گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیگجاهی مغز,پایان نامه کارشناسی ارشد برق,پروژه کارشناسی ارشد رشته برق,دانلود رایگان پروژه کارشناسی ارشد برق,دانلود رایگان پایان نامه word رشته برق,دانلود پایان نامه و پروژه pdf و word کارشناسی ارشد برق,خرید و فروش و انجام پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد برق,دانلود پروژه پایان نامه مهندسی ارشد رشته برق گرایش کنترل,پروژه و پایان نامه ارشد برق گرایش کنترل,دانلود تحقیق و مقاله کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل,دانلود پایان نامه درباره تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیگجاهی مغز,دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش کنترل,دانلود پروژه و پایان نامه آماده دانشجویی رشته برق کنترل
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیگجاهی مغز رو برای عزیزان دانشجوی رشته برق گرایش کنترل قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۰۴ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت پی دی اف PDF هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۵ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

توجه : برای خرید این پروژه و پایان نامه با فرمت تمام متنی word و قابل ویرایش با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته برق – گرایش کنترل
عنوان پایان نامه : تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیگجاهی مغز

راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .
عنوان مطالب شماره صفحه
چکيده ١
مقدمه ٢
ساختارپايان نامه ٣
فصل اول: سيستم بينايي ٤
١- شبکيه چشم انسان ٦ – ١
١- پاسخ سلولھاي دوقطبي ٦ -١- ١
٢- سلولھاي گانگليون ٧ -١-١
١- پاسخ سلول ھاي گنگليون شبكيه به نور ٧
٢-کورتکس ھاي مختلف بينايي ١١ – ١
١- سلول ھاي ساده در کورتکس اوليه بينايي ١٦ -٢- ١
٢- سلول ھاي مرکب ١٧ -٢- ١
٣- سلولھاي فوق مرکب ١٨ -٢-١
٣- ساختار سلولي کورتکس بينايي ٢٠ – ١
٤- ميدان بينايي ٢٢ – ١
٥- مقصدھاي عصب بينايي ٢٣ – ١
١- مسير ھاي مركزي ديداري ٢٣ -٥- ١
٦- جمعبندی: مغز به عنوان يک سيستم عظيم پردازش اطلاعات ٢٧ – ١
فصل دوم: سلول چھره ٢٨
١- تاريخچه ٣٠ -٢
٢- آيا واقعا اين سلول ھا حساس به چھره ھستند؟ ٣١ -٢
٣- ويژگي ھاي سلول ھاي چھره ٣٤ -٢
٤- جمع بندی: چراسلول چھره؟ ٣٥ -٢
فصل سوم :عملکرد شبکه ھاي عصبي در مغز ٣٧
٣- شبکه ھاي عصبي ٣٨
١- حافظة ارتباط الگو ٣٨ – ٣
ز
١- ساختار و عملکرد ٣٨ -١- ٣
٢- يادگيري ٤٠ -١- ٣
٣- يادآوري ٤٠ -١- ٣
٤- يک مدل ساده ٤١ -١- ٣
٥- تفسير برداري ٤٣ -١- ٣
٦- کلي نگري ٤٥ -١- ٣
٧- تلرانس خطا ٤٥ -١- ٣
٨- اھميت توزيع نمايش الگو ٤٦ -١- ٣
٩- ظرفيت ٤٧ -١- ٣
٢- شبکه ھاي انجمني خطي ٤٨ – ٣
١- شبکه ھاي انجمني با نورونھاي غيرخطي ٤٩ -٢- ٣
٢- تداخل ٤٩ -٢- ٣
٣- کدگذاري دوباره به صورت توسعه يافته ٥٠ -٢- ٣
