گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 188 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۹    کد محصول : ۱۲۲۴۵    حجم فایل : ۲۱۱۶ کیلوبایت   

نقش حمل و نقل از دير باز به عنوان يكي از اهرمهاي مهم در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي هركشور شناخته شده است . به نظر اكثر اقتصاددانان دنيا در تمامي جوامع كنوني، اعم از پيشرفته، درحال توسعه و كم توسعه يافته نياز به تسهيلات حمل ونقل، جهت رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي شديداً مورد تأكيد مي باشد . اين بخش زيربنايي، نه تنها به خودي خود اشتغال زا بوده و توليد خدمت مي كند، بلكه بر توسعه ساير بخشهاي اقتصادي همانند كشاورزي و صنعت نيزتأثير گذار مي باشد . بنابراين چنانچه اين بخ ش كليدي همراه و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي كشور توسعه نيابد مي تواند به عنوان يكي از مهمترين عوامل بازدارنده در رشد و توسعه اقتصادي كشور به شمار آيد .بخش حمل ونقل در كشور خودمان نيزسهم به سزايي را در توسعه اقتصادي به عهده دارد


عتیقه زیرخاکی گنج