گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 185 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۵    کد محصول : ۱۲۲۹۹    حجم فایل : ۴۱۹۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی  فایل پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری با استاد راهنما دکتر سید محمد سید حسینی  و نگارش حسام زنجانی در تابستان ۸۸ . گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۱۴۵ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره   پروژه سمینار کارشناسی عمران مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید ..

برای خرید و دانلود تماس بگیرید

۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۱    کد محصول : ۱۲۶۳۴    حجم فایل : ۳۰۸۱ کیلوبایت   

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی   فایل پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه تحلیل و ارزیابی عملکرد RAMP METERING در بزرگراهها با نرم افزار های ترافیکی با استاد راهنما دکتر سید محمد سید حسینی  و نگارش جعفر قلی نژاد طولا رود در تابستان ۸۹ . گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۱۶۱ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره    پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه تحیل و ارزیابی عملکرد RAMP METERING در بزرگراهها با نرم افزار های ترافیکی را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید…

برای خرید و دانلود تماس بگیرید

۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۰    کد محصول : ۱۲۶۳۰    حجم فایل : ۴۹۶۳ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران شناسایی و گسترش پتانسیلها ی اقتصادی بلند مدت کاهش مصرف انرزی در حمل و نقل بین شهری

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی  فایل پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه شناسایی و گسترش پتانسیلها ی اقتصادی بلند مدت کاهش مصرف انرزی در حمل و نقل بین شهری با استاد راهنما دکتر سید محمد سید حسینی  و نگارش پیمان قربانی در تابستان ۸۶ . گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۲۱۰ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره    پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه شناسایی و گسترش پتانسیلها ی اقتصادی بلند مدت کاهش مصرف انرزی در حمل و نقل بین شهری
را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید…

برای خرید و دانلود تماس بگیرید

۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳۶    کد محصول : ۱۲۳۰۸    حجم فایل : ۳۰۵۰ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران پایان نامه توسعه شاخص های عملکردی اتوبوسهای سریع السیر شهری

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی   فایل پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه توسعه شاخص های عملکردی اتوبوسهای سریع السیر شهری با استاد راهنما دکتر سید محمد سید حسینی  و نگارش نیما شعر بافی فخری در تابستان ۸۸ . گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۲۳۶ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره   پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه توسعه شاخص های عملکردی اتوبوسهای سریع السیر شهری را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید…

 • بازدید : 172 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۰    کد محصول : ۱۲۳۰۵    حجم فایل : ۴۳۲۰ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران پایان نامه طراحی و تحلیل شبکه حمل و نقل همگانی در مسیر های اصلی شهری

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی  دانلود فایل پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه طراحی و تحلیل شبکه حمل و نقل همگانی در مسیر های اصلی شهری با نر م افزار های ترافیکی با استاد راهنما دکتر سید محمد سید حسینی  و نگارش محمد رضا نقابی در شهریور ۸۹ . گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۱۴۰ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره  پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه طراحی و تحلیل شبکه حمل و نقل همگانی در مسیر های اصلی شهری با نر م افزار های ترافیکی را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید…

برای خرید و دانلود تماس بگیرید

۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۷    کد محصول : ۱۲۳۰۳    حجم فایل : ۲۵۶۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران پایان نامه توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی  فایل پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری با استاد راهنما دکتر سید محمد سید حسینی  و نگارش هادی سراجی  در دی ۸۹ . گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۱۵۷ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره  پروژه سمینار کارشناسی عمران پایان نامه توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید ..

 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۸    کد محصول : ۱۲۰۰۴    حجم فایل : ۴۸۷۲ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران کسترش تابع زمان – تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی دانلود فایل پروژه سمینار کارشناسی عمران کسترش تابع زمان – تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع با استاد راهنما دکتر سید محمد سید حسینی  و نگارش امیر  نراقی  جلیلی در شهریور ۸۸ . گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۲۴۸ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره  پروژه سمینار کارشناسی عمران کسترش تابع زمان – تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید ..

برای خرید و دانلود تماس بگیرید

۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۵    کد محصول : ۱۲۰۰۲    حجم فایل : ۴۱۹۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی فایل پروژه سمینار کارشناسی عمران مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری با استاد راهنما دکتر سید محمد سید حسینی  و نگارش حسام زنجانی در تابستان ۸۸ . گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۱۴۵ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره   پروژه سمینار کارشناسی عمران مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده کنید ..

 • بازدید : 208 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۲۰    کد محصول : ۱۲۰۷۲    حجم فایل : ۱۸۳۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران بررسی و توجیه فنی و اقتصادی استفاده از آسفالت سطحی در راه های فرعی و روستایی

راهسازان از زمانهای قدیم بر لزوم و اهمیت راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انها استفاده میکردند.طرح,اجرا و نگهداری روسازی راهها از مهمترین و در عین حال از مشکلترین قسمتهای راهسازی است و غالب اشکالات بعدی بعلت طرح , اجرا ویا نگهداری این قسمت پر اهمیت راه میباشد.

 

 

برای د انلود فایل تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۲    کد محصول : ۱۲۵۸۵    حجم فایل : ۲۱۰۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران بررسی کامل مدلهای ارزیابی سیستمهای حمل و نقل همگانی

جهت تشخيص كارآمدي و يا مفيد بودن هر پروژه اعم از حمل و نقلي و يا غير حمل و نقلي به روشهايي جهت ارزيابي آن پروژه نياز است. در اين تحقيق انواع روشهاي ارزيابي پروژههاي حمل و نقل به ويژه مدهاي حمل و نقل همگاني اعم
از روشهاي اقتصادي، ماتريس سنجش، صفحات توازن و غيره و در مورد ارزيابي مدهاي حمل و نقل همگاني روشهايي از قبيل: معيارهاي اقتصاد و بهره برداري، معيارهاي اقتصاد ملي، اثرات غير قابل سنجش و ارزيابي عملكرد سيستم از ديدگاه كارايي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.از آنجاكه هر روش معياري را براي ارزيابي قرار مي دهد لذا ممكن است يك پروژه واحد با يكي از اين معيارها كارآمد و با معيار ديگر غيركارآمد تشخيص داده شود؛ بنابراين انتخاب اينكه كدام معيار براي چه پروژه اي بايد مورد استفاده قرار گيرد به عهده متخصصين امر است.
در این مقاله به بررسی کامل مدلهای ارزیابی سیستمهای حمل و نقل همگانی می پردازیم.

 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۹۰    کد محصول : ۱۲۵۷۴    حجم فایل : ۶۶۸۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران بررسی عملکرد تقاطع ها با بکارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) از دیدگاه مصرف سوخت و انرژی

اين تحقيق در ۱۱ فصل به بررسي بكارگيري ITS در حمل و نقل مي پردازد.در فصل اول ضمن تعريف ITS به مروري بر تار يخچه آن پرداخته شده و در پايان اين فصل فوايد بكارگيري از ITS شرح داده شده است.در فصل دوم براي شناخت اثرات ITS به بررسي مزاياي آن پرداخته شده است و در آخر فصل به كاربردهاي ITS اشاره شده است .از فصل سوم تا دهم در هر فصل كاربردهاي آورده شده در فصل قبل را مورد بررسي قرار داده شده است و در آخر در فصل يازدهم علاوه بر مروري كوتاه بر ITS ايران به نتايج كلي از اين بحث پرداخته شده است.
در کل در این مقاله به شرح کامل بهره گيري از ITS در حمل ونقل میپردازیم.

 • بازدید : 179 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۱    کد محصول : ۱۲۰۶۳    حجم فایل : ۵۷۲۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی عمران بررسی کامل اندرکنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی

این سمینار شامل تجربه و آزمایشگاهی MANDER و همکارانشان در سال ۱۹۹۳ از سه نمونه قاب فلزی همراه با میانقاب است.نمونه های تهیه شده با قاب فلزی با اتصالات پیچی در مقیاس واقعی تهیه گردید.
مصالح استفاده شده در میانقاب ها از آجر رسی می باشد و آزمایشات زیر بارهای شبه استاتیکی سیکلی در داخل پلان انجام گردید.هر یک از نمونه های مورد آزمایش با ملات با تور سیمانی بهسازی شده و مورد آزمایش قرار گرفته و با نمونه های دیگر مقایسه شده اند.همه نمونه ها برای تغییر مکان نسبی حداکثر یک ونیم درصد در حالت رفت و برگشت آزمایش شده اند.
در این مقاله به بررسی کامل اندرکنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی می پردازیم.


عتیقه زیرخاکی گنج