گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 95 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۲۹    کد محصول : ۱۳۹۰۸    حجم فایل : ۵۷۶۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق مدیریت باطری در خودروهای برقی مختلط

عنوان سمینار: مدیریت باطری در خودروهای برقی مختلط
فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق
فصل دوم: چیدمان های اختلاط قدرت
۱-۲) مقدمه
۲-۲) انتقال قدرت در خودروهای تمام برقی
۳-۲) چیدمان سری
۴-۲) چیدمان موازی
۵-۲) چیدمان سری-موازی
۶-۲) چیدمان های پیچیده
۷-۲) کارکرد سیستم قدرت مختلط در مراحل مختلف
۸-۲) خودروی پریوس
۹-۲) چرخ دنده سیاره ای
۱۰-۲) مجتمع سازی حسگرها
۱۱-۲) کابل ها
فصل سوم: مخزن های انرژی
۱-۳) مقدمه
۲-۳) طبقه بندی باطری ها
۳-۳) منابع و مخزن های انرژی
۴-۳) مقایسه انواع باطری ها
۵-۳) محاسبه اندازه باطری
۶-۳) خازن های سترگ
۷-۳) انتقال بی سیم برق
فصل چهارم: باطری های سرب-اسیدی
۱-۴) مقدمه
۲-۴) تعاریف
۳-۴) قوانین الکترولیز فاراده
۴-۴) قطبیدگی برق رانی
۵-۴) نحوه کار
۶-۴) آحاد سنجش باطری
۷-۴) خرابی باطری
۸-۴) پر کردن باطری های سرب-اسیدی
۹-۴) روش جریان ثابت
۱۰-۴) روش ولتاژ ثابت
۱۱-۴) دستگاههای املاء از برق شهر
۱۲-۴) مقاومت داخلی باطری
۱۳-۴) نگهداری
۱۴-۴) باطری های سرب اسیدی جدید
فصل پنجم: مدل سازی باطری ها
۱-۵) مقدمه
۲-۵) مدل سازی ظرفیت باردهی باطری
۳-۵) مدل سازی باطری با جریان خروجی ثابت
۴-۵) شبیه سازی باطری به ازای قدرت خروجی خاص
فصل ششم: باطری سدیم-گوگردی
۱-۶) مقمه
۲-۶) کیفیت کار
۳-۶) مقاومت داخلی باطری سدیم-گوگردی
۴-۶) مدل های باطری سدیم-گوگردی
۵-۶) باطری زبرا
فصل هفتم: ماشین های الکتریکی
۱-۷) مقدمه
۲-۷) موتورهای جریان مستقیم
۳-۷) موتورهای قفس سنجابی
۴-۷) موتورهای جریان مستقیم بی زغال
۵-۷) راندمان موتورها
۶-۷) موتورهای برقی در خودروهای برقی مختلط
۷-۷) شبیه سازی ماشین های القائی در مطلب
فصل هشتم: مدل سازی دینامیکی
۱-۸) مقدمه
۲-۸) نیروهای مؤثر بر خودرو
۳-۸) آحاد سنجش
۴-۸) مدل سازی روروک برقی
۵-۸) مدل سازی خودروی تمام برقی
۶-۸) آزمایش های خودروها
۷-۸) مدل سازی برد باطری
۸-۸) شبیه سازی دینامیک خودروهای تمام برقی
۹-۸) مدل سازی دینامیکی خودروهای برقی مختلط
فصل نهم: سیستم جرقه زنی
۱-۹) مقدمه
۲-۹) سیستم راه اندازی
۳-۹) روش سوخت پاشی
۴-۹) سیستم های جرقه زنی نوین
۵-۹) آوانس هوشمند
فصل دهم: ادوات الکترونیک قدرت
۱-۱۰) چالش های الکترونیک قدرت
۲-۱۰) سازگاری الکترومغناطیسی
۳-۱۰) اتلاف توان و راندمان تبدیل
فصل یازدهم: روش های مدولاسیون
۱-۱۱) مقدمه
۲-۱۱) مدولاسیون پله ای
۳-۱۱) ضریب اعوجاج
۴-۱۱) روش ولت هرتز
۵-۱۱) تعیین مشخصات باطری
فصل دوازدهم: توسعه سخت افزاری
۱-۱۲) مقدمه
۲-۱۲) تعاریف
۳-۱۲) مشخصات نرم افزار
۴-۱۲) طراحی نرم افزار
۵-۱۲) انتخاب سخت افزار
۶-۱۲) ظهور سخت افزاری
فصل سیزدهم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۱۳) نتیجه گیری
۲-۱۳) پیشنهادات
فصل چهاردهم: پیوست ها
۱-۱۴) محاسبه نسبت تبدیل چرخ دنده سیاره ای
۲-۱۴) بردارهای سرعت در آزمایشات رانندگی
۳-۱۴) مرجع سریع اسمبلی
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
سایت های اطلاع رسانی
چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 271 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۳    کد محصول : ۱۳۹۶۸    حجم فایل : ۳۵۷۷ کیلوبایت   

عنوان سمینار: تشخیص چهره انسان

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: معرفی
مقدمه
۱-۱) آشکارسازی چهره
۲-۱) دو بعدی یا سه بعدی
۳-۱) ظاهر کل شیء و یا ظاهر اجزاء شیء
۴-۱) تراکم جزئیات
۵-۱) متمم یا غیر شیء
۶-۱) آماری
۱-۶-۱) کاهش ابعاد
۲-۶-۱) توابع احتمال یا توابع تمایز
۳-۶-۱) مدل پارامتریک یا غیر پارامتریک
۴-۶-۱) روش های تقریب و آموزش
فصل دوم: روش های تشخیص چهره
مقدمه
۱-۲) مسائل مرتبط با تشخیص چهره
۲-۲) روش های تشخیص چهره و دسته بندی آنها
۱-۲-۲) روش های مبتنی بر آگاهی
۲-۲-۲) روش های مبتنی بر ویژگی های نامتغیر چهره
۳-۲-۲) روش های مبتنی بر تطبیق الگو
۴-۲-۲) روش های مبتنی بر ظاهر
فصل سوم: تشخیص به کمک اطلاعات رنگ
مقدمه
۱-۳) مسائل مرتبط با رنگ
۲-۳) فضاهای رنگ پایه
۳-۳) فضای رنگ ادراکی
۴-۳) فضای رنگ یکنواخت ادراکی
۱-۴-۳) فضای رنگ دیگر
۵-۳) آستانه گیری
۶-۳) مدل هیستوگرام و طبقه بندی کننده بیز
۷-۳) مدل گوسی تک
۸-۳) مدل مخلوط گوسی
۹-۳) طبقه بندی کننده پرسپترون چند لایه
۱۰-۳) طبقه بندی کننده آنتروپی بیشینه
۱۱-۳) طبقه بندی کننده شبکه بیزین
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
منابع و مؤاخذ
چکیده انگلیسی
امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۹    کد محصول : ۱۳۹۸۳    حجم فایل : ۱۳۴۹ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های ۳GPP-LTE

عنوان سمینار: تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های ۳GPP-LTE

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: هدف از تحلیل لایه فیزیکی و MAC در LTE
فصل دوم: معرفی لایه فیزیکی LTE
۱-۲) اهداف طراحی LTE
۲-۲) مفاهیم اساسی LTE
۱-۲-۲) مدولاسیون تک حاملی و متعادل ساز کانال
۳-۲) OFDM
۱-۳-۲) اشکالات OFDM
۴-۲) OFDMA
۱-۴-۲) مقایسه OFDMA با پروتکلهای به سمت سرویسهای بسته ای
۲-۴-۲) ساختار کلی فریم LTE و OFDMA
۵-۲) MIMO,MRC
۶-۲) توزیع زیر کریرها
۷-۲) ساختار کلی فریم
۸-۲) پارامترهای مدولاسیون
۱-۸-۲) مالتی پلکسینگ لینک پایین رونده
۹-۲) پروسه لایه فیزیکی
۱-۹-۲) زمانبندی
۲-۹-۲) تطبیق لینک
۳-۹-۲) HARQ
۱-۳-۹-۲) انواع ARQ
۴-۹-۲) جستجوی سلول
۱۰-۲) اندازه گیری های لایه فیزیکی
۱-۱۰-۲) اندازه گیری های تجهیز کاربر
۱-۱-۱۰-۲) اندازه گیری ها برای زمانبندی
۱-۱-۱-۱۰-۲) اندازه گیری های کیفیت کانال
۱۱-۲) لینک بالارونده
۱-۱۱-۲) SC-FDMA
۲-۱۱-۲) پارامترهای مدولاسیون
۳-۱۱-۲) مالتی پلکسینگ
۱۲-۲) کانالهای فیزیکی لینک پایین رونده
۱۳-۲) سیگنالهای فیزیکی
۱۴-۲) کانالهای انتقال
۱۵-۲) نگاشت کانالهای فیزیکی لینک پایین رونده به کانالهای انتقال
۱۶-۲) کدینگ کانالهای فیزیکی لینک پایین رونده
۱۷-۲) کانالهای فیزیکی لینک بالا رونده
۱۸-۲) سیگنالهای فیزیکی لینک بالا رونده
۱۹-۲) کانالهای انتقال لینک بالا رونده
۲۰-۲) نگاشت کانالهای فیزیکی به کانالهای انتقال در لینک بالا رونده
۲۱-۲) کدینگ کانال در لینک بالا رونده
فصل سوم: معرفی پروتکل LTE
۱-۳) طراحی پروتکل
۲-۳) معماری LTE
۳-۳) MAC چگونه لایه فیزیکی را می بیند
۴-۳) فریم ها و بسته های لینک پایین رونده LTE
۳-۵) بسته های LTE در لینک پایین رونده
۱-۳-۵) لایه MAC
۲-۵-۳) ARQ ترکیبی
۳-۵-۳) کانالهای MAC
۴-۵-۳) نگاشت لینک پایین رونده MAC
۵-۵-۳) انتخاب فرمت MAC و اندازه گیری ها
۶-۳) بسته های LTE در لینک بالا رونده
۱-۶-۳) لایه MAC
۱-۱-۶-۳) انتخاب فرمت انتقال
۲-۱-۶-۳) نگاشت کانال لینک بالا رونده MAC
۷-۳) ضریب بهره وری طیف
فصل چهارم: مدیریت منابع رادیویی
۱-۴) تخصیص کانال
۲-۴) تخصیص منابع و تداخل بین سلولی
۱-۲-۴) شبکه های سلولی
۳-۴) استفاده مجدد از منابع
۴-۴) کاهش تداخل بین سلولی یا بین کانالی
۵-۴) طرح بندی توان
۱-۵-۴) تغییر توان روی طیف
۶-۴) رو.شهای مدیریت تداخل بین سلولی
۱-۶-۴) افت ظرفیت حاصل از تداخل
فصل پنجم: نتیجه گیری
مراجعامیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 202 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۰    کد محصول : ۱۳۹۹۸    حجم فایل : ۴۲۹۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق بررسی روشهای مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

