گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

رادار وسیله ای است برای جمع آوری اطلاعات از اشیا یا هدف های محیط به ویژه در فواصل دور که در آن از تجزیه و تحلیل امواج الکترومغناطیس برگشتی، فاصله، ابعاد، سرعت و بسیاری از خواص هدف موردنظر تعیین می شود . بطور کلی رادار شامل یک فرستنده و یک گیرنده و یک یا چند آنتن است ….
از جمله منابع تولید توان در فرستنده هاي رادار، لامپ هاي ماکروویوي می باشند. لامپ هاي تریود و پنتود
را نمی توان در فرکانس هاي ریز موج براي تولید یا تقویت سیگنال ها بکار برد. در این لامپ ها زمان گذر
یا زمان انتقال الکترون ها، یعنی زمان لازم براي رسیدن الکترون ها از کاتد به آند، باید خیلی کمتر از زمان
تناوب نوسانات باشد. در فرکانس هاي ریز موج چنین شرطی صادق نیست.
۱۰ پتانسیل آند GHz 10 ثانیه است. در فرکانس ریز موج نظیر – زمان گذر در لامپ هاي معمولی در حدود ۸
در این مدت زمان ۱۰۰ مرتبه تغییر علامت خواهد داد ( زمان گذر صد برابر پریود نوسانات است ). در چنین
شرایطی میدان پتانسیل بین الکترون ها در یک نیم سیکل دیگر همین انرژي را به پرتو باز می گرداند…


عتیقه زیرخاکی گنج