گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 290 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۵    کد محصول : ۱۴۵۵۲    حجم فایل : ۳۶۷۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch

عنوان پایان نامه: طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق
فصل دوم: مجتمع پتروشیمی اروند در یک نگاه
۱-۲) مقدمه
۲-۲) کارخانه کلر آلکالی
۳-۲) کارخانه اتیلن دی کلراید/ وینیل کلرید مونومر (EDC / VMC)
۴-۲) کارخانه PVC
۵-۲) دریاچه نمک
۶-۲) واحد تغلیظ اسید سولفوریک
۷-۲) واحد تولید اکسیژن
۸-۲) معرفی واحدهای مختلف کارخانه EDC / VMC
فصل سوم: تاریخچه پینچ
۱-۳) مقدمه
۲-۳) تاریخچه پینچ
فصل چهارم: سلسله مراتب طراحی فرآیند
۱-۴) مقدمه
۲-۴) سلسله مراتب طراحی فرآیند و نمودار پیازی
۳-۴) هدف گذاری انرژی
۴-۴) منحنی های ترکیبی
۵-۴) اصول پینچ
۶-۴) جدول الگوریتمی مسأله
۱-۶-۴) ایجاد دماهای اینتروال
۲-۶-۴) تعیین آنتالپی هر اینتروال
۳-۶-۴) آنالیز آبشاری
۷-۴) انتخاب یوتیلیتی
۸-۴) نیازهای گرمایی و سرمایی می نیمم
۹-۴) بررسی قانون اول
۱۰-۴) دمای پینچ
۱۱-۴) ارتباط می نیمم گرما و سرمای مورد نیاز قانون اول
۱۲-۴) طراحی شبکه مبدل های حرارتی
۱۳-۴) رسم نمودار شبکه
۱۴-۴) تقسیم جریانها
فصل پنجم: مقدمه ای بر انتگراسیون فرآیند
۱-۵) مفهوم انتگراسیون فرآیند
۲-۵) کاربردهای انتگراسیون فرآیندها
۳-۵) مزایای استفاده از انتگراسیون فرآیندها
۴-۵) دامنه کاربردهای انتگراسیون فرآیندها
۶-۵) روش شناسی انتگراسیون فرآیندها
فصل ششم: بهینه سازی فرآیند با Aspen Pinch
۱-۶) مقدمه
۲-۶) Aspen Pinch برای تحلیل انرژی
۳-۶) Aspen Pinch در بهینه سازی فرآیند
۴-۶) Aspen Pinch برای طراحی واحدهای پشتیبانی
۵-۶) Aspen Pinch برای طراحی و تحلیل شبکه مبدل ها
۶-۶) Aspen Pinch برای تحلیل کلی سایت
۷-۶) Aspen Pinch در یکپارچه سازی دبی کاری
فصل هفتم: روشهای طراحی شبکه مبدل های حرارتی
۱-۷) مقدمه
۲-۷) هدف یابی در طراحی پروژه ها
۳-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۳-۷) هدف گذاری براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۱-۳-۷) محاسبه راندمان سطح شبکه
۲-۱-۳-۷) محاسبه سطح هدف برای مقادیر مختلف انرژی
۳-۱-۳-۷) رسم منحنی
۴-۱-۳-۷) برآورد هزینه های سرمایه گذاری و ذخیره سازی انرژی
۵-۱-۳-۷) محاسبه دلتای T می نیمم هدف
۲-۳-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۲-۳-۷) برقراری اهداف
۲-۲-۳-۷) استفاده تحلیل مسأله باقیمانده برای طراحی شبکه مورد نظر
۳-۲-۳-۷) پذیرش مبدل های حرارتی مناسب
۴-۲-۳-۷) تشکیل منحنی نیروی محرکه
۵-۲-۳-۷) بهبود مبدل های نامناسب به وسیله تغییر مکان بر روی DFA
۶-۲-۳-۷) ارتباط دادن جریان های باقیمانده
۷-۲-۳-۷) کامل نمودن طراحی و بهینه نمودن آن برای رسیدن به شبکه مبدل های حرارتی طراحی شده نهایی
۴-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۱-۴-۷) اهمیت بررسی افت فشار در شبکه مبدل های حرارتی
۱-۱-۴-۷) روابط افت فشار برای مبدل های پوسته و لوله ای
۲-۱-۴-۷) محاسبه حداقل سطح مورد نیاز شبکه بر مبنای افت فشارهای مجاز
۲-۴-۷) هدف گذاری شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۳-۴-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۱-۳-۴-۷) تحلیل مسأله باقیمانده براساس افت فشار ثابت
۵-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی به منظور رفع گلوگاههای حاصل از افزایش ظرفیت
۶-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت با توجه به افت فشار مجاز جریان ها
۱-۶-۷) مقدمه
۲-۶-۷) هدف گذاری توسط روش متداول پینچ
۳-۶-۷) رابطه افت فشار، ضریب انتقال حرارت و سطح تبادل حرارت مبدل
۴-۶-۷) هدف گذاری سطح بر مبنای افت فشار ثابت
۵-۶-۷) هدف گذاری با ملاحظات تفاوت ضرایب انتقال حرارت جریان ها
۶-۶-۷) روش جدید هدف گذاری بر مبنای ضرایب انتقال حرارت متفاوت و افت فشار مجاز
فصل هشتم: نحوه حل مسأله
۱-۸) صورت مسأله
۲-۸) مشخصات نرم افزار، Default و مفروضات
۱-۲-۸) مقدمه
۲-۲-۸) معرفی نرم افزار به همراه مشخصات آن
۳-۸) نحوه حل مسأله
۴-۸) جزئیات حل مسأله با نرم افزار
فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۹) نتیجه گیری
۲-۹) پیشنهادات
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای خرید و دانلود تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۸    کد محصول : ۱۵۰۷۳    حجم فایل : ۷۶۲۷ کیلوبایت   .
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی شیمی جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرآیند شیرین سازی گازها

عنوان پایان نامه: بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین بجای DEA در فرآیند شیرین سازی گازها

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول:
۱-۱) مقدمه
۲-۱) انتخاب فرآیند
۳-۱) اصول جذب
۴-۱) انواع گازها
۵-۱) تاریخچه کاربرد روش های تصفیه گاز
۶-۱) سیستم های فرآورشی تصفیه گاز با آمین
۷-۱) کیفیت استاندارد گاز شیرین

فصل دوم:
۱-۲) معرفی آلکانول آمین ها
۲-۲) شیمی پایه
۳-۲) انتخاب محلول فرآیند
۱-۳-۲) منو اتانول آمین (MEA)
۲-۳-۲) ترکیبات منو اتانول آمین – گلیکول
۳-۳-۲) دی اتانول آمین (DEA)
۴-۳-۲) دی گلیکول آمین (DGA)
۵-۳-۲) دی ایزوپروپانول آمین (DIPA)
۶-۳-۲) متیل دی اتانول آمین (MDEA)
۷-۳-۲) آمین های ترکیبی
۴-۲) غلظت آمین
۵-۲) سیستم های جریان
۱-۵-۲) طرح جریان اساسی
۲-۵-۲) شستشوی آبی برای بازیافت آمین
۳-۵-۲) چرخه های چند جریانی
۴-۵-۲) جذب همزمان
۶-۲) تعادل محلول آمین با گازهای اسیدی
۷-۲) فشارهای بخار محلول آمین
۸-۲) گرمای واکنش
۹-۲) کارخانه های آلکانول آمین ها
۱-۹-۲) منو اتانول آمین (MEA)
۲-۹-۲) دی اتانول آمین (DEA)
۳-۹-۲) دی گلیکول آمین (DGA)
۴-۹-۲) متیل دی اتانول آمین (MDEA) و آمین های ترکیبی
۵-۹-۲) دی ایزوپروپانول آمین (DIPA)
۱۰-۲) حذف گوگرد معدنی توسط محلول های آمینه

فصل سوم:
۱-۳) استفاده از آمونیاک جهت دفع گازهای اسیدی (H2S, CO2)
۱-۱-۳) فرآیند Still otto
۲-۱-۳) فرآیند Krupp wilputte
۳-۱-۳) فرآیند DIAMOX
۲-۳) محلول های نمک قلیایی برای جداسازی گازهای اسیدی
۱-۲-۳) فرآیند کربنات پتاسیم داغ (Benfield)
۲-۲-۳) فرآیند Catacarb
۳-۲-۳) فرآیند Flexorb HP
۴-۲-۳) فرآیند Giammarco – Vetrocoke
۵-۲-۳) جذب دی اکسید کربن در محلول های کربنات قلیایی
۶-۲-۳) فرآیند Seaboard
۷-۲-۳) فرآیند Vacum Carbonate
۸-۲-۳) فرآیند Vacasulf
۹-۲-۳) فرآیند فسفات تری پتاسیم
۱۰-۲-۳) فرآیند فنولیت سدیم
۱۱-۲-۳) فرآیند Alkacid
۱۲-۲-۳) فرآیند Caustic Wash
۳-۳) فرآیندهای محلول فیزیکی ساده
۱-۳-۳) فرآیند محلول Flure
۲-۳-۳) فرآیند selexol
۳-۳-۳) فرآیند Sepasolv MPE
۴-۳-۳) فرآیند Purisol
۵-۳-۳) فرآیند Rectisol
۶-۳-۳) فرآیند Ifpexol
۴-۳) فرآیندهای با ترکیب حلال فیزیکی و شیمیایی
۱-۴-۳) فرآیند Amisol
۲-۴-۳) فرآیند Selefining

فصل چهارم:
۱-۴) مقدمه
۲-۴) مدل سازی و شبیه سازی فرآیند
۳-۴) معرفی بخش هایی از قابلیت های شبیه ساز به کاربرده شده
۱-۳-۴) محیط های اصلی Hysys
۲-۳-۴) عناصر داخلی Hysys
۳-۳-۴) شرح مختصری از طرز کار با نرم افزار Hysys
۴-۴) شبیه سازی فرآیند شیرین سازی گاز با حلال (DEA)
۵-۴) جایگزینی متیل دی اتانول آمین (MDEA) به جای DEA در فرآیند شیرین سازی گاز
۶-۴) استفاده از ترکیب MDEA و DEA به جای DEA در فرآیند
۷-۴) استفاده از ترکیب MDEA و MEA به جای DEA در فرآیند
۸-۴) مقایسه نتایج حاصل از جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA
۹-۴) بحث و نتیجه گیری
ضمیمه: عملیات شبیه سازی کامل فرآیندهای شیرین ساز گازی
منابع و مراجع

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 192 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۰    کد محصول : ۱۵۰۳۵    حجم فایل : ۲۴۳۲ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی مدل سازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده

عنوان پایان نامه: مدل سازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: مقدمه
۱-۱) مروری بر مدلسازی شبکه ای
۲-۱) اهداف پایان نامه
۳-۱) ساختار پایان نامه

فصل دوم: مکانیسم های جابجایی دو فازی و سه فازی در مقیاس حفره و توزیع اندازه حفره و دهانه
۱-۲) مکانیسم های جابجایی در مقیاس حفره
۱-۱-۲) مکانیسم های دو فازی
۲-۱-۲) مکانیسم های جابجایی سه فازی در مقیاس حفره
۲-۲) آزمایش سیال و جریان فیلم
۱-۲-۲) ضریب پخش
۲-۲-۲) آرایش سیالات درون حفره به صورت دو فازی و سه فازی
۳-۲) ویژگی های محیط متخلخل واقعی
۴-۲) روش های آزمایشگاهی (ساخت میکرو مدل شیشه ای)
۵-۲) روش های عددی
۶-۲) استفاده از یک مورد الگوی رایج برای توصیف محیط متخلخل

فصل سوم: بیان مدل شبکه و مدل هندسی
۱-۳) مدل شبکه ای
۲-۳) مدل سازی شبکه ای
۱-۲-۳) فرض های مدل
۲-۲-۳) قواعد تولید شبکه
۳-۳) مدل هندسی
۱-۳-۳) انواع فشرده سازی های منظم
۴-۳) بیان تئوری شبیه سازی جریان درون بستر فشرده
۱-۴-۳) مدل سازی رفتار مجراها
۲-۴-۳) مدل سازی رفتار حفره ها
۳-۴-۳) آنالیز مدل شبکه ای جهت مدل سازی جریان داخل شبکه بکار رفته است

فصل چهارم: روند برنامه نویسی و فلوچارت
۱-۴) روند نمای برنامه نویسی مدل شبکه ای
۲-۴) الگوریتم برنامه نویسی

فصل پنجم: ارائه نتایج شبیه سازی
۱-۵) محاسبه قطر متوسط مجرا و طول مجرا
۲-۵) محاسبه قطر متوسط حفره
محاسبه میزان خطا
۳-۵) محاسبات مربوط به شبیه سازی جریان
۴-۵) محاسبات مربوط به شبیه سازی جریان
مقایسه با نتایج تجربی مقدار خطا (حداکثر و حداقل)
۵-۵) محاسبه عدد همسایگی
۶-۵) محاسبه مقادیر A و B (ثوابت ارگان)
۷-۵) تخمین k (ضریب انبساط و انقباض) از طریق رسم B (ثابت ارگان) بر حسب E
۸-۵) محاسبه نفوذپذیری (k)

فصل ششم: بحث و بررسی نتایج شبیه سازی
۱-۶) بحث و بررسی نتایج بدست آمده از شبیه سازی جریان
۲-۶) بحث و بررسی روی نتایج بدست آمده از عدد همسایگی
۳-۶) بررسی اثر ابعاد شبکه بر نفوذپذیری (k)
۴-۶) بررسی نتایج اثر پارامترهای هندسه شبکه
۵-۶) بررسی نتایج اثر پارامترهای هندسه مؤلفه ها
۶-۶) بحث و نتیجه گیری کلی مدل شبیه سازی شده

پیشنهادات

مراجع

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 376 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۴    کد محصول : ۱۴۹۷۵    حجم فایل : ۱۱۵۲۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی شیمی مدل سازی فرآیند تصفیه آب با روش اسمز معکوس و تعیین پارامترهای طراحی

عنوان پایان نامه: مدل سازی اسمز معکوس

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تکنولوژی فرآیندهای غشایی
۱-۱) هدف
۲-۱) غشاء چیست؟
۳-۱) مروری بر تاریخچه پیشرفت و توسعه تکنولوژی غشایی
۴-۱) مروری بر فرآیند جداسازی غشایی
۵-۱) پدیده انتقال جرم در فرآیندهای غشایی
۶-۱) تقسیم بندی غشاها
۱-۶-۱) تقسیم بندی براساس جنس غشاء
۲-۶-۱) تقسیم بندیر براساس ساختمان غشاء
۳-۶-۱) تقسیم بندی براساس ساختار دانه بندی غشاء
۴-۶-۱) تقسیم بندی براساس شکل هندسی سطح غشاء
۷-۱) مدول های فرآیندهای غشایی
۸-۱) مزایای کاربرد تکنولوژی غشاء
۹-۱) کاربردهای فرآیندهای جداسازی توسط غشاء
۱۰-۱) محدودیت های کاربرد تکنولوژی غشاء
۱-۱۰-۱) پلاریزاسیون غلظتی
۲-۱۰-۱) گرفتگی غشاء
۳-۱۰-۱) مدل سازی و پیش بینی رفتار غشاء
۴-۱۰-۱) پایداری غشاء
۵-۱۰-۱) جداسازی ناقص
۱۱-۱) نتیجه گیری

فصل دوم: بررسی فرآیند اسمز معکوس
۱-۲) مقدمه
۲-۲) تاریخچه
۳-۲) اسمز و اسمز معکوس
۴-۲) پتانسیل شیمیایی
۵-۲) پلاریزاسیون غلظتی
۶-۲) اثرات پلاریزاسیون غلظتی در RO
۷-۲) نیروی محرکه RO
۸-۲) جداسازی و ضریب انتقال جرم
۹-۲) بازیافت
۱۰-۲) مکانیسم های انتقال جرم در RO
۱۱-۲) مراحل تصفیه به روش RO
۱۲-۲) مقایسه RO با سایر روش های تصفیه
۱۳-۲) کاربرد فرآیندهای غشایی
۱۴-۲) کاربردهای RO در فرآیندهای صنعتی
۱۵-۲) غشاهای RO
۱۶-۲) خواص ساختمانی
۱۷-۲) خواص فیزیکی و شیمیایی
۱۸-۲) جنس غشاها
۱۹-۲) انواع مدول ها
۲۰-۲) مقایسه مدول ها
۲۱-۲) انتخاب مدول ها
۲۲-۲) گرفتگی غشاء
۲۳-۲) آلودگی ناشی از اکسیداسیون روی غشاء

