گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 81 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴    کد محصول : ۱۵۲۷۱    حجم فایل : ۱۲۹ کیلوبایت   

تبيين مسئله پژوهشي:

مفهوم “توسعه”((Development در قرن اخير همواره محور نظريه پردازي و تصميم گيري در عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي در ابعاد ملي، منطقه اي و بين المللي بوده است، بلکه امروزه به عنوان يکي از حقوق مسلم بشري، از مهم ترين عوامل نيل به صلح، امنيت و يکپارچگي در جامعه بين المللي تلقي مي گردد(نصيري،۱۳۷۹)
مفهوم” توسعه پايدار”((Sustainable Development با هدف تأمين”همه حقوق بشر همه افراد” به شدت متاثر از فرضيات حقوق بشري است. وفق اصول مسلم حقوق بشر اولا همه حقوق بشر اعم از حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوق مدني و سياسي کاملا به يکديگر وابسته و مرتبط اند و از اهميتي برابر برخوردارند. دستيابي به پيشرفت در زمينه هر يک از حقوق مذکور، بدون توجه به حقوق ديگر ممکن نيست و هر گونه موفقيت در حمايت از هر حقوق، بر ترويج حقوق ديگران تأثير مي گذارد. از سويي، با اعتقاد راسخ به اينکه همه ي افراد برابر زاده شده اند، هيچ عاملي نمي تواند توجيه کننده ي تبعيض عليه فرد، دسته يا گروه خاصي باشد. لذا همه افراد جامعه داراي حقي برابر در برخورداري از مزاياي ناشي از توسعه مي باشند(گريفين و مک کيلي،۱۳۷۷).
بدين ترتيب در توسعه پايدار فرض بر اين است که توسعه وقتي اصيل و حقيقي است که با سرمايه گذاري روي”انسان” به عنوان محور و مرکز توسعه،آنها و جامعه را براي تأمين نيازهاي اساسي و سپس به تدريج، بهبود و ارتقاء کيفيت زندگي توانمند سازد و همه اين اتفاقات مي بايست به نحوي صورت پذيرد که هيچيک از حقوق بشر به نفع ديگري مورد بي توجهي واقع نگردد و همچنين خللي به امکان دسترسي نسل هاي آينده به امکانات و منابع موجود وارد نگردد.
بدين ترتيب حقوق بشر و آموزش آن باعث مي شود توسعه تبديل به وسيله اي براي از بين بردن دلايل بنيادين و انکار حقوق بشر و نقض اين حقوق گردد. بسياري از اسناد بين المللي حقوق بشر بر تحقق اين حقوق از طريق توسعه و نيز فرايند توسعه، تأکيد مي کنند و همه اين اسناد، چارچوبي هنجاري به توسعه داده اند(Dias,1997)
بدين ترتيب رساله حاضر بر مبناي دو فرضيه اصلي درصدد تبيين رابطه”حقوق بشر”((Human Rights و “توسعه پايدار” است.
در رساله حاضر با استفاده از روش مطالعه و تحقيق کتابخانه اي و بهره گيري از اسناد بين المللي، گزارش هاي معتبر نهادهاي بين المللي ، بويژه سازمان ملل متحد به تبيين مفهوم توسعه پايدار به مثابه يکي از اصول حقوق بشر پرداخته خواهد شد.


عتیقه زیرخاکی گنج