گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 260 views
  • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران و ساختمان عملكرد چشمه اتصال در ستونهاي مختلط فولادي پر شده با بتن,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,پروژه کارشناسی ارشد رشته معماری عمران ساختمان,دانلود رایگان پروژه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود رایگان پایان نامه word رشته معماری عمران ساختمان,دانلود پایان نامه و پروژه pdf و word کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,خرید و فروش و انجام پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود پروژه پایان نامه مهندسی ارشد رشته معماری عمران ساختمان,پروژه و پایان نامه ارشد معماری عمران ساختمان,دانلود تحقیق و مقاله کارشناسی ارشد مهندسی معماری عمران ساختمان ,دانلود پایان نامه درباره عملكرد چشمه اتصال در ستونهاي مختلط فولادي پر شده با بتن,دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری عمران ساختمان ,دانلود پروژه و پایان نامه آماده دانشجویی رشته معماری عمران ساختمان


با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران ساختمان عملكرد چشمه اتصال در ستونهاي مختلط فولادي پر شده با بتن رو برای عزیزان دانشجوی رشته معماری عمران و ساختمان قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۱۹ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت پی دی اف PDF هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۵ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

توجه : برای خرید این پروژه و پایان نامه با فرمت تمام متنی word و قابل ویرایش با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی عمران – گرایش سازه
عنوان پایان نامه: عملكرد چشمه اتصال در ستونهاي مختلط فولادي پر شده با بتن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ۱
-۱ مقدمه ۳ -۱
-۲ ستونهاي مركب ۴ -۱
-۳ معرفي پروژه و هدف از انجام آن ۸ -۱
۱۰ CFT فصل دوم : بررسي تاثير عوامل مختلف بر رفتار ستونها
-۱ مقدمه ۱۱ -۲
۱۱ CFT -2 تاثير لاغري و فشردگي مقطع فولادي در ستونهاي -۲
-۳ تاثير محبوس شدگي بتن بر مقاومت و شكل پذيري ۱۶ -۲
-۴ تاثير نوع فولاد مصرفي و بتن پركننده تنشهاي پسماند و اثرات گوشه ايي ۲۱ -۲
۲۴ CFT -5 اثرات خزش و گرفتگي بتن پركنند ستونهاي -۲
۲۸ CFT -6 تاثير نوع اتصالات و چسبندگي بين بتن و فولاد در ستونهاي -۲
دو برابر آتش سوزي ۳۷ CFT -7 بررسي رفتار ستونها -۲
۴۲ CFT -8 ظوابط آيين نامه در طراحي ستونهاي -۲
-۹ نتيجه گيري ۴۹ -۲
۵۱ CFT فصل سوم : برسي چشمه اتصال در ستونهاي فولادي پر شده با بتن
-۱ مقدمه ۵۲ -۳
۵۳ CFT شكل به ستون H -2 مدلسازي اتصال تير -۳
۶۲ CFT -3 فلسفه طراحي وتحليل تئوريك انواع اتصالهاي ستونهاي -۳
-۴ مدل سازي و انجام تحليل هاي عددي ۷۰ -۳
-۵ مشخصات هندسي مدلهاي ساخته شده ۷۳ -۳
ز
-۶ بارگذاري اعمال شده بر مدلهاي ساخته شده ۸۱ -۳
-۷ مطالعه موردي بر روي مدلهاي ساخته شده بر اساس خروجي هاي گرفته شده از -۳
ANSYS نرم افزار
۸۳
-۸ صحت سنجي ۱۴۱ -۳
-۹ برسي ترك و گسيختگي بتن در مدلهاي ساخته شده ۱۴۲ -۳
CFT -10 مقايسه اثر سخت كننده هاي مختلف بر روي چشمه اتصال ستون -۳
ANSYS براساس نتا يج خروجي هاي
۱۵۷
بر اساس CFT -11 مقايسه اثر برشگير بر روي عملكرد چشمه اتصال ستونهاي -۳
ANSYS نتا يج خروجي هاي
۱۶۴
-۱۲ مقايسه اثر بارهاي فشاري اوليه وارد بر ستون بر روي عملكرد چشمه اتصال -۳
ANSYS بر اساس نتا يج خروجي هاي CFT ستون
۱۶۷
-۱ فصل چهارم : نتيجه گيري ۱۷۳ -۴
-۱ نتيجه گيري ۱۷۴ -۴
۲پيشنهادات براي تحقيقات بيشتر: ۱۷۴ -۴
منابع ۱۷۶
ح
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
بر اساس شرايط تكيه گاهي ونحوه ساخت مقطع ۱۴ . -۱-۲ مقادير پيشنهادي براي
-۲-۲ مقايسه نسبت نتايج آزمايش به روابط تئوريكي ۱۸
-۳-۲ ميانگين تنشهاي پسماند اندازه گيري شده ۲۲
-۴-۲ مشخصات نمونه هاي آزمايشي ۳۲
-۵-۲ اثرعمل آوري بتن بر افزايش مقاومت چسبندگي ۳۴
-۶-۲ مقايسه مقاومت در برابر آتش مقاطع مدور و مربعي ستونهاي ۴۱
-۷-۲ مقايسه مقاومت در برابر آتش انواع مقاطع ۴۱
-۱-۳ خصوصيات مصالح فولاد ۶۱
-۲-۳ نحوه نامگذاري نمونه ها ۷۲
۷۴ ۱-۵- -۳-۳ مشخصات هندسي مدلهاي – ۳
۷۵ ۲-۵- -۴-۳ مشخصات هندسي مدلهاي – ۳
۷۶ ۳-۵- -۵-۳ مشخصات هندسي مدلهاي – ۳
۷۷ ۴-۵- -۶-۳ مشخصات هندسي مدلهاي – ۳
۷۸ ۵-۵- -۷-۳ مشخصات هندسي مدلهاي – ۳
۷۹ ۶-۵- -۸-۳ مشخصات هندسي مدلهاي – ۳
۸۰ ۷-۵- -۹-۳ مشخصات هندسي مدلهاي ۳
ط
فهرست شكل ها
عنوان شماره صفحه
۴ CFT در چين با ستونهاي SEGA Plaza -1-1 ساختمان
فولادي محبوس شده در بتن ۵ CFT -2-1 نمونه هائي از ستونهاي
-۳-۱ نمونه هائي از مقاطع معمول ستونهاي فولادي پر شده با بتن ۶
با استفاده از پمپ بتن ۷ CFT -4-1 نحوة اجراي ساختمانهاي با ستون
۱۲ CFT كمانش موضعي در ستونهاي (b) ، ناپايداري كلي (a) -1-2
-۲-۲ توزيع تنش دو محوري در جدار فولادي ۱۳
مدل نوارهاي باريك ۱۳ (b) . عرض مؤثر در كمانش موضعي مقاطع چهار گوش (a) -3-2
-۴-۲ نحوه خرابي مقاطع چهار گوش با سخت كننده و بدون سخت كننده ۱۴
در باركذاري لرزه اي ۱۶ CFT با SRC -5-2 مقايسه
۱۸ Tomii -6-2 مدل بتن محدود شده
-۷-۲ فرم عمومي منحني تنش-كرنش بتن محبوس ۱۹
-۸-۲ مدل فرضي براي تنشهاي پسماند ناشي از جوش ۲۲
-۹-۲ توزيع فرضي تنشهاي پسماند خط جوش ۲۳
-۱۰-۲ خواص مصالح اندازه گيري شده در مقاطع چهار گوش واثرات گوشه اي ۲۳
-۱۱-۲ مقايسه منحنيهاي لنگر- انحناء ثبت شده با مطالعات پارامتريكي ۲۴
-۱۲-۲ مقايسه منحني هاي اندركنش بار- لنگر براي فولاد با مقاومت زياد و متوسط ۲۴
-۱۳-۲ نمونه آزمايشي بار- كوتاه شدگي ۲۵
۲۶ CFT ميانگين كرنش كل براي ستونهاي (b) ميانگين كرنش ناشي از افت و (a) -14-2
ومدل ازمايشگاهي ۲۷ ACI -15-2 مقايسه افت وخزش مدل
ي
-۱۶-۲ استفاده از صفحه سخت كننده در اتصال تير به ستون ۲۸
۲۹ CFT -17-2 انواع اتصالات در ستونهاي
۲۹ CFT -18-2 بكارگيري اتصال برشي گل ميخ در ستونهاي
-۱۹-۲ نقاط بحراني تنشهاي چسبندگي در نمونه طراحي شده قاب ۶ طبقه ۳۰
درپاي ستون ۳۰ (b) در اتصال مهار (a) -20-2 جزئيات تنش چسبندگي در نقاط بحراني
-۲۱-۲ اثر ابعاد بر مقاومت چسبندگي ۳۳
-۲۲-۲ اثر سن بر مقاومت چسبندگي ۳۳
نتايج حاصل از تحليل براي ارزيابي تنش چسبندگي بين سطح تماس ۳۵ (b) نمونه مورد بررسي (a) -23-2
مدلهاي پيشنهاد شده براي تنشهاي چسبندگي ۳۶ a, b -24-2
-۲۵-۲ استفاده از برشگير براي افزايش باربري در سطح بتن ۳۷
در برابر آتش سوزي ۳۸ CFT -26-2 نحوه خرابي ستون
۴۰ CFT -27-2 تاثير عوامل مختلف بر مقاومت در برابر آتش ستونهاي
۵۴ solid -1-3 : نماي كلي المان ۶۵
-۲-۳ سطح گسيختگي بتن ۵۵
۵۶ contact -3-3 نماي كلي اين المان
۵۷ Contact -4-3 رفتارالمانهاي
۵۸ Solid -5-3 شكل كلي المان ۴۵
-۶-۳ منحني تنش كرنش فولاد ۵۹
-۷-۳ منحني تنش كرنش بتن ۵۹
-۸-۳ نمايش نيروهاي چشمه اتصال ۶۴
-۹-۳ جزييات اجرايي چشمه اتصال ۶۵
شكل به ستون مركب ۶۶ H -10-3 نمايي از اتصال مستقيم تير
ك
-۱۱-۳ نماي اتصال صلب با استفاده از ورق بالاسري و پايين سري ۶۶
-۱۲-۳ نماي اتصال صلب با استفاده از تقويت بال ستون در ناحيه اتصال ۶۸
-۱۳-۳ ترسيمه كلي ازتغيير شكل قوطي فلزي و ورق انتهايي ۶۹
-۱۴-۳ نحوهء بارگذاري تناوبي روي مدلها ۸۱
شكل ۹۰ T -15-3 نماي كلي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با استفاده ازسخت كننده
شكل ۹۰ T -16-3 مقطع عرضي المان بندي شده اتصال تير به قوطي فلزي به همراه برشكير وسخت كننده
۹۱ TSt4-C4L3P -17-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱
۹۱ TSt4-C4L3P -18-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۲
۹۱ TSt4-C4L3P -19-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
۹۲ TSt4-C4L3P -20-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۴
۹۲ TSt4-C4L3P -21-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۵
۹۲ TSt4-C4L3P -22-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۶
۹۳ TSt4-C4L3P -23-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۷
۹۳ TSt4-C4L3P -24-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۹۳ TSt4-C4L3P -25-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۹
۹۴ TSt4-C4L3P -26-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۰
۹۴ TSt4-C4L3P -27-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۱
۹۴ TSt4-C4L3P -28-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۲
۹۵ TSt4-C4L3P -29-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۳
۹۵ TSt4-C4L3P -30-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۴
۹۵ TSt4-C4L3P -31-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۵
۱۰۰ TSt4-C4L0P -32-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
ل
۱۰۰ TSt4-C4L1P -33-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۰۰ TSt4-C4L2P -34-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۰۱ TSt4-C4L3P -35-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۰۱ TSt4-C4L4P -36-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۰۱ TSt4-C4L5P -37-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۰۲ TSt4-C4L6P -38-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۰۲ TSt4-C4L7P -39-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۰۲ TSt4-C4L8P -40-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
-۴۱-۳ نماي كلي المان بندي شده اتصال مستقيم تير به ستون مركب ۱۰۹
-۴۲-۳ مقطع عرضي المان بندي شده اتصال مستقيم تير به ستون مركب ۱۰۹
-۴۳-۳ نماي كلي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با استفاده از سخت كننده بال ۱۱۰
-۴۴-۳ مقطع عرضي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با استفاده از سخت كننده بال ۱۱۰
-۴۵-۳ نماي كلي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با استفاده از سخت كننده جان ۱۱۱
-۴۶-۳ مقطع عرضي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با استفاده از سخت كننده جان ۱۱۱
۱۱۲ TSv4-C4L2P -47-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۱۲ TSw4-C4L2P -48-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۱۲ TSf4-C4L2P -49-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۱۳ TS0 -C4L2P -50-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۱۳ TSv4-C4L3P -51-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۷
۱۱۳ TSw4-C4L3P -52-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
۱۱۴ TSv4-C4L3P -53-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۰
۱۱۴ TSw4-C4L3P -54-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
م
۱۱۴ TSf4-C4L3P -55-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
۱۱۵ TSf4-C4L3P -56-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۴
-۵۷-۳ نماي كلي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با اسفاده ازورق مضاعف ۱۱۹
-۵۸-۳ مقطع عرضي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با استفاده ازازورق مضاعف ۱۱۹
-۵۹-۳ نماي كلي المان بندي شده اتصال تير به ستون بااستفاده ازورق بالا سري وپايين سري ۱۲۰
-۶۰-۳ مقطع عرضي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با ورق بالاسري وپايين سري ۱۲۰
۱۲۱ TSj-C4L5P -61-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۲۱ TSD-C4L3P -62-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۲۱ TSD-C4L3P -63-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
شكل ۱۲۵ T -64-3 نماي كلي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با اسفاده ۶ عدد سخت كننده
شكل ۱۲۵ T -65-3 مقطع عرضي المان بندي شده اتصال تير به ستون مركب با ۶ عدد سخت كننده
۱۲۶ TSt6-C4L2P 66-3 – توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۲۶ TSt6-C4L3P -67-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۲۶ TSt6-C4L3P -68-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۴
۱۲۷ TSt6-C4L3P 69-3 – توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
۱۲۷ TSt6-C4L3P -70-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۲٫۵
شكل ۸عددبرشگير ۱۳۳ T -71-3 مقطع عرضي المان بندي شده اتصال تير به ستون با ۴ عدد سخت كننده
شكل ۸عددبرشگير ۱۳۳ T -72-3 مقطع عرضي المان بندي شده قوطي فلزي با ۴ عدد سخت كننده
۱۳۴ TSt4-C8L2P -73-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۰
۱۳۴ TSt4-C8L2P -74-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۱
۱۳۴ TSt4-C8L2P -75-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۲
۱۳۵ TSt4-C8L2P -76-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۵
ن
۱۳۵ TSt4-C8L2P -77-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۴
۱۳۵ TSt4-C8L2P -78-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
۱۳۶ TSt4-C8L7P -79-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
شكل بدون برشگير ۱۳۹ T -80-3 مقطع عرضي المان بندي شده اتصال تير به ستون با ۴ عدد سخت كننده
شكل بدون برشگير ۱۳۹ T -81-3 مقطع عرضي المان بندي شده قوطي فلزي با ۴ عدد سخت كننده
۱۴۰ TSt4-C0L2P -82-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۴۰ TSt4-C0L3P -83-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۴۰ ts3 -Korea sample -84-3 توزيع تنش و چرخه هيسترزيس مدل
۱۴۱ ANSYS -85-3 مقايسه منحني چرخهء مدل ساخته شده در آزمايشگاه با مدل ساخته شده با برنامه
۱۴۸ TSt4-C4L3P -86-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۵ بارگذاري در مدل ۸
۱۴۸ TSt4-C4L3P -87-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در ۱۵ مرحله بارگذاري در مدل ۸
۱۴۹ TSw4-C4L2P -88-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۳ بارگذاري در مدل ۸
۱۴۹ TSw4-C4L2P -89-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۵ بارگذاري در مدل ۸
۱۵۰ TSf4-C4L3P -90-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۲ بارگذاري در مدل ۴
۱۵۰ TSf4-C4L3P -91-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۵ بارگذاري در مدل ۴
۱۵۱ TS0-C4L2P -92-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۱ بارگذاري در مدل ۸
۱۵۱ TS0-C4L2P -93-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۲ بارگذاري در مدل ۸
۱۵۲ TSj-C4L5P -94-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۲ بارگذاري در مدل ۸
۱۵۲ TSj-C4L5P -95-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۵ بارگذاري در مدل ۸
۱۵۳ TSD-C4L3P -96-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۳ بارگذاري در مدل ۸
۱۵۳ TSD-C4L3P -97-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۴ بارگذاري در مدل ۸
۱۵۴ TSt6-C4L3P -98-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۶ بارگذاري در مدل ۳
س
۱۵۴ TSt6-C4L3P -99-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۱۵ بارگذاري در مدل ۳
۱۵۵ TSt4-C8L7P -100-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۸ بارگذاري در مدل ۳
۱۵۵ TSt4-C8L7P -101-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۲۰ بارگذاري در مدل ۳
۱۵۶ TSt4-C0L3P -102-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۳ بارگذاري در مدل ۸
۱۵۶ TSt4-C0L3P -103-3 ترسيمه شكست وترك در بتن در مرحله ۱۱ بارگذاري در مدل ۸
۱۶۱ TS0-C4L2P -104-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۶۱ TSf-C4L3P -105-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۴
۱۶۱ TSw4-C4L2P 106-3 – منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۶۲ TSj-C4L5P -107-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۶۲ TSD-C4L3P -108-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۶۲ TSt4-C4L2P -109-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۶۳ TSt6-C4L3P -110-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
-۱۱۱-۳ مقايسه منحني هاي پوش اتصال تير به ستون مركب با سخت كنندهاي مختلف ۱۶۳
۱۶۵ TSt4-C4L3P -112-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۶۵ TSt4-C8L7P -113-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
۱۶۶ TSt4-C0L2P -114-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
-۱۱۵-۳ مقايسه منحني هاي پوش اتصال تير به ستون مركب با وجود يا عدم وجود برشگير ۱۶۶
۱۷۰ TSt4-C4L3P 116-3 – منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۱
۱۷۰ TSt4-C4L3P -117-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۳
۱۷۰ TSt4-C4L3P -118-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۴
۱۷۱ TSt4-C4L3P -119-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۸
۱۷۱ TSt4-C4L3P -120-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۰
ع
۱۷۱ TSt4-C4L3P -121-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۲
۱۷۲ TSt4-C4L3P -122-3 منحني پوش و چرخه هيسترزيس مدل ۱۵
-۱۲۳-۳ مقايسه منحني هاي پوش اتصال تير به ستون مركب با وجود بارهاي فشاري وارد بر ستون ۱۷۲
۱
چكيده:
به دليل آنكه فوايد قايل ملاحظه اي دارند از جمله عدم نياز به قالب بندي ,مقاومت و CFT ستونهاي
مناسب با حجم و وزن كمتر نسبت به ستونهاي بتن آرمه ,شكل پذيري وجذب انرژي بيشتر ,مقاوم در برابر
ضربه وآتش سوزي ,اقتصادي بودن براي اجزاي فشاري ,تغيير شكلهاي كوچكتر در مقايسه با اجزاي فولادي.
به طور وسيعي در ساختمانهاي بلند مرتبه ,پلها , اسكله ها مورد استفاده قرار مي گيرد . از جمله مسايل
اتصالات بكار رفته در اين ستونها و استفاده از برشگيرها و سخت CFT تعيين كننده در مورد ستونهاي
كنندهاي خارجي در اين ستونها مي باشد. اتصالات و سخت كننده هاي بكار رفته بايد به گونه اي باشند كه
فولاد وبتن تواماً در باربري وميزان جذب انرژي مشاركت كنند. در اين پايان نامه عملكرد چشمه اتصال در
برسي مي شود كه به قرار زير مي باشد. تاثير بارمحوري ( CFT) ستونهاي مختلط فولادي پرشده با بتن
اوليه وارد بر ستون مركب و نقش انواع مختلف تكيه گاههاي جانبي بر عملكرد اتصال, انواع مختلف اتصال
بر عملكرد اتصال ,تاثير انواع مختلف سخت كنندهاي خارجي و داخلي CFT شكل به ستون H گيردار تير
با ۴ عدد سخت كننده CFT شكل به ستون H (برشكير)بر عملكرد اتصال. اتصال پيشنهاد شده اتصال تير
شكل وداراي ۸ عدد برشگير در ناحيه تماس قوطي فولادي به هسته بتني به صورت متقارن مي باشد.كه T
در اين اتصال مفصل پلاستيك مي توا ند در فاصله اي دورتر از اتصال تشكيل شود و اجزاي اتصال در
وضيعت الاستيك باقي مي ماند وخرابي در تير ودر خارج از محدوده اتصال تشكيل مي شود. ميزان جذب
انرژي وشكل پذيري اتصال افزايش يافته و به علت توزيع منا سب تنش در هسته بتني به سبب وجود
برشگيرمحصوربودن جدار فولادي در تغيير شكل هاي بزرگ ميسر مي شود و كمانش كلي وموضعي آنرا به
تعويق مي اندازد. در انتخاب مقاطع سعي شده است اتصال با ابعاد واقعي و ظرفيت تمام مقطع ساخته شود
۲
براي نسبت ضخا مت جداره به بعد مقطع ارضا شود. براي انجام ACI وتوصيه هاي آيين نامه ۳۱۸
استفاده شده ومقايسه اي كه بين نتايج تحليلي ونمونهاي ANSYS مدلسازي و تحلييلها از نرم افزار ۱۱
آزمايشگاهي صورت گرفته حاكي از دقت مناسب مدلسازي عناصر محدود مي باشد.
۳
-۱-۱ مقدمه
۱ درطراحي و اجراي سازه ها به عنوان (CFT) درسالهاي اخير استفاده از ستونهاي فولادي پرشده با بتن
يك عضو اصلي سازه در سازه هايي نظير ساختمانهاي بلند، پلها، اسكله ها و نظاير آن رواج پيدا كرده است.
علت اين امر مزاياي فراواني است كه اين ستونها نسبت به ستونهاي بتن آرمه و فولادي معمولي دارند. برخي
از اين مزايا به شرح زيرند:
عدم نياز به قالب بندي بتن .
مقاومت مناسب با حجم و وزن كمتر نسبت به ستونهاي بتن آرمه .
شكل پذيري و جذب انرژي بيشتر نسبت به ستونهاي بتن مسلح به دليل محبوس بودن هسته .
بتني در جدار فولادي
اقتصادي بودن براي اجزاي فشاري نسبت به ستونهاي فولادي تغيير شكلهاي كوچكتر در مقايسه با .
اجزاي فولادي
از اواسط قرن بيستم به بعد محققين زيادي بر روي رفتار اينگونه مقاطع در شرايط مختلف كار كرده اند.
بيشتر اين تحقيقات در كشورهايي چون ژاپن، ايالات متحده، چين و استراليا متمركز به انجام رسيده است.
۱ Concrete filled steel tube columns
۴
با توجه به قابليت هاي بالا در حال حاضر ساختمانهاي بلند مرتبه زيادي با اين سيستم ساخته شده اند كه
از آن جمله مي توان به ساختمان هيوگو دركوبه ژاپن، گيت وي در ايالات متحده، ساختمان ۷۶ طبقه
۱)، ساختمان ۵۵ طبقه ميلنيوم در استراليا و ساختمان بانك چين در – در چين (شكل ۱ SEG Plaza
هنگ كنگ اشاره داشت. ساختمان اخير با ارتفاع ۳۷۰ متر يكي از ۲۰ ساختمان بلند جهان در حال حاضر
مي باشد.
[۱]CFT در چين با ستونهاي SEG Plaza 1 ) ساختمان – شكل( ۱
-۲-۱ ستونهاي مركب
۵
استفاده از مقطع فولاديِ تنها در سازه هاي بزرگ، غير اقتصادي و داراي مقاومت پايين در برابر آتش سوزي،
همچنين داراي تغيير شكلهاي بزرگ در بارگذاري جانبي است. از سوي ديگر مقطع بتن آرمه داراي وزن و
حجم زياد، زمان طولاني ساخت، افت زياد مقاومت در بارگذاري لرزه اي مي باشد، در صورتيكه استفاده توأم
از اين دو مصالح با طرحي مناسب مي تواند جوابگوي بسياري از نيازهاي مهندسي سازه باشد.
بطور كلي ستونهاي مركب بر دو نوع مي باشند:
-۱ ستونهاي فولادي محبوس شده در بتن.
-۲ ستونهاي فولادي پر شده با بتن.
هر دو نوع اين ستونها اشكال متنوعي دارند. قسمت بتني در هردو حالت مي تواند مسلح يا غير مسلح باشد.
-۱-۲-۱ ستونهاي فولادي محبوس در بتن
استفاده از ستونهاي نوع اول نخستين بار در ساختمانهايي در پيتزبورگ در سال ۱۸۹۸ انجام شد. در اين
ساختمان تنها به منظور افزايش زمان مقاومت سازه در برابر آتش از پوسته بتني بر روي عضو فولادي
۲) نمونه هايي از ستونهاي فولادي محبوس شده در – در شكل ( ۱ .(Moore-1988[ استفاده شده است ([ ۲
بتن نشان داده شده اند. اينگونه مقاطع مقاومت بالايي در برابر آتش سوزي داشته و بعلت محبوس بودن
كامل پروفيل فولادي، از كمانش كلي و موضعي آن جلوگيري مي شود. براي اجراي اينگونه ستونها ابتدا
مانند ساختمانهاي فولادي اسكلت فلزي بنا شده سپس بترتيب عمليات آرماتور گذاري و قالب بندي و بتن
ريزي صورت مي گيرد. از معايب عمده اين مقاطع اجراي مشكل، سهم باربري كم بتن و نياز به تقويت بتن
براي بارگذاريهاي با خروج از مركزيتهاي جزئي است.
۶
-۲-۲-۱ ستونهاي فولادي پرشده با بتن
بعلت حذف مشكلات اجرايي و اقتصادي بودن، همچنين CFT ازسال ۱۹۵۰ به بعد نوع دوم ستونهاي مركب
رفتار مناسبتر در بارگذاريهاي مختلف، كاربرد بيشتري نسبت به ستونهاي نوع اول پيدا كردند [ ۳]. شكل
۳-۱ ) نشان دهنده نمونه هاي رايج از اين نوع مقاطع است. چنانكه مشاهده مي شود، در مقاطع چهار گوش )
با جوش دادن صفحات سخت كننده و نيز برشگيرها مي توان از كمانش موضعي درميانه وجوه جدار فولادي
جلوگيري كرد و بر ظرفيت بار بري مقطع افزود.
[ فولادي محبوس. شده در بتن[ ۴ CFT. 2) نمونه هائي از ستونهاي – شكل( ۱
۷
[ ۳) نمونه هائي از مقاطع معمول ستونهاي فولادي پر شده با بتن[ ۴ – شكل( ۱
مشاهده مي شود [ ۴]. در اين روش پس از تعبية CFT 4) طرحي از اجراي رايج ستونهاي – در شكل ( ۱
اتصالات تير به ستون در تراز طبقات، از ظرفيت باربري مقطع فولادي ستون بهره گرفته و كل اسكلت سازه
را كه اغلب داراي تيرهاي فولادي است بنا شده ودر نهايت با پمپ بتنِ با كارائي بالا، چند طبقه يكجا پر از
بتن مي شود. به منظور مقابله با فشار هيدرواستاتيكي بتن تَر ۱ بر جدار فولادي، در مرحلة ساخت از مهار
هائي مطابق شكل بهره مي گيرند.
۸
.[ با استفاده از پمپ بتن[ ۴ CFT 4) نحوة اجراي ساختمانهاي با ستون – شكل( ۱
و كاربرد آن ها CFT -1-2-2-1 مزاياي ستون هاي
سيستم سازهاي مختلط به علت اثر مركب و دوگانه بتن و فولاد از مزاياي دو ماده بهره مي برند و هر يك از
دو ماده مي توانند معايب يكديگر را تا حدي بهبود بخشند. با توجه به هزينه نسبي كمتر بتن (به ويژه براي
مقاطع تحت فشار) با فولاد، سازه هاي مختلط در مقايسه با سازه هاي فلزي مقرون به صرفه تر هستند. علاوه
بر اين با توجه به اينكه ديواره فولادي مي تواند به عنوان قالب بتن ريزي مورد استفاده قرارگيرد، بخشي از
هزينه هاي اجرايي نيز كاسته مي شود.
وجود هسته بتني سبب جلوگيري از كمانش موضعي ديواره فلزي مي شود. از سوي CFT در ستون هاي
ديگر محصوربودن هسته بتني توسط جداره فولادي سبب بهبود رفتار بتن در ناحيه مفصل پلاستيك
مي شود.


راهنمای خرید فایل از سایت :
برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .


عتیقه زیرخاکی گنج