عنوان سمینار: بررسی روشهای مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) کنترل برداری
۲-۱) کنترل مستقیم گشتاور
۳-۱) تزریق سیگنال حامل فرکانس پایین
۴-۱) تزریق سیگنال حامل فرکانس بالا
۵-۱) تزریق سیگنال حامل فرکانس بالای چرخان
۶-۱) تزریق سیگنال حامل فرکانس بالای ضربانی
۷-۱) تحریک گذرا
۸-۱) جمع بندی
فصل دوم: مدلسازی ماشین
۱-۲) مدل ماشین شار شعاعی
۲-۲) معادلات ماشین شار شعاعی
۳-۲) مدل معیار (پریونیت)
۴-۲) مدل ماشین شار محوری
۵-۲) مدل ماشین
۶-۲) نتیجه
فصل سوم: مدلسازی برجستگی
۱-۳) مفهوم برجستگی
۲-۳) ماشین های شار شعاعی
۳-۳) مسیر شار اصلی
۴-۳) مسیر شار نشتی
۵-۳) بدست آوردن اندوکتانس بی باری
۶-۳) وابستگی به بار
۷-۳) مدولاسیون اندوکتانس به سبب سیگنال حامل
۸-۳) اندازه گیری اندوکتانس فرکانس بالا در یک IPMSM
۹-۳) ماشین های شار محوری
۱۰-۳) بارگیری مغناطیسی از مغناطیس دائم ها
۱۱-۳) مسیر شار اصلی
۱۲-۳) مسیر شار نشتی
۱۳-۳) بدست آوردن اندوکتانس بی بار
۱۴-۳) وابستگی به بار
۱۵-۳) مدولاسیون اندوکتانس به سبب سیگنال حامل
۱۶-۳) اعتبارسنجی مدل
فصل چهارم: تزریق حامل فرکانس بالای چرخان
۱-۴) تزریق سیگنال حامل
۲-۴) عمل فیلتر کردن چهارچوب سنکرون
۳-۴) مشاهده گر/ ترکیب کنندگی
۴-۴) کار آزمایشی روی HFCI-R
۵-۴) تنظیم کننده های جریان
۶-۴) انتخاب اندازه ولتاژ حامل
۷-۴) اثرات عبور از صفر و گذراها روی تخمین ها
۸-۴) جداسازی جریان اصلی (decoupling)
۹-۴) نتیجه
فصل پنجم: تزریق حامل فرکانس بالای ضربانی
۱-۵) تزریق حامل و مشاهده گر
۲-۵) انجام عمل فیلتر کردن سنکرون
۳-۵) کار آزمایشی روی HFCI-P
۴-۵) تنظیم کننده های جریان
۵-۵) اندازه ولتاژ حامل
۶-۵) اثر عبور از صفر و حالت گذرا
۷-۵) آزمایش تغییر جهت سرعت و حالت گذرا
۸-۵) نتیجه
فصل ششم: روش INFORM
۱-۶) روش INFORM
۲-۶) رفع اثر EMF و مقاومت استاتور در PSM چرخان
۳-۶) نمایان کردن موقعیت روتور، سرعت زاویه ای روتور و همچنین سرعت و گشتاور بار
۴-۶) مشاهده گر حالت مکانیکی مداوم و پیوسته
۵-۶) مدل مکانیکی گسسته شده
۶-۶) تخمین حالت با استفاده از INFORM و اندازه گیری های EMF
۷-۶) مشخصات تصادفی INFORM و اطلاعات موقعیت اندازه گیری شده
۸-۶) احتمال وجود یک خطای INFORM به مقدار ۱۸۰ درجه (شامل مشاهده گر)
۹-۶) خطای اندازه گیری INFORM
۱۰-۶) خطای پیش بینی مشاهده گر
۱۱-۶) ادغام خطای اندازه گیری INFORM و خطای پیش بینی مشاهده گر
۱۲-۶) خطاهای INFORM صد و هشتاد درجه مورد انتظار در طول چرخه کار و نتیجه گیری
فصل هفتم: تحریک گذرا
۱-۷) توضیحات این روش
۲-۷) مسیر مشتق جریان استاتور
۳-۷) تحریک
۴-۷) مشاهده گر و جمله های نرمالیزه کننده
۵-۷) تحریک گذرا در فاصله ها
۶-۷) کار آزمایشی روی تحریک گذرا
۷-۷) تنظیم کننده های جریان
۸-۷) انتخاب فاصله های زمانی در توالی های اندازه گیری
۹-۷) آزمایشات گذرا و ردگیری
۱۰-۷) تحریک گذرا در همه دوره های کلیذزنی
۱۱-۷) تحریک گذرا یک بار در هر ده دوره کلیدزنی
۱۲-۷) نتیجه
فصل هشتم: روش PIPCRM
۱-۸) مفاهیم روش PIPCRM
۲-۸) استراتژی کنترل سرعت پایین با استفاده از روش PIPCRM
۳-۸) نتیجه
فصل نهم: نتیجه گیری ها و پیشنهادات
۱-۹) ارزیابی روشهای بیان شده
۲-۹) کارائی
۳-۹) مسائل درایو
۴-۹) ولتاژ DC اختصاصی
۵-۹) نیاز به سنسور جریان
۶-۹) تلفات اضافی در عناصر الکترونیک قدرت
۷-۹) محدودیت های تنظیم کننده جریان
۸-۹) نویز صوتی
۹-۹) اعمال در سیستمهای درایو استاندارد
۱۰-۹) تحریک اصلی و خاصیت غیر خطی اینورتر
۱۱-۹) تزریق سیگنال فرکانس بالا و خاصیت غیر خطی اینورتر
۱۲-۹) تحریک گذرا و خاصیت غیر خطی اینورتر
۱۳-۹) حساسیت پارامتر
۱۴-۹) پایداری
۱۵-۹) محدوده کاربردها
۱۶-۹) نتایج کلی
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 101 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۸    کد محصول : ۱۴۰۰۶    حجم فایل : ۱۲۴۳ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

عنوان سمینار: روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
۱) مقدمه
۲) مبدل چند سطحی از نوع ولتاژ
۳) مبدل چند سطحی از نوع جریان
۴) مزایای مبدل های چند سطحی
۵) انواع مبدل های چند سطحی
۱-۵) مبدل های چند سطحی از نوع برشگر دیودی
۲-۵) مبدل های چند سطحی از نوع خازن شناور
۳-۵) مبدل های چند سطحی از نوع کاسکاد
۱-۳-۵) مبدل های چند سطحی کاسکاد متقارن و نامتقارن
۶) روش های شارژ متقارن برای مبدل های چند سطحی کاسکاد
۷) نتایج شبیه سازی
۱-۷) نتایج شبیه سازی برای مبدل ۷ سطحی کاسکاد متقارن
۱-۱-۷) روش کنترلی کلاسیک
۲-۱-۷) روش کنترلی شارژ متقارن تمام موج
۳-۱-۷) روش کنترلی شارژ متقارن نیم موج
۲-۷) نتایج شبیه سازی برای مبدل ۱۱ سطحی کاسکاد نامتقارن
۱-۲-۷) روش کنترلی کلاسیک
۲-۲-۷) روش کنترلی شارژ متقارن تمام موج
۳-۲-۷) روش کنترلی شارژ متقارن نیم موج
مراجعامیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 234 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۹    کد محصول : ۱۲۲۴۶    حجم فایل : ۱۵۴۲ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق آشکارسازی صرع موجود در سیگنال EEG توسط شبکه عصبی

آیا ابزاری مناسب برای آشکارسازی و تشخیص صرع وجود دارد؟ با وجود این ابزار چگونه و از چه راهی میتوان صرع را تشخیص داد؟ سیگنال EEG چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟ تبدیل موجک چیست؟ و چه کمکی به استخراج ویژگی‌های سیگنال EEG میکند؟ توانایی ویژگی‌های این سیگنال در چیست؟ SPIKEهای صرعی پیست؟ و …

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۷    کد محصول : ۱۱۷۶۰    حجم فایل : ۱۱۳۱ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق روشهای مدل سازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی

امروزه ماهواره ها  نقش بسیار مهمی در بسیاری از زمینه ها در زندگی بشر ایفا می کنند و در زمینه پیش بینی رویدادها و فعالیت های فضا کمک شایانی میکنند . ما در این فایل به شما پیش بینی تعداد لکه های خورشیدی، فعالیتهای خورشیدی، فعالیتهای ژئو مغناطیسی و … رو یاد میدیم

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۰    کد محصول : ۱۱۱۲۲    حجم فایل : ۴۲۹۲ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از راه دور

سنجش از راه دور؛ منظور از این جمله چیست؟ برای اولین بار چه زمانی استفاده شده؟ چه کسانی برای اولین بار توانسته‌اند به کمک این سیستم از اشیای دور از دسترس تصویربرداری کنند؟ اکنون چگونه  این فرآیند انجام می‌گیرد؟ چه نوع وسایل یا سامانه‌ای  در این سنجش به کار گرفته میشود؟ و … . پاسخ همه این پرسشها رو میتونید تو این فایل پیدا کنید و حتی با موارد بیشتری، مثل نحوه‌ی سنجش از راه دور، انواع روشها، ماهواره‌ها و تعداد آنها و … آشنا بشید و حتی یاد بگیرید. در این سمینار پیشرفتهای حاصل شده در سنجنده‌های ابر طیفی از ابتدا تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است و  این سنجنده‌ها با سنجنده‌های چندطیفی نیز مقایسه شده است و …


عتیقه زیرخاکی گنج