فصل سوم: بررسی مدل های مختلف کاهش فلاکس و انتقال در اسمز معکوس
۱-۳) مقدمه
۲-۳) مدل های مختلف کاهش فلاکس در RO
۱-۲-۳) مدل انحلال – نفوذ
۲-۲-۳) مدل انحلال – نفوذ غیرایده آل
۳-۲-۳) مدل جذب ترجیحی – جریان مویینگی
۴-۲-۳) مدل هرمیا
۱-۴-۲-۳) مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی کل حفرات
۲-۴-۲-۳) مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی استاندارد حفرات
۳-۴-۲-۳) مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی متوسط حفرات
۴-۴-۲-۳) مکانیسم مدل فیلتراسیون کیک
۵-۲-۳) مدل نوشوندگی سطح
۶-۲-۳) مدل ژل
۷-۲-۳) مدل انتقال و فیلتراسیون پایدار
۳-۳) مدل های انتقال در اسمز معکوس
۱-۳-۳) مدل های انتقال براساس ترمودینامیک غیربرگشتی
۱-۱-۳-۳) مدل کدم – کاتچالسکی
۲-۱-۳-۳) مدل کدم – اشپیگلر
۴-۳) مدل های انتقال براساس دیدگاه تخلخل در غشاء
۱-۴-۳) مدل انحلال – نفوذ
۲-۴-۳) مدل انحلال – نفوذ غیرایده آل
۳-۴-۳) مدل انحلال – نفوذ توسعه یافته
۵-۳) مدل های انتقال براساس دیدگاه تخلخل در غشاء
۱-۵-۳) مدل KSA
۲-۵-۳) مدل Finely – Porous
۳-۵-۳) مدل نیروی سطحی – جریان حفره ای (SF-PF)
۱-۳-۵-۳) بررسی شارهای جزء حل شونده در جهت شعاعی
۲-۳-۵-۳) بررسی شارهای جزء حل شونده در جهت محوری
۶-۳) ارائه یک مدل عددی مناسب جهت کنترل پارامترهای عملیاتی
۱-۶-۳) چکیده
۲-۶-۳) مقدمه
۳-۶-۳) تئوری
۱-۳-۶-۳) معادلات حاکم
۲-۳-۶-۳) حل عددی
۴-۶-۳) شبیه سازی
۱-۴-۶-۳) روابط غیرخطی در فرآیندهای RO
۷-۳) بحث و نتیجه گیری

فصل چهارم: راه اندازی Set up و انجام آزمایش ها
۱-۴) مقدمه
۲-۴) سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده در بررسی های تجربی
۳-۴) روش بررسی
۱-۳-۴) اندازه گیری فلاکس آب خالص
۲-۳-۴) بررسی آماری نتایج آزمایش آب مقطر
۴-۴) انجام آزمایشهای RO
۱-۴-۴) بررسی آماری نتایج
۵-۴) نتیجه گیری

فصل پنجم: بررسی نتایج آزمایشگاهی و ارزیابی مدل
۱-۵) مقدمه
۲-۵) تعیین شرایط بهینه عملیاتی
۱-۲-۵) اثر فشار بر میزان تراوش آب مقطر
۲-۲-۵) بررسی اثر فشار بر میزان تراوش خوراک
۳-۲-۵) بررسی اثر دما بر میزان تراوش
۱-۳-۲-۵) بررسی اثر دما بر میزان تراوش آب مقطر
۲-۳-۲-۵) اثر دما بر میزان تراوش خوراک
۴-۲-۵) اثر غلظت بر میزان تراوش خوراک
۵-۲-۵) اثر سرعت بر میزان تراوش خوراک
۳-۵) آزمایش تأیید کننده روش تاگوچی
۴-۵) نتیجه گیری و پیشنهاد

پیوست

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیرفارسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۹    کد محصول : ۱۴۸۱۲    حجم فایل : ۷۰۹۱ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تأثی عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلیمر پلی اورتان

عنوان پایان نامه: بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تأثی عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلیمر پلی اورتان – بخش دوم

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و تعاریف
تعریف مسأله
۱-۱) مواد خام مورد نیاز برای تولید پلی اورتان
۱-۱-۱) ایزوسیانات
۲-۱-۱) پلی اول
پلی اولهای پلی استری
پلی اولهای پلی اتری
۳-۱-۱) بسط دهنده های زنجیر
۴-۱-۱) کاتالیست ها
۲-۱) واکنشهای اصلی صورت گیرنده در تکنولوژی پلی اورتان
۳-۱) روشهای ساخت الاستومرهای پلی اورتان
۱-۳-۱) روشهای تک مرحله ای و روشهای بر پایه پیش پلیمر
۲-۳-۱) فرآیند پلی افزایشی چند مرحله ای با بازیافت مونومرهای واکنش نداده
۴-۱) اندازه گیری جرم مولکولی پلی اورتانها
۵-۱) جداشوندگی میکروفازی الاستومرهای پلی اورتان
۶-۱) روشهای کاهش VOC در فرآیند پوشش دهی

فصل دوم: مواد و روشها
۱-۲) مواد خام مورد نیاز برای سنتز پلی اورتان
۱-۱-۲) پلی اولها
۱-۱-۱-۲) Desmophen 670 BA
۲-۱-۱-۲) Desmophen 1800
۳-۱-۱-۲) Desmophen A 665 BA
۲-۱-۲) پلی ایزوسیانات
۱-۲-۱-۲) Desmodur VL 50
۲-۲-۱-۲) Desmodur N 3800
۳-۲-۱-۲) Desmodur Z 4470 BA
۳-۱-۲) توسعه دهنده زنجیر
۴-۱-۲) حلال
۲-۲) دستگاههای مورد استفاده
۳-۲) کنترل کیفی مواد اولیه
۴-۲) تعیین مدت زمانی واکنش پلیمریزاسیون
۵-۲) دستگاههای کیفیت سنجی پوشش پلیمری

فصل سوم: بررسی سنتیکی واکنش تشکیل پلی اورتان
۱-۳) مرتبه سنتیکی واکنش
۲-۳) تأثیر نوع حلال بر سنتیک واکنش

فصل چهارم: پوشش های پلی اورتانی برای خودروها- نتایج و بحث
۱-۴) مراحل پوشش دهی خودرو
۲-۴) پلیمرهای مورد استفاده در صنعت خودروسازی
۳-۴) بررسی امکان خودترمیمی پوششهای خودرویی بعد از تأثیر عوامل ساینده
۴-۴) مراحل انجام هر یک از آزمایشات
۵-۴) معرفی هر یک از تست های پوششهای پلیمری خودرو
۱-۵-۴) تست سختی سنجی
۲-۵-۴) تست براقیت
۳-۵-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۵-۴) تست Cupping
۵-۵-۴) تست خمش
۶-۵-۴) تست chipping
۶-۴) بهینه سازی پوشش پلیمری پلی اورتان- بررسی نتایج
۱-۶-۴) عامل ایزوسیانات Desmodur N3800 بطور ثابت انتخاب می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۱-۶-۴) تست سختی
۲-۱-۶-۴) تست براقیت
۳-۱-۶-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۱-۶-۴) تست Cupping
۵-۱-۶-۴) تست Chipping
۶-۱-۶-۴) تست خمش
۲-۶-۴) عامل ایزوسیانات Desmodur Z 4470 بطور ثابت انتخاب می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۲-۶-۴) تست سختی
۲-۲-۶-۴) تست براقیت
۳-۲-۶-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۲-۶-۴) تست Cupping
۵-۲-۶-۴) تست Chipping
۶-۲-۶-۴) تست خمش
۳-۶-۴) عامل مخلوط ایزوسیانات Desmodur Z 4470 + Desmodur N3800 با نسبت ۵۰% از هر کدام بطور ثابت در نظر گرفته می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۳-۶-۴) تست سختی
۲-۳-۶-۴) تست براقیت
۳-۳-۶-۴) تست حفظ براقیت
۴-۳-۶-۴) تست Cupping
۵-۳-۶-۴) تست Chipping
۶-۳-۶-۴) تست خمش
۴-۶-۴) جمع بندی نتایج
۷-۴) ایجاد پوششهای فوق مقاوم در برابر خراش
۸-۴) اثر پارامتر دما بر روی سختی پلیمر بدست آمده
۹-۴) بررسی میزان خوردگی پوشش پلی اورتان
۱۰-۴) نحوه Handling پوششهای پلی اورتانی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست ۱) اندازه گیری عدد هیدروکسیل پلی اول
پیوست ۲) اندازه گیری مقدار NCO در ایزوسیانات

فهرست منابع مورد استفاده

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای خرید تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۹    کد محصول : ۱۴۸۰۸    حجم فایل : ۶۵۸۵ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه شیمی بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تأثی عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلیمر پلی اورتان

عنوان پایان نامه: بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تأثی عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلیمر پلی اورتان – بخش اول

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و تعاریف
تعریف مسأله
۱-۱) مواد خام مورد نیاز برای تولید پلی اورتان
۱-۱-۱) ایزوسیانات
۲-۱-۱) پلی اول
پلی اولهای پلی استری
پلی اولهای پلی اتری
۳-۱-۱) بسط دهنده های زنجیر
۴-۱-۱) کاتالیست ها
۲-۱) واکنشهای اصلی صورت گیرنده در تکنولوژی پلی اورتان
۳-۱) روشهای ساخت الاستومرهای پلی اورتان
۱-۳-۱) روشهای تک مرحله ای و روشهای بر پایه پیش پلیمر
۲-۳-۱) فرآیند پلی افزایشی چند مرحله ای با بازیافت مونومرهای واکنش نداده
۴-۱) اندازه گیری جرم مولکولی پلی اورتانها
۵-۱) جداشوندگی میکروفازی الاستومرهای پلی اورتان
۶-۱) روشهای کاهش VOC در فرآیند پوشش دهی

فصل دوم: مواد و روشها
۱-۲) مواد خام مورد نیاز برای سنتز پلی اورتان
۱-۱-۲) پلی اولها
۱-۱-۱-۲) Desmophen 670 BA
۲-۱-۱-۲) Desmophen 1800
۳-۱-۱-۲) Desmophen A 665 BA
۲-۱-۲) پلی ایزوسیانات
۱-۲-۱-۲) Desmodur VL 50
۲-۲-۱-۲) Desmodur N 3800
۳-۲-۱-۲) Desmodur Z 4470 BA
۳-۱-۲) توسعه دهنده زنجیر
۴-۱-۲) حلال
۲-۲) دستگاههای مورد استفاده
۳-۲) کنترل کیفی مواد اولیه
۴-۲) تعیین مدت زمانی واکنش پلیمریزاسیون
۵-۲) دستگاههای کیفیت سنجی پوشش پلیمری

فصل سوم: بررسی سنتیکی واکنش تشکیل پلی اورتان
۱-۳) مرتبه سنتیکی واکنش
۲-۳) تأثیر نوع حلال بر سنتیک واکنش

فصل چهارم: پوشش های پلی اورتانی برای خودروها- نتایج و بحث
۱-۴) مراحل پوشش دهی خودرو
۲-۴) پلیمرهای مورد استفاده در صنعت خودروسازی
۳-۴) بررسی امکان خودترمیمی پوششهای خودرویی بعد از تأثیر عوامل ساینده
۴-۴) مراحل انجام هر یک از آزمایشات
۵-۴) معرفی هر یک از تست های پوششهای پلیمری خودرو
۱-۵-۴) تست سختی سنجی
۲-۵-۴) تست براقیت
۳-۵-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۵-۴) تست Cupping
۵-۵-۴) تست خمش
۶-۵-۴) تست chipping
۶-۴) بهینه سازی پوشش پلیمری پلی اورتان- بررسی نتایج
۱-۶-۴) عامل ایزوسیانات Desmodur N3800 بطور ثابت انتخاب می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۱-۶-۴) تست سختی
۲-۱-۶-۴) تست براقیت
۳-۱-۶-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۱-۶-۴) تست Cupping
۵-۱-۶-۴) تست Chipping
۶-۱-۶-۴) تست خمش
۲-۶-۴) عامل ایزوسیانات Desmodur Z 4470 بطور ثابت انتخاب می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۲-۶-۴) تست سختی
۲-۲-۶-۴) تست براقیت
۳-۲-۶-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۲-۶-۴) تست Cupping
۵-۲-۶-۴) تست Chipping
۶-۲-۶-۴) تست خمش
۳-۶-۴) عامل مخلوط ایزوسیانات Desmodur Z 4470 + Desmodur N3800 با نسبت ۵۰% از هر کدام بطور ثابت در نظر گرفته می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۳-۶-۴) تست سختی
۲-۳-۶-۴) تست براقیت
۳-۳-۶-۴) تست حفظ براقیت
۴-۳-۶-۴) تست Cupping
۵-۳-۶-۴) تست Chipping
۶-۳-۶-۴) تست خمش
۴-۶-۴) جمع بندی نتایج
۷-۴) ایجاد پوششهای فوق مقاوم در برابر خراش
۸-۴) اثر پارامتر دما بر روی سختی پلیمر بدست آمده
۹-۴) بررسی میزان خوردگی پوشش پلی اورتان
۱۰-۴) نحوه Handling پوششهای پلی اورتانی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست ۱) اندازه گیری عدد هیدروکسیل پلی اول
پیوست ۲) اندازه گیری مقدار NCO در ایزوسیانات

فهرست منابع مورد استفاده

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای خرید تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۸    کد محصول : ۱۴۷۷۲    حجم فایل : ۳۴۳۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه شیمی Computer Aided Risk Reduction Tool  (CARRT)  An Inherently Safer Approach

عنوان پایان نامه: Computer Aided Risk Reduction Tool  (CARRT)  An Inherently Safer Approach

INTRODUCTION:

۱٫ SCOPE OF THE PROJECT

۲٫ ELEMENTS OF RISK & ITS MANAGEMENT
۲٫۱٫ Elements of risk
۲٫۲٫ Layers of protection
۲٫۳٫ Risk reduction and management strategies

۳٫ INHERENTLY SAFER CHEMICAL PROCESS DESIGN
۳٫۱٫ Definition of an inherently safer process
۳٫۲٫ History of inherently safer process design
۳٫۳٫ Inherently safer process design strategies
۳٫۳٫۱٫  Minimize
۳٫۳٫۲٫ Substitute
۳٫۳٫۳٫ Moderate
۳٫۳٫۴٫ Simplify
۳٫۴٫ Inherent safety and the process life cycle
۳٫۵٫ Inherent safety conflicts
۳٫۶٫ Resolving inherent safety conflicts

۴٫ A REVIEW OF INHERENTLY SAFER CHEMICAL PROCESS DESIGN HAZARD INDICIES
۴٫۱٫ Introduction to hazard indices
۴٫۲٫ Hazard indices not specifically developed for inherent safety
۴٫۲٫۱٫ Dow indices
۴٫۲٫۱٫۱٫ Dow’s fire and explosion index
۴٫۲٫۱٫۲٫ Dow’s chemical exposure index
۴٫۲٫۲٫ Mond index
۴٫۲٫۳٫ The instantaneous fractional annual loss (IFAL) index
۴٫۲٫۴٫ Hazard identification and ranking (HIRA)
۴٫۲٫۵٫ Safety weighted hazard index (SWeHI)
۴٫۳٫ hazard indices specifically developed for inherent safety
۴٫۳٫۱٫ INSIDE project and INSET toolkit
۴٫۳٫۲٫ Fuzzy based inherent safety index
۴٫۳٫۳٫ Integrated inherent safety index (I2SI)
۴٫۳٫۴٫ Graphical method

۵٫ CRITICAL REVIEW OF MAINSTREM INHERENTLY SAFER CHEMICAL PROCESS DESIGN HAZARD INDICIES
۵٫۱٫ Introduction to mainstream indices
۵٫۲٫ Prototype index of inherent safety (PIIS)
۵٫۳٫ Inherent safety index (ISI)
۵٫۴٫ Modified inherent safety index (m-ISI)

۶٫ A NEW INHERENTLY SAFER DESIGN INDEX
۶٫۱٫ Introduction
۶٫۲٫ Corrosion
۶٫۳٫ Inventory
۶٫۴٫ Toxicity
۶٫۵٫ Flammability
۶٫۶٫ Explosiveness
۶٫۷٫ Temperature
۶٫۸٫ Pressure
۶٫۹٫ Yield
۶٫۱۰٫ Chemical reactivity
۶٫۱۱٫ The new inherently safer design index (ISDI)

۷٫ THE COMPUTER TOOL: CARRT
۷٫۱٫ Computerized inherent safety evaluation
۷٫۲٫ Computer aided risk reduction tool (CARRT)

۸٫ CASE STUDY
۸٫۱٫ Acrylonitrile and its production
۸٫۲٫ Process description
۸٫۳٫ Computer simulation and CARRT results

۹٫ CONCLUSIONS & FUTURE WORK
۹٫۱٫ Conclusions
۹٫۲٫ Future work

APPENDIX
A. Three significant disasters
A.1. Flixborough, England
A.2. Bhopal, India
A.3. Seveso, Italy

FARSI ABSTRACT

REFERENCES

امیدوارم این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 175 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۱    کد محصول : ۱۴۴۹۱    حجم فایل : ۵۰۳۴ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی شیمی بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال با استفاده از GA

عنوان پایان نامه: بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال (FCCU) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق
فصل دوم: الگوریتم ژنتیک
۱-۲) الگوریتم ژنتیک چیست؟
۲-۲) روش های نمایش
۳-۲) روش های تغییر
۴-۲) نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک
۵-۲) محدودیت های GA ها
۶-۲) چند نمونه از کاربردهای الگوریتم های ژنتیک
۷-۲) یک مثال ساده
۸-۲) نسل اول
۹-۲) نسل بعدی
۱۰-۲) انتخاب
۱۱-۲) تغییر از یک نسل به نسل بعدی (Cross over)
۱۲-۲) جهش (Mutation)
فصل سوم: شکست مولکولی کاتالیستی
۱-۳) شکست مولکولی کاتالیستی
۲-۳) واکنشهای شکست مولکولی کاتالیستی
۳-۳) کاتالیست های فرآیند شکست
۴-۳) واحدهای شکست کاتالیستی
فصل چهارم: فرآیند بستر سیال
فرآیند بستر سیال با رآکتور بالا رونده
۱-۴) مقدمه
۲-۴) خوراک واحد شکست کاتالیستی
۳-۴) دستگاههای فرآیند شکست
۴-۴) سیستم گازهای خارجی
۵-۴) اثرات متغیرهای عملیاتی
۶-۴) غیر فعال شدن کاتالیست
۷-۴) کنترل واحد شکست کاتالیستی
فصل پنجم: مدل های سینتیک واکنش برای شکست کاتالیستی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) مروری بر مدل های قبلی
۳-۵) مدل سه تکه ای
۴-۵) تشریح مدل چهار تکه ای
۵-۵) بررسی و آنالیز مدل
۶-۵) تشریح مدل ده تکه ای
فصل ششم: بررسی مدل پنج تکه ای
۱-۶) بررسی مدل پنج تکه ای
۲-۶) مدل Fccu
۳-۶) فرمول نویسی
۴-۶) تشریح مدل پنج تکه ای
۵-۶) معادلات رآکتور
۶-۶) معادلات احیاء کننده
فصل هفتم: نتایج و پیشنهادات
نتایج
پیشنهادات
پیوست ها
فهرست علائم
منابع
چکیده انگلیسی
امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای دانلود تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۵    کد محصول : ۱۴۶۵۹    حجم فایل : ۱۰۵۴۲ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه شیمی شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent

عنوان پایان نامه: شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: صنعت پتروشیمی و کلیات مربوط به واحد اولفین
۱-۱) صنعت پتروشیمی
۱-۱-۱) صنعت پتروشیمی در ایران
۲-۱) مجتمع های پتروشیمی در ایران
۳-۱) مواد اولیه صنعت پتروشیمی
۴-۱) فرآیندهای شکست حرارتی
۵-۱) کوره شکست حرارتی
۱-۵-۱) قسمت تشعشع
۲-۵-۱) قسمت جابجایی
۳-۵-۱) قسمت دودکش
۶-۱) فرآیند کلی در واحد اولفین
۱-۶-۱) مسیر طی خوراک تا کوره
۲-۶-۱) مسیر خوراک در کوره
۷-۱) مبدل های TLE در واحد اتیلن
۸-۱) مشخصات اولیه و طراحی های مبدل های TLE
۱-۸-۱) افت فشار در مبل های TLE
۲-۸-۱) افت درجه حرارت در مبدل
۳-۸-۱) بازیافت حرارتی حاصل از شکست
۴-۸-۱) طولانی بودن دوره حرارتی واحد
۹-۱) تفکیک و تخلیص جریان محصولات
۱۰-۱) متغیرهای طراحی و کنترل
۱-۱۰-۱) بخار رقیق کننده
۲-۱۰-۱) افت فشار در لوله های رآکتور
۳-۱۰-۱) سرعت جرمی
۴-۱۰-۱) نشست کک
۵-۱۰-۱) کنترل واحد شکست حرارتی
۱۱-۱) سیستم کنترل ساده
۱۲-۱) سیستم کنترل خوراک و بخار ورودی
۱-۱۲-۱) کنترل درجه حرارت
۲-۱۲-۱) کنترل میزان حرارت کوره
۳-۱۲-۱) کنترل دمای هیدروکربن های خروجی
۴-۱۲-۱) کنترل اجزای هیدروکربن های خروجی
۱۳-۱) سیستم کنترل کننده کامپیوتری
۱-۱۳-۱) اثر متغیرهای فرآیند در سیستم کنترل کامپیوتری
۲-۱۳-۱) توصیف سیستم کنترل کامپیوتری
۱۴-۱) کنترل های پیشرفته

فصل دوم: کلیات مربوط به کک و تشکیل آن
مقدمه
۱-۲) روش جلوگیری از نشست کک
۲-۲) مکانیسم نشست کک
۱-۲-۲) تشکیل کک کانالیتیکی
۲-۲-۲) رشد کک موجود
۳-۲-۲) تشکیل کک ناشی از تولید پلی آروماتیک ها در فاز گازی
۳-۲) مسیرهای شیمیایی منتهی بر تشکیل کک
۴-۲) فاکتورهای مؤثر بر تشکیل کک
۱-۴-۲) تأثیر نسبت بخار همراه دما
۲-۴-۲) اثر افزودنی ها
۳-۴-۲) اثر جنس فلز کویل
۴-۴-۲) اثر سولفور در کراکینگ گاز
۵-۴-۲) اثر نوع خوراک ورودی
۵-۲) آزمایش نمونه کک حاصل از کویل های آزمایشگاهی

فصل سوم: شبیه سازی به کمک روش CFD
۱-۳) متدهای پیشگویی
۲-۳) CFD چیست؟
۳-۳) چگونگی عملکرد یک برنامه CFD
۴-۳) توانایی نرم افزار FLUENT
۶-۳) توپولوژی شبکه
۱-۶-۳) مثال هایی از توپولوژی شبکه ها
۲-۶-۳) انتخاب نوع شبکه مناسب
۷-۳) چشم اندازی از مدل های فیزیکی به کار رفته در FLUENT
۱-۷-۳) معادلات مومنتوم و پیوستگی
۲-۷-۳) معادلات بقای مومنتوم
۳-۷-۳) انتقال حرارت

فصل چهارم: شبیه سازی مبدل خط انتقال TLE توسط نرم افزار FLUENT
مقدمه
۱-۴) هندسه TLE
۲-۴) شبکه بندی TLE
۳-۴) مشخصات مبدل خط انتقال TLE خوراک اتان
۴-۴) روش های حل عددی توسط FLUENT

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 216 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۱    کد محصول : ۱۴۴۱۸    حجم فایل : ۱۲۹۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندرعباس
عنوان پایان نامه: شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندرعباس

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
۱-۱) هدف
۲-۱) پيشينه تحقيق
۳-۱) روش كار و تحقيق
۱-۳-۱) تحقيق تئوريك و آزمايشگاهي
۲-۳-۱) تحقيق و بررسي عملياتي
۱-۲-۳-۱) حالت نرمال
۲-۲-۳-۱) حالت آماده براي كك زدائي
فصل دوم: كراكينگ
۱-۲) كراكينگ حرارتي
۱-۱-۲) تاريخچه
۲-۱-۲) كلياتي در مورد كراكينگ حرارتي
۳-۱-۲) كراكينگ مخلوط هيدروكربن ها
۴-۱-۲) مشخص كردن نوع خوراك
۵-۱-۲) كاربرد صنعتي كراكينگ
۲-۲) فرآيند كراكينگ حرارتي به منظور توليد بنزين
۱-۲-۲) شرح عمليات
۲-۲-۲) متغير هاي عملياتي و بازده
۱-۲-۲-۲) دما و زمان
۲-۲-۲-۲) تبديل در هر گذر و نسبت بازگردان
۳-۲-۲-۲) فشار
۴-۲-۲-۲) بازده ها
۳-۲) رفرمينگ حرارتي
۴-۲) كراكينگ با بخار
۱-۴-۲) كليات
۲-۴-۲) واحد صنعتي كراكينگ با بخار
۱-۲-۴-۲) بخش كراكينگ
۱-۱-۲-۴-۲) كوره
۲-۱-۲-۴-۲) سرد كردن فرآيندها
۳-۴-۲) بخش تفكيك و عمليات مقدماتي
۴-۴-۲) عمليات بر روي ساير فرآورده هاي كراكينگ با بخار
۵-۴-۲) خوراك و بازده فرآورده ها
فصل سوم: فرآيند كاهش گرانروي
۱-۳) فرآيند كاهش گرانروي
۱-۱-۳) كليات
۲-۱-۳) هدف عمليات
۳-۱-۳) انواع عمليات كاهش گرانروي
۱-۳-۱-۳) روش كوره
۲-۳-۱-۳) روش سوكر
۳-۳-۱-۳) Soaker Visbreaker در برابر Coil Visbreaker
۴-۳-۱-۳) كك زدايي
۵-۳-۱-۳) بازده
 ۶-۳-۱-۳) تثبيت نفت كوره (Fuel oil stability)
۲-۳) وضعيت واحدهاي غلظت شكن در پالايشگاه هاي ايران
۱-۲-۳) پالايشگاه تهران
۲-۲-۳) پالايشگاه اصفهان
۳-۲-۳) پالايشگاه تبريز
۴-۲-۳) پالايشگاه اراك
۵-۲-۳) پالايشگاه شيراز
۶-۲-۳) پالايشگاه كرما نشاه
۷-۲-۳) پالايشگاه لاوان
۸-۲-۳) پالايشگاه آ بادان
۹-۲-۳) پالايشگاه بندر عباس
۳-۳) دستگاه هاي واحد غلظت شكن پالايشگاه بندرعباس
۱-۳-۳) سوكر
۲-۳-۳) برج تفكيك
۱-۲-۳-۳) محصول بالاسري
۲-۲-۳-۳) محصول مياني
۳-۲-۳-۳) محصول پاييني
۳-۳-۳) كوره
۴-۳-۳) برج تثبيت كننده
۵-۳-۳) كمپرسور
فصل چهارم: بررسي تاثيردما، فشار و ويسكوزيته برهيدروكربن هاي سنگين
۱-۴) مقدمه
۲-۴ ) آزمايش
۱-۲-۴) مواد و تجهيزات
۲-۲-۴) آزمايش ويسكوزيته
۳-۲-۴) اندازه گيري PVT
۳-۴) نتايج و بحث
۱-۳-۴) اندازه گيري ويسكوزيته
۲-۳-۴) ارتباط فشار و ويسكوزيته
۳-۳-۴) ارتباط دما- فشار- ويسكوزيته
۴-۴) نتيجه گيري
فصل پنجم: شبيه سازي
فصل ششم: تاثير شرايط عملياتي بر فرآيند
۱-۶) تاثير شرايط عملياتي بر فرآيند
۱-۱-۶) دماي خروجي كوره
۲-۱-۶) فشار ظرف سوكر
۳-۱-۶) ميزان تزريق آب به پاسهاي كوره
۴-۱-۶) كوئينچ هاي برج
۵-۱-۶) ميزان خوراك
۲-۶) حالت اول
۱-۲-۶) افزایش دما از ۴۳۵ درجه تا ۴۴۰ درجه سانتیگراد با حفظ شرایط حالت اول
۳-۶) حالت دوم
۴-۶) حالت سوم
۵-۶) حالت چهارم
۶-۶) حالت پنجم
۷-۶) حالت ششم
۸-۶) حالت هفتم
فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۷) نتيجه گيري
۲-۷) پيشنهادات
۳-۷) محاسبه ميزان سود آوري افزايش نفتاي سنگين
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
چكيده انگليسيامیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج