گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۸    کد محصول : ۱۶۳۸۹    حجم فایل : ۸۱۸۵ کیلوبایت   
دانلود سمینار عمران و رفرنس عمران تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود در آبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی)
عنوان سمینار: تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود در آبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی)

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات
۱-۱) مقدمه
۲-۱) انتقال رسوب در آبگيرها
۳-۱) الگوي جريان ناشي از انحراف
۴-۱) الگوي جريان در قوسها
۵-۱) مكان مناسب براي آبگيري از رودخانه
۶-۱) روش كار و تحقيق

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
۱-۲) جريان در قوس رودخانه
۲-۲) قدرت جريان ثانويه
۳-۲) تحقيقات انجام شده بر روي تنش برشي بستر
۴-۲) مدلسازي جريان در قوس رودخانه
۵-۲) ضوابط حاكم در انحراف جريان و آبگيري از رودخانه
۱-۵-۲) آبگيري جانبي از مسير مستقيم
۶-۲) آبگيري جانبي از قوس رودخانه
۱-۶-۲) محل قرار گيري آبگير
۲-۶-۲) زاويه آبگيري
۳-۶-۲) نسبت دبي انحرافي
۷-۲) مطالعات انجام شده در آبگيري جانبي از قوس رودخانه

فصل سوم: روش انجام تحقيق
۱-۳) مقدمه
۲-۳) تجهيزات آزمايشگاهي و نحوه برداشت داده ها
۱-۲-۳) مدل آزمايشگاهي استفاده شده
۲-۲-۳) اندازه گيري دبي جريان
۳-۲-۳) نحوه اندازه گيري سرعت در هر آزمايش

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آزمايشگاهي
۱-۴) مقدمه
۲-۴) بررسي تغييرات سرعت
۱-۲-۴) بررسي تغييرات سرعت در موقعيتهاي آبگيري ۴۰، ۷۵ و ۱۱۵ درجه
۲-۲-۴) بررسي توزيع سرعت طولي
۱-۲-۲-۴) بررسي توزيع سرعت طولي در موقعيت آبگيري ۴۰ درجه
۲-۲-۲-۴) بررسي توزيع سرعت طولي در موقعيت آبگيري ۷۵ درجه
۳-۲-۲-۴) بررسي توزيع سرعت طولي در موقعيت آبگيري ۱۱۵ درجه
۳-۲-۴) ترسيم خطوط هم سرعت طولي و عرضي در موقعيتهاي آبگيري ۴۰، ۷۵ و ۱۱۵ درجه
۴-۲-۴) مقايسه تغييرات سرعت در موقعيتهاي مختلف آبگيري
۳-۴) جريان ثانويه
۱-۳-۴) بررسي تغييرات جريان ثانويه در حالت °۴۵=Ө=۶۰° ،Ө
۲-۳-۴) بررسي تغييرات جريان ثانويه در حالت °۷۵=Ө=۶۰° ،Ө
۳-۳-۴) بررسي تغييرات جريان ثانويه در حالت °۱۱۵=Ө=۶۰° ،Ө
۴-۴) الگوي جريان در كانال انحرافي
۵-۴) قدرت جريان ثانويه
۱-۵-۴) بررسي قدرت جريان ثانويه در حالت °۴۰=Ө=۶۰° ،Ө
۲-۵-۴) بررسي قدرت جريان ثانويه در حالت °۷۵=Ө=۶۰° ،Ө
۳-۵-۴) بررسي قدرت جريان ثانويه در حالت °۱۱۵=Ө=۶۰°،Ө
۶-۴) مومنتم جريان عرضي
۷-۴) بررسي تغييرات سطح آب
۸-۴) بررسي تغييرات عرضي تراز سطح آب كانال در امتداد محور آبگير
۹-۴) بررسي توزيع تنش برشي
۱-۹-۴) تخمين ضريب زبري مانينگ
۲-۹-۴) تعيين ضريب شزي
۳-۹-۴) بررسي توزيع تنش برشي در موقعيتهاي آبگيري ۴۰، ۷۵ و ۱۱۵ درجه
۴-۹-۴) مقايسه تنش برشي در موقعيتهاي آبگيري ۴۰، ۷۵ و ۱۱۵ درجه

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج