گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۹    کد محصول : ۱۶۸۶۶    حجم فایل : ۱۱۵ کیلوبایت   

هدف پژوهش بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر كرك، شيشه، اكستاسي،LSDو… مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق عبارتند از دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره ورودي ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر.نمونه آماري تحقيق عبارت بود از ۱۰۰ نفر از دانشجويان پسر اين دانشگاه.در تحقيق حاضر براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است كه پس از تجزيه و تحليل داده ها به اين نتيجه مي رسيديم كه بين دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معني داري وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتيجه گيري پرداخته و پيشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسي كرديم.


عتیقه زیرخاکی گنج