گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۰    کد محصول : ۱۶۵۶۵    حجم فایل : ۲۸۹۴ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران بررسی کاویتاسیون و روشهای جلوگیری از آن در شیار دریچه ها

عنوان پایان نامه: بررسی کاویتاسیون و روشهای جلوگیری از آن در شیار دریچه ها

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: انواع دریچه ها
۱-۱) مقدمه
۲-۱) انواع دریچه ها
۱-۲-۱) دریچه های سطحی
۱-۱-۲-۱) دریچه های کشویی
۲-۱-۲-۱) دریچه های کشویی فولادی
۳-۱-۲-۱) دریچه های کشویی چوبی
۴-۱-۲-۱) تیرکهای سد کننده
۵-۱-۲-۱) دریچه های قطاعی سطحی
۶-۱-۲-۱) دریچه های خرابان
۷-۱-۲-۱) دریچه های سپری
۸-۱-۲-۱) دریچه های غلطان
۹-۱-۲-۱) دریچه های باد شونده (لاستیکی)
۲-۲-۱) دریچه های تحتانی
۱-۲-۲-۱) دریچه های کشویی تحتانی
۲-۲-۲-۱) شیر پروانه ای
۳-۲-۲-۱) دریچه های قطاعی تحتانی
۴-۲-۲-۱) شیر مخروطی یا هاول بانگر
۵-۲-۲-۱) شیر سوزنی و شیر استوانه ای
۳-۱) محل نصب دریچه ها
۴-۱) نحوه عبور آب از دریچه ها
۵-۱) تأثیر شکل زیرین دریچه در عبور آب
۶-۱) خلازدایی در پایین دست دریچه
۷-۱) نیروهای وارد بر دریچه

فصل دوم: کاویتاسیون
۱-۲) تاریخچه کاویتاسیون
۲-۲) خطرات کاویتاسیون
۳-۲) طبقه بندی کاویتاسیون براساس نظریه نپ و دیرلی
۴-۲) روشهای تشکیل حبابها و دسته بندی کاویتاسیون
۵-۲) انواع کاویتاسیون براساس نوع جریان و نحوه تولید آنها
۶-۲) دینامیک اضمحلال حباب ها
۷-۲) مکانیزم کاویتاسیون
۸-۲) اندیس کاویتاسیون
۹-۲) روشهای جلوگیری و مقابله
۱-۹-۲) هوادهی جریان جهت جلوگیری از کاویتاسیون

فصل سوم: کاویتاسیون در دریچه ها
۱-۳) بررسی نقش شکل شیار در وقوع کاویتاسیون
۱-۱-۳) مشاهدات میدانی
۲-۱-۳) بررسی معیار کاویتاسیون در شیار دریچه ها
۳-۱-۳) نتایج آزمایشگاهی
۱-۳-۱-۳) نسبت پهنا به عمق
۲-۳-۱-۳) افت نسبی
۳-۳-۱-۳) شیب کنار دیواره
۴-۳-۱-۳) گوشه های گرد شده
۴-۱-۳) جمع بندی نتایج آزمایشگاهی
۲-۳) هوادهی جهت جلوگیری از کاویتاسیون در شیار دریچه ها

فصل چهارم: مدل فیزیکی و ریاضی
۱-۴) طراحی و ساخت مدل فیزیکی و اجرای عملیات آزمایشگاهی
۱-۱-۴) پارامترهای هندسی
۲-۱-۴) پارامترهای هیدرولیکی
۳-۱-۴) وسایل اندازه گیری
۱-۳-۱-۴) اندازه گیری فشار استاتیکی
۲-۳-۱-۴) اندازه گیری سرعت
۳-۳-۱-۴) اندازه گیری عمق
۴-۳-۱-۴) اندازه گیری دبی
۵-۳-۱-۴) اندازه گیری مقدار بازشدگی جریان
۴-۱-۴) روش های انجام آزمایش
۵-۱-۴) تجزیه و تحلیل نتایج مدل فیزیکی
۲-۴) تشابه و تحلیل ابعادی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵) جریان گاز- مایع
۲-۵) نتیجه گیری و پیشنهاد
۳-۵) پیشنهاد برای تحقیق بیشتر

منابع فارسی
منابع انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج