-۴-۴ خط انتقال همگاني……………………………………………………………………………………….. ۹۷
-۱-۷-۴-۴ انتخاب مسير انتقال همگاني …………………………………………………………………………. ۹۷
-۲-۷-۴-۴ توقف هاي انتقال همگاني ………………………………………………………………………….. ۹۸
-۳-۷-۴-۴ ايستگاه معمولي …………………………………………………………………………………… ۹۸
-۸-۴-۴ خط ويژه ……………………………………………………………………………………………….. ۹۹
-۹-۴-۴ ويرايش خط انتقال همگاني……………………………………………………………………………… ۱۰۰
-۱۰-۴-۴ انتخاب مسير اتوبوس …………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۱۰۲ ……………………………………………………………………….. HEADWAY -11-4-4 زمان توقف و
-۱۲-۴-۴ انواع چراغ راهنمايي …………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۱۰۵ ……………………………………………………………………..AIMSUN توسط BRT فصل پنجم : تحليل و اجراي
۱- مسير حمل و نقل عمومي ……………………………………………………………………………. ۱۰۸ -۲-۵
۱۰۹ …………………………………………………………BRT 2- سيستم حمل و نقل سريع اتوبوس راني -۲-۵
۱- سناريو اول : سيستم اتوبوس عادي ………………………………………………………………….. ۱۱۲ -۳-۵
۱۲۳ ……………………………………………………………………………BRT 2-سناريو دوم : سيستم -۳-۵
با چراغ ھوشمند …………………………………………………………. ۱۴۲ BRT 3- سناريوسوم : سيستم -۳-۵
با تقاطع غير ھمسطح ………………………………………………….. ۱۶۱ BRT 4- سناريوچھارم : سيستم -۳-۵
فصل ششم: نتيجھ گيري و پيشنھادات……………………………………………………………………………………….. ۱۸۸
-۱-۳-۶ پيشنهادات آموزشي و فرهنگ سازي ……………………………………………………………………… ۱۹۰
-۲-۳-۶ پيشنهادات علمي و پژوهشي……………………………………………………………………………… ۱۹۰
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۳
فھرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۳
فھرست منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۱
سايت ھاي اطلاع رساني …………………………………………………………………………………………………… ۲۰۳
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۴
۱- مقدمھ ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵ -۵
۲- انواع مسير اتوبوس پيشنھادي ………………………………………………………………………………… ۱۰۸ -۵
۳- خروجي انواع سناريو شبيھ سازي اتوبوس…………………………………………………………………….. ۱۱۲ -۵
۴- مقايسھ شاخص ھاي ارزيابي …………………………………………………………………………………. ۱۸۱ -۵
۱۸۵ …………………………………………………………………………………… BRT 5- نتايج تحليل و اجراي -۵
۱- نتيجھ گيري ………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۸ -۶
۲- ضوابط موفقيت………………………………………………………………………………………………. ۱۸۹ -۶
۳- ارائھ پيشنھادات جھت مطالعات آتي…………………………………………………………………………… ۱۸۹ -۶
ط .
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
۱۱……………………………………………………………. BRT 1 آلودگي توليد شده قبل و بعد از اجراي طرح – جدول ۲
۲ پارامترهاي ارزيابي ……………………………………………………………………………………….. ۱۴ – جدول ۲
۱۷…………………………………………… BRT 3 ميزان صرفه جويي روزانه در مصرف سوخت بواسطه راه اندازي – جدول ۲
۱۸…………………………………………………….[ ۴ : مقايسه ميزان انتشار آلايندگي اتوبوس گازسوز و ديزل[ ۱۲ – جدول ۲
۳۰……………………………………………………………[۲۲] BRT 5 : مقايسه شاخص هاي ارزيابي اتوبوس با – جدول ۲
در مقالات مختلف ………………………………………………… ۳۴ BRT 6 مقايسھ شاخص ھاي ارزيابي – جدول ۲
۴۹……………………………………………………………………………… BRT 1 کشورهاي داراي مسير – جدول ۳
۲تعداد مسافر روزانه پيش بيني شده ………………………………………………………………………….. ۷۶ – جدول ۳
۳: متوسط سرعت اتوبوس با توجه به فاصله ايستگاه ها …………………………………………………………. ۸۲ – جدول ۳
۸۵…………………………………………………………….AIMSUN توسط BRT 1 مراحل مدل سازي – جدول ۴
۱: راهنماي نقشه شيراز……………………………………………………………………………………. ۱۰۶ – جدول ۵
منطقه …………………………………………………………………………………… ۱۰۷ O-D 2ماتريس – جدول ۵
۳عکس ھاي منطقھ …………………………………………………………………………………….. ۱۱۰ – جدول ۵
۴ زمان سفر ……………………………………………………………………………………………… ۱۸۲ – جدول ۵
۵: مقايسه شاخص هاي ارزيابي ……………………………………………………………………………. ۱۸۴ – جدول ۵
ي .
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
۱ نحوه ارزيابي سيستم ……………………………………………………………………………………. ۱۳ – نمودار ۲
۲ : متوسط سرعت اتوبوس……………………………………………………………………………………. ۲۸ – نمودار ۲
۳ : متوسط فاصله زماني………………………………………………………………………………………. ۲۹ – نمودار ۲
۳۶……………………………………………………………………………………….. BRT 4 مشخصات – نمودار ۲
۱ جابجايي تعداد مسافر……………………………………………………………………………………. ۴۲ – نمودار ۳
۱:ميزان تغييرات زمان تاخير اتوبوس نسبت به کل وسايل نقليه……………………………………………….. ۱۱۳ – نمودار ۵
۲:ميزان تغييرات زمان تاخير ماشين نسبت به کل وسايل نقليه………………………………………………… ۱۱۳ – نمودار ۵
۳: نمودارهاي خروجي شاخص هاي ارزيابي سناريو اول ……………………………………………………… ۱۱۴ – نمودار ۵
۴ميزان تغييرات زمان تاخير اتوبوس نسبت به کل وسايل نقليه ……………………………………………….. ۱۲۴ – نمودار ۵
۵: ميزان تغييرات زمان تاخير ماشين نسبت به کل وسايل نقليه ……………………………………………….. ۱۲۴ – نمودار ۵
۶:نمودارهاي خروجي شاخص هاي ارزيابي سناريو دوم ………………………………………………………. ۱۲۵ – نمودار ۵
۷ميزان تغييرات زمان تاخير اتوبوس نسبت به کل وسايل نقليه ……………………………………………….. ۱۴۳ – نمودار ۵
۸:ميزان تغييرات زمان تاخير ماشين نسبت به کل وسايل نقليه………………………………………………… ۱۴۳ – نمودار ۵
۹:نمودارهاي خروجي شاخص هاي ارزيابي سناريو سوم ……………………………………………………… ۱۴۴ – نمودار ۵
۱۰ : ميزان تغييرات زمان تاخير اتوبوس نسبت به کل وسايل نقليه …………………………………………….. ۱۶۵ – نمودار ۵
۱۱ : ميزان تغييرات زمان تاخير ماشين نسبت به کل وسايل نقليه……………………………………………… ۱۶۵ – نمودار ۵
۱۲ : نمودارهاي خروجي شاخص هاي ارزيابي سناريو چهارم………………………………………………….. ۱۶۶ – نمودار ۵
۱۳ مقايسھ سرعت ۴ ستاريو………………………………………………………………………….. ۱۸۲ – نمودار ۵
۱۴ مقايسھ زمان سفر ۴ سناريو ………………………………………………………………………. ۱۸۳ – نمودار ۵
۱۵ مقايسھ درصد زمان سفر………………………………………………………………………….. ۱۸۳ – نمودار ۵
۱۶ : نتيجه گيري………………………………………………………………………………………… ۱۸۶ – نمودار ۵
ك .
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
۱مدل سازي قبل اجراي طرح ………………………………………………………………………………… ۱۲ – شکل ۲
۱۹…………………………………………………….. [ ۲ نمودار نسبت هزينه سرمايه گذاري مدهاي حمل و نقل[ ۲۱ – شکل ۲
۳ ساختار سيستم ارزيابي چند لايه ……………………………………………………………………………… ۲۰ – شکل ۲
۴ ساختار متدولوژي …………………………………………………………………………………………. ۲۴ – شکل ۲
۲۹……………………………………………………………………………..[ ۵ : سيستم اتوبوسراني ناکارآمد ۱۳ – شکل ۲
۳۹………………………………………………………………… ۱ اولين اتوبوس با ساسپنشن هوا در سال ۱۹۵۳ – شکل ۳
۲ اولين اتوبوس موتوري……………………………………………………………………………………… ۳۹ – شکل ۳
۳ ميزان تقاضا………………………………………………………………………………………………. ۴۱ – شکل ۳
۴ سامانه اتوبو س هاي پر سرعت………………………………………………………………………………. ۴۲ – شکل ۳
۴۴……………………………………………………………………………………………BRT 5 مسير زيبا – شکل ۳
۶ يکي از ايستگاه هاي اتوبوس هاي پرسرعت در برزيل ………………………………………………………….. ۵۰ – شکل ۳
۵۰………………………………………………………………………………………… GUIDED 7: اتوبوس – شکل ۳
۵۱…………………………………………………………………………………………BRT 8 تصاوير مزايا – شکل ۳
۵۲…………………………………………………………………………………………BRT 9 موسسه ملي – شکل ۳
۱۰ نمايي از تابلو خط ويژه …………………………………………………………………………………… ۵۳ – شکل ۳
۱۱ : نمايي از خطوط ويژه کشورهاي مختلف …………………………………………………………………… ۵۳ – شکل ۳
۱۲ : يک باند عبوري براي خودروهاي شخصي …………………………………………………………………. ۵۸ – شکل ۳
۱۳ : دو باند عبوري کم عرض براي خودروها…………………………………………………………………… ۵۸ – شکل ۳
در بوگاتا………………………………………………………………………………………….. ۶۱ BRT14 – شکل ۳
۱۵ اتوبوس در بوستون………………………………………………………………………………………. ۶۳ – شکل ۳
۱۶ اتوبوس در فرانسه……………………………………………………………………………………….. ۶۴ – شکل ۳
در چين……………………………………………………………………………. ۷۰ BRT 17 نمايي از سيستم – شکل ۳
۱۸ خط يک پکن …………………………………………………………………………………………… ۷۱ – شکل ۳
۱۹ خطوط خط يک پکن…………………………………………………………………………………….. ۷۲ – شکل ۳
کانمينگ………………………………………………………………………………….. ۷۳ BRT 20 سيستم – شکل ۳
۲۱ مقطع عرضي ………………………………………………………………………………………… ۷۴ – شکل ۳
۲۲ توبوس مکزيکوسيتي …………………………………………………………………………………….. ۷۹ – شکل ۳
۲۳ امکانات ايستگاه ها در مکزيکوسيتي ……………………………………………………………………….. ۸۰ – شکل ۳
۲۴ : سيگنالهاي ويژه خطوط اتوبوسراني ……………………………………………………………………….. ۸۱ – شکل ۳
۸۱…………………………………………………………………………………… [ ۲۵ : حق تقدم اتوبوس[ ۷۰ – شکل ۳
۱: ويرايش ايستگاه اتوبوس………………………………………………………………………………….. ۹۱ – شکل ۴
۲: انتخاب ايستگاه اتوبوس بانقاطي در طول دايره قرمز………………………………………………………….. ۹۲ – شکل ۴
۳: ويرايش ايستگاه اتوبوس…………………………………………………………………………………… ۹۲ – شکل ۴
۴: واکنش شبکه بعنوان گره ها وقسمت ها …………………………………………………………………….. ۹۴ – شکل ۴
۵: واکنش شبکه بعنوان متصل شونده ها ………………………………………………………………………. ۹۴ – شکل ۴
ل .
۶: فازبندي …………………………………………………………………………………………………. ۹۶ – شکل ۴
۷: ايستگاه معمولي ………………………………………………………………………………………….. ۹۸ – شکل ۴
۸: ويرايش ايستگاه اتوبوس…………………………………………………………………………………… ۹۹ – شکل ۴
۹: ويرايشگر خط انتقال همگاني…………………………………………………………………………….. ۱۰۰ – شکل ۴
۱۰ : ويرايشگر خط انتقال معمولي …………………………………………………………………………… ۱۰۱ – شکل ۴
۱۱ : جدول زماني خط انتقال معمولي ………………………………………………………………………… ۱۰۲ – شکل ۴
۱۲ : حق تقدم عبور در تقاطعات چراغدار ……………………………………………………………………. ۱۰۳ – شکل ۴
۱تصوير دو بعدي سناريو اول ……………………………………………………………………………….. ۱۱۲ – شکل ۵
۲تصوير سه بعدي سناريو اول ………………………………………………………………………………. ۱۱۲ – شکل ۵
۳:ظرفيت مسير سناريو اول…………………………………………………………………………………. ۱۲۱ – شکل ۵
۴: تشکيل صف در سناريو اول………………………………………………………………………………. ۱۲۲ – شکل ۵
۵: تصويرسه بعدي سناريو دوم………………………………………………………………………………. ۱۲۳ – شکل ۵
۶:ظرفيت…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹ – شکل ۵
۷ : صف………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰ – شکل ۵
۸:تاخير…………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱ – شکل ۵
۹: تصويردو بعدي سناريو سوم………………………………………………………………………………. ۱۴۲ – شکل ۵
۱۰ :ظرفيت……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹ – شکل ۵
۱۱ :تشکيل صف ………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰ – شکل ۵
۱۲ تصويردو بعدي سناريو ………………………………………………………………………………….. ۱۶۱ – شکل ۵
۱۳ :تصوير مسير…………………………………………………………………………………………… ۱۶۲ – شکل ۵
۱۴ : تصويردو بعدي سناريو…………………………………………………………………………………. ۱۶۳ – شکل ۵
۱۵ : تصوير سه بعدي سناريو چهارم …………………………………………………………………………. ۱۶۴ – شکل ۵
۱۶ ظرفيت ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۹ – شکل ۵
۱۷ :صف …………………………………………………………………………………………………. ۱۸۰ – شکل ۵
م .
فهرست نقشه ها
عنوان شماره صفحه
۱۰۶…………………………………………………………………………………. BRT 1: کل جزئيات مسير – نقشھ ۵
۱۰۹…………………………………………………………………………………. BRT 2کل جزئيات مسير – :نقشھ ۵
۱٫
چکيده
در کلان شهرها ، مد حمل و نقلي که از نظر کاربران بسيار حائز اهميت است مدي است
که دسترسي راحتي داشته باشد،زمان سفرپيموده به کمترين زمان ممکن برسد،از نظر اقتصادي
هزينه سفر در پايين ترين حد خود نسبت به ساير مدها باشد و از نظر تواتر بالا باشد . ولي مد نظر
کارشناسان امر سفر سريع همراه با کاهش ترافيک است پس بايد متخصصان امر راه حل هايي را
مورد توجه قرار دهند که از نظر مسافران زمان سفر ، دسترسي و ساير مطلوبيت هاي بالايي را داشته
باشد.
پس در ک لان شهرها به خصوص شيراز نيز بايد به اين موارد توجه خاص مبذول داشت و
تنها صرف خصوصي سازي ناوگان را مد نظر قرار نداد و با فن آوري ها و تکنولوژي هاي روز دنيا
همگام شد.
شاخص هايي نظير کاهش آلايندگي،کاهش زمان سفر ،کاهش هزينه سفر ، تواتر ،چگالي
نسبت به ساير مدهاي موجود در شهر بيشتر است و کم BRT مسافران ،راحتي،مس تقيم بودن سفر در
مي باشد چرا که براي رشد و توسعه BRT هزينه ترين و سريع ترين مد از لحاظ اجرا سيستم
اقتصادي بيشتر به حمل و نقلي کارآمدتر و پوياتري احتياج است.
در ارائه طرح هاي جديد و نو بهترين کار از نظر متخص صان قبل اجراي طرح توانايي شبيه
قبل از اجراي طرح در شيراز AIMSUN رابا استفاده از BRT سازي پروژه مي باشد که خطوط
شبيه سازي کرده ايم.
AIMSUN ،BRT ، کليد واژه: کلان شهر ،سيستم حمل ونقل سريع ،مد حمل و نقل
۲٫
فصل اول
کليات و مقدمه
۳٫
فصل اول : کليات و مقدمه
-۱-۱ مقدمه
با افزايش تراکم ترافيک در شهرها و افزايش مشکلات ناشي از آن ، به خصوص
آلودگي هاي ناشي از تردد وسايل نقليه ،نياز براي راه حل هاي جديد حمل و نقل بيشتر احساس
مي شود.
علي رغم مزاياي زيادي که سيستم اتوبوسراني از نظر انعطاف پذيري و هزينه هاي
سرمايه گذاري پايين دارد ، اما همانطور که اشاره شد کاربران اين سيستم کمتر کيفيت مناسبي را
در خدمات سيستم اتوبوسراني مشاهده مي کنند .به عنوان مثال بر اساس تجربيات به دست آمده
سرعت متوسط اتوبوس ها تقريبا ۶۰ درصد سرعت وسايل نقليه شخصي و يا ساير سيستم هاي
حمل ونقل خصوصي مي ب اشد که ناشي از ترافيک وسايل نقليه ، چراغ هاي راهنمايي و سوار و
پياده کردن مسافران است.
در چنين شهرهايي سيستم اتوبوس سريع به عنوان يک راهکار موثر و جذاب به منظور
رقابت با وسايل نقليه شخصي مطرح مي باشد تا دسترسي به نقاط مرکزي شهر ، مناطق
مسکوني و حومه شهر براي تمامي افراد ساکن در شهرها امکان پذير شود.
سيستم اتوبوس سريع يک روش سريع حمل و نقل همگاني مي باشد که با به کارگيري
ايستگاه ها ، وسايل نقليه چرخ لاستيکي ،برنامه سرويس دهي مسير هاي حرکتي و سيستم هاي
هوشمند حمل و نقل در يک سيستم ترکيبي ، يک مجموعه قدرتمندي را براي جابجايي مناسب
مسافران تشکيل مي دهد .اجزاء سيستم اتوبوس سريع با نوع عملکرد و محيط بکارگيري اين
۴٫
سيستم قابل تطبيق مي باشد واين سيستم مي تواند در مناطق گوناگون به صورت مناسب اجرا
گردد.
سرمايه گذاري کم در زير ساخت ها ، تجهيزات ، توسعه هاي عملکردي و فناوري مي
تواند بستري را براي ايجاد سيستم هاي اتوبوس سريع فراهم نمايد به طوري که عملکرد سيستم
اتوبوس به کيفيت مطلوب برسد.
مسيرهاي اتوبوس، مسيرهاي ترانزيت اختصاصي، توقف محدود، سرويس هاي سريع السير
و خطوط ويژه اتوبوس به دليل افزايش در سرعت و قابليت اطمينان، بخش ي از فرهنگ لغت برنامه
ريزي حمل و نقل شده است.
همگام با رشد و گسترش شهرها و افزايش روز افزون جمعيت ، روزانه به تعداد وسايل
نقليه و مشکلات ناشي از آن افزوده مي شود . افزايش وسايل نقليه نياز به ايجاد خطوط عبوري را
افزايش مي دهد و در پي آن هزينه سنگيني به جامع ه تحميل م ي شود.براي برطرف کردن نياز
وسايل نقليه، طرح هايي شامل ساخت و توسعه شبکه بزرگراهي و معابر و بهبود آنها اجرا مي شود .
به منظور ايمني هرچه تمام تر پروژه هاي اجرايي ، بکار گيري روش هاي دقيق و مبتني
بر اصول علمي ، امري اجتناب ناپذير است .
در دنياي امرو ز گستردگي و فواصل بين نقاط مختلف دنيا با وجود وسايل ارتباطي
مختلفي که با يکديگر متصل گرديده است .وسايلي چون تلفن ،تلفکس واينترنت با بکارگيري
سيستم هاي مدرن ،ماهواره اي فواصل بسيار کوتاه نموده است .اما عليرغم پيشرفت هاي
تکنولوژيکي در اين زمينه لزوم ارتباط ها ي مستقيم از بين نرفته است وبلکه با پيشرفت تکنولوژي
اين لزوم گامي بيشتر نيز شده است .وسايل حمل ونقل که ابزار اين ارتباط مستقيم جابجايي کالاها
و انسان ها مي باشند نيز هنگام با حرکت تکنولوژي پيشرفت کرده اند که اين پيشرفت در تمام
سيستم هاي حمل ونقل اعم از جاده اي ، راه آهن ،دريايي ،هوايي و ديگر وسايل حمل ونقل بوده
۵٫
است . توسعه شبکه هاي ارتباطي نيز عنصر اصلي در حمل ونقل مي باشد که بهره وري از سيستم
هاي حمل ونقل را ميسر مي سازد .در دنياي صنعتي امروز برنامه ريزي و مدل سازي هميشه تقدم
بر امور ديگر دارد و حل مدل هاي م ختلف هميشه راهگشا در امر ترقي و توسعه بوده است . در
مسائل حمل ونقل و در برنامه ريزي هاي حمل ونقل غالباً آزمون يک مدل واقعي معمولاًپر هزينه
مي باشد و اگر بخواهيم که چندين مدل را آزمون نموده تامدل بهينه انتخاب شود يا از نظر
اقتصاذي مقرون به صرفه نيست و يا ام کانپذير نمي باشد . لذا امروزه شبيه سازي به عنوان يک
متدولوژي حل مسائل و تجزيه و تحليل مدل ها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد . تکنيک شبيه
سازي اين امکان را به ما مي دهد که قبل از اجراي مدل واقعي آن را در کامپيوتر تست کنيم و اگر
داده هاي تئوريک مدل به صورت دقيق انتخاب گردد ،نتايج آن نزديک به واقعيت مي گردد
.[ وبرنامه ريزان با استفاده از نتايج آن مي توانند در اصلاح مدل و يا تکميل آن قدم بردارند[ ۷
توانايي تکنيک شبيه سازي در مدل سازي سيستم هاي پيچيده به علت سادگي روش از
يک سو و پيشرفت سيستم هاي کامپيوتري براي حل مدل هاي ايجاد شده از سوي ديگر اين
.[ تکنيک را از سايرين ممتاز مي نمايد [ ۵
حمل ونقل و وسائل آن به دليل وجود پايه دقيق تئوريکي بسيار سازگار و قابل انطباق در
برنامه هاي کامپيوتري براي شبيه سازي يا حل مدل بسيار مناسب مي باشند و امروزه نرم
.[ افزارهاي گوناگون ترافيکي در خدمت کارشناسان اين زمينه مي باشد[ ۴
-۲-۱ ساختار کلي
در کلان شهرها با توجه به اين که سيستم حمل ونقل عمومي مثل اتوبوس ها مجبور است
از يک مسير همراه با وسائل نقليه عبور کند پس به ناچار از لحاظ زمان و تداخل در يک مسير
مشکل زيادي را براي مسافران بوجود م ي آورد.لذا ايجاد خطوط ويژه زمان سفر را کوتاه ،پس
۶٫
تاثيرگذاري خط ويژه در حل معضل ترافيکي کليدي است .بنابراين براي انتخاب مسير مناسب احتياج
به شبيه سازي مي باشد.
-۱-۲-۱ بيان مساله و پرسش اصلي
با توجه به اينکه سفرهاي سريع درون شهري مد نظر مسافران مي باشد ولي مد نظر
کارشناسان امر سفر سريع همراه با کاهش ترافيک مد نظر مي باشد پس بايد متخصصان امر راه حل
هايي را مورد توجه قرار دهند که از نظر مسافران زمان سفر ، دسترسي و ساير مطلوبيت هاي بالايي
را داشته باشد واز نظر کارشناسان کاهش ترافيک که خود موجب کاهش آلايندگي و … مي باشد.
پس در تعريف اين مسئله مجهول هايي نظير زمان سفر،تواتر،ميزان آلايندگي ،دسترسي و …را
بررسي مي کنيم و با اتوبوس درون شهري عمومي عادي مقايسه مي گردد تا ببينيم کداميک
مطلوبيت بيشتري را دارد.
-۲-۲-۱ سوابق مربوط
سوابق مربط به اين طرح در کشورهايي همچون چين ، شهرهاي شرق آسيا و همچنين
شهرهاي آمريکا بررسي شده که هر کدام از مقالات به بيان مطالبي نظير :مسائل اقتصادي ، هزينه
ها ، ميزان آلايندگي و… اشاره دارند.
-۳-۲-۱ اهداف تحقيق
با اجراي اين طرح در کلان شهرها چه ميزان در مطلوبيت ها تاثير مي گذارد {زمان سفر ،
هزينه ،آلودگي هوا ، تواتر و …} و کاهش مي دهد و با توجه به اينکه اين طرح در اکثر شهرهاي دنيا
که جزء کلان شهرها محسوب مي شود اجرا شده است.

راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .


عتیقه زیرخاکی گنج