گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

 این پروژه جهت رشته مکانیک گرایش مکانیک خودرو تهیه شده است .گسترش سریع صنعت خودرو در جهان باعث شده است تا مطالب جدید و تازه ای در صنعت خودرو سازی مطرح شود. یکی از این مطالب بحث جعبه دنده های الکترونیکی می باشد که در این تحقیق به آن می پردازیم  این پروژه در سه فصل تهیه و تنظیم شده است و تحقیقی کامل و منسجم در رابطه به دنده های اتوماتیک می باشد و مقایسه آن با دنده های معولی نیز انجام گرفته و مبانی کنترل الکترونیکی جعبه  دنده اتوماتیک تشریح گردیده و مبانی عیب یابی جعبه دنده های اتوماتیک  کاملا شرح داده شده است و در آخر منابع این پژوهش آورده شده است .

فرمت ورد ۱۰۶ صفحه

 مقدمه

گسترش سريع صنعت خودرو در جهان باعث شده است تا مطالب جديد و تازه اي در صنعت خودرو سازي مطرح شود. يكي از اين مطالب بحث جعبه دنده هاي الكترونيكي است كه امروزه در اغلب كمپاني هاي بزرگ خودروسازي مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا براي آشنايي هرچند مختصر و كوتاه درباره اين جعبه دنده ها به ترجمه مطلبي در اين موضوع پرداخته ام. هرچند كه ممكن است اين مطلب داراي اشكالاتي نيز باشد.

درنهايت از استاد عزيزم جناب آقاي مهندس نصيري تشكر مي كنم كه در طول دوران تحصيل من را با تكنولوژيهاي جديد در صنعت خودرو آشنا كردند و زمينه انجام تحقيق بر روي اين سيستم را فراهم كردند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

  • فصل اول: مباني اساسي جعبه دنده هاي اتوماتيك

مقايسه جعبه دنده هاي اتوماتيك و معمولي………………………………………………………………۲

جعبه دنده هاي هيدروليكي و جعبه دنده هاي الكتروهيدروليكي…………………………………..۳

هيدروليك جعبه دنده هاي اتوماتيك……………………………………………………………………..۴

كاربرد روغن جعبه دنده اتوماتيك…………………………………………………………………………۵

تورك كنورتور ………………………………………………………………………………………………..۶

كلاچ تورك كنورتور ……………………………………………………………………………………….۹  

پمپ روغن جعبه دنده اتوماتيك ………………………………………………………………………….۱۲

پمپ نوع هلالي ……………………………………………………………………………………………..۱۲

پمپ نوع پره اي …………………………………………………………………………………………….۱۳

اجزاي كنترل هيدروليكي …………………………………………………………………………. ……….۱۵

صفحه سوپاپ الكترو- هيدروليكي ……………………………………………………………………..۱۶

سوپاپهاي تعويض ……………………………………………………………………………………………۱۶

تنظيم فشار ………………………………………………………………………………………………………..۱۸

عناصر كارانداز …………………………………………………………………………………………………۲۰

باندها و كلاچهاي چند صفحه اي ……………………………………………………………………..۲۰

باندهاي ترمزي ……………………………………………………………………………………………….۲۲

كلاچهاي يكطرفه ……………………………………………………………………………………………۲۳

مجموعه دنده سياره اي ………………………………………………………………………….. ………….۲۴

انواع مجموعه هاي سياره اي ……………………………………………………………………………….۲۵

مجموعه سيمپسون ………………………………………………………………………………. ………..۲۶

مجموعه راوينيو ……………………………………………………………………………………………..۲۷

مجموعه ويلسون …………………………………………………………………………………………….۲۸

مجموعه لپتيير ………………………………………………………………………………………………..۲۹

     عملكرد مجموعه دنده سياره اي ………………………………………………………….. ……………..۳۰

كنترل تعويض …………………………………………………………………………………………………..۳۷


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

 

  • فصل دوم : مباني كنترل الكترونيكي جعبه دنده هاي اتوماتيك

هدف سيستم ………………………………………………………………………………………………………….۴۰

انواع سيستم هاي كنترلي جعبه دنده اتوماتيك ………………………………………………………………۴۲

شناسايي جعبه دنده اتوماتيك …………………………………………………………………………………….۴۴

اجزاي سيستم ………………………………………………………………………………………………………..۴۷

مدول كنترل جعبه دنده اتوماتيك ………………………………………………………………………….۴۸

سنسورهاي سرعت ……………………………………………………………………………………………..۴۹

سنسور دماي روغن …………………………………………………………………………………………….۵۰

سوئيچ پايي / مدار ……………………………………………………………………………………………….۵۱

سوئيچ ترمز …………………………………………………………………………………………… ………….۵۲

سوئيچ سلكتور وضعيت جعبه دنده اتوماتيك ……………………………………………………………۵۳

سوئيچ برنامه جعبه دنده اتوماتيك …………………………………………………………………………..۵۵

اجزاي استپترونيك ………………………………………………………………………………… ………….۵۶

سوپاپهاي مگنتي …………………………………………………………………………………………………۵۷

سولنوئيدهاي تنظيم فشار ……………………………………………………………………………………… ۵۸

مدول مكاترونيك ………………………………………………………………………………………………..۵۹

نمايش دهنده جلوي داشبورد …………………………………………………………………….. …………۶۰

عملكرد و خصوصيات جعبه دنده اتوماتيك ………………………………………………………………… ۶۲

كنترل فشار هيدروليكي تطابقي ………………………………………………………………… ……………..۶۲

حمايت از تعويض به دنده پايين ……………………………………………………………… ………………۶۳

قفل تعويض معكوس ……………………………………………………………………………… …………….۶۳

سيكل گرم كردن موتور …………………………………………………………………………………………۶۳

مداخله تعويض ASC/DSC ………………………………………………………………………………..63

كاهش گشتاور …………………………………………………………………………………….. …………….۶۴

برنامه اضطراري ………………… ………………………………………………………………………………..۶۴

حسگر بار كمپرسور A/C ……………………………………………………………………………………..65


         عنوان                                                                                                                    صفحه

 

قفل تعويض ……………………………………………………………………………………. ……………………۶۶

كنترل سولنوئيد تعويض ……………………………………………………………………… …………………..۶۶

تنظيم فشار ……………………………………………………………………………………… …………………….۶۷

برنامه هاي تعويض ……………………………………………………………………………. ……………………۶۸

استپترونيك ……………………………………………………………………………………. ……………………۷۰

خصو صيات تطابقي …………………………………………………………………………………………………..۷۶

خصوصيات تأثير گذار راننده …………………………………………………………………………………….۷۷

خصوصيات اثر گذار محيطي ……………………………………………………………………………………..۷۸

ارتباطات شبكه CAN ………………………………………………………………………………………………80

  • فصل سوم : مباني عيب يابي جعبه دنده هاي اتوماتيك

تشخيص و شناسايي عيب ……………………………………………………………………………………………. ۸۶

ايجاد كردن برنامه عيب يابي …………………………………………………………….. ………………………۸۷

كدهاي خطا …………………………………………………………………………………………………………….۸۸

شناسايي صفحه ………………………………………………………………………………….. …………………..۸۹

برنامه عيب يابي ………………………………………………………………………………….. …………………..۹۰

مدولهاي تست ……………………………………………………………………………………. …………………..۹۱

راهنمايي هاي عيب يابي ……………………………………………………………………….. …………………..۹۲

منابع اطلاعاتي ……………………………………………………………………………………. ……………………۹۳

برنامه ريزي و كد گذاري TCM ……………………………………………………………………………… ….94

اطلاعات روغن جعبه دنده اتوماتيك …………………………………………………………. ………………..۹۷

مراحل بررسي سطح روغن جعبه دنده…………………………………………………………. ………………..۹۸

كاربرد روغن جعبه دنده ……………………………………………………………………………………………. …۹۹

ابزار و وسايل جعبه دنده اتوماتيك …………………………………………………………………………… ….۱۰۰

  • منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

 


عتیقه زیرخاکی گنج