٣- حافظة خودانجمني ٥١ – ٣
١- ساختار و عملکرد ٥١ -٣- ٣
٢- يادگيري ٥٢ -٣- ٣
٣- يادآوري ٥٣ -٣- ٣
٤- آشنايي با تحليل عملکرد شبکه ھاي خودانجمني ٥٣ -٣- ٣
٥- خصوصيات ٥٥ -٣- ٣
٦- ظرفيت ٥٦ -٣- ٣
٧- وضعيتھاي ترکيبي ٥٧ -٣- ٣
٤- شبکه ھاي رقابتي، شامل مدلھاي خودسازمانده ٥٧ – ٣
١- ساختار ٥٨ -٤- ٣
٢- الگوريتم ٥٩ -٤- ٣
٣- کشف ويژگي با خودسازماندھي ٦٠ -٤- ٣
٤- از بين بردن زوائد ٦١ -٤- ٣
٥- جداسازي و الگوھاي جداپذير غيرخطي ٦٢ -٤- ٣
فصل چھارم: مدلسازي ٦٣
ح
١- رابطه جزء و کل در بازشناسي چھره: ديدگاه روانشناسي – علم اعصاب ٦٤ – ٤
٢- جاذب ھا در فضاي صورت ٦٥ – ٤
٣- شبيه سازي با شبکه ٦٦ – ٤
١- ساختار شبکه ٦٧ -٣- ٤
٢- مدار نروني حافظه ٦٨ -٣- ٤
٣- الگوي سيناپس ھا ٦٨ -٣- ٤
٤- ديناميک فعاليت ٦٩ -٣- ٤
٥- آزمايش شبيه سازي ٧١ -٣- ٤
٦- الگوريتم فراخواني ٧١ -٣- ٤
٧- الگوريتم بازشناسي ٧٢ -٣- ٤
٨- نتايج و بحث ٧٢ -٣- ٤
٩- شبکه با تصاوير باينري ٧٥ -٣- ٤
٤- مدلسازي توسط شبکه ھاي رقابتي ٧٧ – ٤
١- نا ھمبسته سازي داده ھا ٧٧ -٤- ٤
٢- ساختار شبکه ٧٨ -٤- ٤
٣- کدگذاري اجزاء چھره در لايه اول ٧٨ -٤- ٤
٤- کد گذاري چھره کامل در لايه دوم ٧٩ -٤- ٤
٥- معيار اندازه گيري ٨٠ -٤- ٤
٦- نتايج شبيه سازي ٨١ -٤- ٤
١ – لايه اول ٨١
٢ – لايه دوم ٨٣
٧- مقايسه ٨٤ -٤- ٤
٨- جمعبندی ٨٥ -٤- ٤
فصل پنجم: آزمايش سايکوفيزيک ٨٦
١- متد ٨٧ – ٥
١- افراد ٨٧ -١- ٥
٢- ابزار ٨٧ -١- ٥
٣- مراحل ٨٧ -١- ٥
ط
٢- فاز يادگيري ٨٧ – ٥
٣- فاز تست ٨٨ – ٥
٤- نتايج و بحث ٨٩ – ٥
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنھادات ٩٠
منابع و مراجع ٩٥
ي
فھرست جدول ھا
عنوان ش م ا ر ه ص ف ح ه
١ پارامترھاي استفاده شده در شبيه سازي شبکه ٧١ – جدول ٤
١ درصد درست ٨٩ – جدول ٥
ك
فھرست شکل ھا
عنوان شماره صفحه
١: نمايي از ساختار داخلي چشم ٤ – شکل ١
را در شبکيه نشان مي دھد ٥ fovea ٢: شکل مکان – شکل ١
٣: ساختار سلولي شبکيه ٦ – شکل ١
٤: پاسخ سلولھاي دوقطبي به باريکه نور ٧ – شکل ١
٥: ميدان گيرندگي سلولھاي گانگليون ٨ – شکل ١
٦: پاسخ سلول ھاي گانگليون به محرک در حالت ھاي مختلف ٩ – شکل ١
٧: نحوه پاسخ سلول ھا ي مختلف شبکيه به نور ٩ – شکل ١
از سلول ھاي گانگليون ١٠ M و P ٨ : دو نوع – شکل ١
١١ P ٩ : ساختار تقابل رنگ در سلول ھاي نوع – شکل ١
١٠ : تعدادي از مناطق مربوط به بينايي ١٢ – شکل ١
١١ : نواحي مختلف کرتکس بينايي ١٤ – شکل ١
١٢ : مکان ھاي مختلف در مغز که در ادراک بينايي نقش دارند ١٥ – شکل ١
١٣ : تصويري از ارتباط و عملکرد مناطق مختلف مربوط به بينايي در – شکل ١
مغز ١٦
١٤ : پاسخ سلول ھاي ساده به محرک ١٧ – شکل ١
١٥ : ھمگرايي ميدانھاي گيرندگي در شبکيه براي ساخت ميدان – شکل ١
١٧ V گيرندگي سلول ھاي ساده در ١
١٦ : پاسخ سلول ھاي مرکب به محرک با جھت گيري با زواياي – شکل ١
مختلف ١٨
١٧ : پاسخ سلولھاي فوق مرکب به محرک با جھت حرکت ھاي مخالف ١٩ – شکل ١
١٨ : مراحل مختلف تحليل تصوير در سيستم بينايي ١٩ – شکل ١
١٩ : ساختار عمودي و افقي کورتکس اوليه بينايي ٢٠ – شکل ١
٢٠ : ساختار سلولي کورتکس اوليه بينايي ٢١ – شکل ١
٢٢ V ٢١ : نمايي از يک فوق ستون در ١ – شکل ١
٢٢ : ميدان بينايي و مسير اطلاعات به سمت کورتکس اوليه بينايي ٢٢ – شکل ١
ل
٢٣ : مسير ھاي ديداري در چشم انسان ٢٣ – شکل ١
٢٤ LGN ٢٤ : ساختار لايه اي – شکل ١
٢٤ : مکان ھسته بالشتک بر روي تصوير قابل ملاحظه است ٢٦ – شکل ١
٢٥ : ارتباطات مختلف مناطق مربوط به بينايي در مغز ٢٨ – شکل ١
١: برخي مناطقي که در آن سلول چھره پيدا شده است ٣١ – شکل ٢
ميمون که به چھره IT ٢ : پاسخ برخي از سلول ھا در کرتکس – شکل ٢
حساس بودند ٣٢
ميمون که به نيمرخ چھره IT ٣ : پاسخ برخي از نرونھاي کرتکس – شکل ٢
بھترين پاسخ را مي دادند ٣٣
١: حافظة انجمني ٣٩ – شکل ٣
١٠ : دوباره کد کردن به صورت توسعه يافته. يک شبکة رقابتي به – شکل ٣
ھمراه ارتباط دھندة الگو که الگوھايي را که به صورت خطي جداناپذيرند را
قادر مي سازد که ياد گرفته شوند.
٥١
١١ : ساختار حافظة خودانجمني ٥٢ – شکل ٣
١٢ : ساختار يک شبکة رقابتي ٥٨ – شکل ٣
١٣ : يادگيري رقابتي. نقطه ھا نشان دھندة جھت بردارھاي ورودي – شکل ٣
ھستند، و ضربدرھا بردار وزن سه نورون مي باشند. الف) قبل از يادگيري.
ب) بعد از يادگيري
٦١
١ : مدل سونگ، نمايش دھنده رابطه بين کل و جزء ٦٦ – شکل ٤
٢ : کيت چھره استفاده شده در شبيه سازي ھا ٦٧ – شکل ٤
٣ : ساختار شبکه استفاده شده در شبيه سازي ھا ٦٨ – شکل ٤
٤ : نرخ آتش در برابر ورودي براي نرونھاي تحريکي مھاري ٧٠ – شکل ٤
٥ : فلوچارت آزمايش ھاي شبيه سازي ٧٢ – شکل ٤
٦ : نتايج شبيه سازي براي شبکه تک لايه ٧٣ – شکل ٤
٧: نتايج شبيه سازي براي شبکه دو لايه ٧٣ – شکل ٤
٨ :مثال از فعاليت شبکه در مراحل مختلف. بالا: چھره ھا ، پائين : – شکل ٥
بيني ٧٤
٩: مقايسه ميانگين کوتاه مدت ٧٥ – شکل ٤
١٠ : کارايي شبکه تک لايه با تصاوير باينري ٧٦ – شکل ٤
١١ : کارايي شبکه دو لايه با تصاوير باينري ٧٦ – شکل ٤
١٢ : مقايسه ميانگين کوتاه مدت ٧٧ – شکل ٤
م
١٣ : نمايش تصويري ماتريس وزن براي لايه اول با ١٦ نرون ٧٨ – شکل ٤
١٤ : کدگذاري چھره ھدف با لايه اول ٧٩ – شکل ٤
١٥ : نمايش تصويري ماتريس وزن براي لايه اول ٨٠ – شکل ٤
١٧ : آزمايش شبيه سازي بازشناسي براي شبکه تک لايه ٨١ – شکل ٤
١٨ : ميانگين کوتاه مدت آزمايش شبيه سازي بازشناسي براي لايه اول ٨٢ – شکل ٤
١٩ : ميانگين کوتاه مدت آزمايش فراخواني براي لايه اول ٨٢ – شکل ٤
٢٠ : درصد درستي بازشناسي بر تعداد سلول ھا. محور افقي تعداد – شکل ٤
نرون، محور عمودي درصد درستي در ١٠٠ آزمايش ٨٣
٢١ : ميانگين کوتاه مدت بازشناسي براي شبکه دولايه ٨٣ – شکل ٤
٢٢ : ميانگين کوتاه مدت فراخواني براي شبکه دولايه ٨٤ – شکل ٤
٢٢ : درصد درستي بازشناسي بر تعداد سلول ھا. محور افقي تعداد – شکل ٤
نرون، محور عمودي درصد درستي در ١٠٠ آزمايش ٨٤
٢٣ : مقايسه نرخ بازشناسي شبکه دولايه و شبکه تک لايه. ٨٥ – شکل ٤
١: مثال يک نوبت از آزمايش ٨٨ – شکل ٥
به چھره MFP(middle face patch) ١: پاسخ سلولھاي چھره – شکل ٦
واقعي و کارتون ٩٢
مثالي از محرک کارتون براي ٦ پارامتر ھر کدام با ٧ مقدار (a :٢- شکل ٦
براي ٣ سلول نمونه براي tuning curve منحني وفق (b ( مانند ( اندازه مو
(d توزيع تعداد ويژگي ھاي وفق يافته به تعداد سلول (c ١٩ پارامتر مختلف
توزيع تعداد و نسبت سلول ھاي وفق يافته به ھر کدام از ويژگي ھا
٩٣
٣: توالي تغييرات اجزاء چھره درآزمايش سايکوفيزيک پيشنھادي ٩٤ – شکل ٦
١
چکيده:
نقش سلول ھاي چھره در قشر گيجگاھي مغز در فرآيند بازشناسي چھره چيست؟ گروھي از نرونھا
در قشر گيجگاھي به صورت گزينشي به تصاوير چھره پاسخ مي دھند، ولي نقش دقيق آنھا و مزيت
محاسباتي اين سلول ھا در شناسايي چھره بدرستي مشخص نشده است.
ما شبکه عصبي ماژولاري شبيه سازي کرديم که به طور ساده اي ستون ھاي ويژگي در قشر
گيجگاھي را مدل مي کرد. سلول ھاي اين ناحيه به اشياء با پيچيدگي متوسط پاسخ مي دھند. در
ادامه، شبکه دولايه اي ساختيم که پس از لايه اول ذکر شده ،داراي لايه دوم بود که سلول ھاي چھره
را مدل مي کرد.
اين لايه تصاوير چھره را به صورت يک کل ذخيره مي کند. شبکه ھا داراي نروھاي تحريکي –
مھاري با تابع فعاليت آستانه خطي ھستند که داراي پارامترھاي مطابق با مقادير واقعي بيولوژيکي
ھستند. ورودي به شبکه ھا چھره ھاي انتخابي تصادفي از پايگاه داده کيت چھره ١ بود.
يکي از اجزاي چھره تغيير مي کرد يا به صورت ناقص به شبکه ارائه مي شد، سپس کارايي شبکه
در دو وظيفه فراخواني و بازشناسي محاسبه مي گرديد. نتايج ما برتري شبکه دو لايه را در
بازشناسي چھره نشان مي داد، در شرايطي که لايه اول به جزء چھره غلط در بيشتر آزمايش ھا ميل
مي کرد، لايه دوم با داشتن اطلاعات ارتباط بين اجزاء چھره به جزء چھره ھدف ميل مي کرد.از
طريق اين شبيه سازي ھا ما دريافتيم که يکي از نقش ھاي سلول ھاي چھره وارد کرد ھويت در
شبکه است که اين کار با ارتباط برقرار کردن بين اجزاء يک محرک ترکيبي ھمچون چھره انجام
مي گيرد. ما پيشنھاد مي کنيم اين ساختار کمک به نمايان ساختن تغييرات کوچک در محرک مي
کند.
يک آزمايش سايکو- فيزيک طراحي گرديد که درآن به افراد يک سري چھره از پايگاه داده نشان
داده مي شد. يک نام به ھر کدام از چھره ھا اختصاص پيدا کرده بود. فاز تست از دو قسمت تشکيل
شده بود. در قسمت اول، به افراد يک جزء چھره به تنھايي نشان داده مي شد. در قسمت دوم، از
افراد خواسته مي شد که چھره ھاي کامل را که فقط در جزء قسمت اول فرق داشتند شناسايي کنند.
نتايج آزمايش نشان مي دھد که افراد در شناسايي اجزاي چھره وقتي که در کل چھره ظاھر شده
باشند بھتر ھستند نسبت به وقتي که به تنھايي ظاھر شوند. اين نتيجه ، نتايج شبيه سازي ھاي ما را
نيز تاييد مي کند: اطلاعات درباره ارتباط بين اجزاء چھره کمک به بازشناسي و فراخواني آن جزء
مي کند.
کشور ايتاليا ، و SISSA دانشگاه (Post Graduate Fellowship) اين پروژه با حمايت مالي
Alessandro پروفسور (LIMBO Lab) دو ماه فرصت مطالعاتي اينجانب در آزمايشگاه
انجام پذيرفته است. Treves
١ Identikit Face
٢
مقدمه
چھره جزو مھمترين محرک ھايي است که به سيستم بينايي اعمال مي شود. ثبت ھاي الکترودي
نشان داده است که بعضي از نرونھا به طور اساسي به چھره Macaque از تک نرون ھا در ميمون
جواب مي دھند و به محرک ھاي ديگر پاسخ نمي دھند. اين نرونھا در جلوي قسمت بالايي شيار
٢يافت شده اند. اين سلول ھا براي پاسخ دادن نياز به وجود تمام TE و در ناحيه STS گيجگاھي يا ١
اجزاي صورت را دارند.
از طرفي، نشان داده شده است که بعضي از سلول ھا به تنھا يکي از اجزاي صورت مانند ( چشم
ھا، دھان ،موھا) يا زير مجموعه اي از اجزاء پاسخ مي دھند. اين سلول ھا پاسخ افت کننده اي به
جزء ديگر صورت يا کل صورت دارند. ھر کدام از اين سلول ھا از طريق سيناپس ھا به يکديگر
متصل مي باشند که تشکيل يک شبکه عصبي را مي دھند.
ھدف اين پروژه آناليز اين نکته است که وجود جاذب ھاي ٣ مجزا براي اجزاي صورت مانند
چشم، گوش، بيني و مو در کنار جاذب ھا براي کل صورت چقدر فرآيند ھاي ذخيره سازي و
بازشناسي کل چھره را تسھيل مي سازد. سوال اصلي ديگري که در اينجا مطرح است اين است که
ذخيره سازي اجزاء به صورت جاذب در يک ناحيه کرتکس چقدر به ذخيره سازي و بازيابي يک
حافظه ترکيبي کمک مي کنند. با اين حال قصد اصلي اين پروژه تاکيد بر بازيابي صورت در
مغز براي پاسخ به اين پرسش است . اين کار بوسيله مدلسازي انجام مي پذيرد به اين ترتيب که
شبکه عصبي مورد نظر براي مدلسازي پياده سازي مي شود و نتايج بررسي خواھد شد
شبيه سازي شده است ، از SISSA و ھمکارانش در Treves يکي از مدلھاي مشابه که توسط
شبکه عصبي ماژولار تشکيل شده است که ھر يک از ماژول ھا براي کد کردن و ذخيره سازي يک
از اجزاي صورت استفاده شده اند. در اين شبيه سازي شبکه اي براي سلول ھاي کد کننده کل
صورت يا سلول چھره ٤ در نظر گرفته نشده است و فقط تفاوت در وجود يا نبود اتصالات بين
ماژول ھا درعمل بازشناسي چھره مورد بررسي قرار گرفته است .
١ Superior Temporal Suclus
٢ Cytwarchitectonic area
٣ Attractor
٤ Face cell
٣
ساختار پايان نامه
اين پايان نامه مشتمل بر شش فصل است که توضيح مختصري در مورد محتوي ھر کدام داده
مي شود.
در فصل اول سيستم بينايي انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. مباني بيولوژيکي لازم براي
مدلسازي در اين فصل ذکر شده است. در اين فصل سيستم بينايي از شبکيه تا کرتکس ھاي مختلف
بينايي مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل دوم سلول چھره معرفي شده است. تاريخچه و ويژگي ھاي سلول چھره در اين فصل
بررسي شده است. سلولھاي چھره مبناي اصلي مدلسازي در اين پروژه مي باشند.
در فصل سوم عملکرد شبکه ھاي عصبي در مغز ارائه شده است. انواع مختلف شبکه ھاي
عصبي پايه اي در مغز در اين فصل بررسي شده اند.
در فصل چھارم مدلسازي ارائه شده است. در اين فصل مدلي ساده از کرتکس گيجگاھي ارائه
شده است. با استفاده از اين مدل مزيت محاسباتي سلول چھره نشان داده مي شود.
در فصل پنجم آزمايش سايکوفيزيک معرفي شده است. در اين فصل نقش سلول چھره بوسيله
آزمايش سايکوفيزيک نشان داده شده است.
فصل ششم در بردارنده نتيجه گيري و پيشنھادات براي ادامه کار مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج